thư viện thông minh

Quy định về chuẩn đầu ra ngành thư viện- thông tin

Quy định về chuẩn đầu ra ngành thư viện- thông tin

Cao đẳng - Đại học

... tốt nghiệp - Quản lí điều hành thư viện vừa nhỏ Cán thư viện thuộc loại hình thư viện: Thư viện công cộng, Thư viện chuyên ngành, trung tâm học liệu hệ thống thư viện trường học - Các công ty ... hoạt động thư viện; Lập kế hoạch hoạt động thư viện, quản lí, sử dụng, xếp bảo quản tài liệu hợp lí có hiệu - Có kỹ sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công tác thư viện - thông tin; ... tốt nghiệp - Có khả học liên thông lên trình đội đại học Thư việnthông tin - Có khả tự học, tự nghiên cứu để tổ chức thư viện đại, đáp ứng yêu cầu đổi công tác thư viện Các chương trình tài liệu,...
 • 2
 • 391
 • 0

Ngành thư viện- thông tin

Ngành thư viện- thông tin

Cao đẳng - Đại học

... trị thư viện tích hợp 18 Thư mục học đại cương 20 HỌC KỲ V 19 Thông tin học đại cương 20 Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động thông tin - thư viện 21 Hệ thống tìm tin 22 Thư viện ... Dịch vụ thông tin -thư viện 26 Tổ chức, quản lý hoạt động thông tin -thư viện 27 Tra cứu thông tin 28 Các môn tự chọn 29 Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin -thư viện 30 Thiết kế web 31 Thông tin ... nhân ngành Thư việnThông tin đảm nhận công việc vị trí công tác sau: ­ Nghiên cứu, giảng dạy trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu… ­ Chuyên gia Thư việnThông tin quản trị thông tin...
 • 4
 • 517
 • 0

Chương trình đào tạo ngành thư viện-thông tin

Chương trình đào tạo ngành thư viện-thông tin

Cao đẳng - Đại học

... trị thư viện tích hợp 18 Thư mục học đại cương 20 HỌC KỲ V 19 Thông tin học đại cương 20 Ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hoạt động thông tin - thư viện 21 Hệ thống tìm tin 22 Thư viện ... Dịch vụ thông tin -thư viện 26 Tổ chức, quản lý hoạt động thông tin -thư viện 27 Tra cứu thông tin 28 Các môn tự chọn 29 Marketing sản phẩm, dịch vụ thông tin -thư viện 30 Thiết kế web 31 Thông tin ... nhân ngành Thư việnThông tin đảm nhận công việc vị trí công tác sau: ­ Nghiên cứu, giảng dạy trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu… ­ Chuyên gia Thư việnThông tin quản trị thông tin...
 • 4
 • 309
 • 0

Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành thư viện - thông tin Việt Nam

Bước ngoặt trong sự nghiệp đào tạo ngành thư viện - thông tin Việt Nam

Báo cáo khoa học

... tạo: Thư viện Thông tin Trình độ đào tạo: Đại học / Trường Đại học Sài Gòn Khoa Thư viện Thông tin – TP Hồ Chí Minh, 2008 NGUYỄN MINH HIỆP – Cơ sở khoa học thông tin thư viện – TP Hồ Chí Minh ... Công tác bạn đọc hay Dịch vụ thông tin thư viện chuẩn hóa Người ta đánh giá thư viện qua dịch vụ tham khảo thư viện – Khả thư viện sử dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu thông tin đến mức độ nào? ... mặc với nhà thầu • Với môn Mạng thông tin thư viện giúp sinh viên hiểu rõ hình thức tổ chức liên kết thư viện hệ thống thư viện (library system) liên hiệp thư viện (consortium) Chương trình thiết...
 • 8
 • 243
 • 0

Chương trình trình độ cao đẳng ngành : Thư Viện thông tin

Chương trình trình độ cao đẳng ngành : Thư Viện thông tin

Cao đẳng - Đại học

... nghiệp th viện tiết viện Xã hội hoá hoạt động th viện tiết Bài kiểm tra chơng Chơng 4: Nghề th viện tiết 10 tiết Nghề th viện - Một nghề không ngừng phát triển tiết Công tác đào tạo cán th viện nớc ... học Th viện Thông tin đại cơng / Phan Văn Nguyễn Huy Chơng.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội Pháp lệnh Th viện. - H.: Chính trị Quốc gia, 2001 Về công tác Th viện: Các văn pháp quy hệ thống th viện ... bắt buộc *) Bùi Loan Thuỳ Th viện học đại cơng / Bùi Loan Thuỳ, Lê Văn Viết.- Tp Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2001 Các Th viện Việt Nam.- H.: Vụ th viện, 1998 Kỷ yếu Hội nghị nghiên...
 • 4
 • 213
 • 0

Giải pháp, phương thức và mô hình thích hợp về đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam

Giải pháp, phương thức và mô hình thích hợp về đào tạo cán bộ thư viện thông tin ở Việt Nam

