thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phẩn đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 1

Luận văn thạc sỹ Tiết kiệm vật tại Công ty TNHH đúc kim loại Minh Thành

Luận văn thạc sỹ Tiết kiệm vật tư tại Công ty TNHH đúc kim loại Minh Thành

Kinh tế

... t hot ng sn xut kinh doanh .17 1. 2 .1 Nhõn t thuc v yu t ngi 17 1. 2.2 Cụng ngh, trang thit b mỏy múc ca doanh nghip .17 1. 2.4 iu kin t nhiờn 18 1. 2.5 C ch chớnh sỏch ... xut kinh doanh Cụng tỏc qun lý v m bo vt t hot ng sn xut kinh doanh 10 Khỏi nim tit kim vt t .14 1. 1.2 Ngun tit kim vt t sn xut kinh doanh ca doanh nghip 15 1. 2 Nhng ... .18 1. 3 Yờu cu v nhng hng c bn nhm tit kim vt t ca doanh nghip .18 Tit kim vt t ti doanh nghip ỳc kim loi ti Vit nam 19 c im vt t ngnh ỳc kim loi ti Vit Nam: Hin nay, nhu cu th trng cho...
 • 126
 • 703
 • 0

TL nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của đảng bộ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đọạn hiện nay

TL nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng của đảng bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đọạn hiện nay

Lý luận chính trị

... viết đề tài thu hoạch giới hạn thực địa bàn xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Thời gian tiến hành khảo sát thực trạng thực từ giai đoạn 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 12/2 014 Trang II PHẦN NỘI DUNG ... theo 05 tiêu chí, 01 Trang trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sở vật chất, chất lượng dạy học năm sau cao năm trước Về y tế 01 trạm y tế với 01 bác sỹ đào tạo chuyên khoa 1, 01 phòng khám đa khoa ... đường giao thông nhựa hóa từ xã tới huyện đầu cứng hóa từ ấp đến xã, hệ thống giáo dục đầu xây dựng gồm: 01 trường THCS & THPT đạt chuẩn quốc gia sở vật chất, 02 trường tiểu học 01 trường...
 • 17
 • 523
 • 2

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại nhn0 & ptnt quận ba đình.DOC

một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại nhn0 & ptnt quận ba đình.DOC

Kế toán

... 417 235. 618 406.046 (%) 41, 9 0,4 21, 5 11 ,6 3,5 6,0 2 ,1 9,9 0,2 3,8 5,9 58 ,1 0 ,1 58,0 10 0 %2002/20 01 Số tiền % -48. 515 -46,6 -17 1.674 -67,5 +23 .15 9 +36 ,1 +10 .13 6 +27,5 +6.705 +89,5 +2. 513 +11 ,6 ... 2002 Số tiền (%) 71. 2 51 Xu hớng Số tiền (%) +17 .352 +30 - Ngắn hạn 49.488 85,5 63.029 83,8 +13 .4 51 27,4 - Trung hạn 8. 411 14 ,5 11 .222 14 ,9 +2. 811 33,4 1. 000 1, 3 +1. 000 10 0 - Dài hạn Phân theo thành ... dự án đầu t 41 NHNo&PTNT quận Ba Đình 41 2 .1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT Quận Ba Đình 41 2 .1. 1 lợc trình hình thành phát triển chi nhánh 41 2 .1. 1 .1 Sự đời chi nhánh...
 • 107
 • 822
 • 14

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam VPBANK“.DOC

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp ngoài Quốc doanh Việt Nam VPBANK“.DOC

Kế toán

... loại hình cho vay Cho vay ngắn hạn Cho vay dài hạn Cho vay khác Thể loại tiền tệ Cho vay đồng Việt Nam 2005 2006 2007 3.297.883 5.006.598 13 .323.6 81 1.688.767 2.488.445 1. 607.058 2. 518 .15 3 2.058 ... 0 918 .775.368 Chương I Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Thương mại Cổ Phần Doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam (VPBANK) 1. 1 Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức Ngân hàng VPBANK chi ... chức Ngân hàng VPBANK chi nhánh VPBANK Mỹ Đình: 1. 1 .1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng VPBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBANK) thành lập theo...
 • 27
 • 773
 • 5

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại ngân hàng Quốc Tế- chi nhánh VIB Chợ Mơ (2).DOC

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Quốc Tế- chi nhánh VIB Chợ Mơ (2).DOC

