thứ hai chủ động bám sát các chương trình chính sách của vib với doanh nghiệp thương mại

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của C.ty du lịch & Thương mại Vân Hải, thực trạng & giải pháp

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của C.ty du lịch & Thương mại Vân Hải, thực trạng & giải pháp

Kinh tế - Thương mại

... kỳ Với hai cách tính cho phép đánh giá vị doanh nghiệp hai phơng diện số lợng chất lợng dịch vụ chuyến du lịch doanh nghiệp, phản ánh cách toàn diện lực, trình độ quy mô doanh nghiệp so với doanh ... lao động kỳ phân tích với Giữa doanh nghiệp ngành với Nó đợc tính nh sau 18 DT NSLĐ1 = = TLĐ Trong đó: NSLĐ1 : suất lao động theo doanh thu DT : tổng doanh thu kỳ TLĐ : tổng số lao động doanh nghiệp ... khách kỳ kinh doanh 1.2.2 Hệ thống Chỉ tiêu đánh giá vị doanh nghiệp Vị doanh nghiệp khả doanh nghiệp thị trờng du lịch Vị doanh nghiệp đợc đánh giá thông qua Chỉ tiêu thị phần doanh nghiệp Chỉ...
 • 75
 • 224
 • 0

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch & Thương mại Vân Hải, Thực trạng & Giải pháp

Hiệu quả kinh doanh chương trình du lịch của Công ty du lịch & Thương mại Vân Hải, Thực trạng & Giải pháp

Quản trị kinh doanh

... kỳ Với hai cách tính cho phép đánh giá vị doanh nghiệp hai phơng diện số lợng chất lợng dịch vụ chuyến du lịch doanh nghiệp, phản ánh cách toàn diện lực, trình độ quy mô doanh nghiệp so với doanh ... lao động kỳ phân tích với Giữa doanh nghiệp ngành với Nó đợc tính nh sau 18 DT NSLĐ1 = = TLĐ Trong đó: NSLĐ1 : suất lao động theo doanh thu DT : tổng doanh thu kỳ TLĐ : tổng số lao động doanh nghiệp ... khách kỳ kinh doanh 1.2.2 Hệ thống Chỉ tiêu đánh giá vị doanh nghiệp Vị doanh nghiệp khả doanh nghiệp thị trờng du lịch Vị doanh nghiệp đợc đánh giá thông qua Chỉ tiêu thị phần doanh nghiệp Chỉ...
 • 79
 • 360
 • 0

Các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp

Các chương trình, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện miền núi tỉnh Phú Thọ - Thực trạng và giải pháp

Kinh tế chính trị

... đạt mục tiêu Chương trình - Về nâng cao lực: Trình độ, lực quản lý chương trình 135-II chương trình, sách khác cán cấp xã thôn nâng lên bước; đội ngũ cán cấp xã, thôn trang bị kiến thức, kỹ quản ... chế, sách đầu tư cho miền núi Các sách, dự án, chương trình cần phải sát với nhu cầu nguyện vọng cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Phương thức thực phải cổ vũ cho việc hình thành ý thức ... ghép chương trình mục tiêu chương trình quốc gia địa bàn, ưu tiên vốn chương trình cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, vùng cách mạng Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Tiếp tục cải cách...
 • 26
 • 566
 • 0

khảo sát các phần hành kế toán của công ty cổ phần thương mại công nghệ dos

khảo sát các phần hành kế toán của công ty cổ phần thương mại công nghệ dos

Quản trị kinh doanh

... người lao động trì sống mà đọng lực để thúc đẩy họ hăng say lao động mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp, cho thân người cho kinh tế đất nước Vì sách tiền lương người lao động doanh nghiệp quan ... cổ phần thương mại công nghệ DOS Là Công ty TNHH hoạt động lĩnh vực kinh doanh máy tính - máy in -thiết bị văn phòng với đội ngũ lao động việc tổ chức quản lý Công ty phải phù hợp với lĩnh ... Công ty cổ phần thương mại Công Nghệ DOS Phần II: Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty cổ phần thương mại Công Nghệ DOS Phần III: Khảo sát phần hành kế toán Công ty cổ phần thương mại Công Nghệ Dos...
 • 79
 • 349
 • 2

