thử nghiệm mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh bắc giang

Thử nghiệm hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế sở tỉnh bắc giang

Thử nghiệm mô hình quản lý và điều trị bệnh tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở ở tỉnh bắc giang

Tài liệu khác

... trạng quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở X y dựng hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở Đánh giá hiệu hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở ... tai biến tăng huyết áp đến bệnh viện Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Thử nghiệm hình quản điều trị bệnh tăng huyết áp tuyến y tế sở tỉnh Bắc Giang với mục tiêu: tả thực ... tránh y u tố nguy mắc tăng huyết áp qua nhân viên trạm y tế xã Nhân viên y tế thôn [23] Cả hai loại hình phối hợp khối y tế sở khối bệnh viện tuyến y tế sở (Nhân viên y tế thôn bản, trạm y tế...
 • 104
 • 2,682
 • 19

Thực trạng hiệu quả hình quản tăng huyết áp tại tuyến y tế sở, tỉnh Bắc Giang

Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh Bắc Giang

Y khoa - Dược

... hình quản tăng huyết áp tuyến y tế sở, tỉnh Bắc Giang với mục tiêu sau: tả thực trạng quản tăng huyết áp tuyến y tế sở tỉnh Bắc Giang Đánh giá hiệu hình “Phối hợp tuyến y tế sở ... điều trị quản bệnh tăng huyết áp; X y dựng, triển khai trì bền vững hình quản bệnh tăng huyết áp tuyến sở; Phấn đấu đạt tiêu 50% số bệnh nhân tăng huyết áp phát điều trị phác đồ Bộ Y ... sớm, điều trị quản bệnh tăng huyết áp X y dựng, triển khai trì bền vững hình quản bệnh tăng huyết áp tuyến sở 20 Phấn đấu đạt tiêu 50% số bệnh nhân tăng huyết áp nguy cao phát điều trị...
 • 159
 • 738
 • 8

Thực trạng hiệu quả hình quản tăng huyết áp tại tuyến y tế sở, tỉnh bắc giang (TT)

Thực trạng và hiệu quả mô hình quản lý tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở, tỉnh bắc giang (TT)

Tiến sĩ

... hình quản tăng huyết áp tuyến y tế sở, tỉnh Bắc Giang với mục tiêu sau: tả thực trạng quản tăng huyết áp tuyến y tế sở tỉnh Bắc Giang Đánh giá hiệu hình “Phối hợp tuyến y tế sở ... quản tăng huyết áp Hiệu hình “Phối hợp tuyến y tế sở quản tăng huyết áp" hình “Phối hợp y tế sở quản tăng huyết áp phối hợp nguồn lực tuyến y tế sở quản tăng huyết áp đạt hiệu ... trạng y u tố ảnh hưởng đến công tác quản tăng huyết áp tuyến y tế sở để x y dựng hình quản tăng huyết áp triển khai thực tỉnh Bắc Giang sớm đạt mục tiêu phòng chống tăng huyết áp Quốc...
 • 27
 • 1,161
 • 11

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện trường đại học y dược thái nguyên

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa nội bệnh viện trường đại học y dược thái nguyên

Y khoa - Dược

... cỏc yu t nguy c v tn thng c quan ớch Bng 1.4 Phõn THA theo yu t nguy c tim mch [7] Nguy c nhúm Nguy c nhúm A Nhúm nguy c C Nguy c nhúm D B Khụng cú Cú t 1-2 Cú YTNCTM ó cú bin c YTNCTM no YTNCTM ... Very low Density Lipoprotein (Lipoprotein cú t trng rt thp) WHO: World Health Oganization (T chc y t th gii) YTNC: Yu t nguy c YTNCTM: Yu t nguy c tim mch DANH MC CC BNG Bng 1.1 Phõn tng huyt ... Cú t 1-2 yu t nguy c 104 50,5 Cú yu t nguy c 36 17,5 206 100,0 Tn xut cỏc yu t nguy c Tng S BN Nhn xột: Trong tng s 206 BN, s BN khụng cú yu t nguy c no chim 32%, s BN cú cỏc yu t nguy c chim...
 • 88
 • 1,887
 • 12

