thực trạng kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại dịch vụ vùng đất

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng đất kỹ thuật số

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng đất kỹ thuật số

Kinh tế

... chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại dịch vụ Chương 3: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại ... XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THU T SỐ 72 4.1 Kết nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Chi nhánh Công ... XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THU T SỐ 72 4.1 Kết nghiên cứu thực trạng kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Chi nhánh Công...
 • 111
 • 447
 • 3

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Kỹ Thuật Số

Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Kỹ Thuật Số

Quản trị kinh doanh

... TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THU T SỐ 3.1 Phương hướng hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Kỹ Thu t Số thời gian tới Chi ... Quản trị doanh nghiệp CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÙNG ĐẤT KỸ THU T SỐ 2.1 Giới thiệu Chi nhánh Công ty ... ro Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Kỹ Thu t Số Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro Chi nhánh công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vùng Đất Kỹ Thu t...
 • 44
 • 506
 • 12

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT

Kế toán

... với doanh thu hoạt động tài *) Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành Chi phí thu thu nhập doanh nghiệp hành xác định sở thu nhập chịu thu thu suất thu thu ... Văn Lâm, Hưng Yên II Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh tiêu thụ thành phẩm cơng ty Cổ phần Ơ tơ TMT e 2.1.1 ... kiện ghi nhận doanh thu quy định chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu thu nhập khác *) Nguyên tắc phương pháp ghi nhận chi phí tài Các khoản chi phí ghi nhận vào chi phí tài chi phí lãi tiền vay...
 • 67
 • 335
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK  THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TẤN ĐẠT

Kế toán

... 2008 Kế toán lập Kế toán trưởng 2.3 Thực trạng kế toán xác định kết kinh doanh hàng hoá 2.3.1 : Xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh số chênh lệch tổng doanh thu bán hàng hoá cung cấp dịch vụ ... : Chi t khấu thương mại - Kết chuyển doanh thu Nợ TK 511 : Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 911 : Xác định kết kinh doanh - Kết chuyển lãi lỗ Nếu lãi : Nợ TK 911 : Xác định kết kinh doanh ... – Xác định kết kinh doanh Cuối q , kế tốn cơng ty tiến hành bút toán kết chuyển sau : - Kết chuyển giá vốn hàng bán - Kết chuyển doanh thu tiêu thụ - Kết chuyển chi phí bán hàng - Kết chuyển chi...
 • 39
 • 540
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG

Kế toán

... sở kinh doanh Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên chức vụ) 2.4 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG 2.4.1 Phương pháp xác định kết sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần ... địa công ty cổ phần dệt Hà Đông chủ yếu công ty trực thu c tổng công ty dệt may Hà Nội như: phòng kinh doanh thu c tổng cơng ty, cơng ty thời trang, công ty cổ phần may Đông Mỹ, công ty cổ phần ... năm 2008 ký kết hai công ty cổ phần dệt Hà Đơng cơng ty cổ phần dệt may Hồng Thị Loan - Căn tình hình thực tế thoả thu n hai bên - Công ty cổ phần dệt Hà Đông bán cho công ty cổ phần dệt may...
 • 65
 • 344
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN

Kế toán

... tháng 12 năm 2007 Kế toán ghi sổ Giám đốc Kế toán trưởng 2.3.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 2.3.4.1 Tài khoản sử dụng TK 911 – Xác định kết kinh doanh mở để hạch toán kết kinh doanh Nhà máy để ... 12 năm 2007 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng 2.3.2 Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí lớn Nhà máy Chi phí quản lý doanh nghiệp khoản chi phí liên quan ... theo pháp luật sở kinh doanh (Ký tên, đóng dấu) 34 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 34 Khoa: Kế toán 2.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.3.1 Kế tốn chi phí bán hàng Đối với chi phí bán hàng, Nhà...
 • 43
 • 277
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH

Kế toán

... công ty lập 2.2 Thực trạng kế toán Tiêu thụ thành phẩm Xác định kết kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức Thịnh 2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán Hiện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đức ... giải D Dư đầu tháng Kết chuyển giá vốn hàng bán Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp Kết chuyển doanh thu Kết chuyển doanh thu tài Kết chuyển chi phí tài TK ĐƯ E ĐVT: ... doanh Để xác định kết kinh doanh, cuối kỳ kế toán tiến hành lập phiếu kế toán ( Biểu số 2.32) để thực việc kết chuyển giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu bán...
 • 46
 • 489
 • 0

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Tuấn

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Phú Tuấn

Kế toán

... ứng dịch vụ ( cha thứê GTGT ) bao gồm phụ thu, phí thu thêm giá bán ( ) mà công ty đợc hởng 2.1.2 Kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu c«ng ty TNHH xt nhËp khÈu Phó Tn Doanh thu công ... hàng bán bị trả lại, chi t khấu thơng mại giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ - Kết chuyển doanh thu để xác định kết Bên : Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá cung cấp dịch vụ doanh nghiệp kỳ Tài ... sản, công nợ phải thu, phải trả nh kết kinh doanh công ty Báo cáo tài đợc lập theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán hành Bộ tài dùng để tổng hợp thuyết minh tình hình kinh tế, tài công ty Báo...
 • 64
 • 145
 • 0

