thực trạng về vai trò của của nhà nước đối với cnh hđh và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình cnh hđh ở nước ta

Thực trạng về vai trò của Nhà nước đối với CNH, HĐH một số giải pháp bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với quá trình CNH, HĐH nước ta

Thực trạng về vai trò của Nhà nước đối với CNH, HĐH và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của Nhà nước đối với quá trình CNH, HĐH ở nước ta

Kinh tế - Quản lý

... Nhật Bản 17 Chơng II Thực trạng vai trò của Nhà nớc CNH, HĐH số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta Thực trạng vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta thời ... khai phá lĩnh vực Chơng II Thực trạng vai trò Nhà nớc CNH, HĐH số giảI pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta Thực trạng vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta 19 Website: http://www.docs.vn ... đứng thực mà việc thực trình CNH, HĐH tách rời với quản lý điều tiết nhà nớc hay nói cách khác vai trò nhà nớc trình CNH, HĐH tất yếu khách quan Nội dung vai trò nhà nớc CNH, HĐH Quá trình chuyển đổi...
 • 34
 • 477
 • 0

thực trạng về vai trò của của nhà nước đối với cnh, hđh một số giải pháp bản nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình cnh, hđh nước ta

thực trạng về vai trò của của nhà nước đối với cnh, hđh và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của nhà nước đối với quá trình cnh, hđh ở nước ta

Kinh tế - Quản lý

... Chơng II Thực trạng vai trò của Nhà nớc CNH, HĐH số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta Thực trạng vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta thời gian qua ... nhân số lĩnh vực công nghiệp để chuyên vốn sang khai phá lĩnh vực Chơng II Thực trạng vai trò Nhà nớc CNH, HĐH số giảI pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta Thực trạng vai trò Nhà ... trình chuyển dịch cấu kinh tế, đổi công nghệ, tăng lực sản xuất, thúc đẩy hội nhập kinh tế với khu vực giới Một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò Nhà nớc trình CNH, HĐH nớc ta thời gian tới Nhà...
 • 28
 • 554
 • 0

Ảnh hưởng của yếu tố sinh học yếu tố xã hội đến sức khoẻ con người một số giải pháp bản nhằm nâng cao sức khoẻ con người Vịêt Nam hiện nay

Ảnh hưởng của yếu tố sinh học và yếu tố xã hội đến sức khoẻ con người và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao sức khoẻ con người Vịêt Nam hiện nay

Khoa học tự nhiên

... tích, đánh giá ảnh hưởng yếu tố xã hội sức khoẻ người - Trình bày số giải pháp nhằm nâng cao sức khoẻ cho người nước ta giai đoạn sở lý luận phương pháp nghiên cứu - sở lý luận luận án Học ... 15 - Trình bày số giải pháp nhằm nâng cao sức khoẻ cho người Việt Nam điều kiện Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Về mặt lý luận: sở nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố sinh học yếu tố xã hội với sức ... + Số lượng, cấu, chất lượng + Phân bố sử dụng + ChÝnh sách đào tạo - Những ưu điểm vấn đề tồn 24 CHƯƠNG III TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ, MÔ HÌNH BỆNH TẬT TỬ VONG MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG...
 • 33
 • 1,688
 • 3

Thực trạng một số giải pháp bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã đạ tông giai đoạn 2011 2016

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã đạ tông giai đoạn 2011  2016

Khoa học xã hội

... định pháp luật quan nhà nước cấp trên; với chủ trương Cấp ủy; thể ý kiến đóng góp đáng thiết thực cử tri khả thực tế địa phương Người thực hiện: Phan Văn Diễn 16 Thực trạng số giải pháp nhằm nâng ... HƯỚNG, MỤC TIÊU MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TÔNG TRONG THỜI GIAN TỪ 2013 ĐẾN NĂM 2016 Phương hướng Thường xuyên quán triệt vai trò, vị trí HĐND ... bảo trình trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật Phấn đấu 100% nghị HĐND vào sống, góp phần thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng Một số giải pháp nhằm nâng cao...
 • 21
 • 601
 • 3

Thực trạng một số giải pháp bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã đạ tông giai đoạn 2011 2016

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã đạ tông giai đoạn 2011  2016

