thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh sóc trăng

Luận văn thạc sĩ về Thực trạng giải pháp chủ yếun nhằm phát triển Kinh tế tảng trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về Thực trạng và giải pháp chủ yếun nhằm phát triển Kinh tế tảng trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... sản xuất: +Trang trại kinh doanh tổng hợp: Trang trại loại này là loại hình kinh doanh là chủ yếu, các mặt hàng kinh doanh đều nhằm phục vụ cho kinh tế trang trại. +Trang trại sản xuất ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 1.2.2- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Vịêt Nam 1.2.2.1- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam qua các thời kỳ a -Kinh tế trang trại Việt Nam thời kỳ phong ... tế trang trại là một bước phát triển của kinh tế hàng hoá. Việc hình thành phát triển kinh tế trang trại là một quá trình chuyển đổi từ kinh tế hộ nông dân chủ yếu, mang tính sản xuất tự...
 • 131
 • 542
 • 1

Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf

Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.pdf

Kế toán

... 3.1.1-Phương hướng phát triển kinh tế trang trại 84 3.1.2-Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại 85 3.2 -Giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên 87 3.2.1 -Giải pháp chung: ... Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” 2-Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn về trang trại, ... và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát...
 • 131
 • 846
 • 9

Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa bàn huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên.pdf

Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại tại địa bàn huyện Đồng hỷ, tỉnh Thái Nguyên.pdf

Kinh tế - Thương mại

... CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 1.1.1. Trang trại kinh tế trang trại Trang trại là loại hình ... KINH TẾ TRANG TRẠI VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5 1.1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 5 1.1.1. Trang trại kinh tế trang trại 5 1.1.2. Vai trò vị trí của kinh tế trang trại ... ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI...
 • 148
 • 576
 • 4

Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh thái nguyên

 Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÝ VĂN TOÀN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ... sản xuất: +Trang trại kinh doanh tổng hợp: Trang trại loại này là loại hình kinh doanh là chủ yếu, các mặt hàng kinh doanh đều nhằm phục vụ cho kinh tế trang trại. +Trang trại sản xuất ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 29 1.2.2- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Vịêt Nam 1.2.2.1- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam qua các thời kỳ a -Kinh tế trang trại Việt Nam thời kỳ phong...
 • 131
 • 442
 • 1

Luận văn thạc sĩ về thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Luận văn thạc sĩ về thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” 2-Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn về trang trại, ... Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở một số nƣớc ở Việt Nam 1.2.1-Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở một số nước trên thế giới 1.2.1.1- Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở ... và phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam một số nước trên thế giới. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên, tìm ra những nguyên nhân ảnh hưởng đến việc phát...
 • 131
 • 528
 • 0

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

Quản trị kinh doanh

... ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI ... TRỊ KINH DOANH TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : KINH TẾ ... thôn. Do vậy, phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trƣởng phát triển của nông nghiệp kinh tế nông thôn. Về mặt xã hội, phát triển kinh tế trang trại góp phần...
 • 148
 • 472
 • 1

Luận văn: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... tiêu chung Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại, tìm kiếm những giải pháp kinh tế chủ yếu thúc đẩy phát triển tốt hơn nữa kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Đồng ... ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN LỆ THỊ BÍCH HỒNG THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI ... thôn. Do vậy, phát triển kinh tế trang trại góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trƣởng phát triển của nông nghiệp kinh tế nông thôn. Về mặt xã hội, phát triển kinh tế trang trại góp phần...
 • 148
 • 367
 • 1

Luận văn tốt nghiệp: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Luận văn tốt nghiệp: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN doc

Thạc sĩ - Cao học

... 3.1.1-Phương hướng phát triển kinh tế trang trại 84 3.1.2-Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại 85 3.2 -Giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế trang trạitỉnh Thái Nguyên 87 3.2.1 -Giải pháp chung: ... Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên” 2-Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá làm rõ một số vấn đề lý luận thực tiễn về trang trại, ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LÝ VĂN TOÀN THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ...
 • 131
 • 365
 • 0

thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở việt nam

thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở việt nam

Quản trị kinh doanh

... tài Thực trạng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam”.2. Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam, tìm ra những yếu tố ... việc phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam.Lớp K309TC _Nhóm 7 1Tiểu Luận Kinh Tế Nông Hộ Trang Trại GVHD: ... K309TC _Nhóm 7 3Tiểu Luận Kinh Tế Nông Hộ Trang Trại GVHD: Nguyễn Bá TrungIII. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ PHÁT TRIỂN KTTT Ở VIỆT NAMĐể thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển, những cơ chế, chính...
 • 11
 • 499
 • 0

Luận văn : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 10 pps

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 10 pps

Báo cáo khoa học

... biện pháp kinh tế tổ chức quản lý để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hoá đổi mới cơ cấu kinh tế nông thôn Bắc Bộ, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 44. Nguyễn Điền, “ Kinh tế trang trại gia ... “Một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội”, tạp chí Kinh tế nông nghiệp, số 10(28). 2. Ban vật giá chính phủ (2000), Tư liệu về kinh tế trang trại, Nxb ... 23/6/2000 về hướng dẫn tiêu chí xác định kinh tế trang trại, Hà Nội. 36. Nguyễn Đình Hƣơng (2000), Thực trạng giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại...
 • 13
 • 362
 • 0

Luận văn : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 9 pps

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 9 pps

Báo cáo khoa học

... thuật có tay nghề vững vàng. 3.4.4. Giải pháp về quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng Tiến hành thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế trang trại nhằm đƣa kinh tế trang trại phát triển ... cho kinh tế trang trại hoạt động phát triển đúng thực chất đúng định hƣớng. 3.4.3. Giải pháp tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng kỹ thuật, nghiệp vụ quản lý cho các chủ trang trại ngƣời ... PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 3.4.1. Giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm Thực tế hiện nay, việc giải quyết đầu ra cho các trang trại trên địa bàn là một vần đề cần thiết cấp bách....
 • 15
 • 349
 • 0

Luận văn : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 8 ppsx

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 8 ppsx

Báo cáo khoa học

... HƢỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI 3.1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI Ở ĐỒNG HỶ Tiếp tục thực hiện các chủ trƣơng của Đảng Nhà nƣớc đối với kinh tế trang trại ... hình thành phát triển kinh tế trang trại là sự phát triển tất yếu của kinh tế hộ. Khuyến khích mọi cá nhân, hộ gia đình trong ngoài tỉnh phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, ... kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông, lâm, ngƣ nghiệp ở nông thôn, đƣợc hình thành phát triển chủ yếu trên nền tảng kinh tế hộ gia đình. Sự hình thành và...
 • 15
 • 278
 • 0

Luận văn : THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 7 pps

Luận văn : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN part 7 pps

Báo cáo khoa học

... của chủ trang trại là 28 triệu đồng, còn lại là nguồn vốn khác. Loại hình trang trại này cần có nguồn vốn đầu tƣ lâu dài, chủ trang trại cần đầu tƣ thêm vốn để phát triển loại hình trang trại ... có những đầu tƣ lớn nhằm phát triển trang trại của mình. 2.2.3. Kết quả sản xuất của các mô hình kinh tế trang trại điều tra mẫu Giá trị sản xuất của trang trại phụ thuộc vào nông nghiệp (bao ... kinh tế. Các chủ trang trại đã đầu tƣ vào sản xuất nhằm mang lại hiệu quả kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các hộ nông dân trên địa...
 • 15
 • 269
 • 0

Xem thêm