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bốn phương

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần bốn phương

Quản trị kinh doanh

... chuyển doanh thu 641 512 Kết chuyển chi phí bán hàng Kết chuyển doanh thu bán hàng nội 642 515 Kết chuyển chi phí QLDN Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 635 711 Kết chuyển chi phí hoạt động tài Kết ... hạch tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 1.3 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 1.3.1 Tài khoản sử dụng kết cấu tài khoản - Tài khoản sử dụng: Tài khoản 911 – Xác định kết kinh doanh - Kết cấu ... qua nhờ khâu bán hàng xác định kết kinh doanh, sở lý luận thời gian thực tập Công ty, em chọn đề tài Thực trạng kế tốn tiêu thụ hàng hóa xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Bốn Phƣơng” làm...
 • 82
 • 168
 • 0

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ xây dựng cosevco quảng bình

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bình

Cao đẳng - Đại học

... lý luận kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh công ty cổ phần gốm sứ xây dựng Cosevco Quảng Bình; ... 2.3.3 Kế toán xác định kết kinh doanh công ty 58 2.3.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 58 2.3.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp 66 2.3.3.3 Kế tốn chi phí tài doanh ... THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 17 CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ XÂY DỰNG COSEVCO 17 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ XÂY DỰNG COSEVCO17 2.1.1 Tên công ty địa ...
 • 91
 • 121
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN KINH DOANH THAN HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH THAN HÀ NỘI

Kế toán

... Xác định kết kinh doanh Nhật ký - Chứng từ số Kết kinh doanh xác định theo công thức sau: Kết = kinh doanh Doanh thu - Giá vốn - hàng bán Chi phí bán hàng - Chi phí QLND Trong đó: Doanh = thu ... … Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội đơn vị kinh doanh thương mại nên việc xác định kết kinh doanh Cơng ty kết khối lượng hàng hóa tiêu thụ kỳ Để xác định kết tiêu thụ kỳ, kế tốn Cơng ty ... rõ họ tên) Kế toán xác định kết tiêu thụ 3.1 Kế toán chi phhí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Công ty chế biến kinh doanh than Hà Nội đơn vị trực thu c Công ty chế biến kinh doanh than...
 • 26
 • 339
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THĂNG LONG

Kế toán

... Tất chi phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng, kế toán công ty không tổ chức hạch toán riêng mà toàn chi phí đợc tập hợp vào TK 642 "chi phí quản lý doanh nghiệp" Sổ sách kế toán công ty ... 5.3.- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Đối với chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp, toàn chi phí phát sinh đợc tập hợp chung vào TK 641 "chi phí quản lý doanh nghiệp" ... phòng kế toán) Kế toán quỹ Kế toán công nợ Kế toán chi phí sản xuất Kế toán NVL tiền lơng Kế toán phân xởng Phòng kế toán đợc cấu thành phận, phận đợc bố trí công việc cụ thể 9 Chuyên đề thực...
 • 34
 • 413
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP GỖ HÀ NỘI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP GỖ HÀ NỘI

Kế toán

... 88.725.647 * Kế toán xác định kết Cuối tháng, kế toán thực bút toán kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh nghiệpvào sổ chi tiết xác định kết tiêu thụ Sổ chi tiết theo ... liên quan để ghi vào sổ TK 911 nhằm xác định kết hoạt động kinh doanh tháng Kết thể báo cáo kết kinh doanh xí nghiệp TRÍCH: SỔ CHI TIẾT XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ Loại hàng Doanh thu Giá vốn Kết Bàn Ghế Tủ ... hàng kết tính sổ kết chưa trừ chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Sau xác định kết tiêu thụ ,kế toán ghi vào cột ghi TK 911 NK - CT số Sau khoá sổ NK - CT số 8, kế toán xác định tổng...
 • 26
 • 305
 • 0

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thịnh Phát

Thực trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần sản xuất nội thất Thịnh Phát

Kế toán

... 229.109.384 Xác định kết hoạt động kinh doanh Để hạch toán kết tiêu thụ, kế toán sử dụng TK 911 xác định kết hoạt động kinh doanh SVTH: Lương Thị Thanh Mai Page 37 Lớp: Kế toán C Trường Cao Đẳng Công ... Phân tích báo cáo kết kinh doanh 1.6.4 Phân tích số tiêu khác 10 1.7 Phân tích tiêu lao động tiền lương công ty .11 PHẦN 2: KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY CPSX NỘI THẤT ... bảng kết hoạt động SXKD công ty thời gian qua BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 PHẦN I: LÃI LỖ 1 .Doanh thu bán hàng cung cấp dòch vụ Mã số 01 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu...
 • 44
 • 202
 • 0

