thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Thủ tục thẩm định Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng

Tài liệu khác

... thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết. 4. Căn cứ ý kiến của các thành viên và kết luận của Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng tổng hợp thành văn bản. 5. Nếu nhiệm vụ quy hoạch chi tiết/ điều ... quy hoạch chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn bản Kết quả thẩm định trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thẩm định hoặc Trưởng phòng Quy hoạch, ... 1. Công văn đề nghị thẩm định. 2. Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng. 3. Bản vẽ sơ đồ, vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng, tỷ lệ 1/5000. Lưu...
 • 4
 • 628
 • 0

Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Thủ tục thẩm định Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Tài liệu khác

... tư vấn lập quy hoạch chi tiết gửi Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc gửi công văn đề nghị thẩm định kèm theo Hồ sơ quy hoạch chi tiết theo quy định. 2. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi ... đồng thẩm định tiếp theo. 6. Nếu quy hoạch chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết được chấp thuận, Trưởng Ban ký ban hành văn bản Kết quả thẩm định trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng thẩm ... tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch chi tiết hoặc Trưởng phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Bản vẽ gồm: a. Đối với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000”...
 • 5
 • 566
 • 0

Tài liệu Thủ tục phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu Thủ tục phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng/ Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc docx

Tài liệu khác

... nhiệm vụ. 2. Thông báo kết quả thẩm định nhiệm vụ. 3. Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng. 4. Bản vẽ sơ đồ, vị trí, ranh giới khu vực thiết kế trích từ quy hoạch chung xây dựng, ... chi tiết/ điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chủ đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch chi tiết gửi công văn đề nghị phê duyệt nhiệm vụ kèm theo hồ sơ nhiệm vụ ... vụ quy hoạch chi tiết và thông báo kết quả thẩm định. 2. Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Sau khi đã kiểm tra hồ sơ đúng quy định, trình Trưởng Ban ký quy t...
 • 4
 • 474
 • 1

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị ppt

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị ppt

Thủ tục hành chính

... cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không có. l. Căn cứ pháp lý của TTHC: + Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; + Luật Quy hoạch Đô thị ngày 17/6/2009; Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng ... nghị thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị tới Sở Xây dựng. Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn bổ sung nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định; ... hành chính: Tổ chức f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quy n quy t định: UBND tỉnh - Cơ quan hoặc người có thẩm quy n được uỷ quy n hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)....
 • 3
 • 474
 • 2

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị docx

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị docx

Thủ tục hành chính

... về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; + Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại đồ án quy hoạch đô thị; + Quy t định 21/2005/QĐ-BXD ... trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng; + Thông tư số: 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc xác định ... hành chính: Tổ chức f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quy n quy t định: UBND tỉnh - Cơ quan hoặc người có thẩm quy n được uỷ quy n hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)....
 • 3
 • 517
 • 5

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền ppt

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền ppt

Thủ tục hành chính

... kinh tế; + Quy t định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng; + Quy t định số 21/2005/QĐ-BXD ... lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng + Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công ... tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Sở Xây dựng - Cơ quan hoặc người có thẩm quy n được uỷ quy n hoặc phân...
 • 3
 • 434
 • 1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch ppsx

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch ppsx

Thủ tục hành chính

... đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận cho Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan trực ... cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Mức thu theo định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm của chi phí ... theo định mức chi phí theo tỷ lệ phần trăm của chi phí lập đồ án quy hoạch xây dựng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quy t định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước...
 • 4
 • 233
 • 0

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 docx

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 docx

Thủ tục hành chính

... Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Sở Quy hoạch- Kiến trúc ... giải quy t hồ sơ Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch- Kiến trúc Tp.HCM (Từ 13giờ đến 17 giờ các buổi chi u ... trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của UBND quận huyện, hoặc Ban quản lý các Khu đô thị mới, hoặc chủ đầu tư (đối với các hồ sơ QHCT thuộc thẩm quy n phê duyệt...
 • 4
 • 341
 • 2

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 docx

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 docx

Thủ tục hành chính

... TTHC: Không Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quy n quy t định: Sở Quy hoạch- Kiến trúc ... minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - bản chính. 3. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch ... giải quy t hồ sơ Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ Sở Quy hoạch- Kiến trúc Tp.HCM (Từ 13giờ đến 17 giờ các buổi chi u...
 • 4
 • 530
 • 2

Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của huyện ppsx

Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền của huyện ppsx

Thủ tục hành chính

... Hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 - Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 . - Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (bao gồm ... quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 - Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 . - Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng. - Bản vẽ sơ đồ ... hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch thuộc thẩm quy n của huyện. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quy n quy t định: ...
 • 4
 • 202
 • 0

Quy định trình tự, thủ tục thẩm định phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Quy định trình tự, thủ tục thẩm định phần mềm chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Môi trường

... trường như sau:Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định trình tự, thủ tục thẩm định các phần mềm chuyên ngành ... chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng; quy định mức phí thẩm định phần mềm chuyên ngành trình cấp có thẩm quy n phê duyệt; b) Tổ chức thẩm định phần mềm chuyên ngành; c) Cấp giấy chứng nhận thẩm định ... điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quy n hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày...
 • 6
 • 1,304
 • 7

Xem thêm