Kế toán

... 36 5 91. 69 815 .12 0.00 16 1,860.68 17 1,5 71. 46 52 .13 5 21. 37 16 1,808.55 15 5, 417 .19 6,3 91. 36 758. 21 2,264.75 3,368.40 720 .13 449 .16 4,537.70 1, 270.55 3,267 .14 17 1,050.09 17 0,988.74 61. 35 44 .10 626.97 ... 60.857 10 9. 518 79.96 217 .640 98.73 388 .15 0 78.34 hn 11 .354 27.4 21 1 41. 51 42.325 54.35 85. 810 10 2.74 Cht lng tớn dng N hn N quỏ 61. 740 12 1.6 01 96.96 257.573 11 1 ,18 466.945 81. 29 hn 3.T 10 .4 71 15.338 ... #DIV/0! 0% 13 1% -10 0% #DIV/0! 7,393.09 65,662.37 58% 788% 47 ,15 1.38 46% 2% 11 6 .11 11 6 .11 13 3.46 17 .36 18 ,663.98 18 ,663.98 19 ,269.58 605.60 28% 15 975% 47 ,15 1.38 47 ,15 1.38 52,975.08 5,823.70 10 0% 260%...
 • 100
 • 1,113
 • 13

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội.doc

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa-Hà Nội.doc

Tài chính - Ngân hàng

... QD 17 0 11 ,4 17 5 10 ,5 519 25,4 d.Nợ hạn 14 10 0 10 10 0 10 0 -Quốc doanh 21, 4 20,0 50,0 -Ngoài QD 11 78,6 80,0 50,0 a Dsố cho vay 1. 740 10 0 1. 763 10 0 2.400 10 0 -Ngắn hạn 1. 495 85,9 1. 560 88,5 2 .13 0 ... dài hạn 245 14 ,1 203 11 ,5 270 11 ,2 b.Dsố thu nợ 1. 100 10 0 1. 583 10 0 1. 828 10 0 -Ngắn hạn 1. 040 94,5 1. 546 97,7 1. 735 94,9 -Trung, dài hạn 60 5,5 37 2,3 93 5 ,1 c.D nợ 1. 490 10 0 1. 670 10 0 2.042 10 0 ... 1. Tổng TN 13 0 10 0 14 7 10 0 18 0 10 0 -Lãi tiền gửi 35 26,9 20 13 ,6 40 22,2 -Lãi tiền vay 93 71, 6 12 0 81, 6 13 7 76 ,1 -Lãi khác 1, 5 4,8 1, 7 2.Tổng chi phí 10 5 10 0 10 8 10 0 14 2 10 0 -Lãi tiền gửi 17 16 ,2...
 • 58
 • 422
 • 2

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHCT Đống Đa.doc

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Doanh số cho vay 17 63 10 0 2200 10 0 24,79 2243 Quốc doanh 15 68 88,94 18 00 81, 82 14 ,80 18 63 Ngoài quốc doanh 19 5 11 ,06 400 18 ,18 10 5 ,13 380 2 .Doanh số thu nợ 15 83 10 0 18 29 10 0 15 ,54 213 4 Quốc doanh ... doanh 14 18 89,58 17 72 96,88 24,96 15 86 Ngoài quốc doanh 16 5 10 ,42 57 3 ,12 -65,45 548 D nợ 16 70 10 0 20 41 100 22,22 215 0 Quốc doanh 14 95 89,52 15 25 74,72 2, 01 1800 Ngoài quốc doanh 17 5 10 ,48 518 25,38 ... Tổng 14 7 10 0 18 0 10 0 225 10 0 15 3 ,1 thu nhập Lãi tiền 20 13 ,6 40 22,2 55 24,4 275 gửi Lãi tiền 12 0 81, 6 13 7 76 ,1 165 73,3 13 7,5 vay Lãi khác 4,8 1, 7 2,2 71, 43 Tổng 10 8 73,5 14 2 78,9 16 5 73,3 15 2,8...
 • 76
 • 668
 • 0

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.docx

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm.docx

Tài chính - Ngân hàng

... phí cho xe 10 2.7 10 7.84 11 3.23 11 8.89 12 4.84 13 1.08 Bảo hiểm 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 11 1.42 11 6.99 12 2.84 12 6 .16 13 5.43 14 2.2 14 3.5 14 7.3 15 2.24 15 6. 41 1 61. 51 166.35 597 .14 632.33 ... 13 797 14 573 15 375 16 185.7 13 0 31. 1 13 797 14 573 15 375 16 185.7 13 0 31. 1 13 797 14 573 15 375 16 185.7 3532.3 33 21. 5 311 5.7 2 919 .2 2729.32 11 254.9 33 21. 5 6437.3 9356.5 12 085. 21 Lãi vay NH 2 014 Khấu hao 2 013 ... 649.9 918 213 0.3 81 3587.035 5264.85 6985.879 2006 2007 2008 2009 2 010 2 011 14 898 15 9 31. 5 18 798 19 994 212 16 22464 18 23.28 18 52.64 19 02.09 16 57.99 17 26.59 17 86.36 Thuế VAT phải nộp 13 54.364 14 48. 318 17 08.909...
 • 66
 • 586
 • 4

