thực trạng đội ngũ giảng viên và công tác quản lý đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Biện pháp quảnđội ngũ giảng viên của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình giai đoạn 2011 2020

Biện pháp quản lí đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình giai đoạn 2011 2020

Khoa học xã hội

... Cơ sở luận quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng khối Kinh tế Kỹ thuật Chương 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình Chương ... vấn đề luận quản đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 1.3.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Giảng viên Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật đào tạo từ nhiều ... pháp quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình giai đoạn 2011- 2020 Chƣơng 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG KHỐI KINH TẾ KỸ THUẬT...
 • 19
 • 297
 • 0

Biện pháp quản đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình giai đoạn 2011 - 2020

Biện pháp quản lý đội ngũ giảng viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình giai đoạn 2011 - 2020

Sư phạm

... Cơ sở luận quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng khối Kinh tế Kỹ thuật Chương 2: Thực trạng đội ngũ giảng viên quản đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình Chương ... chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÔNG TÁC QUẢN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH 2.1 Những thông tin trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình 2.1.1 ... 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÔNG 41 TÁC QUẢN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH 2.1 Những thơng tin trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình ...
 • 105
 • 339
 • 0

Các biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy học của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học của trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... Đào tạo trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 2.4 Thực trạng quản hoạt động dạy học Trƣờng Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 2.4.1.Về đội ngũ cán quản lý: Nhà trường thực quy ... học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I giai đoạn Phạm vi nghiên cứu Công tác quản hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I sâu vào đối tượng giảng viên, ... Quản hoạt động dạy học trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu luận quản lý, quản nhà trường đặc biệt quản hoạt động dạy học trường Cao đẳng...
 • 16
 • 535
 • 2

Các biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I trong giai đoạn hiện nay

Sư phạm

... động dạy học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 57 2.3.1 Về đội ngũ cán quản 57 2.3.2 Thực trạng quản hoạt động giảng dạy giảng viên 57 2.3.3 Thực trạng quản hoạt động ... HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC QUẢN HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾKỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 2.1 Giới thiệu chung Nằm hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Cơng nghiệp ... quản hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I 4.3 Đề xuất biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I giai đoạn...
 • 155
 • 550
 • 1

Các biện pháp tăng cường quản hoạt động dạy học của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học của trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... khoa học, quản sinh viên, học tập nâng cao trình độ ) Quản khối lượng của giảng viên Hướng dẫn sinh viên giỏi Quản giảng viên, giảng viên thỉnh giảng 10 Tốt Tìm hiểu dư luận giảng viên, ... hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I giai đoạn Giả thuyết khoa học Hiện việc quản hoạt động dạy học Trường Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I có nhiều ... Trƣờng Cao đẳng Kinh tếKỹ thuật Công nghiệp I Nam Định, ngày tháng năm 2007 PHIẾU HỎI (Dành cho giảng viên, giáo viên cán quản lý) Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường Cao đẳng Kinh tế...
 • 27
 • 167
 • 0

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại giai đoạn 2016 2020

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên của trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật thương mại giai đoạn 2016 2020

Kinh tế

... triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thƣơng mại 2.2.1 Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại 2.2.1.1 Về số lượng giảng viên trườngKinh ... CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI 20 2.1 Tổng quan trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại 20 2.2 Thực trạng hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật ... triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đến năm 2020 Chƣơng CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐÀO TẠO 1.1 Đội ngũ giảng viên...
 • 80
 • 344
 • 0

Tìm hiểu ext NET framework xây dựng phần mềm quản hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên

Tìm hiểu ext NET framework và xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên

Công nghệ thông tin

... trình Quản hồ sơ sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên hiệu công việc không cao gây chậm trễ khâu tuyển sinh đầu vào Do để tin học hóa quy trình quản hồ sơ sinh viên cho trường ... Ext.NET framework xây dựng phần mềm quản hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Ngun” 1.2.Tìm hiểu tốn 1.2.1 Trường cao kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên Website: http://tec.tnu.edu.vn/ ... 1.2.2 Quy trình nghiệp vụ thực tế Quy trình nghiệp vụ quản phân hệ sinh viên trường thực sau: Danh sách sinh viên sau trúng tuyển vào trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật lưu vào tệp tin Microsoft...
 • 83
 • 486
 • 0

Tìm hiểu ext NET framework xây dựng phần mềm quản hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên1

Tìm hiểu ext NET framework và xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái nguyên1