Kinh tế - Quản lý

... đắc: Thư viện nơi chuyển giao tri thức, thư viện nơi chuyển giao công nghệ” Có điều thư viện có đặc thù khác Thư viện quốc gia khác thư viện quân đội Tính chất đặc thù thư viện công cộng thư viện ... viên Khoa Thông tin – Thư viện Như đề cập, năm gần đây, Khoa Thông tin – Thư viện tổ chức lại thư viện thực tập riêng thư viện thực hành hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo khoa thư viện nhìn ... với quan thông tin thư viện Thật đáng buồn nhiều năm nay, học sinh chuyên ngành thông tin – thư viện học đến năm thứ ba học kỳ hai chưa lần đến thư viện quốc gia trung tâm thông tin, thư viện lớn...
 • 96
 • 276
 • 0

THƯ VIỆN THÔNG TIN TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

THƯ VIỆN THÔNG TIN TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Công nghệ thông tin

... trình độ người cán thư viện “người giữ sách”, ngày nay, xu hướng phát triển thư viện kết hợp với thông tin thư viện trở thành trung tâm thông tin – thư viện, đòi hỏi người cán thư viện phải có trình ... CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ THƯ VIỆN Đây yếu tố quan trọng để đổi hoạt động thông tin – thư viện Vai trò trách nhiệm người cán thư viện ngày đa dạng phức tạp nhiều Nếu trước thư viện nơi thu thập, tàng ... thống thư viện với để truy nhập thông tin qua mạng đáp ứng nhu cần tin người dùng tin Có thư viện thực nơi cung cấp thông tin đến người dùng tin không cung cấp sách đến người đọc THỨ TƯ, THƯ VIỆN...
 • 3
 • 313
 • 0

Giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin

Giáo trinh nhập môn khoa học thư viện thông tin

Tin học văn phòng

... Tổ chức quản lý thư viện: Là phần thư viện học Bao gồm: Tổ chức lao động khoa học thư viện đại chúng thư viện khoa học Đònh mức tiêu chuẩn lao động loai hình thư viện Cơ cấu thư viện theo chức ... này, thư viện học tư sản không thừa nhận vai trò giáo dục thư viện xã hội có chế độ trò khác Thư viện học bao gồm phần sau đây: 1/ Thư viện học đại cương: Thư viện dại cương nghiên cứu vai trò thư ... tổng quát; Tổ chức bảo quản kiểm kê kho sách thư viện NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆNTHÔNG TIN 46 3/ Mục lục thư viện: Mục lục thư viện phần thư viện học Phần trình bày cách mô tả phân loại ấn...
 • 169
 • 1,582
 • 14

Tài liệu MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯ VIỆN THÔNG TIN VỪA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI doc

Tài liệu MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH THƯ VIỆN THÔNG TIN VỪA ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI doc

Cao đẳng - Đại học

... Công tác bạn đọc hay Dịch vụ thông tin thư viện chuẩn hóa Người ta đánh giá thư viện qua dịch vụ tham khảo thư viện – Khả thư viện sử dụng công nghệ để đáp ứng yêu cầu thông tin đến mức độ nào? ... quan thông tin “đứng lãnh đạo nhà thầu” – thuyết phục lãnh đạo mặc với nhà thầu • Với môn Mạng thông tin thư viện giúp sinh viên hiểu rõ hình thức tổ chức liên kết thư viện hệ thống thư viện ... Minh họa số môn học chuyên ngành đòi hỏi phải chuẩn hóa cao độ: • Môn học Cơ sở khoa học thông tin thư viện môn chuyên ngành giảng dạy nhằm giúp sinh viên có nhìn tổng thể công tác thư viện thông...
 • 7
 • 256
 • 1

Tài liệu Nhập môn khoa học thư viện thông tin doc

Tài liệu Nhập môn khoa học thư viện thông tin doc

Cao đẳng - Đại học

... Tổ chức quản lý thư viện: Là phần thư viện học Bao gồm: Tổ chức lao động khoa học thư viện đại chúng thư viện khoa học Đònh mức tiêu chuẩn lao động loai hình thư viện Cơ cấu thư viện theo chức ... này, thư viện học tư sản không thừa nhận vai trò giáo dục thư viện xã hội có chế độ trò khác Thư viện học bao gồm phần sau đây: 1/ Thư viện học đại cương: Thư viện dại cương nghiên cứu vai trò thư ... tổng quát; Tổ chức bảo quản kiểm kê kho sách thư viện NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆNTHÔNG TIN 46 3/ Mục lục thư viện: Mục lục thư viện phần thư viện học Phần trình bày cách mô tả phân loại ấn...
 • 169
 • 587
 • 1

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA THƯ VIỆN THÔNG TINĐỀ TÀI Phát triển thư viện trường Cao đẳng sư phạm Sóc TrăngSVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmTrang 1.PHỤ LỤC Trang Lời giới thiệu:................................................................................. docx

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPKHOA THