thực trạng thu hút và duy trì nguồn nhân lực trong một vài doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn hà nội

Luận văn thạc sỹ: Thu hút duy trì nguồn nhân lực trong một vài doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Nội

Luận văn thạc sỹ: Thu hút và duy trì nguồn nhân lực trong một vài doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội

Khoa học xã hội

... trị nhân lực nói riêng, Tất điều mang đến hiệu cho công tác thu hút trì nguồn nhân lực doanh nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT VÀI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG ... nguồn nhân lực vài doanh nghiệp công nghệ thông tin địa bàn Nội Chương 3: Giải pháp góp phần cải thiện hoạt động thu hút trì nguồn nhân lực doanh nghiệp công nghệ thông tin địa bàn Nội 2/ ... HÚT DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG MỘT VÀI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI .28 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 29 2.1.1 Tổng quan doanh nghiệp...
 • 136
 • 1,126
 • 7

710 Nâng cao hiệu quả của hệ thống động viên khuyến khích nhằm thu hút duy trì nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giày Thái Bình.

710 Nâng cao hiệu quả của hệ thống động viên khuyến khích nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần giày Thái Bình.

Quản trị kinh doanh

... doanh Tổng Biểu đồ1.1 : 169 141 14 359 26 195 145 14 32 391 Nguồn: Thông Tin Thương Mại Ngoài doanh nghiệp kể có hàng ngàn doanh nghiệp vừa nhỏ tư nhân Trong tổng số 391 doanh nghiệp doanh nghiệp ... 5.1.3- Công nhân trực tiếp sản xuất: - Công nhân sản xuất khuôn - Công nhân sản xuất đế - Công nhân cán keo – bồi dán vật tư - Công nhân cắt chi tiết mũ giày - Công nhân gò ráp giày thành phẩm - Công ... pháp nhằm tăng giá trò vào sản phẩm khâu thiết kế mẫu nghiên cứu thò trường… CHƯƠNG III THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN KHUYẾN KHÍCH ĐỂ THU HÚT DUY TRÌ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẦY...
 • 68
 • 488
 • 5

Đánh giá chung về thực trạng tình hình thu hút đầu tư trưc tiếp của các công ty đqg vào lãnh thổ việt nam giai đoạn 2008 62013 thực trạng hoạt động chuyển giá của các công ty đqg trên lãnh thổ việt nam 2008 62013

Đánh giá chung về thực trạng tình hình thu hút đầu tư trưc tiếp của các công ty đqg vào lãnh thổ việt nam giai đoạn 2008 62013 và thực trạng hoạt động chuyển giá của các công ty đqg trên lãnh thổ việt nam 2008 62013

Báo cáo khoa học

... tỷ lệ lỗ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Doanh nghiệp nhà nước lỗ chiếm 9,3%, doanh nghiệpnhân 42,1% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 51,4% Trên thực tế, năm vừa qua, khu vực doanh nghiệp có ... tránh thu nhập khẩu, sau trốn thu thu nhập doanh nghiệp hợp đồng tư vấn loại chi phí khác Nếu thu suất thu nhập không cao thường doanh nghiệp nâng giá bán lên nhằm tránh thu thu nhập doanh nghiệp ... đầu tư vào Việt Nam tiền nước ngoài, thiết bị máy móc nhà xưởng, giá trị quyền sở hữu công nghiệp, bí kĩ thu t, quy trình công nghệ, dịch vụ kĩ thu t… Các công ty cổ phần, công ty mẹ con, công...
 • 46
 • 172
 • 0

Thực trạng hoạt động định giá DNNN khi cổ phần hóa tại VN giải pháp

Thực trạng hoạt động định giá DNNN khi cổ phần hóa tại VN và giải pháp

Kinh tế - Quản lý

... chúng cấu thành thực thể doanh nghiệp Tài sản doanh nghiệp hình thành tài trợ vốn nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp bổ sung trình sản xuất kinh doanh Cơ cấu nguồn tài trợ để hình thành tài sản ... xã hội, kỹ thu t công nghệ, khách hàng, người cung cấp, hãng cạnh tranh mối quan hệ với quan Nhà nước Đánh giá lực nội doanh nghiệp, về: tài sản, vị trí, uy tín, trình độ công nhân trình độ quản ... doanh nghiệp Nhà nước tư nhân) vị trí tương tự thu đất Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa yêu cầu thu đất doanh nghiệp khác Luật Đất đai sửa đổi cho phép doanh nghiệp thu c thành phần kinh...
 • 88
 • 238
 • 1

