thực trang những bất cập khó khăn trong quan hệ pháp luật đất đai tại việt nam hệ quả của khái niệm đất đai thuộc sở hữu toàn dân

thực trạng, những bất cập và hướng sửa đổi trong xét xử người chưa thành niên phạm tội ở việt nam

thực trạng, những bất cập và hướng sửa đổi trong xét xử người chưa thành niên phạm tội ở việt nam

Khoa học xã hội

... em mà Việt Nam ký phê chuẩn năm 1990 đòi hỏi quốc gia thành viên phải có luật pháp, thủ tục, quan sở đặc biệt để giải vấn đề người chưa thành niên vi phạm pháp luật 22 Những quy định pháp luật ... II Những vấn đề lý luận pháp lý thủ tục tố tụng người chưa thành niên phạm tội…………………………………………4 Khái niệm người chưa thành niên……………………………….4 Khái niệm người chưa thành niên luật hình Việt Nam ... công dân Về mặt luật pháp khái niệm người chưa thành niên pháp luật quốc tế quốc gia ghi nhận sau : - - Theo qui tắc 2.2 qui tắc tối thiểu phổ biến Liên hợp quốc việc áp dụng pháp luật người chưa...
 • 32
 • 1,355
 • 9

THỰC TRẠNG NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂNNHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM.

THỰC TRẠNG NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CỦA MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM.

Kinh tế

... quyền sở hữu, hiệu hợp đồng thực thi, lực hệ thống pháp luật để giải tranh chấp kinh doanh Việt Nam đứng thứ 15 tổng số 20 nước khu vực, điều cho thấy mặt hạn chế sách kinh doanh quốc tế Việt Nam ... lao động Việt Nam tính kỷ luật chưa cao dẫn đến khó khăn cho nhà quản lý nhân lực Những hạn chế chí lớn ưu lao động giá rẻ hay dồi nguồn nhân lực b Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng nhiều yếu - Hệ thống ... động đầu tư, đảm bảo lợi ích hợp pháp nhà đầu tư việc chuyển giao công nghệ Việt Nam theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ (Luật đầu tư 2005, Điều 7) - Cơ chế hoạt động thị trường: Nhà nước để kinh...
 • 30
 • 459
 • 0

FDI vào các khu công nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng, những bất cập và giải pháp

FDI vào các khu công nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng, những bất cập và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... phương trung ương Môi trường pháp luật phận thiếu hoạt động FDI vào Việt Nam nói chung khu công nghiệp nói riêng Một hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn thiện vận hành hữu hiệu yếu tố tạo nên môi ... sông Đáy….” Hiện có 250 doanh nghiệp Việt Nam thực biện pháp sản xuất thông qua dự án hỗ trợ Số lượng doanh nghiệp tham gia khiêm tốn Việt Namhiện chưa có sở pháp lý để bắt buộc khuyến khích doanh ... lực đất nước mà nộp, chí hoàn thuế “thua lỗ” Luật pháp thuế Việt Nam trình hoàn thiện, đồng thời tập đoàn, công ty đa quốc gia tham gia đầu tư vào Việt Nam có kinh nghiệm lâu năm phận tư vấn pháp...
 • 40
 • 337
 • 4

Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ Việt Nam với liên minh châu Âu

Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ Việt Nam với liên minh châu Âu

Kinh tế - Thương mại

... đối ngoại nói riêng Việt Nam Những khó khăn: nhìn chung, quan hệ Việt Nam với EU đạt nhiều thành tựu kết khả quan bên cạnh có khó khăn việc quan hệ mặt kinh tế Đó là, nạn quan liêu tham nhũng ... triệu USD Hình thức đầu tư BOT, BT, BTO từ EU vào Việt Nam không nhiều Những thuận lợi khó khăn quan hệ hợp tác với EU Những thuận lợi: Việt Nam có nguồn lực to lớn người, tài nguyên thiên nhiên, ... tế, thực công nghiệp hóa, đại hóa đát nước Quan hệ hợp tác EU Việt Nam chủ yếu trợ giúp người Việt Nam hồi hương Từ năm 1989- 1996, tổng viện trợ EU cho mục đích 110 triệu USD Năm 1996, Việt Nam...
 • 16
 • 2,019
 • 0

Nghiên cưu liên minh Châu Âu, thuận lợi khó khăn trong quan hệ Việt Nam và các nước tiến tới nhất thể hóa toàn diện

Nghiên cưu liên minh Châu Âu, thuận lợi khó khăn trong quan hệ Việt Nam và các nước tiến tới nhất thể hóa toàn diện