TỔNG kết 10 năm TRIỂN KHAI HÌNH QUẢN điều TRỊ KIỂM SOÁT BỆNH TĂNG HUYẾT áp tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI 22 BỆNH VIỆN KHÁC

TỔNG kết 10 năm TRIỂN KHAI mô HÌNH QUẢN lý và điều TRỊ có KIỂM SOÁT BỆNH TĂNG HUYẾT áp tại BỆNH VIỆN BẠCH MAI và 22 BỆNH VIỆN KHÁC

Y học thưởng thức

... 1999; Wannamethee et al J Hum Hypertens 1998 Chẩn C CA BNH THA CC YU T NGUYđoán CC YTNC KHễNG TH THAY I: Tui: cao Gii tớnh: Nam > N Yu t di truyn CC YTNC Cể TH THAY I: - HCCH - Bộo phỡ (BMI > ... viờn M y o huyt ỏp: vin - m y oHA thy ngõn nh - m y oHA in t OMRON Ngun thuc cung ng cho iu tr: BHYT v khụng BHYT Cỏc xột nghim thc hin nghiờn cu: PHNG PHP THC HIN CCH THC QUN Lí Nguy c nhúm ... MRI Thn: protein niu - suy thn (tng creatinin) M: SA thy dy vỏch M, mng VXM, soi y mt NH GI NGUY C TIM MCH TON TH TRấN BNH NHN TNG HUYT P 91% BN tng HA cú ớt nht YTNC 91% Risk factors = ...
 • 67
 • 280
 • 3

Đánh giá tình hình quản tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đánh giá tình hình quản lý và tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trong đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... Thành ph B c Giang 01 kho; huy n Y n Dũng 02 kho, huy n hi p Hòa 02 kho; Huy n L ng Giang 01 kho; huy n Tân Y n 02 kho; huy n Vi t Y n 01 kho; huy n Y n Th 01 kho Vào th i ñi ... n xu t, nên nhà m y khó th ch p nh n thay ñ i quy trình ñ ñưa DDT vào tiêu h y 1.2.7 Phương pháp r a ñ t nhi m b ng dung môi Trong th i gian g n ñ y, phương pháp dùng dung môi c n, d u, toluen… ... phòng thí nghi m ñang trình x y d ng hình áp d ng vào th c t Ô nhi m môi trư ng hóa ch t t n lưu t i kho ch a thu c BVTV t i thôn M c ð nh, xã H ng Th y, huy n L Th y, t nh Qu ng Bình, kho ñư...
 • 94
 • 415
 • 0

dinh dưỡng trong dự phòng điều trị bệnh tăng huyết áp người trưởng thành

dinh dưỡng trong dự phòng và điều trị bệnh tăng huyết áp ở người trưởng thành

Y khoa - Dược

... 33 Hình 2.9 BS TT Hình 2.10 Sau 34 Thang Long University Library Hình 2.11 Hình 2.12 35 K 1% 36 Thang Long University Library -43 sà -19 -35 -198 - Lipid- Gluxit-126 c, Tr 426- 456 -78 Hà Huy ... University Library Hình 1.5: - Hình 1.6 - Hình 1.7 13 , THA , i THA 1.2.7 t giúp t [17],[19],[20] Hi b B [16],[17],[19],[20] [19],[20],[24],[25],[26]: + ( ) - 14 Thang Long University Library + ... Long University Library lòng Hình 2.6 Tr cá nhân 2.5 THA nên dùng át HA Chính v : - - - 27 - 2.6 Hi DASH) WHO cho ng [4]: Hình 2.7 DASH làm [4],[13 T 28 Thang Long University Library 26 % 56 %...
 • 48
 • 357
 • 0

