thực hiện sự chỉ đạo của giám đốc bưu điện tỉnh tổng công ty về công tác hoạt động thanh tra

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Báo cáo thực tập cuối khoá tại Bưu điện tỉnh Hà Tây

Quản trị kinh doanh

... nghị Giám đốc Bưu điện tỉnh giải vấn đề công tác tra Bưu điện tỉnh, phân tích, đề xuất xử lý vụ việc vi phạm luật 66 – Thực đạo Giám đốc Bưu điện tỉnh, Tổng công ty công tác hoạt động ... động Bưu điện tỉnh, chịu quản lý, điều hành trực tiếp Giám đốc Bưu điện tỉnh, đề xuất biện pháp đạo, đôn đốc đơn vị, cá nhân Bưu điện tỉnh thực đạo Giám đốc Bưu điện tỉnh 60 Giúp Giám ... tỉnh giao 62 – Tổng hợp chương trình công tác đơn vị, phòng chức Bưu điện tỉnh, xây dựng chương trình công tác Bưu điện tỉnh Theo dõi, đôn đốc đơn vị thực chương trình công tác Giám đốc Bưu điện...
 • 144
 • 294
 • 0

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước.pdf

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 483
 • 1

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Xây dựng kế hoạch kiểm toán.pdf

Kế toán

... Ảnh hưởng công nghệ thông tin công việc kiểm toán; - Công việc kiểm toán nội ảnh hưởng th ủ t ục kiểm toán độc lập Phối hợp, đạo, giám sát kiểm tra: - Sự tham gia kiểm toán viên khác công việc ... lược người phụ trách kiểm toán lập Giám đốc (hoặc người đứng đầu) công ty kiểm toán phê ệt Kế hoạch chi ến lược sở lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, sở đạo thực soát xét kết kiểm toán Kế hoạch ... tiếp xúc với ban giám đốc công ty khách hàng, kiểm toán viên thu thập thông tin nghĩa vụ pháp lý c khách hàng đ ể nắm bắt quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến mặt hoạt động kinh doanh...
 • 11
 • 368
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước.pdf

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 282
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 278
 • 1

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 245
 • 0

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước 

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán Nhà nước 

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 241
 • 0

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

16 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán nhà nước

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 208
 • 0

74 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

74 Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 205
 • 0

Tài liệu Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán pptx

Tài liệu Chương V: Xây dựng kế hoạch kiểm toán pptx

Kế toán - Kiểm toán

... hưởng đến mặt hoạt động kinh doanh khách hàng, thông tin thu thập trình tiếp xúc với ban giám đốc công ty khách hàng 1 Giấy phép thành lập điều lệ công ty Các BCTC, BCK’T, tra hay kiểm tra năm hành ... toán hoạt động kinh doanh khách hàng vừa diễn kể từ lần kiểm toán trước - Tăng cường hiểu biết KTV hoạt động kinh doanh khách hàng giúp KTV xác định vấn đề nghi vấn khả hoạt động liên tục công ty ... thích hợp để công ty kiểm toán tránh xảy bất đồng khách hàng - KTV kiểm soát đánh giá chất lượng công việc kiểm toán thực hiện, nâng cao chất lượng hiệu kiểm toán II Lập kế hoạch tổng quát Tìm...
 • 34
 • 188
 • 0

Tổng quan về xây dựng kế hoạch kiểm toán

Tổng quan về xây dựng kế hoạch kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

... số Tổng công ty ngân hàng thương mại Nhà nước; Hoạt động kiểm toán thực tế hạn chế phạm vi, quy mô chất lượng Hiện nay, Bộ Tài thực chức quản lý nhà nước hoạt động kiểm toán độc lập hoạt động ... ảnh hưởng công nghệ thông tin công việc kiểm toán; - Công việc kiểm toán nội ảnh hưởng thủ tục kiểm toán độc lập Phối hợp, đạo, giám sát kiểm tra: - Sự tham gia kiểm toán viên khác công việc ... (tổng hợp thông tin lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản xuất, tổ chức máy quản lý thực tiễn hoạt động đơn vị) đặc biệt lưu ý đến nội dung chủ yếu như: Động...
 • 17
 • 302
 • 0

