thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ Logistics của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Kinh tế - Thương mại

... cho dịch vụ logistics phát triển thì ngoài việc xây dựng ban hành luật về dịch vụ logistics nhà nước cần ban hành các luật lệ hỗ trợ để tạo môi trường thuận lợi cho phát triển dịch vụ logistics. ... ĐIỂM VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ LOGISTICS 1. Đặc điểm của dịch vụ logistics Các chuyên gia nghiên cứu về dịch vụ logistics đã rút ra một số đặc điểm cơ bản của ngành dịch vụ này như sau: + Logistics ... Điều 233: Dịch vụ logistics Điều 234: Điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics Điều 235: Quyền nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics Điều 236: Quyền nghĩa vụ của khách...
 • 117
 • 989
 • 3

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần vinafco

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại công ty cổ phần vinafco

Kinh tế - Thương mại

... LƢỢNG DỊCH VỤ LOGISTICS 55 V. NHƯỢC ĐIỂM DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA VINAFCO 56 1. VẪN TẬP TRUNG VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TRUYỀN THỐNG 56 Đề tài Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ logistics ... 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO 70 I. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO 70 1. NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁC DỊCH VỤ ... đầu vào cho sản xuất. Đề tài Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ logistics tại Công ty cổ phần Vinafco Trần Ngọc Diệp – A6K42B 7 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu : Dịch vụ logistic...
 • 93
 • 1,328
 • 8

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM.pdf

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM.pdf

Quản trị kinh doanh

... 3.1. Mục tiêu chính sách phát triển dịch vụ GNHH XNK tại Tp.HCM 52 3.1.1. Mục tiêu phát triển ngành giao nhận hàng hóa XNK ở Việt Nam 52 3.1.2. Chính sách phát triển dịch vụ giao nhận hàng ... kho phân phối hàng nếu cần. 1.1.2.3. Các dịch vụ khác Ngoài các dịch vụ đã nêu ở trên, người giao nhận cũng có thể làm các dịch vụ giao nhận khác phát sinh trong các nghiệp vụ quá cảnh ... bản, phân tích thực tiễn hoạt động để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giải pháp thích hợp phát triển loại hình dịch vụ này sẽ góp phần đẩy mạnh ngoại thương hội nhập vào các nền kinh...
 • 114
 • 1,233
 • 20

459 Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP.HCM

459 Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại TP.HCM

Quản trị kinh doanh

... tổng hợp thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển loại hình dịch vụ này. 3. Đối tượng phạm vi ... bản, phân tích thực tiễn hoạt động để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giải pháp thích hợp phát triển loại hình dịch vụ này sẽ góp phần đẩy mạnh ngoại thương hội nhập vào các nền kinh ... khách hàng dưới hình thức cung cấp các dịch vụ hậu cần … Họ thực hiện đầy đủ các dịch vụ ở phía người gửi các dịch vụ ở phía người nhận trong quá trình thực hiện việc gửi hàng đến việc nhận...
 • 114
 • 686
 • 1

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp Hồ Chí Minh

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp Hồ Chí Minh

Quản trị kinh doanh

... tổng hợp thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận của các doanh nghiệp trên địa bàn Tp.HCM, từ đó đưa ra một số giải pháp phát triển loại hình dịch vụ này. 3. Đối tượng phạm vi ... 3.1. Mục tiêu chính sách phát triển dịch vụ GNHH XNK tại Tp.HCM 52 3.1.1. Mục tiêu phát triển ngành giao nhận hàng hóa XNK ở Việt Nam 52 3.1.2. Chính sách phát triển dịch vụ giao nhận hàng ... bản, phân tích thực tiễn hoạt động để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giải pháp thích hợp phát triển loại hình dịch vụ này sẽ góp phần đẩy mạnh ngoại thương hội nhập vào các nền kinh...
 • 114
 • 669
 • 2

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu taiji tp Hồ Chí Minh

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu taiji tp Hồ Chí Minh

Kinh tế - Thương mại

... trong mội quan hệ với hoạt động kinh doanh XNK. Xuất phát từ thực tiễn trên tôi đã chọn đề tài Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM” làm luận ... 3.1. Mục tiêu chính sách phát triển dịch vụ GNHH XNK tại Tp.HCM 52 3.1.1. Mục tiêu phát triển ngành giao nhận hàng hóa XNK ở Việt Nam 52 3.1.2. Chính sách phát triển dịch vụ giao nhận hàng ... bản, phân tích thực tiễn hoạt động để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm giải pháp thích hợp phát triển loại hình dịch vụ này sẽ góp phần đẩy mạnh ngoại thương hội nhập vào các nền kinh...
 • 114
 • 440
 • 2

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ ăn nhanh

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ăn nhanh

Kinh tế - Thương mại

... 2.4. Giải pháp hoàn thiện nâng cao dịch vụ ăn nhanh 2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ăn nhanh trên địa bàn Hà Nội - VN2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ăn nhanh trên địa ... để xây dựng thực đơn phong phú, thoả mãn tối đa nhu cầu ăn uống của khách 2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ăn nhanh trên địa bàn Hà Nội - VN2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ăn nhanh ... doanh độc đáo-Phải không ngừng thay đổi 2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ăn nhanh trên địa bàn Hà Nội - VN2.1. Thực trạng phát triển dịch vụ ăn nhanh trên địa bàn Hà Nội - VNãCỏc nh hng...
 • 21
 • 316
 • 0

