tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.doc

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.doc

Quản trị kinh doanh

... kinh tế.Cơ cấu đội ngũ cán bộ hiện còn chưa có sự đồng bộ như cán bộ cao tuổi còn chiếm tỉ trọng lớn nhất là cán bộ lãnh đạo và quản lý kinh tế vĩ mô. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở ... tác cán bộxây dựng quy hoạch cán bộ nói chung, cán bộ quản lý kinh tế nói riêng.- Cần chăm lo đến tính đồng bộ của đội ngũ cán bộ, phải hết sức coi trọng và tập trung xây dựng tốt đội ngũ ... tạo đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ m 9CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ VÀ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘQUẢN LÝ KINH TẾ VĨ MÔ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 11I. Thực trạng đội ngũ cán...
 • 28
 • 4,199
 • 41

Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ở Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện Hà Nội trong giai đoạn hiên nay

Những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý ở Trung tâm khai thác vận chuyển Bưu điện Hà Nội trong giai đoạn hiên nay

Kế toán

... điện. Đội ngũ lao động quản lý trong Trung tâm khá đông đảo và được phân nhiều cấp.- Phân cấp quản lý cán bộ lãnh đạo quản lý tập trung chủ yếu ở cấp Trung tâm- Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản ... 274 tỉ đồng.2.2- Thực trạng đội ngũ cán bộ Quản lý của Trung tâm khai thác vận chuyển bưu điện Hà Nội2.2.1- Cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý của Trung tâm: Đội ngũ cán bộ quản lý trong Trung tâm ... năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ này ngày nay phải là những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ toàn diện, có kỹ năng trong công tác cán bộ, biết ứng dụng...
 • 58
 • 636
 • 1

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay

Quản trị kinh doanh

... kinh tế.Cơ cấu đội ngũ cán bộ hiện còn cha có sự đồng bộ nh cán bộ cao tuổi còn chiếm tỉ trọng lớn nhất là cán bộ lÃnh đạo và quản lý kinh tế vĩ mô. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở ... tác cán bộxây dựng quy hoạch cán bộ nói chung, cán bộ quản lý kinh tế nói riêng.- Cần chăm lo đến tính đồng bộ của đội ngũ cán bộ, phải hết sức coi trọng và tập trung xây dựng tốt đội ngũ ... có đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế t-ơng ứng, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nòng cốt - (cán bộ quản lý cấp cao và các chính khách kinh tế hay cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô).Vậy cán bộ quản...
 • 28
 • 1,019
 • 3

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH BẾN TRE

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TỈNH BẾN TRE

Quản trị kinh doanh

... nhu cầu giảng dạy và học tập của nhân dân trong tỉnh. Lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo ngành GD&ĐT và đội ngũ đều có tâm huyết xây dựng sự nghiệp giáo dục, từng bước đưa chất lượng giáo ... LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN TRUNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ... Phủ về tổ chức bộ máy, biên chế của các trường phổ thông, Thông tư số 27/TT-LB ngày 7 tháng 12 năm 1992 của Bộ GD&ĐT và Ban Tổ chức Chính phủ về sắp xếp đội ngũ GV -cán bộ các trường học...
 • 102
 • 943
 • 3

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT công lập Bến Tre

Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT công lập Bến Tre

Thạc sĩ - Cao học

... lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ CBQL và thực trạng về giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL trường THPT công lập tỉnh Bến Tre. 1.4.3.Đề xuất một số giải pháp xây dựng đội ngũ CBQL các trường THPT ... tin xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Phương pháp điều tra bằng phiếu thăm dò nhằm mục đích làm rõ Thực trạng và giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý với các câu hỏi dành cho Lãnh đạo ... nhà giáo”[7,tr.54]. Do vậy việc xây dựng đội ngũ này từng bước ngang tầm và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một tất yếu khách quan, tuy nhiên để xây dựng được đội ngũ này thực sự có hiệu quả thì...
 • 102
 • 808
 • 2