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Phú Thái

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Phú Thái

Kế toán

... Việc xác định kết bán hàng xác định vào cuối kỳ kinh doanh Phương pháp kế toán nghiệp vụ xác định kết bán hàng - Cuối kỳ kế toán thực việc kết chuyển doanh thu bán hàng Nợ TK 511, 512 - Doanh thu ... 911 – Xác định kết kinh doanh - Kết chuyển trị giá vốn hàng hoá tiêu thụ Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh TK 632 - Cuối kỳ hạch tốn, kết chuyển số chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh ... 88.835.289đ PHẦN III HỒN THIỆN KẾ TỐN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢTIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ THÁI I Nhận xét đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ xác định kết Công ty TNHH phú Thái Những năm gần kinh...
 • 50
 • 871
 • 1

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Đức Hiếu

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và xuất nhập khẩu Đức Hiếu

Kế toán

... thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Công ty TNHH Thơng mại Xuất nhập Đức Hiếu Phần I : Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá xác định kết tiêu thụ hàng hoá Công ty TNHH ... Sơ đồ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán hàng hóa Kế tốn thu Kế tốn tiền mặtTGNH Kế tốn cơng nợ Kế tốn tiền lương Kế tốn chi phí Bộ phận kế toán đơn vị trực thu c Kế tốn trưởng ... đợc chi tiết để theo dõi doanh thu công ty doanh thu đơn vị trực thu c khác: + TK51121: Doanh thu hàng hoá công ty TK 511211 - Doanh thu hàng bán công ty TK 511212 - Doanh thu hàng hoá khác công...
 • 61
 • 491
 • 1

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa

Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa

Kế toán

... Xác định kết hoạt động kinh doanh: đợc chi tiết thành hai tài khoản cấp 3: + TK 91111: Xác định kết hoạt động kinh doanh + TK 91112: Xác định kết hoạt động hàng hóa khác - TK 9112 Xác định kết ... 26.982.080 = 9.279.446 (L·i) BiÓu 18 Sổ chi tiết xác định kết hoạt động kinh doanh TK 911 - Xác định kết kinh doanh Tiểu khoản 9111 - Xác định kết hoạt động kinh doanh Tháng 04 năm 2006 D Nợ đầu kỳ: ... Nợ Kế toán trởng Ngời ghi sổ (ký, họ tên) (ký, họ tên) 1.2.5 Kế toán xác định kết tiêu thụ hàng hoá 1.2.5.1 Phơng pháp xác định kết tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá Xác định kết kinh doanh tiêu...
 • 61
 • 360
 • 0

trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT

trạng kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần Ô tô TMT

Kế toán

... LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Khái quát chung kế toán tiêu thụ thành phẩm xác định kết kinh doanh doanh nghiệp ... gộp BH & CCDV + Doanh thu HĐTC - Chi phí HĐTC - Chi phí bán hàng - Chi phí QLDN Để xác định kết tiêu thụ kỳ, kế toán sử dụng tài khoản 911 Xác định kết kinh doanh Kết hoạt động doanh nghiệp phản ... 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TMT I Giới thiệu khái qt cơng ty Cổ phần Ơ tơ TM 1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty Cổ phần...
 • 111
 • 419
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤCÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI.

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH HÀ NỘI.

Kế toán

... 911, kết chuyển doanh thu vào bên TK 911 Sau xác định lãi, lỗ để kết chuyển vào TK 421 Biểu số 25: Công ty phát hành sách Hà Nội Sổ Tài khoản xác định kết Tài khoản 911 "Xác định kết quả" ... kế toán tổ chức thực kiêm nhiệm công tác kế toán tài Sơ đồ 14: Sơ đồ máy kế toán công ty phát hành sách Hà Nội Kế toán trưởng Kế toántổng toán tiền mặt, ngân hàng,thanhKế toán kho hàng hoá Kế ... tin kinh tế phân tích hoạt động kinh tế toàn công ty nhiệm vụ xác định mức doanh thu cho quầy thu c cửa hàng trực thu c cửa hàng khoán * Kế toán tổng hợp (Kiêm phó phòng kế toán tài vụ) ...
 • 34
 • 236
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG LÝ NHÂN

Kế toán

... TK 911 : Xác định kết kinh doanhKết chuyển GVHB, chi phí BH, chi phí QLDN : Nợ TK 911 : Xác định kết kinh doanh TK 632 : GVHB TK 641 : Chi phí BH TK 642 : Chi phí QLDN • Kết chuyển ... kỳ, kết chuyển chi phí QLDN vào TK xác định kết kinh doanh : Nợ TK 911 : TK 642 : 3.6.2.4 Sổ sách kế toán Nội dung phản ánh TK tập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh quý cuối quý kết ... sổ kế toán Trần Thị Hiếu toán 46C Kế 38 Luận văn tốt nghiệp - Sổ TK doanh thu, chi phí BH, chi phí QLDN, GVHB … - Các bút toán kết chuyển, khoá sổ - Sổ TK xác định kết kinh doanh … Căn vào chứng...
 • 38
 • 358
 • 0

Xem thêm