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN pptx

CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN pptx

Kế toán - Kiểm toán

... Ảnh hưởng công nghệ thông tin công việc kiểm toán; - Công việc kiểm toán nội ảnh hưởng thủ tục kiểm toán độc lập Phối hợp, đạo, giám sát kiểm tra: - Sự tham gia kiểm toán viên khác công việc ... toán tổng thể, gồm: Hiểu biết hoạt động đơn vị kiểm toán: - Hiểu biết chung kinh tế đặc điểm lĩnh vực kinh doanh có tác động đến đơn vị kiểm toán; - Các đặc điểm khách hàng, như: Lĩnh vực hoạt động, ... lược người phụ trách kiểm toán lập Giám đốc (hoặc người đứng đầu) công ty kiểm toán phê duyệt Kế hoạch chiến lược sở lập kế hoạch kiểm toán tổng thể, sở đạo thực soát xét kết kiểm toán Kế hoạch...
 • 15
 • 294
 • 0

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán nhà nước

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hằng năm của kiểm toán nhà nước

Đầu tư Chứng khoán

... nớc giới - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo quy định pháp luật khác độc lập hoạt động Tuy nhiên, bối cảnh để ... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm soát có hiệu hiệu lực ... xu 3.6.2 Về hoạt động : Kiểm toán Nhà nớc phải quan độc lập, hoạt động khách quan, trung thực, công tâm để thực kiểm tra từ bên chủ thể quản lý sử dụng nguồn lực tài nhà nớc tài sản công : nớc...
 • 64
 • 396
 • 0

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Hoàn thiện quy trình xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước

Kinh tế

... có liên quan (Bộ Tài chính, Thanh tra Nhà nớc) Nhằm tránh chồng chéo, trùng lắp nh đảm bảo phối hợp, hợp tác hoạt động tra, kiểm tra, kiểm toán để hoạt động kiểm tra kiểm Kế hoạch kiểm toán phải ... tiến - Tham khảo kế hoạch tra Bộ Tài (Thanh tra tài chính) hành khảo sát thu thập thông tin đối tợng kiểm toán, đặc Thanh tra nhà nớc Về nguyên tắc hoạt động kiểm toán tra tuân theo biệt ý tới ... kiểm tra, tra Thanh tra Nhà nớc, Thanh tra Bộ Tài chính; Các văn dung kiểm toán cụ thể) pháp luật chế độ sách quản lý kinh tế-tài ban hành - Mục tiêu công tác lập kế hoạch để KTNN Việt Nam đợc thực...
 • 32
 • 169
 • 0

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Sư phạm

... tiêu Dự án Cấu phần Hoạt động Hoạt động Mục tiêu dự án Cấu phần Hoạt động Hoạt động 21 Hoạt động n-1 Cấu phần n Hoạt động n Sơ đồ 1.3: Mối liên hệ mục tiêu – thành phần – hoạt động Dự án Giai đoạn ... đoạn thực dự án thƣờng bao gồm hoạt động mang nặng tính chất điều hành tác nghiệp, đƣợc thực xen kẽ với hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá dự án Trong thực tiễn, có trƣờng hợp sau thực hiện, ... hạn Đầu cụ thể Đầu cụ thể Hoạt động Hoạt động Đầu vào A Đầu vào B Đầu cụ thể Đầu cụ thể Hoạt động Hoạt động Đầu vào D Đầu vào C Đầu cụ thể Đầu cụ thể Hoạt động Hoạt động Đầu vào E Đầu vào G Sơ...
 • 98
 • 264
 • 0

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu á

Biện pháp xây dựng kế hoạch các thành phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của dự án giáo dục sử dụng vốn vay ngân hàng phát triển châu á

Thạc sĩ - Cao học

... quan, tổ chức đặc biệt hoạt động Dự án giáo dục sử dụng vốn vay nƣớc để triển khai Lập kế hoạch tốt cho phép hoàn thành mục tiêu đề thực Dự án thành công Do đặc điểm Dự án hoạt động khoảng thời gian ... nghiên cứu sở lý luận việc lập kế hoạch, khảo sát thực tế Dự án giáo dục, mục tiêu Dự án, lập kế hoạch hoạt động thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động thành phần Dự án Phát triển giáo dục Trung ... bảo giúp đỡ suốt trình thực luận văn Thầy đem đến cho kiến thức mẻ giúp có khả tổng hợp tri thức khoa học, kiến thức thực tiễn quản lý phƣơng pháp làm việc khoa học công tác nghiên cứu Thầy góp...
 • 14
 • 138
 • 0