Luận văn triết học vấn đề con người phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay thực trạng giải pháp

Luận văn triết học vấn đề con người và phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Triết học Mác - Lênin

... Chương 2: THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 2.1.1 Khái niệm nguồn lực nguồn nhân lực 2.1.2 Chất lượng nguồn nhân lực Việt ... Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam 2.1.1 Khái niệm nguồn lực, nguồn nhân lực Khái niệm nguồn lực: Nguồn lực tất tạo sức mạnh cho hoạt động người cho phát triển Thông thường nguồn lực chia thành ... cần kết hợp nguồn lực nước nguồn lực bên Có kết hợp tốt ngoại lực nội lực tạo sức mạnh tổng hợp để phát triển Cả nội lực ngoại lực quan trọng, 38 nội lực nhân tố định Trong nguồn nội lực, Đảng...
 • 63
 • 467
 • 5

Phân tích hoạt động đánh giá thành tích công tác tại công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ dầu khí biển

Phân tích hoạt động đánh giá thành tích công tác tại công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ dầu khí biển

Quản trị kinh doanh

... n t c t ng doanh thu K t qu l t su t l i nhu n trờn doanh thu n m 2007 (2,09%) gi m so v i n m 2006 (2,35%) 5.3 Nh ng thu n l i v khú kh n Nhỡn chung, n m 2008 s l m t n m y c h i (thu n l i) ... chi nhỏnh Xớ nghi p Tu D ch V D u Khớ, thnh l p n m 1997 - tr c thu c Cụng ty D ch V K Thu t D u Khớ L m t doanh nghi p n ng kinh doanh cl p c, v i tu i i quỏ non tr (do t tỏch ho t c h n m t n ... Cụng ty m t h kinh doanh m i nh n gúp ph n ng a Cụng ty ngy m t phỏt tri n 5.2 K t qu kinh doanh Tr i qua m t th i gian khụng ng ng phỏt tri n, t m t Chi nhỏnh Cụng ty v i doanh thu kho ng h n 20...
 • 80
 • 202
 • 0

Quản lý hoạt động đánh giá nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi tại Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Nội

Quản lý hoạt động đánh giá nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đi học của trẻ 5 tuổi tại Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Sư phạm

... truyền thống nhà máy khí Mai Động Dệt 8/3, có khu công nghiệp trẻ đầy động nhà máy sợi Nội, nhà máy dệt Minh Khai, dệt Mùa Đông Bên cạnh khu công nghiệp lớn, địa bàn quận có khu công nghiệp vừa ... TUỔI TẠI QUẬN HAI BÀ TRƯNG, THÀNH PHỐ NỘI 2.1 Giới thiệu khảo sát thực trạng 2.1.1 Mục đích khảo sát thực trạng Qua phân tích đánh giá kết thực trạng giúp nắm thông tin về: - Các yếu tố ảnh hưởng ... nam Thủ đô Nội với số dân 37 vạn Đây quận đông dân lớn quận Nội Quận Hai Bà Trưng quận hình thành 50 năm nên phát triển đầy đủ hình thức kinh tế Trên địa bàn quận có khu công nghiệp truyền...
 • 146
 • 473
 • 2

Vấn đề thu hút sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong ngành giáo dục ở Việt nam giai đoạn 1993-2002-Thực trạng giải pháp

Vấn đề thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong ngành giáo dục ở Việt nam giai đoạn 1993-2002-Thực trạng và giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... ODA trình với nhiều công việc khác nhau, biểu đạt thành khâu chủ yếu: - Thu hút ODA - Giải ngân ODA - Sử dụng ODA 2.1 Thu hút ODA Đây trình vận động nhà tài trợ để có đợc nguồn tài trợ ODA Quá trình ... gia 2002 Phan Thu Thuỷ - Nhật - K38F Chơng Thực trạng tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 1993- 2002 I Thực trạng tình hình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Việt ... định để đảm bảo thành công nghiệp này, cần phải lấy việc phát huy nguồn nội lực ngời làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Nh vậy, thông qua giáo dục đào tạo dân trí thành nguồn lực ngời, có ngời...
 • 112
 • 523
 • 2

