thức đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ở viện khoa học và công nghệ việt nam

Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà N153952

Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà N153952

Thạc sĩ - Cao học

... Tài - Viện KH&CNVN) 54 3.2.5 Kết hoạt động liên kết nghiên cứu khoa học đào tạo số viện chuyên ngành Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đào tạo sau đại học mạnh Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam lĩnh ... Hố học Viện Cơng nghệ hố học Viện Hoá học h/c thiên nhiên Viện Sinh thái Tài nguyên SV Viện Hải dương học Viện Sinh học nhiệt đới Viện Công nghệ Sinh học Việnhọc Việnhọc ứng dụng Viện Khoa ... Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam với trường Đại học Trên sở đó, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện mơ hình kết hợp viện nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam với Đại học...
 • 90
 • 376
 • 1

DSpace at VNU: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội)

DSpace at VNU: Xây dựng mô hình hiệu quả cho sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội)

Tài liệu khác

... Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam với trường Đại học Trên sở đó, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm hồn thiện mơ hình kết hợp viện nghiên cứu khoa học Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam với Đại học ... cho kết hợp nghiên cứu khoa học đào tạo (Nghiên cứu trường hợp Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Đại học Quốc gia Hà Nội)” Lịch sử nghiên cứu Việt Nam, kết hợp nghiên cứu đào tạo nội dung ý Về chủ ... cứu đào tạo Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam Thu thập thông tin phương pháp điều tra xã hội học đối tượng cán nghiên cứu tham gia vào công tác đào tạo, cán tham gia công tác quản lý trường đại học...
 • 18
 • 41
 • 0

Luận văn Thiết kế viện khoa học phát triển Việt Nam

Luận văn Thiết kế viện khoa học và phát triển Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... CHUNG VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM H U TE C H I TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC - Công trình mang tên “VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN MIỀN NAM xây dựng Đường ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA XÂY DỰNG - oOo - PHỤ LỤC THUYẾT MINH H ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG ĐỀ TÀI U TE C THIẾT KẾ VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN MIỀN NAM H GVHD KẾT ... ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA XÂY DỰNG - oOo HỆ ĐÀO TẠO:CHÍNH QUY NGÀNH:XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP H KỸ SƯ XÂY DỰNG C ĐỀ TÀI: U TE THIẾT KẾ VIỆN...
 • 205
 • 50
 • 0

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức qua thực tiễn viện khoa học công nghệ việt nam

Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  qua thực tiễn viện khoa học và công nghệ việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... động đào tạo, bồi dƣỡng công chức, viên chức Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam 2.3.1 Kết công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Về đào tạo công chức, viên ... động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VIỆT NAM ... niệm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức quan điểm Đảng Nhà nước đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.1.2.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, ...
 • 17
 • 388
 • 0

Thực Trạng Giải Pháp Trong Vấn Đề Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Viên Chức Của Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Việt Nam

Thực Trạng Và Giải Pháp Trong Vấn Đề Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ, Viên Chức Của Trường Trung Cấp Nghề Công Đoàn Việt Nam

Xã hội học

... Cơ sở lý luận vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán 1.2.1 Vai trò đào tạo bồi dưỡng 1.2.2 Các phương pháp đào tạo bồi dưỡng CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO, BỒI 7 11 11 13 DƯỠNG CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ... 1.2 Cơ sở lý luận vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức trường Trung cấp Nghề Cơng đồn Việt Nam 1.2.1 Vai trờ đào tạo bồi dưỡng a Khái niệm đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực Đào tạo phát ... động công việc 1.2.2 Các phương pháp đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực a Đào tạo công việc Đào tạo công việc phương pháp đào tạo trực tiếp nơi làm việc, người học học kiến thức, kỹ cần thiết cho công...
 • 41
 • 443
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Điện Biên

Báo cáo nghiên cứu khoa học: Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Kinh tế - Quản lý

... đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Đây bước cuối trình đào tạo, bồi dưỡng việc đánh giá trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức giúp nhà quản lý đưa định phù hợp cho công tác đào tạo ... hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Điện Biên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÁI QUÁT CHUNG VỀ SỞ LAO ... CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN Để nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Sở Lao động Thương...
 • 42
 • 258
 • 1

Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ngành công thương giai đoạn 2013 - 2020

Đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức ngành công thương giai đoạn 2013 - 2020

Xã hội học

... CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.1 CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 1.1.1 Khái niệm đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, ... vấn đề cần đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC - Nhận thức lại chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: + Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, vị trí cơng việc đào tạo trình độ CCVC; ... mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng đề Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ thời gian qua góp phần củng cố hệ thống đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành, tạo phong trào học tập...
 • 97
 • 526
 • 4

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm toán viên theo định hướng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020

Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, kiểm toán viên theo định hướng chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... nhà tổ chức nhu cầu người đào tạo, bồi dưỡng Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể hóa nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhà tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lựa chọn để triển khai đào tạo, bồi dưỡng Do ... CHUNG VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CƠNG CHỨC, KIỂM TỐN VIÊN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC THỜI GIAN QUA 1.1 Một số vấn đề chung đào tạo, bồi dưỡng công chức ... nghiệm đào tạo, bồi dưỡng công chức số Bộ, ngành 1.6.1.1 Kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Bộ Tài Hiện tại, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài tập trung vào tất đối...
 • 92
 • 461
 • 5

Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường nước ta (qua thực tiễn thành phố hà nội)

Đào tạo, bồi dưỡng công chức trong nền kinh tế thị trường ở nước ta (qua thực tiễn ở thành phố hà nội)

Báo cáo khoa học

... hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức Công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng thực cở sở thực công tác quy hoạch cơng chức có trọng đào tạo, bồi dưỡng công chức nữ Đối tượng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng ... đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tương lai 1.3 Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cơng chức yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng công chức Để thực chương trình đào tạo, bồi dưỡng ... hình thức đào tạo, bồi dưỡng quan trọng thời đại thơng tin, suốt q trình tham gia công tác công chức 1.3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo, bồi dưỡng công chức Đào tạo, bồi dưỡng cơng chức nhìn...
 • 88
 • 188
 • 0

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức bệnh viện mắt trung ương

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức bệnh viện mắt trung ương

Thạc sĩ - Cao học

... Cơ sở lý luận đào tạo công chức, viên chức Chương 2: Thực trạng đào tạo công chức, viên chức Bệnh Viện Mắt Trung Ương Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo công chức, viên chức Bệnh viện ... đào tạo bồi dưỡng 17 1.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 18 1.2.3 Tổ chức thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 19 1.2.4 Đánh giá kết đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ... 1.1.3 Công chức, viên chức ngành Y tế 13 1.1.4 Khái niệm đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức 14 1.2 Nội dung đào tạo dưỡng công chức, viên chức .17 1.2.1 Xác định nhu cầu đào...
 • 115
 • 192
 • 1

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành công thương giai đoạn 2015 2020

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành công thương giai đoạn 2015 2020

Thạc sĩ - Cao học

... dụng công chức, viên chức định nhiệm vụ yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: - Xác định nhu cầu cần đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức - Chọn lựa sở đào tạo, bồi dưỡng công chức, ... đề cần đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức dành cho ngành Công Thương: Nhận thức lại chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh, ... khác đào tạo bồi dưỡng Thực tế, xét theo khung cảnh đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức đào tạo bao hàm việc bồi dưỡng cần đưa định nghĩa chung cho đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Đào...
 • 122
 • 71
 • 0

CƠ CHẾ đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH tại các TỈNH MIỀN TRUNG (từ QUẢNG BÌNH đến NINH THUẬN) THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

CƠ CHẾ đào tạo, bồi DƯỠNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH tại các TỈNH MIỀN TRUNG (từ QUẢNG BÌNH đến NINH THUẬN) THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

Quản trị kinh doanh

... quy trình đào tạo, bồi dưỡng cơng chức hành chính, tuyển sinh khâu thứ ba đặc biệt quan trọng để thực đào tạo, bồi dưỡng Tuyển sinh chức quan QLNN đào tạo, bồi dưỡng sở đào tạo, bồi dưỡng Cơ chế ... đào tạo, bồi dưỡng công chức hành khu vực với đặc thù riêng, góp phần hồn thiện chế đào tạo, bồi dưỡng cơng chức hành Học viện Hành Quốc gia quan QLNN đào tạo, bồi dưỡng khu vực miền Trung MỞ ... tra đối tượng: cán bộ, công chức trực tiếp thực đào tạo, bồi dưỡng; học viên cơng chức hành tham gia đào tạo, bồi dưỡng; Lãnh đạo Sở Nội vụ, quan tham gia đào tạo, bồi dưỡng Xử lý số liệu phương...
 • 126
 • 307
 • 2

