thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần sông giá

Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

Đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

Quản trị kinh doanh

... Đánh giá thực trạng công tác kế toán Công ty cổ phần Hà Bắc Phần II: Nội dung kế toán bán hàng Công ty cổ phần Hà Bắc Phần III: Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng Công ty cổ phần ... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC Đặc điểm tình hình chung Công ty cổ phần Hà Bắc 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần ... Công ty Hà Bắc áp dụng Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần Hà Bắc Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán bán hàng Kế toán thuế Kế toán công nợ Quỹ Xuất phát từ đặc điểm tổ chức...
 • 47
 • 449
 • 0

Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế

Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế

Kế toán

... giá thực trạng công tác kế toán Công ty cổ phần Hà Bắc Phần II: Nội dung kế toán bán hàng Công ty cổ phần Hà Bắc Phần III: Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng Công ty cổ phần Hà Bắc ... vị, hình thức kế toánCông ty Hà Bắc áp dụng Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần Hà Bắc Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trư ởng Kế toán bán hàng Kế toán thuế Kế toán công nợ Quỹ ... Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng Công ty cổ phần Hà Bắc Đặc điểm tình hình chung Công ty cổ phần Hà Bắc 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần Hà...
 • 41
 • 1,159
 • 3

Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc

Kinh tế - Thương mại

... Đánh giá thực trạng công tác kế toán Công ty cổ phần Hà Bắc Phần II: Nội dung kế toán bán hàng Công ty cổ phần Hà Bắc Phần III: Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng Công ty cổ phần ... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ BẮC Đặc điểm tình hình chung Công ty cổ phần Hà Bắc 1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Qua thời gian thực tập Công ty cổ phần ... Công ty Hà Bắc áp dụng Sơ đồ tổ chức máy kế toán Công ty cổ phần Hà Bắc Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán trưởng Kế toán bán hàng Kế toán thuế Kế toán công nợ Quỹ Xuất phát từ đặc điểm tổ chức...
 • 45
 • 325
 • 1

đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

Kế toán

... CễNG TC K TON BN HNG TI CễNG TY C PHN H BC c im tỡnh hỡnh chung ti Cụng ty c phn H Bc 1.1 c im hot ng kinh doanh Qua mt thi gian thc ti Cụng ty c phn H Bc em c bit Cụng ty c phn H Bc l mt doanh nghip ... nhim v, phng hng hot ng kinh doanh ca Cụng ty c phn H Bc Cụng ty c phn H Bc l cụng ty hot ng lnh vc kinh doanh thng mi thụng qua quỏ trỡnh kinh doanh cụng ty nhm khai thỏc cú hiu qu cỏc ngun vn, ... tng i phc nờn Cụng ty dựng s cỏi nhiu ct, ngoi cụng ty cũn s dng mt s s th chi tit khỏc Dơng Thuỳ Mai Lớp: KT31B Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dơng Thuỳ Mai Lớp: KT31B Báo cáo thực tập tốt nghiệp...
 • 46
 • 808
 • 0

Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

Nhận xét, đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

Kế toán

... CễNG TC K TON BN HNG TI CễNG TY C PHN H BC c im tỡnh hỡnh chung ti Cụng ty c phn H Bc 1.1 c im hot ng kinh doanh Qua mt thi gian thc ti Cụng ty c phn H Bc em c bit Cụng ty c phn H Bc l mt doanh nghip ... nhim v, phng hng hot ng kinh doanh ca Cụng ty c phn H Bc Cụng ty c phn H Bc l cụng ty hot ng lnh vc kinh doanh thng mi thụng qua quỏ trỡnh kinh doanh cụng ty nhm khai thỏc cú hiu qu cỏc ngun vn, ... tng i phc nờn Cụng ty dựng s cỏi nhiu ct, ngoi cụng ty cũn s dng mt s s th chi tit khỏc Dơng Thuỳ Mai Lớp: KT31B Báo cáo thực tập tốt nghiệp Dơng Thuỳ Mai Lớp: KT31B Báo cáo thực tập tốt nghiệp...
 • 46
 • 1,152
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA

Kế toán

... TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY HÓA CHẤT THANH HÓA 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng Công ty phương hướng hoàn thiện Sau thời gian thực tập phòng kế toán Công ty cổ phần ... chức kế toán bán hàng xác định kết bán hàng Đó vấn đề tảng toàn tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp sản xuất nói chung Công ty cổ phần điện máy hóa chất Thanh Hóa 3.1.1 Ưu điểm Là công ty kinh ... lại hàng mà nguyên nhân thuộc công ty vi phạm hợp đồng, hàng chất lượng công ty cho phép khách hàng quyền trả lại phần hay toàn số hàng mua Trị giá hàng trả lại trị giá ghi hoá đơn bán hàng Kế...
 • 61
 • 286
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÀ TÂY

Kế toán

... Khi xuất chủng loại hàng, lô hàng, mặt hàng kế toán lấy giá thực tế mua vào đẻ xác định giá vốn hàng bán 2.2.2 Chứng từ thủ tục kế toán Để phản ánh giá vốn hàng bán Công ty Cổ phần Thương mại Dịch ... viên thực tập: Bùi Khánh Linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.1 Đặc diểm kế toán giá vốn hàng bán Công ty Công ty kinh ... nhóm hàng thực phẩm tiêu dùng nên chủng loại mặt hàng khác Vì Công ty sử dụng phương pháp thực tế đích danh đẻ tính giá vốn hàng bán xuất Do Công ty quản lý hàng hóa theo lô hàng, chủng loại hàng...
 • 48
 • 252
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

Kế toán

... đồ 2-2: Trình tự ghi sổ phần hành kế toán giá vốn hàng bán 2.2.3 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán +Tài khoản sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ giá vốn hàng bán Công ty cổ phần Thương mại Việt Anh ... cáo giá vốn thành phẩm bảng tổng hợp theo dõi tình hình nhập xuất tồn thành phẩm mặt lượng mặt giá trị * Thủ tục kế toán kế toán giá vốn hàng bán Việc xác định giá vốn hàng bán Công ty cổ phần ... - Công ty cổ phần Th 19 Phạm Thị Thanh Thùy - Kế toán K39 20 GVHD: Th.Sỹ: Bùi Thị Minh Hải Báo cáo chuyên đề 2.3 Kế toán chi phí bán hàng 2.3.1 Chứng từ thủ tục kế toán Chi phí bán hàng Công ty...
 • 26
 • 291
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Kế toán

... Lớp: Kế toán – K39 Chuyên đề thực tập chuyên ngành 26 Trường Đại học KTQD 2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.1 Chứng từ thủ tục kế toán * Nội dung: Giá vốn hàng bán Công ty trị giá mua thực tế hàng ... Hợp đồng mua bán hàng hoá Công ty với công ty khác Khi hàng đến Việt Nam công ty khách hàng đến lấy hàng, Công ty sử dụng Phiếu xuất kho, phiếu viết cho loại hàng ghi nhận số lượng hàng xuất * ... Để phản ánh trị giá vốn hàng xuất kho bán ra, Công ty sử dụng TK 632 – Giá vốn hàng bán 2.2.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán * Quy trình ghi sổ: Sau nhận phiếu xuất kho kế toán tiến hành ghi...
 • 40
 • 323
 • 0

Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thành đô

Thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thành đô

Kế toán

... phiếu giao hàng mã số đơn đặt hàng để giúp kiểm tra tham chiếu CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐÔ 2.1 Kế toán doanh thu Công ty Cổ phần Thành Đô Doanh thu tổng lợi ... BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐÔ 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng Công ty Cổ phần Thành Đô 1.1.1 Danh mục hàng bán Với kinh nghiệm nhiều năm kinh doanh bán lẻ theo phương pháp đại, Công ty ... phòng kế toán Sau đó, Kế toán tiến hành hạch toán giá vốn hàng bán cho lượng hàng bán Song song với việc lập Phiếu xuất kho thủ kho tiến hành ghi Thẻ kho cho loại hàng hóa xuất bán Công ty thực kế...
 • 55
 • 202
 • 0

thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần cúc phương

thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần cúc phương

Kế toán

... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÚC PHƯƠNG 2.1 Kế toán doanh thu 2.1.1 Chứng từ thủ tục kế toán •Để tiến hành tốt công tác kế toán bán hàng, kế toán công ty sử dụng ... đề thực tập chuyên ngành Ngoài phần mở đầu kết luận kết cấu chuyên đề gồm chương: CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CHƯƠNG : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG ... tốt phần hành Kế toán bán hàng ” Trong trình thực tập công ty cổ phần Cúc Phương, với hướng dẫn tận tình Thạc Sỹ Phạm Thị Minh Hồng giúp đỡ anh chị phòng Tài Chính - Kế Toán công ty cổ phần...
 • 78
 • 522
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần sông Giá

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần sông Giá

Kế toán

... trọng công tác kế toán bán hàng, vận dụng lý luận học tâp trường kết hợp với thực tế thu nhận từ công tác kế toán Công ty Cổ phần Sông Giá, em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty Cổ phần ... chuyên CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG GIÁ 2.1 Kế toán doanh thu bán hàng Công ty Cổ phần Sông Giá Bán hàng quy trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua để ... quốc dân ngành Chuyên đề thực tập chuyên Chương II : Thực trạng kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Sông Giá Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Sông Giá Do trình độ nhiều hạn...
 • 64
 • 170
 • 0

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần sông Giá

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần sông Giá

Kế toán

... quản lý hoạt động bán hàng Công ty Cổ phần Sông Giá Phần II: Thực trạng kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Sông Giá Phần III: Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Sông Giá Do trình độ nhiều ... đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG GIÁ 2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ Công ty Cổ phần Sông Giá Bán hàng quy trình chuyển giao quyền sở hữu hàng ... trọng công tác kế toán bán hàng, vận dụng lý luận học tâp trường kết hợp với thực tế thu nhận từ công tác kế toán Công ty Cổ phần Sông Giá, em chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán bán hàng Công ty Cổ phần...
 • 48
 • 155
 • 0

Báo cáo thực tập chuyên đề: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Chuyển Giao Công Nghệ Vinastar

Báo cáo thực tập chuyên đề: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty Cổ Phần Chuyển Giao Công Nghệ Vinastar

Kế toán

... tạo nguồn thu cho công ty, giúp trì tồn phát triển công ty Phần hành kế toán bán hàng gồm mảng là: Kế toán doanh thu, Kế toán giá vốn hàng bán Kế toán chi phí bán hàng 2.1 KẾ TOÁN DOANH THU 2.1.1 ... Hoa PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VINASTAR Công ty CP Chuyển Giao Công NGHỆ Vinastar công ty kinh doanh thương mại chuyên kinh doanh mặt hàng ... Phương Hoa 2.2.4 Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán Kế toán tổng hợp giá vốn hàng bán ghi sổ độc lập với kế toán chi tiết giá vốn hàng bán Quy trình ghi sổ tổng hợp giá vốn hàng bán sau: Sơ đồ 2.6:...
 • 97
 • 385
 • 1

luận văn kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẢO DƯƠNG

luận văn kế toán THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẢO DƯƠNG

Kế toán

... 2011 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) CHƯƠNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẢO DƯƠNG 3.1 Đánh giá chung thực trạng kế toán bán hàng ... thống cửa hàng bán lẻ Công ty Lê Văn Hồng –KT4K11 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ... phẩm công ty vai trò quan trọng trình xây dựng thương hiệu uy tín chất lượng sản phẩm Công ty * Tổ chức hoạt động bán hàng Công tyCông ty vốn góp Cổ Phần, Công ty thực chế độ kế toán độc...
 • 62
 • 484
 • 0