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại Ngân hàng Đầu Phát triển chi nhánh Đông Đô.docx

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Đông Đô.docx

Tài chính - Ngân hàng

... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 1. 1 Vài nét khái quát NHĐT&PTVN chi nhánh Đông Đô 1. 1 .1 Quá trình hình thành phát triển ... CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 2 .1 Định hướng mục tiêu phát triển chi nhánh năm 2007 2 .1. 1 Định hướng mục tiêu phát triển ... khách hàng SVTH: Nguyễn Thị Hạnh- KT Đầu 45B Nguyên tắc hoạt động chi nhánh không phân biệt đối xử với loại hình doanh nghiệp nào, chodoanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp nhân, doanh nghiệp...
 • 71
 • 675
 • 5

Định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công.DOC

Định hướng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Chi nhánh Thành Công.DOC

Quản trị kinh doanh

... ngành ngân hàng Việt Nam chuyển dần tới hệ thống ngân hàng kinh tế phát triển Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ngân hàng quốc doanh lớn, giữ vai trò chủ lực hệ thống ngân hàng Việt Nam Quá trình cổ ... ích hài lòng tuyệt đối cho Khách hàng đến với Chi nhánh • Tên giao dịch đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamChi nhánh Thành Công • Tên giao dịch đầy đủ tiếng ... Hội đòng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Thành Công chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt NamChi nhánh Thành Công kể...
 • 86
 • 762
 • 2

Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội

Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... án đầu Ngân hàng liên doanh Lào Việt ,chi nhánh Hà Nội 2 .1 Quy trình thẩm định dự án đầu Ngân hàng liên doanh Lào - Việt, chi nhánh Hà Nội Chi nhánh LVB thực cho vay pháp nhân (Doanh nghiệp ... CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI Khái quát Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt ,chi nhánh Hà Nội 1. 1 Lịch sử hình ... THB; Chi nhánh đặc biệt trọng việc toán VND LAK Chi nhánh phục vụ khách hàngNgân hàng trung gian toán hộ sang Lào cho Ngân hàng bạn như: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ngân hàng Đầu...
 • 89
 • 444
 • 1

Nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội

Nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Đống Đa- Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... 1. 040 60 1. 490 905 585 14 11 89,4 10 ,6 10 0 15 83 10 0 18 28 10 0 85,0 15 ,0 10 0 1. 670 10 0 2.042 10 0 88,6 1. 495 89,5 1. 523 74,6 11 ,4 17 5 10 ,5 519 25,4 10 0 10 10 0 10 0 21, 4 20,0 50,0 78,6 80,0 50,0 10 0 ... 50,0 10 0 1. 763 10 0 2.400 10 0 85,9 1. 560 88,5 2 .13 0 88,8 14 ,1 203 11 ,5 270 11 ,2 10 0 1. 583 10 0 1. 828 10 0 94,5 1. 546 97,7 1. 735 94,9 5,5 37 2,3 93 5 ,1 100 1. 670 10 0 2.042 10 0 60,7 909 54,4 12 84 62,9 ... 2002 2003 % 10 0 26,9 71, 6 1, 5 10 0 16 ,2 74,3 9,5 ST % ST % 14 7 10 0 18 0 10 0 20 13 ,6 40 22,2 12 0 81, 6 13 7 76 ,1 4,8 1, 7 10 8 10 0 14 2 10 0 20 18 ,5 35 24,7 70 64,8 77 54,2 18 16 ,7 30 21, 1 39 38 Ngun:...
 • 88
 • 343
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHCT Đống Đa

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT Đống Đa

Tài chính - Ngân hàng

... 12 0 81, 6 13 7 76 ,1 165 73,3 13 7,5 45 12 0,4 28 2,2 71, 43 -2 16 6,7 10 8 73,5 14 2 78,9 16 5 73,3 15 2,8 57 11 6,2 23 4,8 1, 7 20 13 ,6 35 19 ,4 45 20,0 225 25 12 8,6 10 70 47,6 77 42,8 82 36,4 11 7 ,1 12 10 6,5 ... tiêu Doanh s cho vay Qu c doanh Ngoài qu c doanh 2 .Doanh s thu n Qu c doanh Ngoài qu c 2002 T S tr ng ti n (%) S ti n 17 63 10 0 2200 15 68 88,94 18 00 19 5 11 ,06 400 15 83 10 0 18 29 14 18 89,58 17 72 16 5 ... n TDH 7 51 810 7,9 900 11 ,1 T ng l i nhuân cho vay 12 0 13 7 14 ,2 16 5 11 ,1 L i nhu n tín d ng TDH 20 40 (3)/ (1) 2,7 8,9 13 ,8 16 ,7 52,6 75 (3)/(2) 10 0 55 20,4 (Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh qua...
 • 82
 • 488
 • 2