Tóm tắt các chương trình chính sách liên quan tới dân tộc miền núi ở việt nam – giai đoạn 1998 đến nay

Tóm tắt các chương trình chính sách liên quan tới dân tộc miền núi ở việt nam – giai đoạn 1998 đến nay

Khoa học xã hội

... nhân rộng  Năm 2001, chương trình 133 phần sát nhập với 143 (cùng với chương trình 120 - tạo công ăn việc làm đào tạo nghề) phần thành chương trình 135 (2001-2005) Chương trình 135  Mục đích: ... Chương trình 133 Chương trình 135 3 Chương trình 143 4 Dự án / sách liên quan tới rừng đất rừng 4.1 Chương trình trồng rừng 4.2 Cải cách ... xã  Chương trình có ý định phân cho cấp xã làm chủ đầu tư: năm 2003 385 số 2362 xã (16%) 20 tỉnh số 49 tỉnh làm chủ đầu tư dự án xã Chương trình 143  Là hợp phần chương trình 133 chương trình...
 • 13
 • 287
 • 0

Nghiệp vụ thương mại - chương 5: Dữ trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại

Nghiệp vụ thương mại - chương 5: Dữ trữ hàng hóa ở doanh nghiệp thương mại

Cao đẳng - Đại học

... CHƯƠNG 5: DỰ TRỮ HÀNG HOÁ Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 5.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG CỦA DỰ TRỮ 5.2 PHÂN LOẠI DỰ TRỮ 5.3 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ DỰ TRỮ 5.4 CÁC MÔ HÌNH QUẢN TRỊ ... dực trữ thời điểm quan sát; 1,2, …, n – thời điểm quan sát mức dự trữ 5.3 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ DỰ TRỮ Quản trị dự trữ doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu sau: Yêu cầu trình độ dịch vụ: yêu ... đơn vị doanh nghiệp hoạt động độc lập, việc hình thành điều tiết dự trữ đơn vị đảm nhiệm (kéo hút sản phẩm vào dự trữ đơn vị) Đây hệ thống dự trữ phân tán thích hợp với doanh nghiệp hoạt động độc...
 • 81
 • 2,195
 • 8

Tài liệu Báo cáo " Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước " pptx

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... ang lm vi c doanh nghi p t i th i i m xỏc nh giỏ tr doanh nghi p theo s nm lm vi c t i doanh nghi p c ph n hoỏ.(9) B n l, chớnh sỏch i v i ng i lao ng dụi d Khi th c hi n c ph n hoỏ doanh nghi ... Chớnh ph v c ph n hoỏ doanh nghi p nh n c u cú nh ng quy nh v v n ny v ó tr thnh m t nguyờn t c quan tr ng c a cụng ti c ph n ó c chuy n i t doanh nghi p 100% v n nh n c ú l Doanh nghi p c ph n ... hoỏ doanh nghi p nh n c ti p t c th c hi n Ngh quy t trung ng khoỏ IX v y m nh ti n v m r ng di n cỏc doanh nghi p c ph n hoỏ cựng v i nhi m v c a cỏc b , ban, ngnh, cỏc c quan h u quan v cỏc doanh...
 • 6
 • 879
 • 4

Chương 6 Hiệu quả kinh tế trong Doanh nghiep thuong mai dich vu ppt

Chương 6 Hiệu quả kinh tế trong Doanh nghiep thuong mai dich vu ppt

Quản trị kinh doanh

... chất hoạt động KD cho có lợi -Trình độ thành thạo nghiệp vụ, trình độ hiểu biết hoạt động KD: tận tâm với đội ngũ lao động Tổ chức lao động khoa học, phân công bố trí lao động phù hợp với sở thích ... hoạt động đầu tư tài lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất thường khác Ln từ hoạt động tài chính= Thu nhập từ hoạt động tài chính- chi phí hoạt động tài LN từ hoạt động bất thường= Thu nhập từ hoạt động ... thương mại với ngành sx, công nghệ thu hoạch, phân loại mặt hàng nông sản, cách đóng gói, trình độ phát triển bao bì -Môi trường pháp lý hoạt động KD: bao gồm luật ktế nói chung luật thương mại...
 • 7
 • 165
 • 0