dinh dưỡng trong dự phòng điều trị bệnh tăng huyết áp người trưởng thành

dinh dưỡng trong dự phòng và điều trị bệnh tăng huyết áp ở người trưởng thành

Y khoa - Dược

... khu vực Hà Nội 11,79 % dân số 1% dân số miền Bắc Mục tiêu tả đặc điểm bệnh tăng huyết áp Hiệu dinh dưỡng dự phòng điều trị tăng huyết áp người trưởng thành Nội dung  Định nghĩa, phân loại ... rõ ng nhân (THA nguyên phát hay THA vô căn) 5- 10% ng nhân (THA thứ phát): Bệnh thận, bệnh tuyến giáp, HC cushing, thuốc, ngộ độc thai nghén… Y u tố nguy tăng huyết áp Stress RL lipid máu ... tăng huyết áp Dự phòng điều trị THA ( kiểm soát HA)  Biện pháp dùng thuốc  Biện pháp không dùng thuốc + Thay đổi lối sống + Thực chế độ dinh dưỡng hợp : quan trọng Dinh dưỡng dự phòng điều...
 • 32
 • 716
 • 0

Luận án : Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch, bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an

Luận án : Phân tích thực trạng sử dụng thuốc trong điều trị bệnh tăng huyết áp tại khoa tim mạch, bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an

Báo cáo khoa học

... Dịch tễ học bệnh tăng huyết áp 1.1.1 Tình hình bệnh tăng huyết áp giới 1.1.2 Tình hình bệnh tăng huyết áp Việt Nam 1.1.3 Tình hình bệnh tăng huyết áp Nghệ An 1.2 Bệnh tăng huyết áp 1.2.1 Định nghĩa ... loại tăng huyết áp 1.2.3 Những nguyên nhân g y tăng huyết áp 1.3 Thuốc điều trị tăng huyết áp 1.3.1 Những y u tố ảnh hưởng đến tăng huyết áp 1.3.2 Các nhóm thuốc hạ huyết áp 1.3.3 Thuật toán điều ... pháp khởi đầu Sự giảm huyết áp tâm thu huyết áp tâm trương Tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát huyết áp nhóm hay thay đổi liệu pháp điều trị Mối liên quan tỷ lệ bệnh nhân đạt huyết áp mục tiêu thay...
 • 107
 • 2,551
 • 43

xây dựng thử nghiệm hình quản lý, chăm sóc, điều trị người bệnh glôcôm từ tuyến sở đến tuyến trung ương

xây dựng và thử nghiệm mô hình quản lý, chăm sóc, điều trị người bệnh glôcôm từ tuyến cơ sở đến tuyến trung ương

Kinh tế - Quản lý

... trang thiết bị y tế 4.2 sở y tế nhân viên y tế 4.2.1 Trang thiết bị y tế - Các loại m y dụng cụ khám, điều trị bệnh glôcôm tuyến y tế tỉnh thiếu, không hoàn chỉnh đồng Tại tuyến huyện, cung ... bệnh 3,3% tỉnh Trình độ làm bệnh án Glôcôm cán y tế chuyên khoa tỉnh: không đạt 100% 4.2 Tiến hành x y dựng hình quản Glôcôm tuyến Y tế (TW - sở) 4.2.1 Các hoạt động can thiệp vào sở ... người bệnh glôcôm .33 4.2 sở y tế nhân viên y tế 34 4.2.1 Trang thiết bị y tế 34 4.2.2 Đặc điểm nhân lực 34 4.3 X y dựng hình quản glôcôm tuyến y tế từ sở đến...
 • 38
 • 302
 • 1

xây dựng thử nghiệm hình quản lý, chăm sóc, điều trị người bệnh glôcôm từ tuyến sở đến tuyến trung ương

xây dựng và thử nghiệm mô hình quản lý, chăm sóc, điều trị người bệnh glôcôm từ tuyến cơ sở đến tuyến trung ương

