thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Cơ sở lý luận và thực tiến hoàn thiện pháp luật về thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Tòa án nhân dân Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... biệt bảo hộ QSHTT và bảo vệ QSHTT đợc nghiên cứu tại tiểu mục 1.1.2, cũng cần phân biệt hai khái niệm " ;thủ tục bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ& quot; và " ;thủ tục bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ& quot;. ... " ;bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ& quot; và " ;bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ& quot; nh tại bản dự thảo này. Qua phân tích hai khái niệm trên, có thể thấy rằng giữa " ;bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ& quot; ... nghĩa: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc nhà nớc - thông qua hệ thống pháp luật - xác lập quyền của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công...
 • 144
 • 925
 • 2

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Xây dựng hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam phù hợp với Hiệp định của WTO về các khía cạnh của quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại (Hiệp định TRIPS).doc

Quản trị kinh doanh

... 1CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHÙ HỢP VỚI HIỆP ĐỊNH TRIPS1.1. Sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu trí tuệbảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 1.1.1. Sở hữu trí tuệ ... với quyền sở hữu trí tuệ: tính thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. - Quyền sở hữu trí tuệ dễ bị xâm phạm hơn bất kỳ quyền sở hữu tài sản hữu hình nào. Những sản phẩm sáng tạo của trí tuệ một ... luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng các cơ quan bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các cơ quan bảo đảm thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đó có các cơ quan giải quyết tranh chấp về quyền sở...
 • 192
 • 968
 • 5

Báo cáo "Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tượng sở hữu trí tuệ còn lại, nếu theo sự phân biệt sở hữu trí tuệ thành hai nhánh là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp như trong BLDS, sẽ đều thuộc lãnh địa của quyền sở hữu công ... hình trên cơ sở đảm bảo tôn trọng và thực thi các quyền của tác giả. Bên cạnh các điểm nêu trên, sự phân chia quyền sở hữu trí tuệ thành hai bộ phận là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp ... giả và quyền sở hữu công nghiệp như BLDS hiện hành. Văn bản pháp luật sở hữu trí tuệ cần kết cấu theo từng chương hoặc từng phần về từng đối tượng hoặc từng nhóm đối tượng sở hữu trí tuệ, tuỳ...
 • 7
 • 376
 • 1

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Thực trạng, những mặt tích cực và hạn chế trong pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến cạnh tranh ở việt nam.docx

Kinh tế - Thương mại

... độc quyền liên quan tới quyền SHCN đã tích cực bảo vệ môi trường cạnh tranh không lành mạnh, chống lại sự lạm dụng quyền SHCNViệc bảo hộ quyền SHCN nhằm đảm bảo cho chủ sở hữu có vị trí độc quyền ... độc quyền nhập khẩu của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ. Nhưng tại Hoa Kỳ thì ngược lại.Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh và kiểm soát độc quyền ... vực sở hữu trí tuệ đã được mở rộng và làm rõ hơn so với khái niệm “chỉ dẫn gây nhầm lẫn” (một trong các dạng biểu hiện cụ thể của hành vi cạnh tranh không lành liên quan đến sở hữu trí tuệ) ...
 • 3
 • 1,441
 • 9

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Chế định về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến TM của WTO và việc hoàn thiện các quy định tương ứng của Việt nam

Kinh tế - Thương mại

... từng loại đối tợng sở hữu công nghiệp đợc pháp luật bảo hộ; văn bằng bảo hộ cho từng loại đối tợng và thời hạn hiệu lực, thủ tục công nhận quyền sở hữu công nghiệp cũng nh thủ tục giải quyết ... tuân thủ các trình tự và thủ tục hợp lý. Các trình tự và thủ tục đó sẽ phải phù hợp với các quy định của TRIPs.Trờng hợp việc đạt đợc quyền SHTT phụ thuộc vào thủ tục cấp quyền hoặc đăng ký quyền, ... quốc tế quan trọng sau đây về quyền sở hữu công nghiệp, đánh dấu bớc quan trọng trong lĩnh vực bảo hộ sở hữu công nghiệp tại Việt nam:Công ớc Pari về bảo hộ sở hữu công nghiệp (từ 08/03/1949)Thoả...
 • 87
 • 529
 • 2

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Thực trạng hoạt động về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến thương mại ở Việt nam . lợi ích và thách thức khi Việt Nam gia nhập wto

Kinh tế - Thương mại

... đó có phần IV nói về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, bao gồm 61 điều luật về sở hữu trí tuệ. ý nghĩa quan trọng nhất của việc đa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ vào trong Bộ luật ... hiện qua bảng sau:Bảng: Liên hệ giữa quyền sở hữu trí tuệ, khả năng bắt trớc và khối l-ợng ngoại thơng. Quyền sở hữu trí tuệ mạnh Quyền sở hữu trí tuệ yếuKhả năng bắt trớc caoCác nớc đà phát ... xác lập quyền sở hữu trí tuệ khi xây dựng chiến lợc xuất khẩu để đảm bảo doanh nghiệp không bị coi là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của ngời khác và hạn chế tối đa cơ hội cho các đối thủ cạnh...
 • 24
 • 1,114
 • 7