Giáo dục học

... nghiên cứu vấn đề với mục đích đưa phương hướng số giải pháp bản, nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân xã Người thực hiện: Phan Văn Diễn Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ... HƯỚNG, MỤC TIÊU MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ ĐẠ TÔNG TRONG THỜI GIAN TỪ 2013 ĐẾN NĂM 2016 Phương hướng Thường xuyên quán triệt vai trò, vị trí HĐND ... Người thực hiện: Phan Văn Diễn Thực trạng số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND xã Đạ Tông giai đoạn 2011 - 2016 Thông qua đề tài nghiên cứu vấn đề nhằm mục đích giúp hiểu rõ vai trò...
 • 23
 • 664
 • 3

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM TRONG THỜI GIAN QUA

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP. HCM TRONG THỜI GIAN QUA

Kinh tế - Quản lý

... vụ án khác CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM : 3.1.- GIẢI PHÁP VI MÔ : 3.1.1 Giải pháp chiến lược khách hàng ... đảm bảo lên cao nhiều lần so với giá trò thực vụ Tamex Co + Do NHTM nước không thực nghóa vụ bảo lãnh trả nợ thay cho người bảo lãnh trường hợp vay đến hạn khách hàng khả toán + Một số NHTM chưa ... việc với luật sư để hạn chế rủi ro trình kinh 3.2.- CÁC GIẢI PHÁP VĨ MÔ : 3.2.1 Vấn đề xử lý tài sản đảm bảo : Các quan nhà nước thẩm quyền cần sớm xem xét tìm biện pháp ngăn ngừa tình trạng...
 • 47
 • 265
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của VDC trong việc cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của VDC trong việc cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... đề tài gồm phần sau: Chơng sở lý luận chung cạnh tranh Chơng Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh VDC thị trờng dịch vụ Internet Chơng Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VDC thị trờng ... giới 63 3.1.2 Định hớng Nhà nớc ngành 63 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh VDC thị trờng dịch vụ Internet Việt Nam .67 3.2.1 Giải pháp tổ chức quản lý sản xuất ... bắt đầu với vài ý tởng bản, công bố giải thởng cho nhà nghiên cứu lĩnh vực công nghiệp lẫn giới học viện, tạo điều kiện cho họ cộng tác với để giải vấn đề Giúp họ gặp gỡ thảo luận ý tởng nh tìm...
 • 84
 • 335
 • 1

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục tiểu học của phòng giáo dục đào tạo

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả thanh tra giáo dục tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo

Khoa học xã hội

... xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra GDTH Phòng GD - ĐT 54 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tra GDTH Phòng GD - ĐT 55 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho chủ thể đối tợng ... 49 Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tra GDTH Phòng GD - ĐT 51 3.1 Định hớng xây dựng giải pháp nhằm nâng cao hiệu tra GDTH Phòng GD - ĐT giai đoạn 51 3.1.1 Quan điểm Đảng Nhà nớc hoạt ... song thực tế vấn đề đợc nghiên cứu Chính vậy, chọn đề tài: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tra giáo dục tiểu học Phòng Giáo dục Đào tạo" để nghiên cứu nhằm góp phần giải vấn đề lý luận thực...
 • 94
 • 402
 • 2

nghiên cứu năng lực cạnh tranh đề xuất một số giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dược trung ương mediplantex

nghiên cứu năng lực cạnh tranh và đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần dược trung ương mediplantex

Kinh tế - Quản lý

... NNG CAO NNG LC CNH .6 1.1 NNG LC CNH TRANH V NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGNH 1.1.1 Cỏc khỏi nim c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca ngnh 1.1.2 CC KHI NIM V NNG LC CNH ... NNG CAO NNG LC CNH .6 1.1 NNG LC CNH TRANH V NNG CAO NNG LC CNH TRANH CA NGNH 1.1.1 Cỏc khỏi nim c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca ngnh 1.1.2 CC KHI NIM V NNG LC CNH ... VIC NNG CAO NNG LC CNH 1.1 Nng lc cnh tranh v nõng cao nng lc cnh tranh ca ngnh 1.1.1 Cỏc khỏi nim c bn v cnh tranh v nng lc cnh tranh ca ngnh Nn kinh t th gii ngy cng i vo tỡnh trng cnh tranh...
 • 63
 • 401
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2.doc

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2.doc

Quản trị kinh doanh

... đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2 làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề sâu phân tích đánh giá thực trạng ... 2003 tình hình thực kế hoạch đạt tốt (115%) so với kế hoạch số lợng xe thực dịch vụ với 6649 lợt xe vào xởng dịch vụ Công ty Về doanh thu xởng dịch vụ, tăng lên chênh lệch thực tế qua năm ... nguyên nhân, đề phơng hớng giải pháp để khắc phục Qua trình thực tập Công ty, sâu sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng nhận biết số tồn Tôi xin đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thúc đẩy công...
 • 63
 • 484
 • 1