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức bệnh viện mắt trung ương

Hoàn thiện công tác đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức bệnh viện mắt trung ương

Thạc sĩ - Cao học

... Cơ sở lý luận đào tạo công chức, viên chức Chương 2: Thực trạng đào tạo công chức, viên chức Bệnh Viện Mắt Trung Ương Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo công chức, viên chức Bệnh viện ... đào tạo bồi dưỡng 17 1.2.2 Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 18 1.2.3 Tổ chức thực kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 19 1.2.4 Đánh giá kết đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ... 1.1.3 Công chức, viên chức ngành Y tế 13 1.1.4 Khái niệm đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức 14 1.2 Nội dung đào tạo dưỡng công chức, viên chức .17 1.2.1 Xác định nhu cầu đào...
 • 20
 • 208
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

Kinh tế - Quản lý

... vấn đề lý luận CC; cơng tác đào tạo, bồi dưỡng CC; quy trình đào tạo, bồi dưỡng; đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng sở lý luận khác có liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng làm tảng cho việc đánh ... đích đào tạo, bồi dưỡng; mục tiêu; đối tượng; trang thiết bị; phương pháp hình thức đào tạo, bồi dưỡng; thời gian, tài liệu cần thiết…cho đào tạo, bồi dưỡng Bước 3: Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ... huyện thực theo số hình thức đào tạo, bồi dưỡng 29 sau: - Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng CC tập trung Trung tâm Chính trị huyện mở, tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng Tỉnh mở, tạo điều kiện thuận lợi...
 • 45
 • 252
 • 1

Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Phòng Nội Vụ, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Phòng Nội Vụ, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng

Kinh tế - Quản lý

... trạng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Phòng Nội Vụ, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 2.1 Cơ sở khoa học đào tạo, bồi dưỡng công chức 2.1.1 Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo, bồi dưỡng phải vào ... hoạch đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Phòng Nội Vụ .22 2.4.2 Thực trạng tổ chức thực đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Phòng Nội Vụ .24 2.4.3 Thực trạng đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức ... Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng cơng chức Phòng Nội Vụ, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng 17 2.1 Cơ sở khoa học đào tạo, bồi dưỡng công chức 17 2.1.1 Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng ...
 • 38
 • 129
 • 3

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI

Kinh tế - Quản lý

... tượng nội dung công tác đào tạo bồi dưỡng công chức 14 2.2 Thực trạng công tác đào tạo bồi dưỡng công chức UBND huyện Lục Yên 15 2.2.1 Sự cần thiết công tác đào tạo bồi dưỡng công chức UBND huyện ... tổ chức  Đối tượng công tác đào tạo bồi dưỡng công chức: người làm việc quan hành nhà nước mà đa phần công chức Hoạt động đào tạo bồi dưỡng thường tiến hành trường lớp, trung tâm đào tạo bồi dưỡng ... ý thức tự trau dồi kiến thức, tự tìm lớp đào tạo, bồi dưỡng theo học tham gia lớp đào tạo đại học chức - Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bám sát theo nhu cầu thực tế địa phương Các công chức cử học...
 • 40
 • 451
 • 4

Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc UBND huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc UBND huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Kinh tế - Quản lý

... tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức 1.3.1 Hình thức đào tạo, bồi dưỡng cơng chức, viên chức tổ chức Hình thức đào tạo, bồi dưỡng xuất phát từ đặc điểm công chức, viên chức, theo tổ chức lựa chọn ... 1.3.2 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bao gồm nội dung sau: 1.3.2.1 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng nước: • Đào tạo lý luận trị: Tạo chuyển biến ... “ Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức – qua thực tiễn Viện Khoa học Công nghệ Việt nam tác giả Vũ Đức Anh ( năm 2011) - Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công...
 • 70
 • 258
 • 2

Xem thêm