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

Tài chính - Ngân hàng

... 11 8.89 12 4.84 13 1.08 Bảo hiểm 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 11 1.42 11 6.99 12 2.84 12 6 .16 13 5.43 14 2.2 14 3.5 14 7.3 15 2.24 15 6. 41 1 61. 51 166.35 597 .14 632.33 668.34 705 .14 742.83 7 81. 36 Chi phí ... 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 Chi phí tiện ích 79 .18 83 .14 87.3 91. 66 96.25 10 1.06 10 6 .11 Chi phí sửa chữa lớn 11 6.68 12 0 .18 12 3.38 12 7.5 13 1.32 13 5.26 13 9.32 Chi phí bán hàng 240.24 314 .4 ... Phần chi STT Khoản mục Dòng tiền vào 14 573 15 375 16 185.7 13 0 31. 1 13 797 14 573 15 375 16 185.7 13 797 14 573 15 375 16 185.7 33 21. 5 311 5.7 2 919 .2 2729.32 33 21. 5 6437.3 9356.5 12 085. 21 Lãi vay NH 13 797...
 • 65
 • 306
 • 1

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NHCT

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NHCT

Tài chính - Ngân hàng

... 12 0 81, 6 13 7 76 ,1 165 73,3 13 7,5 45 12 0,4 28 2,2 71, 43 -2 16 6,7 10 8 73,5 14 2 78,9 16 5 73,3 15 2,8 57 11 6,2 23 4,8 1, 7 20 13 ,6 35 19 ,4 45 20,0 225 25 12 8,6 10 70 47,6 77 42,8 82 36,4 11 7 ,1 12 10 6,5 ... tiêu Doanh s cho vay Qu c doanh Ngoài qu c doanh 2 .Doanh s thu n Qu c doanh Ngoài qu c 2002 T S tr ng ti n (%) S ti n 17 63 10 0 2200 15 68 88,94 18 00 19 5 11 ,06 400 15 83 10 0 18 29 14 18 89,58 17 72 16 5 ... n TDH 7 51 810 7,9 900 11 ,1 T ng l i nhuân cho vay 12 0 13 7 14 ,2 16 5 11 ,1 L i nhu n tín d ng TDH 20 40 (3)/ (1) 2,7 8,9 13 ,8 16 ,7 52,6 75 (3)/(2) 10 0 55 20,4 (Ngu n: Báo cáo k t qu kinh doanh qua...
 • 82
 • 385
 • 1

Nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử

Nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử

Tài chính - Ngân hàng

... 1. 040 60 1. 490 905 585 14 11 89,4 10 ,6 10 0 15 83 10 0 18 28 10 0 85,0 15 ,0 10 0 1. 670 10 0 2.042 10 0 88,6 1. 495 89,5 1. 523 74,6 11 ,4 17 5 10 ,5 519 25,4 10 0 10 10 0 10 0 21, 4 20,0 50,0 78,6 80,0 50,0 10 0 ... 50,0 10 0 1. 763 10 0 2.400 10 0 85,9 1. 560 88,5 2 .13 0 88,8 14 ,1 203 11 ,5 270 11 ,2 10 0 1. 583 10 0 1. 828 10 0 94,5 1. 546 97,7 1. 735 94,9 5,5 37 2,3 93 5 ,1 100 1. 670 10 0 2.042 10 0 60,7 909 54,4 12 84 62,9 ... 2002 2003 % 10 0 26,9 71, 6 1, 5 10 0 16 ,2 74,3 9,5 ST % ST % 14 7 10 0 18 0 10 0 20 13 ,6 40 22,2 12 0 81, 6 13 7 76 ,1 4,8 1, 7 10 8 10 0 14 2 10 0 20 18 ,5 35 24,7 70 64,8 77 54,2 18 16 ,7 30 21, 1 39 38 Ngun:...
 • 88
 • 214
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh NH