Chương 4 KIỂM SOÁT BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI pptx

Chương 4 KIỂM SOÁT BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIÊP THƯƠNG MẠI pptx

Tiếp thị - Bán hàng

... Chương 4: Kiểm soát bán hàng doanh nghiệp thương mại 09/08/14 Khái niệm   Ki ểm soát: Kiểm soát trình đo lường kết thực hiện, so sánh với tiêu chuẩn, phát sai lệch ... kiểm soát hoạt động bán hàng 4.1.2 Sử dụng công cụ kiểm soát hoạt động bán hàng 4.1.3 Phương pháp yêu cầu với kiểm soát hoạt động báng 09/08/14 4.1.1 Tiêu chuẩn kiểm soát hoạt động bán hàng  ... chuẩn doanh thu từ hoạt động bán hàng, số lượng khách hàng, lãi gộp, chi phí bán hàng, lợi nhuận hoạt động bán hàng Các tiêu chuẩn tảng đảm bảo cho hoạt động bán hàng triển khai tốt Ví dụ như: tiếp...
 • 22
 • 861
 • 3

Các phương thức thúc đẩy tăng trưởng trong doanh nghiệp thương mại

Các phương thức thúc đẩy tăng trưởng trong doanh nghiệp thương mại

Quản trị kinh doanh

... trưởng hội nhập doanh nghiệp thương mại thực cách doanh nghiệp liên kết (sát nhập) với người cung ứng (doanh nghiệp sản xuất hay thương mại bán buôn) hay với doanh nghiệp thương mại khác ( bán ... thụ hàng hoá đầu doanh nghiệp Nếu thực việc sát nhập chi phí trở thành chi phí phối hợp nội Doanh nghiệp thương mại thực sát nhập với người cung ứng hay doanh nghiệp thương mại khác khâu tiêu ... Quá trình đầu tư vốn tiếp tục doanh nghiệp sử dụng hết vốn có hay mức lãi dự án xuống thấp mức doanh nghiệp chấp nhận -Thứ ba : Phân tích cấu tài doanh nghiệp Cơ cấu tài doanh nghiệp thương mại...
 • 25
 • 171
 • 0

bài giảng kế toán tài chính chương 4 kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại - đh tôn đức thắng

bài giảng kế toán tài chính chương 4 kế toán hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại - đh tôn đức thắng

Kế toán - Kiểm toán

... Chiết khấu thương mại:  Là khoản tiền mà ngừơi mua hàng hưởng  Điều kiện mua hàng với số lượng lớn  (mua lần tổng hợp nhiều lần phù hợp với sách bán hàng doanh nghiệp) 201003 – Chương 4: Kế ... – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/2014 Những vấn đề chung 1.1 Đặc điểm hoạt động KD thương mại 1.2 Phương pháp tính giá 201003 – Chương 4: Kế tốn KD hàng hố 22/08/2014 1.1 Đặc điểm hoạt động ... 10% Doanh nghiệp bán hết số hàng thu tiền mặt Sau thu tiền hoa hồng hưởng 5% giá bán chưa thuế, doanh nghiệp chi tiền mặt tốn đầy đủ tiền bán hàng cho bên bán Định khoản tài liệu 201003 – Chương...
 • 61
 • 402
 • 0

Chuyên Đề Thu Hoạch - Vai Trò Của Marketing Trong Doanh Nghiệp Thương Mại

Chuyên Đề Thu Hoạch - Vai Trò Của Marketing Trong Doanh Nghiệp Thương Mại

Marketing

... Doanh nghiệp thơng mại t nhân + Doanh nghiệp thơng mại cổ phần + Doanh nghiệp thơng mại trách nhiệm hữu hạn + Doanh nghiệp thơng mại liên doanh 100% vốn nớc Kênh Marketing doanh nghiệp thơng mại ... Doanh nghiệp sản xuất - bán lẻ - Phân theo phạm vi mặt hàng hình thức tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp thơng mại đợc phân thành: + Doanh nghiệp thơng mại chuyên doanh + Doanh nghiệp thơng mại hỗn ... doanh nghiệp thơng mại Khái niệm, vị trí loại hình doanh nghiệp thơng mại Kênh Marketing doanh nghiệp thơng mại Thiết kế hệ thống phân phối doanh nghiệp thơng mại Quản lý kênh Marketing doanh nghiệp...
 • 27
 • 290
 • 0