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2.doc

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2.doc

Kinh tế - Thương mại

... đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2 “ làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề sâu phân tích đánh giá thực trạng công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty số năm gần ... ngân sách nhà nước, thực đầy đủ sách, luật thuế nhà nước, bảo toàn vốn phát triển vốn PHẦN THỨ HAI THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ XE Ô CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SAU BÁN XE ÔCỦA CÔNG TY KHÍ Ô ... phát triển SXKD: Phân xưởng ôtô Phân xưởng ôtô Phân xưởng ôtô Phân xưởng khí 5.Phân xưởng bơm cao áp 6.Phân xưởng sản xuất dịch vụ + Một trung tâm dịch vụ tổng hợp + Một trung tâm giao dịch phát...
 • 101
 • 368
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2( Hà nội)

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2( Hà nội)

Quản trị kinh doanh

... tăng trưởng phảt triển với hiệu ngày cao GIẢI PHÁP I: Hình thành phòng Marketing chuyên trách nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo thị trường Thị trường tiêu thụ vai trò quan trọng trình ... xưởng trung tâm dịch vụ phát triển SXKD: Phân xưởng ôtô Phân xưởng ôtô Phân xưởng ôtô Phân xưởng khí 5.Phân xưởng bơm cao áp 6.Phân xưởng sản xuất dịch vụ + Một trung tâm dịch vụ tổng hợp + Một ... 2003 tình hình thực kế hoạch đạt tốt (115%) so với kế hoạch số lượng xe thực dịch vụ với 6649 lượt xe vào xưởng dịch vụ Công ty Về doanh thu xưởng dịch vụ, tăng lên chênh lệch thực tế qua năm...
 • 66
 • 459
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ôtô ở Công ty cơ khí ô tô 3-2

Quản trị kinh doanh

... đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2 làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề sâu phân tích đánh giá thực trạng ... 2003 tình hình thực kế hoạch đạt tốt (115%) so với kế hoạch số lợng xe thực dịch vụ với 6649 lợt xe vào xởng dịch vụ Công ty Về doanh thu xởng dịch vụ, tăng lên chênh lệch thực tế qua năm ... nguyên nhân, đề phơng hớng giải pháp để khắc phục Qua trình thực tập Công ty, sâu sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng nhận biết số tồn Tôi xin đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thúc đẩy công...
 • 63
 • 346
 • 0

Một số Giải pháp bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động XNK ở Cty XNK Tổng hợp 1 (GENRALEXIM)

Kinh tế - Thương mại

... đời sống tinh thần ngời lao động đến tâm t nguyện vọng họ đồng thời tạo điều kiện để ngời lao động đợc học hỏi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề nâng cao suất lao động nhân tố đáng kể nhằm ... việc thực nhiệm vụ khác kinh tế Nh vậy, với nỗ lực đợc tính từ giải pháp kinh tế tổ chức kỹ thuật dự định áp dụng vào thực tiễn phải đặt vào xem xét toàn diện Khi hiệu không làm ảnh hởng tiêu ... thống việc nâng cao hiệu kinh doanh: Quan điểm đòi hỏi việc nâng cao hiệu kinh doanh phải xuất phát bảo đảm yêu cầu nâng cao hiệu sản xuất xã hội, ngành, địa phơng sở 3.4.3 Bảo đảm tính thực tiễn...
 • 54
 • 345
 • 1

Một số Giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Cty Bánh kẹo Hải Hà

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty Bánh kẹo Hải Hà

Kinh tế - Thương mại

... Phần thứ hai: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ ba: Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Vì vốn kiến ... 1970, thực chủ trơng Bộ lơng thực thực phẩm, nhà máy thức tiếp nhận phân xởng kẹo nhà máy Hải Châu bàn giao sang với công suất 900tấn/ 1năm Với nhiệm vụ sản xuất kẹo nha, giấy tinh bột lấy tên Nhà ... Máy Thực Phẩm Hải Hà, với số cán công nhân viên 555 ngời Đến 1980, nhà máy thức tầng nhà với tổng diện tích sử dụng 2500m2, số cán công nhân viên 900 ngòi Năm 1988, việc sáp nhập cán nhà máy...
 • 82
 • 303
 • 0