Kinh tế - Thương mại

... đối ngoại nói riêng Việt Nam Những khó khăn: nhìn chung, quan hệ Việt Nam với EU đạt nhiều thành tựu kết khả quan bên cạnh có khó khăn việc quan hệ mặt kinh tế Đó là, nạn quan liêu tham nhũng ... triệu USD Hình thức đầu tư BOT, BT, BTO từ EU vào Việt Nam không nhiều Những thuận lợi khó khăn quan hệ hợp tác với EU Những thuận lợi: Việt Nam có nguồn lực to lớn người, tài nguyên thiên nhiên, ... tế, thực công nghiệp hóa, đại hóa đát nước Quan hệ hợp tác EU Việt Nam chủ yếu trợ giúp người Việt Nam hồi hương Từ năm 1989- 1996, tổng viện trợ EU cho mục đích 110 triệu USD Năm 1996, Việt Nam...
 • 16
 • 1,193
 • 0

Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam và các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Viettel

Thực trạng và xu hướng cạnh tranh trên thị trường viễn thông di động tại Việt Nam và các giải pháp Marketing mix nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng di động Viettel

Kinh tế - Thương mại

... trực thuộc Tập đoàn Bưu viễn thông Việt Nam Suốt thời gian từ năm 1993 đến 2003 thị trường viễn thông di động Việt Nam thị trường độc quyền hoàn toàn với thâu tóm Tập đoàn bưu viễn thông Việt Nam ... di động Việt Nam Dịch vụ viễn thông di động thức có mặt Việt Nam vào năm 1993 với đời mạng di động MobiFone Công ty thông tin di động Việt Nam cung cấp – đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập ... fone sử dụng công nghệ di động giới công nghệ CDMA Công nghệ đem lại nhiều tiện ích khác dịch vụ cho khách hàng Tuy nhiên Việt Nam công nghệ hạn chế Lý người tiêu dùng chưa quan tâm nhiều tới...
 • 58
 • 1,092
 • 8

ngân sách nhà nước - thực trạng và hướng đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

ngân sách nhà nước - thực trạng và hướng đổi mới cơ chế quản lý ngân sách nhà nước ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... suất Biện pháp cải cách hệ thống thuế biện pháp khó thực nhng biện pháp mang lại hiệu lớn Việc thực biện pháp đòi hỏi xoá bỏ hoàn toàn hệ thống thuế cũ thay vào hệ thống thuế mới, luật lệ, quy ... chế quản lý NSNN Luật NSNN tạo nét chế quản lý NSNN Tuy nhiên, thực tiễn sống đa dạng phong phú nhiều so với qui định pháp luật, Luật NSNN ngoại lệ Thực tế cho thấy trình áp dụng Luật NSNN vào thực ... Tel : 0918.775.368 Phần B- Thực trạng hớng đổi chế quản lý NSNN Việt Nam A- Thực trạng NSNN Việt Nam Công cải cách kinh tế đợc khởi xớng từ Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 có ảnh hởng...
 • 58
 • 1,060
 • 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM

Kinh tế - Thương mại

... văn pháp luật mà giải cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý Tổng hợp văn pháp luật tạo thành lĩnh vực pháp luật đợc gọi pháp luật phá sản mà xơng sống Luật Phá sản Tóm lại, có phá sản nên phải có pháp ... kinh tế (Ví dụ, Việt Nam, nguyên tắc đợc ghi nhận Hiến pháp năm 1980 Điều 22 Điều 33); ghi nhận thống lĩnh chế độ sử hữu xã hội chủ nghĩa dới hai hình thức sở hữu toàn dân sở hữu tập thể (Điều ... trờng 12 Pháp luật phá sản công cụ bảo vệ cách có hiệu quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ 13 Pháp luật phá sản bảo vệ lợi ích nợ, tạo hội để nợ rút khỏi thơng trờng cách trật tự 13 Pháp luật phá sản...
 • 99
 • 814
 • 2

Thực trạng việc tuân thủ nguyên tắc khi quản lí hoạt động đầu tư ở Việt Nam

Thực trạng việc tuân thủ nguyên tắc khi quản lí hoạt động đầu tư ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... phải dựa sở pháp luật Nhà nước, nguyên tắc không cho phép quan Nhà nước thực việc quản lí hoạt động đầu tư cách chủ quan, tùy tiện mà phải dựa vào pháp luật làm theo pháp luật làm pháp luật nghiêm ... nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Yêu cầu phải đảm bảo điều kiện: Phải xây dựng hoàn chỉnh luật pháp Giáo dục pháp luật cho người dân Xử lí nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật đầu tư Nguyên tắc ... tư để kêu gọi nhà đầu tư Nguyên tắc tăng cường pháp chế XHCN quản lí hoạt động đầu tư Việt Nam ban hành hệ thống pháp luật đầu tư như: Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Nghị định Chính phủ, Quyết định...
 • 21
 • 881
 • 2

Tài liệu ĐỀ TÀI "THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM" ppt

Tài liệu ĐỀ TÀI

Kinh tế - Thương mại

... dẫn kết thực thực Luật Phá sản năm 2004 Phần thứ ba: Thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2004 - Những khó khăn, vướng mắc Phần thứ tư: Kiến nghị hoàn thiện Luật Phá sản chế thực thi Luật Phá ... TIỄN THI HÀNH LUẬT PHÁ SẢN NĂM 2004 NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 23 I Những tiến Luật Phá sản năm 2004 so với Luật Phá sản doanh nghiệp năm 1993 27 II Những hạn chế, vướng mắc thực hệin Luật Phá sản ... DOANH TẠI VIỆT NAM Để thực chuyên đề này, Bộ Tư pháp phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ, ngành có liên quan, Toà án nhân dân quan thi hành án địa phương tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực...
 • 100
 • 522
 • 0