Kinh tế - Quản lý

... trang thiết bị y tế 4.2 sở y tế nhân viên y tế 4.2.1 Trang thiết bị y tế - Các loại m y dụng cụ khám, điều trị bệnh glôcôm tuyến y tế tỉnh thiếu, không hoàn chỉnh đồng Tại tuyến huyện, cung ... bệnh 3,3% tỉnh Trình độ làm bệnh án Glôcôm cán y tế chuyên khoa tỉnh: không đạt 100% 4.2 Tiến hành x y dựng hình quản Glôcôm tuyến Y tế (TW - sở) 4.2.1 Các hoạt động can thiệp vào sở ... bệnh tỉnh đến khám ban đầu trạm y tế xã ít, tương đương (5,3% 4,6%) 3.1.2.2 sở mà người bệnh điều trị sở điều trị người bệnh Sau chẩn đoán glôcôm người bệnh điều trị chủ y u bệnh viện tỉnh: ...
 • 40
 • 295
 • 4

thực trạng quản điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ, hải dương, năm 2013

thực trạng quản lý và điều trị bệnh nhân đái tháo đường týp 2 tại bệnh viện đa khoa tứ kỳ, hải dương, năm 2013

Y khoa - Dược

... theo huyết áp Phân loại huyết áp Số bệnh nhân Tỷlệ (%) Bình thường 92 36,8 Tiền tăng huyết áp 43 17,2 Tăng huyết áp 115 44,0 Tổng 250 100 Nhận xét: bệnh nhân ĐTĐ2 điều trị tăng huyết áp chiếm ... dân Bệnh nhân phát ĐTĐ2 đăng kí điều trị bệnh viện xu hướng gia tăng Việc quản điều trị ĐTĐ2 bệnh viện huyện nhu cầu thiết y u áp ứng chăm sóc tuyến y tế sở, giảm chi phí lại cho người bệnh ... thay đổi không nghe th y nhịp huyết áp tối thiểu (phản ánh trương lực thành mạch) o Đếm mạch đo huyết áp lại lần Quy trình l y mạch đo huyết áp sau: Quay lần - đo huyết áp lần - đếm mạch quay...
 • 91
 • 1,711
 • 12

Nghiên cứu đặc điểm bệnh các yếu tố nguy cơ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm điều trị bệnh tăng huyết áp cho cán bộ, công nhân ngành xây dựng

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý và các yếu tố nguy cơ, áp dụng kỹ thuật tiên tiến nhằm điều trị bệnh tăng huyết áp cho cán bộ, công nhân ngành xây dựng

Y khoa - Dược

... HATTr > 110) Nguy c thp Nguy c trung bỡnh Nguy c cao Nguy c trung bỡnh Nguy c trung bỡnh Nguy c cao Nguy c cao Nguy c cao Nguy c cao nguy c II: Cú 1-2 yu t nguy c III: Cú t yu t nguy c tr lờn hoc ... gn y v k thut ca loi m y ny lm gim s h hng m y b ri 12 1.1.1.3 Huyt ỏp k phi hp Thit b ny c phỏt trin da trờn s gn kt thit b in t v phng phỏp nghe to nờn huyt ỏp k phi hp Ct thu ngõn c thay th ... chỳng tụi ó x y dng khuyn cỏo chn oỏn, ỏnh giỏ mc nguy hi ti c quan ớch v phỏc iu tr bnh Tng huyt ỏp cho cỏn b cụng nhõn viờn chc ngnh X y dng Khuyn cỏo ny c s dng cho nhng cỏn b y t cụng tỏc...
 • 72
 • 593
 • 0

quá trình hình thành phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p10 pdf

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p10 pdf

Sức khỏe giới tính

... a Trong phơng huyệt điều trị chứng thận âm h (gồm thận du, phục lu, tam âm giao, can du, thần môn, thái xung), châm bổ huyệt phục lu b Bổ huyệt phục lu để bổ thận th y theo nguyên tắc h bổ mẹ ... sai 12 a Trong phơng huyệt điều trị chứng thận âm h (gồm thận du, phục lu, tam âm giao, can du, thần môn, thái xung) châm bổ huyệt thần môn để tâm hoả, b Châm huyệt theo nguyên tắc h bổ mẹ A Nếu ... Copyright@Ministry Of Health D Nếu a sai, b E Nếu a sai, b sai 11 a Trong phơng huyệt điều trị chứng thận âm h (gồm thận du, phục lu, tam âm giao, can du, thần môn, thái xung), châm tả huyệt...
 • 6
 • 424
 • 0

quá trình hình thành phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p9 pot