An ninh - Bảo mật

... trình Quản hồ sơ sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên hiệu công việc không cao gây chậm trễ khâu tuyển sinh đầu vào Do để tin học hóa quy trình quản hồ sơ sinh viên cho trường ... Ext.NET framework xây dựng phần mềm quản hồ sơ sinh viên cho trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Thái Ngun” 1.2.Tìm hiểu tốn 1.2.1 Trường cao kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên Website: http://tec.tnu.edu.vn/ ... 1.2.2 Quy trình nghiệp vụ thực tế Quy trình nghiệp vụ quản phân hệ sinh viên trường thực sau: Danh sách sinh viên sau trúng tuyển vào trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật lưu vào tệp tin Microsoft...
 • 83
 • 268
 • 0

Các biện pháp quản thiết bị dạy học tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 2.1 Vài nét lịch sử phát triển trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trực thuộc Bộ Công nghiệp ... Chƣơng 2: Thực trạng thiết bị dạy học quản thiết bị dạy học trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Chƣơng 3: Các biện pháp quản thiết bị dạy học trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công ... phục vụ công tác quản điều hành 2.2 Thực trạng thiết bị dạy học trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 2.2.1 Hệ thống, phân loại thiết bị dạy học trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cơng...
 • 16
 • 1,009
 • 5

nâng cao hiệu quả công tác quản giáo dục đào tạo của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố hồ chí minh

nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đào tạo của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố hồ chí minh

Kinh tế - Quản lý

... sâu vào nội dung : 3.1 Tầm quan trọng công tác quản đào tạo nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu công tác quản đào tạo 3.2 Nghiên cứu thực trạng công tác quản đào tạo trường Cao Đẳng ... đội ngũ giảng viên: Đội ngũ giảng viên hữu trường đảm nhiệm 30% tổng số giảng, 70% lại phải dựa vào lực lượng giảng viên thỉnh giảng từ nhiều nguồn khác Tính bình quân tỷ lệ sinh viên giảng viên ... lập; trường cao đẳng cộng đồng Trường cao đẳng, đại học bán công (có cao đẳng, đại học bán cơng cao đẳng, đại học bán công - mở rộng) Trường cao đẳng, đại học dân lập Trường cao đẳng, đại học...
 • 60
 • 832
 • 3

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình

Sư phạm

... trạng quản hoạt động tự học sinh viên Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình 2.2.2.1 Thực trạng quản hoạt động tự học sinh viên Trường Cao Đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình Để đánh giá thực ... đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Thái bình Nội dung chủ yếu vấn đề thể qua chương 32 Chƣơng THỰC TRẠNG TỰ HỌC QUẢN HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH 2.1 Vài ... trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái bình Mục đích nghiên cứu Trên sở luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái bình nhằm...
 • 84
 • 886
 • 2

Dạy kỹ năng nói theo giáo trình Enterprise I cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình

Dạy kỹ năng nói theo giáo trình Enterprise I cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình

Sư phạm

... Technical College: challenges and recommendations" (Dạy kỹ nói theo giáo trình Enterprise I cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình: khó khăn giải pháp) MINOR PROGRAMME THESIS ENGLISH ... Technical College: challenges and recommendations" (Dạy kỹ nói theo giáo trình Enterprise I cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình: khó khăn giải pháp) MINOR PROGRAMME THESIS ENGLISH ... Technical College: challenges and recommendations" (Dạy kỹ nói theo giáo trình Enterprise I cho sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thái Bình: khó khăn giải pháp) MINOR PROGRAMME THESIS ENGLISH...
 • 59
 • 420
 • 0

Các biện pháp quản thiết bị dạy học tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Các biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay  luận văn ths giáo dục học 60 14 05 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở luận TBDH công tác quản TBDH - Đánh giá thực trạng quản TBDH trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công ... luận TBDH quản TBDH trường Đại học, Cao đẳng Chương 2: Thực trạng TBDH quản TBDH trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I Chương 3: Các biện pháp quản TBDH trường Cao đẳng Kinh ... THỰC TRẠNG TBDH QUẢN TBDH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 2.1 Vài nét lịch sử phát triển trường CĐKTKTCNI Trường Cao đẳng kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I trực thuộc Bộ Công...
 • 108
 • 1,051
 • 0

Nâng cao hiệu quả công tác quản giáo dục đào tạo của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố hồ chí minh