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO MÔN TOÁN LỚP 12

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO MÔN TOÁN LỚP 12

Tư liệu khác

... với trục Ox; Oy 6) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm M ( 1; −1;1) ; N ( 2;1;1) // với trục Oy 7) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm M ( 2; −1;1) ; N ( −2;3; −1) vuông góc với ... 1/ Viết phương trình đường thẳng OG 2/ Viết phương trình mặt cầu (S) qua điểm O, A, B, C 3/ Viết phương trình mặt phẳng vng góc với đường thẳng OG tiếp xúc với mặt cầu (S) PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ... 8) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua A ( −1; 2;3) vuông góc với hai mặt phẳng : ( α ) : x − = ; ( β ) : y − z − = 9) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua gốc toạ độ vuông góc với hai mặt phẳng...
 • 16
 • 655
 • 3

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Toán lớp 12

CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN BÁM SÁT THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Toán lớp 12

Toán học

... với trục Ox; Oy 6) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm M ( 1; −1;1) ; N ( 2;1;1) // với trục Oy 7) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm M ( 2; −1;1) ; N ( −2;3; −1) vuông góc với ... 1/ Viết phương trình đường thẳng OG 2/ Viết phương trình mặt cầu (S) qua điểm O, A, B, C 3/ Viết phương trình mặt phẳng vng góc với đường thẳng OG tiếp xúc với mặt cầu (S) PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG ... 8) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua A ( −1; 2;3) vuông góc với hai mặt phẳng : ( α ) : x − = ; ( β ) : y − z − = 9) Lập phương trình mặt phẳng (P) qua gốc toạ độ vuông góc với hai mặt phẳng...
 • 16
 • 663
 • 3

Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp thương mại ở nước ta giai đoạn hiện nay.docx

Biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp thương mại ở nước ta giai đoạn hiện nay.docx

Quản trị kinh doanh

... khỏi 3.2 Đối với doanh nghiệp thương mại Trang Với doanh nghiệp thương mại khâu tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa định đến tồn phát triển doanh nghiệp Dịch vụ tiêu thụ trình hoạt động doanh nghiệp, làm ... trình tuần hoàn nguồn vật chất, việc mua bán hàng hoá doanh nghiệp thực Giữa hai khâu có khác nhau, định tới chất hoạt động thương mại đầu vào hoạt động thương mại đầu doanh nghiệp Hàng hoá doanh ... phân biệt rõ dịch vụ doanh nghiệp sản xuất khác với dịch vụ doanh nghiệp thương mại Sự khác biệt thể trình thực hiền hình thức dịch vụ yêu cầu loại hình dịch vụ Ví dụ doanh nghiệp sản xuất phải...
 • 17
 • 680
 • 2

Đánh giá sự hài lòng của khách châu âu về các chương trình du lịch của công ty lữ hành vidotour chi nhánh huế

Đánh giá sự hài lòng của khách châu âu về các chương trình du lịch của công ty lữ hành vidotour chi nhánh huế

Quản trị kinh doanh

... Có nhiều tiêu thức khác để phân loại chương trình du lịch a Căn vào nguồn gốc phát sinh: có loại + Chương trình du lịch chủ động: Là loại chương trìnhdoanh nghiệp lữ hành chủ động nghiên cứu ... chương trình mà khách tự tìm đến doanh nghiệp lữ hành, đề yêu cầu nguyện vọng họ Trên sở doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình + Chương trình du lịch kết hợp: hòa nhập hai loại Doanh nghiệp ... tập quán + Chương trình du lịch công vụ MICE + Chương trình du lịch sinh thái + Chương trình du lịch tôn giáo, tín ngưỡng + Chương trình du lịch thể thao, khám phá, mạo hiểm + Chương trình du lịch...
 • 31
 • 1,035
 • 3

Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn ppt

Tài liệu Thủ tục Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn ppt

Tài liệu khác

... Phí, lệ Lệ phí thẩm định dự toán, tuỳ thuộc loại công trình phí: Yêu cầu điều kiện: + Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 Bộ Tài hướng dẫn chế...
 • 2
 • 693
 • 1

Xem thêm