thể hiện làm rõ và đánh gía kết quả

Khám phá tri thức trong dữ liệu không gian dựa trên mật độ

Khám phá tri thức trong dữ liệu không gian dựa trên mật độ

Công nghệ thông tin

... Chuẩn bị liệu nguồn 51 4- Đánh giá chất lƣợng liệu 52 5- Lựa chọn kỹ thuật Mining 53 6- Thể hiện, làm đánh gía kết 54 7- Sử dụng kết 54 III – ÁP DỤNG THỰC ... đầu vào: Nhiều thuật toán phân cụm yêu cầu ngƣời dùng nhập vào tham biến phân cụm (nhƣ số cụm mong muốn) Kết phân cụm nhạy với tham số vào Tuy Phan Thị Hồng Thu Trang 11 nhiên, tham biến vào ... thuộc thứ tự liệu đƣa vào: Một số thuật toán phân cụm không bất biến với thứ tự liệu vào Ví dụ, tập liệu, chúng đƣợc đƣa vào với thứ tự khác cho thuật toán, kết tạo cụm khác rệt Để phát triển...
 • 85
 • 836
 • 0

Sao lưu dữ liệu Gmail sử dụng chế độ Offline ppsx

Sao lưu dữ liệu Gmail sử dụng chế độ Offline ppsx

Tin học văn phòng

... loại shortcut cần tạo nhấn OK: chờ đợi khoảng vài phút, Google hoàn tất trình cài đặt tải liệu email cần thiết máy tính Khoảng thời gian tất nhiên phụ thuộc vào số lượng email người sử dụng: ... này, nhấn chuột vào biểu tượng dấu check màu xanh nhỏ phía bên góc phải Gmail, bên phần tên tài khoản: Mặt khác, muốn biết vị trí lưu trữ liệu Google Gears, nhập đường dẫn sau vào ô Run: %UserProfile%\AppData\Local\Google\Chro...
 • 8
 • 305
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thủ thuật phục hồi dữ liệu khi sử dụng tính năng backup system có sẵn trong windows seven p1 pptx

Giáo trình hướng dẫn thủ thuật phục hồi dữ liệu khi sử dụng tính năng backup system có sẵn trong windows seven p1 pptx

Cao đẳng - Đại học

... phía phải Kích đúp vào file bạn cần phục hồi đánh dấu vào file bên cửa sổ tay trái Kích vào nút Next Hệ thống thông báo cho bạn phục hồi file Nếu bạn muốn khôi phục chúng vào vị trí khác nhau, ... cần làm quan trọng việc đến Tắt giúp lệnh Copy-Paste-Cut nhanh Bạn xem họat động qua cách đánh clipbrd.exe vào lệnh Run Start Menu COM+ : Cả hai Event System System Application Services giúp quản ... khác kết nối vào máy bạn qua mạng chia sẻ .Quyết định tùy bạn Cryptographic services: Dịch vụ chứng nhận - đánh giá WinXP Cho dù bạn cảm thấy không cần thiết với nó, khuyên bạn nên để chạy vài...
 • 5
 • 316
 • 0

Sao lưu dữ liệu Gmail sử dụng chế độ Offline pot

Sao lưu dữ liệu Gmail sử dụng chế độ Offline pot

Tin học văn phòng

... loại shortcut cần tạo nhấn OK: chờ đợi khoảng vài phút, Google hoàn tất trình cài đặt tải liệu email cần thiết máy tính Khoảng thời gian tất nhiên phụ thuộc vào số lượng email người sử dụng: ... này, nhấn chuột vào biểu tượng dấu check màu xanh nhỏ phía bên góc phải Gmail, bên phần tên tài khoản: Mặt khác, muốn biết vị trí lưu trữ liệu Google Gears, nhập đường dẫn sau vào ô Run: %UserProfile%\AppData\Local\Google\Chrome\User...
 • 4
 • 355
 • 0

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng tại C.ty Giống cây trồng Hải Dương…

Kế toán

... hội đồng quản trị công ty Có thể nói, máy quản lý công ty đợc tổ chức gọn gàng cụ thể nh sau: 2.1 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị công ty gồm thành viên, phận quản lý cấp cao công ty, có toàn ... Thủ trởng (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Biểu 1: Hoá đơn giá trị gia tăng công ty CP LHTP Hà Tây Sau lập hoá đơn GTGT, tuỳ thuộc vào khách hàng toán ... quản lý DN TK 139, 159 Chi phí dựphòng tính vào CPQLDN SV: Nguyễn Thu Thuỷ Kế toán 43B Sơ đồ 1.12: Hạch toán chi phí bán hàng chi phí quản lý DN Luận văn tốt nghiệp 22 4.Hạch toán xác định kết...
 • 100
 • 525
 • 0

Kế toán thu mua nguyên vật liệu dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc

Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng.doc

Kế toán

... cho phù hợp đảm bảo đời sống công nhân Tiền lơng cán công nhân viên đợc thực làm kì tháng: tạm ứng vào mngày 22 toán vào ngày tháng sau công nhân sản xuất trực tiếp phân xởng tiền lơng đợc tính ... hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp Mức khấu hao trích hàng năm dựa vào nguyên giá TSCĐ thời gian tài sản Hàng tháng vào tỉ lệ khấu hao đa đợc cấp phê duyệt loại TSCĐ để tính mức khấu hao ... khấu hao hàng tháng ta lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, lập chứng từ ghi sổ, sau ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào sổ TSCĐ 22 Bảng phân bổ khấu hao tscđ ĐVT: Đồng Toàn DN TT Chỉ tiêu TL% NG TK...
 • 71
 • 810
 • 0

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, Cổ phần vật liệu trong sử dụng tại Công ty Giống cây trồng Hải Dương...

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, Cổ phần vật liệu trong sử dụng tại Công ty Giống cây trồng Hải Dương...

Kế toán

... chi tiết vào chứng từ gốc vào sổ đăng ký, sổ chi tiết Thủ quỹ vào chứng từ gốc vào sổ quỹ Nếu số lợng chi, thu nhiều kế toán thủ quỹ đối chiếu + Hàng tháng: Kế toán vào chứng từ gốc vào sổ chứng ... kế toán vật liệu vào chứng từ gốc đối chiếu với thủ quỹ tiền vào sổ chi tiết, vào sổ đăng ký chứng từ - Cuối tháng kế toán vật liệu vào chứng từ gốc vào chứng từ ghi sổ sau vào tài khoản 152 ... doanh có hiệu quả, xí nghiệp thực củng cố máy quản lý Thực tinh giảm biên chế, thay đổi chế quản lý, củng cố hoàn thiện chế khoán đến ngời lao động cho đội, đầu t sở vật chất cụ thể: Tổng số cán...
 • 39
 • 414
 • 0

108 Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, Cổ phần vật liệu trong sử dụng tại Công ty Giống cây trồng Hải Dương...

108 Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất & dự trữ vật liệu, Cổ phần vật liệu trong sử dụng tại Công ty Giống cây trồng Hải Dương...

Kế toán

... chi tiết vào chứng từ gốc vào sổ đăng ký, sổ chi tiết Thủ quỹ vào chứng từ gốc vào sổ quỹ Nếu số lợng chi, thu nhiều kế toán thủ quỹ đối chiếu + Hàng tháng: Kế toán vào chứng từ gốc vào sổ chứng ... kế toán vật liệu vào chứng từ gốc đối chiếu với thủ quỹ tiền vào sổ chi tiết, vào sổ đăng ký chứng từ - Cuối tháng kế toán vật liệu vào chứng từ gốc vào chứng từ ghi sổ sau vào tài khoản 152 ... doanh có hiệu quả, xí nghiệp thực củng cố máy quản lý Thực tinh giảm biên chế, thay đổi chế quản lý, củng cố hoàn thiện chế khoán đến ngời lao động cho đội, đầu t sở vật chất cụ thể: Tổng số cán...
 • 39
 • 307
 • 0

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất dữ trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng

Kế toán thu mua thực tế, nhập xuất và dữ trữ vật liệu, chi phí vật liệu trong sử dụng

Kế toán

... chi tiết vào chứng từ gốc vào sổ đăng ký, sổ chi tiết Thủ quỹ vào chứng từ gốc vào sổ quỹ Nếu số lợng chi, thu nhiều kế toán thủ quỹ đối chiếu + Hàng tháng: Kế toán vào chứng từ gốc vào sổ chứng ... kế toán vật liệu vào chứng từ gốc đối chiếu với thủ quỹ tiền vào sổ chi tiết, vào sổ đăng ký chứng từ - Cuối tháng kế toán vật liệu vào chứng từ gốc vào chứng từ ghi sổ sau vào tài khoản 152 ... doanh có hiệu quả, xí nghiệp thực củng cố máy quản lý Thực tinh giảm biên chế, thay đổi chế quản lý, củng cố hoàn thiện chế khoán đến ngời lao động cho đội, đầu t sở vật chất cụ thể: Tổng số cán...
 • 39
 • 662
 • 0

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Kế toán

... tiền (ký, đóng dấu) Kế toán Đối với nguyên liệu xuất kho vào kế hoạch sản xuất phận đề nghị lập phiếu xuất kho NVL cho sản xuất - Căn vào tình hình, nhập xuất vật liệu kế toán theo dõi thẻ kho ... Trong quý năm 2001 có tình hình biến động nguyên liệu, nhiên liệu công ty ô tô vận tải số sau: Cụ thể : ngày 2/7 công ty có mua dầu tổng công ty xăng dầu việt nam với số tiền thuế 283.000.000 Trong ... 23.000.000 Nợ TK 133 :2.300.000 Có TK 331 : 25.300.000 - Ngày 4/7 Công ty có mua săm lốp công ty cao su vàng trị giá chưa thuế 35.000.000 thuế GTGT l0% 3.500.000 Công ty toán tiền mặt +Ngày tháng Nợ...
 • 14
 • 383
 • 0