Đề tài : Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại việt nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Tài chính - Ngân hàng

... quan trọng phải kể đến là Dịch vụ huy đụng vốn, dịch vụ túi dụng, dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân hàng hiện đại. 1. Dịch vụ huy đụng vốn - Quy mô dịch vụ huy động vốn Huy đụng ... hình dịch vụ này dần dần được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bởi tính thuận tiện, an toàn chính xác của nó. Dịch vụ thanh toán bao gồm các dịch vụ sau: + Dịch vụ thẻ Dịch vụ thẻ ... tiền, rút tiền, nhận lương, thanh toán hàng hóa, dịch vụ - Dịch vụ tín dụng Dịch vụ này bao gồm các dịch vụ như: + Dịch vụ cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng được hiểu là hình...
 • 92
 • 668
 • 2

Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng công thương quận hoàng mai hà nội

Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng tại chi nhánh ngân hàng công thương quận hoàng mai  hà nội

Tài chính - Ngân hàng

... 28  Dịch vụ tiết kiệm  Dịch vụ cho thuê tài chính  Dịch vụ bảo hiểm  Dịch vụ kinh doanh chứng khoán  Dịch vụ tư vấn  Dịch vụ Internet banking  Dịch vụ vấn tin ATM  Dịch vụ SMS ... 3.5.2. Dịch vụ ủy thác Dịch vụ uỷ thác là dịch vụ quản lý tài sản quản lý hoạt động tài chính cho cá nhân doanh nghiệp. Dịch vụ này phát triển mạnh khi thị trường tài chính phát triển ... là, các dịch vụ NHTM mang tính hỗ trợ cao, có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Sự ra đời phát triển dịch vụ này là tiền đề cho sự ra đời phát triển của dịch vụ khác. Ví dụ: dịch vụ thanh...
 • 91
 • 477
 • 0

Luận văn : Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 10 ppsx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 10 ppsx

Báo cáo khoa học

... Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK tại TP.HCM SVTH: TRẦN THỊ TRANG Trang 112 quy định của pháp luật phải thông báo ngay bằng văn ... luật về Hải quan, Thuế vụ, Kiểm dịch, Y tế… có liên quan. Điều 3. Trong thể lệ này, các từ ngữ sau đây được hiểu là: Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa ... mọi chi phí phát sinh cho cảng nếu không chứng minh được rằng những biện pháp do cảng tiến hành là không cần thiết. Điều 20. Đề tài: Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận...
 • 15
 • 312
 • 0

Luận văn : Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 9 pptx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 9 pptx

Báo cáo khoa học

... Kinh tế Tp.HCM. Tôi đang thực hiện luận án tốt nghiệp: “ Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM”. Để tiếp cận với thực tiễn giao nhận hàng hóa ... tài: Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK tại TP.HCM SVTH: TRẦN THỊ TRANG Trang 99 Câu 15: Ông, Bà có đánh giá như thế nào đối với chất lượng cơ sở hạ tầng phục vụ ... mua dịch vụ nào sau đây từ Forwarder (có thể chọn nhiều)  Bao bì, đóng gói  Dịch vụ CFS  Vận chuyển nội địa  Dịch vụ kho bãi  Vận chuyển quốc tế  Làm thủ tục hải quan  Dịch vụ khác...
 • 11
 • 287
 • 0

Luận văn : Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 8 pptx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 8 pptx

Báo cáo khoa học

... lên thực trạng hoạt động của ngành trên địa bàn, từ đó đánh giá những kết quả tồn tại nhằm đưa ra các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Mặc dù dịch vụ GNHH XNK đã hình thành phát ... Kinh tế Tp.HCM. Tôi đang thực hiện luận án tốt nghiệp: “ Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM”. Để tiếp cận với thực tiễn giao nhận hàng hóa ...  Nhóm giải pháp 2: Hoàn thiện phát triển hoạt động GNHH XNK  Nhóm giải pháp 3: Hoàn thiện cơ chế quản lý hàng hải hoạt động của ngành hàng hải các ngành có liên quan Để thực hiện...
 • 11
 • 364
 • 0

Luận văn : Thực trạng giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 7 docx

Luận văn : Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại Tp.HCM part 7 docx

Báo cáo khoa học

... dễ cảm thấy hài lòng về dịch vụ hơn.  Độ tin cậy của dịch vụ: tức là thực hiện dịch vụ đã hứa một cách tin cậy chính xác, độ tin cậy càng cao thì chất lượng dịch vụ cung cấp càng được đánh ... lượng dịch vụ Sản phẩm của quá trình giao nhận vận tải là dịch vụ giao nhận vận tải, kinh doanh ngành giao nhận vận tải chính là kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải. Là một sản phẩm dịch vụ, dịch ... dịch vụ giao nhận vận tải có những đặc điểm sau:  Dịch vụ là vô hình: chúng ta không thể sờ, nếm trông thấy dịch vụ. Đặc điểm này làm cho chất lượng của dịch vụ chủ yếu phụ thuộc vào sự...
 • 11
 • 290
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25