Thực trạng và khả năng ứng dụng các công cụ phái sinh tín dụng tại việt nam

Thực trạng và khả năng ứng dụng các công cụ phái sinh tín dụng tại việt nam

Kinh tế - Quản lý

... Các công cụ phái sinh tín dụng, thực trang khả ứng dụng Việt Nam CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TÍN DỤNG THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VIỆT NAM I Khái niệm công cụ phái sinh 1.1 Rủi ro tín ... Hoàng Trang 13 Các công cụ phái sinh tín dụng, thực trang khả ứng dụng Việt Nam Đối tác thực giao dịch quyền chọn lãi suất doanh nghiệp hoạt động Việt Nam, NHTM hoạt động VN NHNN cho phép thực ... tín dụng HSBC Việt Nam gắn với rủi ro tín dụng loại trái phiếu phủ DN Việt Nam phát hành trái phiếu thị trường quốc tế, khoản vay dài hạn DN Việt nam tổ chức tín dụng hoạt động Việt Nam Khách hàng...
 • 18
 • 558
 • 7

Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại việt nam

Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... chỉnh quảng cáo khuôn khổ pháp luật cạnh tranh Việt Nam Trong chương người viết đánh giá trạng hoạt động quảng cáo Việt Nam, hệ thống pháp luật quảng cáo hành, trọng tâm quy định Luật Cạnh tranh quảng ... trường, quy định Luật Cạnh tranh văn khác hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh quảng cáo Luận văn thực nghiên cứu so sánh pháp luật cạnh tranh không lành mạnh lien quan đến quảng cáo số quốc ... chéo nội dung văn ngang cấp gây khó khăn cho việc tổ chức thực thi pháp luật thống thực tế Trong đó, với phát triển mạnh mẽ ngành quảng cáo Việt Nam, số hoạt động quảng cáo không lành mạnh xuất...
 • 8
 • 500
 • 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM ppt

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM ppt

... văn pháp luật mà giải cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý Tổng hợp văn pháp luật tạo thành lĩnh vực pháp luật gọi pháp luật phá sản mà xương sống Luật Phá sản Tóm lại, có phá sản nên phải có pháp luật ... đạo kinh tế (Ví dụ, Việt Nam, nguyên tắc ghi nhận Hiến pháp năm 1980 Điều 22 Điều 33); ghi nhận thống lĩnh chế độ sử hữu xã hội chủ nghĩa hai hình thức sở hữu toàn dân sở hữu tập thể (Điều 18, ... Luật phá sản, nhà kinh doanh yên tâm nợ họ có chế tốt để bảo vệ Pháp luật phá sản Việt Nam thể rõ quan tâm Nhà nước việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ Điều thể qua hàng loạt quy định pháp...
 • 99
 • 443
 • 2

Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam

Điều chỉnh hoạt động quảng cáo trong khuôn khổ pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam

Luật

... chỉnh quảng cáo khuôn khổ pháp luật cạnh tranh Việt Nam Trong chương người viết đánh giá trạng hoạt động quảng cáo Việt Nam, hệ thống pháp luật quảng cáo hành, trọng tâm quy định Luật Cạnh tranh quảng ... trường, quy định Luật Cạnh tranh văn khác hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh quảng cáo Luận văn thực nghiên cứu so sánh pháp luật cạnh tranh không lành mạnh lien quan đến quảng cáo số quốc ... chéo nội dung văn ngang cấp gây khó khăn cho việc tổ chức thực thi pháp luật thống thực tế Trong đó, với phát triển mạnh mẽ ngành quảng cáo Việt Nam, số hoạt động quảng cáo không lành mạnh xuất...
 • 145
 • 410
 • 2

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ERP trong quản trị ngân hàng thương mại tại việt nam

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình ERP trong quản trị ngân hàng thương mại tại việt nam

Tài chính - Ngân hàng

... ERP với phân hệ sau: - Phân hệ quảncấp tín dụng - Phân hệ quản lý tiền gửi - Phân hệ quảntoán - Phân hệ quảntài - Phân hệ quản lý nhân - Phân hệ quản trị hệ thống - Phân hệ tự động ... nhánh trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Á Châu, ngân hàng ACB - CN Đà Nẵng có phân hệ sau: 30 - Phân hệ quảncấp tín dụng - Phân hệ quản lý tiền gửi - Phân hệ quảntoán - Phân hệ quản lý ... - Phân hệ quản lý nhân - Phân hệ quản trị hệ thống - Phân hệ tự động văn phòng - Phân hệ quản lý hành - Phân hệ hỗ trợ thông tin lãnh đạo + Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)...
 • 40
 • 993
 • 12

Xem thêm