Tổ chức công tác Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Sông

Tổ chức công tác Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Sông Lô

Kế toán

... 36 Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty Cổ phần Sông Lô I Nhận xét công tác kế toán bán hàng công ty Một số ưu điểm tổ chức công tác kế toán bán ... gia quyền : PHẦN II Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng công ty cổ phần Sông Lô I Đặc điểm tình hình chung công ty Sông Lô 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Lô tên ... mặt hàng Để đánh giá việc kinh doanh mặt hàng kế toán xác định lãi gộp mặt hàng sở sổ chi tiết bán hàng Hàng tháng kế toán xác định kết bán hàng theo công thức: Kết bán hàng = doanh thu – giá...
 • 40
 • 280
 • 0

215 Tổ chức công tác Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Sông

215 Tổ chức công tác Kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Sông Lô

Kế toán

... 36 Phần III Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết công ty Cổ phần Sông Lô I Nhận xét công tác kế toán bán hàng công ty Một số ưu điểm tổ chức công tác kế toán bán ... gia quyền : PHẦN II Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng công ty cổ phần Sông Lô I Đặc điểm tình hình chung công ty Sông Lô 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty cổ phần Sông Lô tên ... mặt hàng Để đánh giá việc kinh doanh mặt hàng kế toán xác định lãi gộp mặt hàng sở sổ chi tiết bán hàng Hàng tháng kế toán xác định kết bán hàng theo công thức: Kết bán hàng = doanh thu – giá...
 • 40
 • 219
 • 0

Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí

Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí

Kế toán

... dầu, ) Công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí Giảm giá hàng bán hóa đơn bán hàng Công ty đặt mức giá cho người mua Khách hàng mua hàng với số lượng lớn giá thấp Khách hàng giảm giá trường hợp Công ty ... NGUYỄN THỊ THU LIÊN KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Kế toán chi phí bán hàng: Đặc điểm chi phí bán hàng công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí Chi phí bán hàng khoản chi phí phát ... đến bán hàng Chi phí bán hàng tập hợp văn phòng công ty, đến cuối tháng kế toán tiến hành phân bổ cho loại Kế toán chi phí bán hàng công ty Đầu tư Phát triển Dầu khí Để hạch toán chi phí bán hàng...
 • 67
 • 312
 • 0

Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam

Thực trạng tổ chức công tác kế toán bán hàng tại công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam

Kế toán

... phương pháp hàng xuất kho đơn giá 179.387.445đ/ máy 2.3 Quy trình kế toán bán hàng công ty Cổ phần thiết bị y tế Việt Nam 2.3.1 Lập luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng công ty cổ phần thiết ... hạch toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng công ty sử dụng sổ sau: - Sổ kế toán chi tiết giá vốn hàng bán (Biểu số 2.14): Hàng ngày, kế toán nhập phiếu xuất kho vào sổ kế toán chi tiết giá vốn hàng bán ... khách hàng toán ngay, Công ty giảm giá cho họ khách hàng mua với số lượng lớn công ty giảm giá từ 1,5% đến 2%/ tổng giá trị lô hàng Công ty quy định mức giá bán cụ thể cho mặt hàng, sở cửa hàng...
 • 39
 • 381
 • 0

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 98

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 98

Kế toán

... từ kế toán TK… Máy vi tính - Tài khoản sử dụng: TK 632 - Phương pháp tính giá vốn hàng bán: Phương pháp nhập trước xuất trước Giá vốn hàng bán = Giá vốn hàng xuất kho để bán + CPBH + CPQLDN Giá ... Nội dung Số hiệu TK Nợ 632 Giá vốn hàng bán Cộng Số tiền 156 Ghi 3.318.273.000 3.318.273.000 2.2.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán SỔ CHI TIẾT TK 632: Giá vốn hàng bán Tháng 12 năm 2009 Đơn ... Người lập sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 2.2 .Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.1 Chứng từ thủ tục kế toán  Chứng từ - Phiếu xuất kho - Bảng tổng hợp nhập xuất tồn - Bảng phân bổ giá vốn -...
 • 24
 • 351
 • 0

Xem thêm