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh NH

Tài chính - Ngân hàng

... tiền vay 10 73,5 14 78,9 16 73,3 15 2,8 20 13 ,6 35 19 ,4 45 20,0 225 70 47,6 77 42,8 82 36,4 11 7 ,1 Lãi khác 18 12 ,2 30 16 ,7 38 16 ,9 211 ,1 Tổng lãi 39 38 60 15 3,8 2 11 6,2 23 12 8,6 10 10 6,5 12 6,7 15 7,9 ... 11 ,06 15 8 10 0 14 1 89,58 400 18 ,18 18 2 10 0 17 7 96,88 16 5 10 ,42 16 7 10 0 57 204 % tăng 24,79 14 ,80 10 5 ,1 Số tiền 224 18 6 24,96 380 213 15 8 3 ,12 -65,45 10 0 22,22 548 215 15 ,54 2004 Tỷ trọng (%) 10 0 ... 14 10 0 18 10 0 22 10 0 15 3 ,1 20 13 ,6 40 22,2 55 24,4 275 73,3 13 7,5 2,2 71, 43 12 81, 6 4,8 13 76 ,1 1,7 16 5 Xu 2004/200 ± 5 -2 % ± 12 5,0 45 13 7,5 15 12 0,4 28 16 6,7 40 Chuyên đề tốt nghiệp Tổng chi...
 • 80
 • 445
 • 0

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.doc

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.doc

Tài chính - Ngân hàng

... 11 8.89 12 4.84 13 1.08 Bảo hiểm 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 11 1.42 11 6.99 12 2.84 12 6 .16 13 5.43 14 2.2 14 3.5 14 7.3 15 2.24 15 6. 41 1 61. 51 166.35 597 .14 632.33 668.34 705 .14 742.83 7 81. 36 Chi phí ... 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 90 .13 Chi phí tiện ích 79 .18 83 .14 87.3 91. 66 96.25 10 1.06 10 6 .11 Chi phí sửa chữa lớn 11 6.68 12 0 .18 12 3.38 12 7.5 13 1.32 13 5.26 13 9.32 Chi phí bán hàng 240.24 314 .4 ... Phần chi STT Khoản mục Dòng tiền vào 14 573 15 375 16 185.7 13 0 31. 1 13 797 14 573 15 375 16 185.7 13 797 14 573 15 375 16 185.7 33 21. 5 311 5.7 2 919 .2 2729.32 33 21. 5 6437.3 9356.5 12 085. 21 Lãi vay NH 13 797...
 • 65
 • 325
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.doc

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư.doc

Tài chính - Ngân hàng

... tốt nghiệp GVHD: Th.S Đinh Đào Ánh Thủy CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ 1. 1 Vài nét khái quát NHĐT&PTVN chi nhánh ... Đông Đô 1. 1 .1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Phát triểnchi nhánh Đông Đô NHĐT&PT Chi nhánh Đông Đô thành lập sở nâng cấp phòng Giao dịch (14 Láng Hạ), vào hoạt động từ 31/ 07/2004 ... doanh nghiệp vay vốn ngân hàng (*) Đối với pháp nhân hoạt động theo luật đầu nước Hồ bao gồm: Giấy phép đầu tư; Hợp đồng liên doanh (đối với doanh nghiệp liên doanh) ; Điều lệ doanh nghiệp; Các...
 • 76
 • 489
 • 0

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử .doc

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh toán chuyển tiền điện tử .doc

Tài chính - Ngân hàng

... 245 1. 100 1. 040 60 1. 490 905 585 14 11 10 0 1. 763 10 0 2.400 10 0 85,9 1. 560 88,5 2 .13 0 88,8 14 ,1 203 11 ,5 270 11 ,2 10 0 1. 583 10 0 1. 828 10 0 94,5 1. 546 97,7 1. 735 94,9 5,5 37 2,3 93 5 ,1 100 1. 670 10 0 ... a.Ds cho vay 1. 740 10 0 1. 763 10 0 2.400 10 0 -Quc doanh 1. 555 89,4 -Ngoi QD 18 5 10 ,6 b.Ds thu n 1. 100 10 0 15 83 10 0 18 28 10 0 -Quc doanh 935 85,0 -Ngoi QD 16 5 15 ,0 c.D n 1. 490 10 0 1. 670 10 0 2.042 10 0 ... 1. 670 10 0 2.042 10 0 -Quc doanh 1. 320 88,6 1. 495 89,5 1. 523 74,6 -Ngoi QD 17 0 11 ,4 17 5 10 ,5 519 25,4 d.N quỏ hn 14 10 0 10 10 0 10 0 -Quc doanh 21, 4 20,0 50,0 -Ngoi QD 11 78,6 80,0 50,0 http://tailieutonghop.com...
 • 77
 • 333
 • 1

Xem thêm