Tài liệu Kiểm toán chi tiết báo cáo tài chính pdf

Tài liệu Kiểm toán chi tiết báo cáo tài chính pdf

Kế toán - Kiểm toán

... tích biến động tổng doanh thu, doanh thu theo loại hoạt động năm với năm trước, thu thập giải trình cho biến động bất thường 6.1.Kiểm toán doanh thu 6.1.2.Thủ tục kiểm toán 6.1.2.3.Kiểm tra chi ... bán(G230) 6.2.3 Thủ tục kiểm toán 6.2.3.3 Kiểm tra chi tiết (tt): Kiểm tra chi tiết nghiệp vụ sau:  Các khoản điều chỉnh HTK theo kiểm kê thực tế,  Điều chỉnh hàng tồn kho đánh giá lại dự phòng/Các ... 6.3.3.2.Kiểm tra phân tích So sánh chi phí bán hàng năm với năm trước, kết hợp với biến động doanh thu DN, giải thích biến động lớn, có Phân tích chi phí bán hàng tháng sở kết hợp với biến động doanh...
 • 26
 • 217
 • 1

xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính

xây dựng hệ thống hỗ trợ phân tích báo cáo tài chính

Quản trị kinh doanh

... thuộc tổng công ty xây dựng công trình giao thông Từ ngày đầu thành lập, hổ trợ lớn từ tổng công ty song trình hoạt động xí nghiệp gặp khó khăn từ đội xây dựng công trình thực thi công công trình ... tiến hành công tác phân tích tình hình tài mà cụ thể phân tích báo cáo tài chính, nội dung đặc trưng chủ yếu công tác phân tích hoạt động kinh doanh Mục tiêu cuối công tác phân tích hoạt động kinh ... công công trình theo phân công giám sát tổng công ty, không trực tiếp chịu trách nhiệm qui trình kỹ thuật chất lượng công trình xí nghiệp công trình nhận thầu từ tổng công ty phải tham gia đấu thầu...
 • 43
 • 98
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam potx

Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Hoàn thiện kiểm toán thuế trong báo cáo tài chính tại Công ty kiểm toán và định giá Việt Nam potx

Báo cáo khoa học

... thành viên tổng công ty Bưu Việt Nam, tổng công ty Than Việt Nam, tổng công ty Dệt may Việt Nam, tổng công ty Hóa chất Việt Nam… +Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty khí Công nghiệp ... ngày có nhiều công ty Kiểm toán độc lập với nhiều hình thức khác thành lập, từ công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty 100% vốn nước ngoài… Công ty cổ phần Kiểm ... ban nhằm quản lý, điều hành hoạt động phận đạo Tổng giám đốc Nguyên tắc tổ chức hoạt động Công ty tự nguyện, bình đẳng, dân chủ… 2.1.3.3 Các phòng ban: Trong công ty bao gồm phòng ban sau: -...
 • 88
 • 929
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: một số đặc điểm của thị trường sữa việt nam một số đặc điểm của ngành sữa việt nam và kinh nghiệm của một số doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh thực tiễn triển khai phân cấp quản lý nhằm phát triển cơ sở hạ tầng đường bộ tại tỉnh thừa thiên huế thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải việt nam thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải việt nam và tại tỉnh thừa thiên huế lý luận phân cấp quản lý tại việt nam thực tiễn phân cấp quản lý tại một số quốc gia đề xuất cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng về công tác dân tộc giai đoạn 2011 2016 phần thứ ba đề xuất cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng về công tác dân tộc giai đoạn 2011 2016 và một số giải pháp chủ yếu để thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp thực trạng của công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ năm 2007 2011 giới thiệu về ủy ban dân tộc và trường cán bộ dân tộc phần thứ hai thực trạng về cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của trường cán bộ dân tộc phần thứ nhất những vấn đề lý luận chung về việc xác định cơ chế phối hợp trong đào tạo bồi dưỡng các dân tộc số lượng máu được cung cấp thời gian đáp ứng yêu cầu kết quả khảo sát sự hài lòng của các bệnh viện sử dụng máu từ tttmhn kết quả hoạt động của tttm hà nội theo hướng tập trung hóa ngân hàng máu thực trạng mạng lưới truyền máu của việt nam hiện nay khái quát công tác truyền máu của việt nam trước khi tổ chức dịch vụ truyền máu theo hướng tập trung năm 2006 chính sách của chính phủ việt nam về hệ thống truyền máu