Một số Giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Cty Bánh kẹo Hải Hàoc

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty Bánh kẹo Hải Hàoc

Kinh tế - Thương mại

... 1970, thực chủ trơng Bộ lơng thực thực phẩm, nhà máy thức tiếp nhận phân xởng kẹo nhà máy Hải Châu bàn giao sang với công suất 900tấn/ 1năm Với nhiệm vụ sản xuất kẹo nha, giấy tinh bột lấy tên Nhà ... Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng tới lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ hai: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ ba: Một số giải ... Máy Thực Phẩm Hải Hà, với số cán công nhân viên 555 ngời Đến 1980, nhà máy thức tầng nhà với tổng diện tích sử dụng 2500m2, số cán công nhân viên 900 ngòi Năm 1988, việc sáp nhập cán nhà máy...
 • 81
 • 257
 • 0

Một số Giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Cty Bánh kẹo Hải Hà

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty Bánh kẹo Hải Hà

Kinh tế - Thương mại

... 1970, thực chủ trơng Bộ lơng thực thực phẩm, nhà máy thức tiếp nhận phân xởng kẹo nhà máy Hải Châu bàn giao sang với công suất 900tấn/ 1năm Với nhiệm vụ sản xuất kẹo nha, giấy tinh bột lấy tên Nhà ... Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng tới lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ hai: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ ba: Một số giải ... Máy Thực Phẩm Hải Hà, với số cán công nhân viên 555 ngời Đến 1980, nhà máy thức tầng nhà với tổng diện tích sử dụng 2500m2, số cán công nhân viên 900 ngòi Năm 1988, việc sáp nhập cán nhà máy...
 • 81
 • 230
 • 0

Một số Giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Cty Bánh kẹo Hải Hà

Một số Giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Cty Bánh kẹo Hải Hà

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Đánh giá chung tình hình đầu t nhằm nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp Các yếu tố thuận lợi Các yếu tố khó khăn Chơng III: Một số giải pháp đầu t nhằm nâng cao ... Công ty Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty II/ Thực trạng hoạt động đầu t nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty thị trờng Thực trạng chung đầu t, sức cạnh tranh kinh tế Thực trạng hoạt ... Bông Vàng I/ Chiến lợc phát triển Công ty Mục tiêu phát triển Công ty Phơng hớng hoạt động thời gian tới II/ Một số giải pháp đầu t nhằm nâng cao khả cạnh tranh, hội nhập kinh tế Công ty Giải pháp...
 • 78
 • 165
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh ở Công ty bánh kẹo Hải Hà

Quản trị kinh doanh

... 1970, thực chủ trơng Bộ lơng thực thực phẩm, nhà máy thức tiếp nhận phân xởng kẹo nhà máy Hải Châu bàn giao sang với công suất 900tấn/ 1năm Với nhiệm vụ sản xuất kẹo nha, giấy tinh bột lấy tên Nhà ... Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng tới lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ hai: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà Phần thứ ba: Một số giải ... Máy Thực Phẩm Hải Hà, với số cán công nhân viên 555 ngời Đến 1980, nhà máy thức tầng nhà với tổng diện tích sử dụng 2500m2, số cán công nhân viên 900 ngòi Năm 1988, việc sáp nhập cán nhà máy...
 • 81
 • 343
 • 0

Một số giải pháp bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ô công ty khí ô tô 3-2

Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao khả năng tiêu thụ ô tô ở công ty cơ khí ô tô 3-2

Quản trị kinh doanh

... đề thực tập tốt nghiệp Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Một số giải pháp nhằm nâng cao khả tiêu thụ ôtô Công ty khí ô tô 3-2 làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề sâu phân tích đánh giá thực trạng ... phân xởng trung tâm dịch vụ phát triển SXKD: Phân xởng ôtô Phân xởng ôtô Phân xởng ôtô Phân xởng khí 5.Phân xởng bơm cao áp 6.Phân xởng sản xuất dịch vụ + Một trung tâm dịch vụ tổng hợp + Một trung ... 2003 tình hình thực kế hoạch đạt tốt (115%) so với kế hoạch số lợng xe thực dịch vụ với 6649 lợt xe vào xởng dịch vụ Công ty Về doanh thu xởng dịch vụ, tăng lên chênh lệch thực tế qua năm...
 • 65
 • 350
 • 0

Xem thêm