Các vấn đề thực tiễn đặt ra trong thu hút sử dụng nguồn vốn FDI

Các vấn đề thực tiễn đặt ra trong thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI

Kế toán

... kinh doanh chuyển giao từ doanh nghiệp có vốn FDI Sự lan tỏa theo hàng dọc doanh nghiệp ngành dọc theo hàng ngang doanh nghiệp hoạt động ngành Mặt khác, doanh nghiệp FDI tạo động lực cạnh tranh doanh ... nước công nghiệp phát triển Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản; coi trọng thu hút FDI gắn với nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ Công nghiệp phụ trợ: Khuyến khích thu hút FDI vào ngành công nghiệp ... hướng thu hút vốn đầu tư số ngành 3.2.1 Ngành Công nghiệp- Xây dựng: Các ngành đặc biệt khuyến khích đầu tư gồm công nghệ thông tin, điện tử, vi điện tử, công nghệ sinh học…; trọng công nghệ nguồn...
 • 32
 • 237
 • 1

Tiểu luận quản trị nguồn nhân lực KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Tiểu luận quản trị nguồn nhân lực KHÁI QUÁT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN

Quản trị kinh doanh

... Viễn thông, công nghệ thông tin; kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại; kinh doanh bất động sản, cho thu văn phòng 1.3 Đặc điểm nguồn nhân lực: Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Bưu – Viễn thông ... thành công việc Bước 3: Thu thập thông tin công việc Nhóm chuyên trách phân tích công việc tiến hành thu thập thông tin công việc chủ yếu từ lãnh đạo nhân viên Phòng, Ban chức Công ty trực thu c ... lực doanh nghiệp Các thông tin đánh giá lực kết thực công việc nhân viên giúp doanh nghiệp kiểm tra lại chất lượng hoạt động quản trị nguồn nhân lực khác tuyển chọn, định hướng hướng dẫn công...
 • 27
 • 546
 • 0

Vấn đề thu hút sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triẻn chính thức trong ngành giáo dục ở việt nam

Vấn đề thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triẻn chính thức trong ngành giáo dục ở việt nam

Kinh tế - Quản lý

... Phan Thu Thuỷ - Nhật - K38F - Hỗ trợ kỹ thu t: nguồn lực dành cho chuyển giao tri thức công nghệ, xây dựng lực, tiến hành nghiên cứu hay nghiên cứu tiền đầu t phát triển thể chế nguồn nhân lực ... Phan Thu Thuỷ - Nhật - K38F Các khâu chủ yếu trình thu hút sử dụng nguồn vốn ODA Từ tình hình tiếp cận sử dụng nguồn vốn ODA thời gian qua nhận xét thu hút sử dụng nguồn vốn ODA trình với nhiều công ... biểu đạt thành khâu chủ yếu: - Thu hút ODA - Giải ngân ODA - Sử dụng ODA 2.1 Thu hút ODA Đây trình vận động nhà tài trợ để có đợc nguồn tài trợ ODA Quá trình vận động ODA đợc tiến hành nhiều...
 • 102
 • 517
 • 0

Giải pháp hoàn thiện hoạt động duy trì nguồn nhân lực tại khối văn phòng công ty TNHH một thành viên dược sài gòn

Giải pháp hoàn thiện hoạt động duy trì nguồn nhân lực tại khối văn phòng công ty TNHH một thành viên dược sài gòn

Kinh tế

... CÔNG TY TNHH M T THÀNH VIÊN C SÀI GÒN u Công ty TNHH MTV Thành l p t u t m t nhà thu c thành l p v a bàn thành ph , u “Qu c ph m” - - - Xí - - - Sapharco” Ngày 25/9/ - công ty hành công ty TNHH MTV ... h i kh o sát ý ki n cá nhân v ho ngu n nhân l c c a Kh Công ty TNHH MTV hành kh o sát thông qua cán b , công nhân viên t i Kh ng trì ti n Công ty 33 : - t - trì MTV - Công c tiêu chí - : - B: ... ng viên nhân viên trì, phát p doanh nghi p Giao cho nhân viên nh ng công vi c mang tính thách th c cao, cho nhân viên bi t s a cán b i v i ho ov m hoàn thành công vi c c a nhân ng c a doanh nghi...
 • 97
 • 243
 • 0

Xem thêm