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Kế toán

... họ tên) (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) 9 Thủ kho Báo cáo tỏng hợp kế toán Địa chỉ: CÔNG TY ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÂY DỰNG ... Phụ trách cung tiêu (Ký, ghi họ tên) Người giao hàng (Ký, ghi họ tên) Thủ kho (Ký, ghi họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi họ tên) Kế toán đơn vị (Ký, ghi họ tên) Báo cáo tỏng hợp kế ... cung tiêu người giao hàng (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) 15 Thu kho Kế toán trưởng (Ký ghi họ tên) (Ký ghi họ tên) 15 Thủ trưởng đơn vị (Ký ghi họ tên) Báo cáo tỏng hợp kế toán...
 • 22
 • 362
 • 0

Kế toán thu mua nguyên vật liệu dự trữ nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu trong sử dụng (CYTM Thành Như)

Kế toán thu mua nguyên vật liệu và dự trữ nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu trong sử dụng (CYTM Thành Như)

Kế toán

... cho phù hợp đảm bảo đời sống công nhân Tiền lơng cán công nhân viên đợc thực làm kì tháng: tạm ứng vào mngày 22 toán vào ngày tháng sau công nhân sản xuất trực tiếp phân xởng tiền lơng đợc tính ... cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Mức khấu hao trích hàng năm dựa vào nguyên giá TSCĐ thời gian tài sản Hàng tháng vào tỉ lệ khấu hao đa đợc cấp phê duyệt loại TSCĐ để tính mức khấu hao ... khấu hao hàng tháng ta lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, lập chứng từ ghi sổ, sau ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ vào sổ TSCĐ 25 Bảng phân bổ khấu hao tscđ ĐVT: Đồng TT Chỉ tiêu TL% Toàn DN NG TK...
 • 171
 • 414
 • 0

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Kế toán

... tiền (ký, đóng dấu) Kế toán Đối với nguyên liệu xuất kho vào kế hoạch sản xuất phận đề nghị lập phiếu xuất kho NVL cho sản xuất - Căn vào tình hình, nhập xuất vật liệu kế toán theo dõi thẻ kho ... Trong quý năm 2001 có tình hình biến động nguyên liệu, nhiên liệu công ty ô tô vận tải số sau: Cụ thể : ngày 2/7 công ty có mua dầu tổng công ty xăng dầu việt nam với số tiền thuế 283.000.000 Trong ... 23.000.000 Nợ TK 133 :2.300.000 Có TK 331 : 25.300.000 - Ngày 4/7 Công ty có mua săm lốp công ty cao su vàng trị giá chưa thuế 35.000.000 thuế GTGT l0% 3.500.000 Công ty toán tiền mặt +Ngày tháng Nợ...
 • 14
 • 285
 • 0

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

KẾ TOÁN THU MUA NHẬP XUẤT VÀ DỰ TRỮ VẬT LIỆU CHI PHÍ VẬT LIỆU TRONG SỬ DỤNG

Kế toán

... Căn vào phiếu xuất kho kế toán lập chứng từ ghi sổ chứng từ ghi sổ kế toán vào sổ đăng ký chứng từ sau vào sổ Căn vào kế hoạch thi công thực tế cán kỹ thuật ghi danh mục vật tư cần tính cụ thể ... trăm bảy mươi Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến PHIẾU CHI mẫu Ngày tháng 4năm ... nghìn đồng chẵn Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi họ tên) Công ty CPTMXD & dịch vụ Đại Tiến SỐ:225 CHỨNG TỪ GHI SỔ Ngày...
 • 24
 • 341
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật tư một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ sử dụng vật tư tại Công ty cao su sao vàng" pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp

Báo cáo khoa học

... bước công nghệ khác cuối kết hợp lại cho sản phẩm ĐHBK-HN KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SV: NGÔ THỊ TÂM Sơ đồ I Kết cấu sản xuất lốp xe đạp công ty Cao Su Sao Vàng Nguyên vật liệu Cao ... bảo quản, chi phí ứ đọng vốn, không thiếu làm sản xuất gián đoạn Nếu dự trữ vật tư hàng hoá, tiền vốn Bị thiếu làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh gián đoạn, làm giảm uy tín doanh nghiệp, làm ... sổ thực nhận, với nhười giao hàng ký vào phiếu nhập kho vào cột nhập thẻ kho Sau chuyển cho phận kế toán ký nhận vào sổ chứng từ 35 ĐHBK-HN KHOA KINH TẾ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SV: NGÔ THỊ...
 • 83
 • 484
 • 0

Xem thêm