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế - Thương mại

... ước.5Vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ sáng chế nói riêng đang dần trở nên phổ cập hơn trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới. Bảo hộ sáng ... nhà nước về sở hữu công nghiệp hoặc cho Văn phòng quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).– Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục xử lý ... đối với đơn PCT có nguồn gốc Việt Nam: Cơ quan Sở hữu trí tuệ Australia, Áo, Liên bang Nga, Thuỵ Điển, Hàn Quốc và Cơ quan Sáng chế Châu Âu. Thủ tục tại Cơ quan tra cứu quốc tế được điều hành...
 • 5
 • 562
 • 6

Tài liệu Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ pdf

Tài liệu Chương II CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VỀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ pdf

Quản lý nhà nước

... CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ TẠI CỤC SHTTCác bên ký kếtSố lượng đơn đăng ký Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng SHCN Số lượng Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu đối tượng SHCN ... quyền sở hữu) Nguồn: noip.gov.vn Copyright: GV Đặng Thu Hương - 200819A- CHUYỂN GIAO LIXĂNG (LICENCE)&,8B-P-KH +Theo phạm vi quyền của bên giao lixăng- Lixăng độc quyền - ... LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SHTTSX-KD SP mang đối tượng được bảo hộ SHTT2.1Chuyển nhượng quyền SHCN2.2Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN2.3Các hoạt động thương mại xâm phạm quyền SHTT2.4Copyright:...
 • 45
 • 388
 • 3

Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào ở các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam

Tác động của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của các nước chủ nhà đến FDI vào ở các nước ASEAN và khuyến nghị cho việt nam

Báo cáo khoa học

... kiu dáng công nghip, v.v… S hu trí tu là sn phm t s lao đng trí óc, mt giá tr đc to ra bng hao phí lao đng đc “đn bù” bng Quyn s hu trí tu - các quyn đi vi nhng ... nên WIPO (t chc S hu trí tu th gii), vi mc tiêu chính là "đy mnh hot đng trí tu sáng to và to điu kin chuyn giao công ngh liên quan đn s hu trí tu sang các nc đang ... vic bo h s hu trí tu ca nc j. K vng dng th hin quyn s hu trí tu có nh hng tích cc đn vic thu hút FDI. 28các cp và ci thin các lut s hu trí tu và các ng dng...
 • 82
 • 482
 • 4

Tài liệu Báo cáo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ " ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... sáng chế về công nghệ sinh học cũng được hiểu rất rộng trong các án lệ. 2. Nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật châu Âu và Hoa Kì - Điều ... chí Luật Marquette (Marquette Law Review), 2001, tr. 511 - 535. (16).Xem ‘’Thực tiễn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học’’ (Interllectual Property Practices in the Field of ... Pháp luật Hoa Kì Ở Hoa Kì, cơ sở pháp lí cho bảo hộ sáng chế về công nghệ sinh học là Hiến pháp Hoa Kì và Đạo luật sáng chế năm 1952. Về cơ bản, điều kiện cho việc bảo hộ sáng chế công nghệ...
 • 7
 • 415
 • 5

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực trạng

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực trạng

Kinh tế - Thương mại

... cục1. Sở hữu trí tuệ & bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 1. Sở hữu trí tuệ & bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 2. Vai trò của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với 2. Vai trò của bảo hộ quyền sở hữu trí ... thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cao hiệu quả thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để thu hút vốn FDI.để thu hút vốn FDI. Sở hữu trí tu Sở hữu trí tuệ là gì?là gì?- Sở hữu trí tuệ: Quyền sở hữu ... 01/3/2007); Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Thực trạng & giải pháp ở Việt NamThực trạng & giải pháp ở Việt Nam Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...
 • 99
 • 426
 • 1

Báo cáo " Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam " potx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... Trình tự, thủ tục tạm dừng làm thủ tục hải quan theo đơn yêu cầu của chủ sở hữu quyền SHTT tại cơ quan hải quan Trình tự, thủ tục thực thi quyền SHTT theo biện pháp tạm dừng làm thủ tục hải ... làm thủ tục hải quan; tên, địa chỉ, số fax, điện thoại liên lạc của chủ lô hàng và người nộp đơn; chủ sở hữu quyền SHTT; lí do tạm dừng làm thủ tục hải quan và thời hạn tạm dừng làm thủ tục ... dừng làm thủ tục hải quan. Cụ thể: - Hàng hoá xuất, nhập khẩu tạm dừng làm thủ tục hải quan vi phạm quyền SHTT. - Hàng hoá xuất nhập khẩu tạm dừng làm thủ tục hải quan không vi phạm quyền SHTT....
 • 8
 • 463
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25