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p9 pot

Sức khỏe giới tính

... căng Nguyên tắc điều trị tăng huyết áp thể can dơng xung A Hóa đờm trừ thấp B T âm ghìm dơng C T bổ can thận D Dẫn hỏa quy nguyên E Bình can giáng nghịch 10 Nguyên tắc điều trị tăng huyết áp thể ... A Hóa đờm trừ thấp B can khí C T bổ can Thận 29 Copyright@Ministry Of Health D Dẫn hỏa quy nguyên E Bình can giáng nghịch 11 Nguyên tắc điều trị tăng huyết áp thể đờm thấp A Hóa đờm trừ ... truyền E Tình trạng thừa cân Theo YHCT, ăn uống không cách g y tăng huyết áp theo chế A Tỳ vị bị tổn thơng, không vận hóa đợc th y thấp nên sinh đam B Lam chức tỳ sinh huyết bị tổn thơng, can huyết...
 • 7
 • 309
 • 0

quá trình hình thành phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p8 pps

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p8 pps

Sức khỏe giới tính

... huyết áp hạ đợc la 18mmHg huyết áp tâm thu va mmHg huyết áp tâm trơng; nhóm tăng huyết áp giai đoạn II: trị số huyết áp hạ đợc la 7mmHg huyết áp tâm thu va mmHg huyết áp tâm trơng Thay đổi trị ... Kết dợc lâm sang tra hạ áp (gồm 68 nam; 29 nữ) ảnh hởng thuốc trị số huyết áp ngời tăng huyết áp: Thay đổi tức thời trị số huyết áp sau dùng thuốc: + Tra hạ áp khả hạ đợc huyết áp từ đầu ... sau thứ Thay đổi trị số huyết áp sau ngừng thuốc: sau ngừng thuốc, không th y tợng n y ngợc huyết áp Diễn biến thay đổi trị số huyết áp 90 dùng thuốc (trên bệnh nhân tăng huyết áp nhẹ va trung...
 • 7
 • 336
 • 0

quá trình hình thành phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p7 docx

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p7 docx

Sức khỏe giới tính

... Quân Sơn thù Chua, sáp, ôn: ôn bổ can thận, sáp tinh, hãn Thần Đơn bì Cay, đắng, han: huyết nhiệt, tán ứ huyết, chữa nhiệt nhập doanh phận Tá Phục linh Ngọt, nhạt, bình: lợi th y, thẩm thấp, bổ ... thợc 8g Bai thờng đợc sử dụng tăng huyết áp kèm triệu chứng đau ngực, đau vùng tim Vị thuốc Tác dụng Vai trò Thục địa Ngọt, ôn: nuôi thận dỡng âm, bổ thận, bổ huyết Quân Hoai sơn Ngọt, bình: ... Đắng, bình: nhiệt, lơng huyết, huyết Tá + Bai thuốc Lục vị địa hoang hoan gia quy thợc: thục địa 32g, hoai sơn 16g, sơn thù 8g, đơn bì 12g, phục linh 12g, trạch tả 6g, đơng quy 12g, bạch thợc 8g...
 • 7
 • 285
 • 0

quá trình hình thành phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p6 docx

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p6 docx

Sức khỏe giới tính

... Na+ máu + Chẹn beta + kháng calci: thờng dùng tăng HA bệnh mạch vanh 4.2.2 Theo y học cổ truyền Y u cầu áp ứng đợc nguyên tắc điều trị sau: Hạ áp: rễ An thần: táo nhân, thảo minh Lợi tiểu: ... nhóm tildiem hay verapamil) Cách sử dụng thuốc: định sử dụng thuốc điều trị huyết áp cao la định nặng nề, sau định bị ngừng lại Quyết định phải đợc nêu sau lam toan bilan nh va sau áp dụng chế ... uống Để chắn kết hợp vao toan cách điều trị tởng la dùng lần va việc chọn lựa t y thuộc định va chống định Hiệu việc trị liệu đơc xác định sau vai tuần điều trị Các công thức cần quan tâm:...
 • 7
 • 284
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25