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại tỉnh Phú Thọ hiện nay

Khoa học xã hội

... chung về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ51Chơng 3 57Phơng hớng và giảI pháp xây dựng 57 đội ngũ cán bộ, công chức tại tỉnh phú thọ 573.1. phơng hớng xây dựng đội ngũ cán bộ, công ... đội ngũ cán bộ, công chức nhà nớc. Tuy nhiên, ngoài những vấn đề chung đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thì với các địa phơng khác nhau sẽ cần có yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, ... 2 35Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức 35tỉnh phú thọ hiện nay 352.1. thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Phú Thọ hiện nay 352.2. Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại...
 • 103
 • 1,083
 • 6

xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trường tiểu học thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

Khoa học xã hội

... cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nớc đà xác định mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 là : " Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ trung ơng đến cấp cơ sở, đặc biệt là cán ... và đội ngũ cán bộ quản lý trờng tiểu học nói riêng. - Khảo sát, phân tích, đánh giá về thực trạng đội ngũ cán bộ quản lý các tr-ờng tiểu học, thực trạng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản ... là các vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục - nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến chất lợng giáo dục - đào tạo. Đối với việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo...
 • 108
 • 775
 • 1

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Kế toán

... của doanh nghiệp đó1.3- Tính cấp thiết của việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong doanh nghiệp Yêu cầu, nhiệm vụ của việc xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay là phải phát huy được ... LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.1- Khái niệm, vai trò và yêu cầu về cán bộ quản lý1.1.1- Khái niệm cán bộ quản lý: Cán bộ quản lý là những ... nguồn cán bộ quản lý tổ chức.+ Tuyển chọn , bố trí và hòa nhập cán bộ quản lý.+ Di chuyển và đề bạt cán bộ quản lý.+ Đánh giá cán bộ quản lý.+ Đãi ngộ cán bộ quản lý.+ Đào tạo và phát triển cán...
 • 12
 • 751
 • 6

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở TRUNG TÂM KHAI THÁC VẬN CHUYỂN BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

Kế toán

... giá,sử dung cán bộ, đảm bảo môi trường hoạt động của đội ngũ cán bộ quản lý luônđầy cơ hội thăng tiến. Xây dựng thương hiệu, truyền thống, văn hoá công ty,hướng cho đội ngũ cán bộ quản lý trong ... năng lực phẩm chất đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ; đội ngũ cán bộ này ngày nay phải là những người có trình độ chuyên môn nghiệpvụ toàn diện, có kỹ năng trong công tác cán bộ, biết ứng dụng ... công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý trongTrung tâm phải được đổi mới toàn diện trên nhiều mặt để đáp ứng nhu cầu pháttriển . - Chuyên đề đã gắn kết công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản...
 • 23
 • 420
 • 1

Tài liệu Báo cáo " Việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn " ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... đặc biệt là việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đào tạo đạt trình độ quốc tế . Theo lý luận quản lý nguồn nhân lực [2] việc xây dựng và phát triển đội ngũ gắn chặt với ... lý kể từ phó chủ nhiệm bộ môn và phó phòng ban trở lên gồm 134 người (chiếm 27,1% tổng số CBVC) chưa kể số cán bộ tham gia công tác đoàn thể. Nhìn vào đội ngũ cán bộ của nhà trường hiện ... phát hiện và mạnh dạn đề xuất bổ nhiệm cán bộ trẻ (trên dưới 30 tuổi) có năng lực tham gia công tác quản lý từ cấp bộ môn trở lên. Đối với đội ngũ cán bộ hành chính cần đặc biệt nâng cao trình...
 • 5
 • 560
 • 0

Đặc điểm Hội Nông dân Việt Nam và tác động của nó đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội hiện nay

Đặc điểm Hội Nông dân Việt Nam và tác động của nó đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội hiện nay

Tiến sĩ

... lợng việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam hiện nay Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội hiện nay cần tuân theo các quan điểm sau: Thứ nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội phải ... năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Hội hiện nay. Kết luận chơng 3 Việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cần dựa trên một số quan điểm nh: Thứ nhất, việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân phải ... việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đến công tác cán bộ của hệ thống chính trị nớc ta từ những năm đổi mới cho đến nay và đà góp phần luận giải một cách khoa học về công tác cán bộ, về xây dựng đội ngũ...
 • 26
 • 810
 • 2

Xem thêm