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục đào tạo của trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... sâu vào nội dung : 3.1 Tầm quan trọng công tác quản đào tạo nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu công tác quản đào tạo 3.2 Nghiên cứu thực trạng công tác quản đào tạo trường Cao Đẳng ... thể quản thực công việc để đạt mục đích quản Quản lý, từ cách hiểu đây, tổ chức yếu tố, hình dung qua lược đồ : Hình thức quản Chủ thể quản Mục đích quản Khách thể quản Công ... nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đội ngũ làm công tác văn hóa nghệ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn Với luận văn "Nâng cao hiệu công tác quản giáo dục đào tạo Trường Cao Đẳng...
 • 20
 • 234
 • 0

Biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thái bình

Thạc sĩ - Cao học

... tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái bình Mục đích nghiên cứu Trên sở luận thực tiễn, đề xuất số biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái bình nhằm ... Cơ sở luận tự học quản hoạt động tự học - Ch-ơng 2: Thực trạng tự học quản hoạt động tự học sinh viên Tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái bình - Ch-ơng 3: Những biện pháp quản hoạt ... tạo bậc Cao đẳng - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tự học biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên tr-ờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái bình - Đề xuất số biện pháp quản hoạt...
 • 16
 • 320
 • 0

Các biện pháp quản thiết bị dạy học tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Các biện pháp quản lý thiết bị dạy học tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật công nghiệp i trong giai đoạn hiện nay

Thạc sĩ - Cao học

... GIÁO VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I Để góp phần nâng cao chất lượng cơng tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (NVSP) cho đội ngũ giáo viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công ... giúp bạn đọc hiểu thêm phần công tác quản hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trường cao đẳng cơng nghệ nói chung Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cơng nghiệp I nói riêng ... hiệu đồng nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I bạn lớp cao học Quản giáo dục Khoá - Khoa Sư phạm, Đại học Quốc gia Hà Nội động viên giúp đỡ cộng tác giúp tác giả hoàn thành...
 • 12
 • 269
 • 0

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương, giai đoan 2011 2015 những năm tiếp theo

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương, giai đoan 2011 2015 và những năm tiếp theo

Kinh tế - Quản lý

... 1.3 KINH NGHI M CÁC TRƯ NG CAO THU T V NÂNG CAO CH T LƯ NG H C CHO TRƯ NG CAO NG KH I KINH T , K I NGŨ GI NG VIÊN BÀI NG KINH T -K THU T TW 27 1.3.1 Kinh nghi m t i trư ng Cao ng Kinh t ... ng, s lư ng b n lu n v i ngũ gi ng viên, giáo viên nâng cao ch t lư ng nhân l c ch t lư ng cao xu t phương hư ng gi i quy t i ngũ gi ng viên thúc trư ng Cao y trình t o ngu n ng Kinh t - K thu ... nâng cao ch t lư ng d y trư ng Cao ng Kinh t - K thu t Trung ương i ngũ cán b gi ng CHƯƠNG I CƠ S LU N S LƯ NG C N THI T C A VI C NÂNG CAO CH T I NGŨ GI NG VIÊN GI NG D Y 1.1 CƠ S I H C, CAO...
 • 111
 • 402
 • 3

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viêntrường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật phú lâm thành phố hồ chí minh

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở trường cao đẳng kinh tế, kỹ thuật phú lâm thành phố hồ chí minh

Sư phạm

... 2.3 Thực trạng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm, thành phố Hồ Chí Minh 40 2.4 Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế ... trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm Bảng 2.12: Kết khảo sát thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh ... Nghiên cứu sở luận vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng 5.2 Nghiên cứu thực trạng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Phú Lâm,...
 • 126
 • 548
 • 3

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Kinh tế

... Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƢƠNG MẠI 399 3.1 Giới thiệu chung trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật ... đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thƣơng mại giai đoạn vừa qua; - Nghiên cứu nhân tố tác động đến động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật ... đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thƣơng mại - Không gian Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thƣơng mại trƣờng công lập thuộc Bộ chủ quản - Bộ Công Thƣơng hoạt động dƣới quản...
 • 109
 • 359
 • 2

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ giảng viên tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại

Báo cáo khoa học

... trạng công tác tạo động lực lao động đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại - Không gian Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại trường công lập thuộc Bộ chủ quản ... đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề luận thực trạng công tác tạo động lực cho đội ngũ giảng viên trường ... làm việc cho đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại; - Tìm kiếm giải pháp nâng cao động lực cho đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại Đối tượng...
 • 4
 • 447
 • 1

Xem thêm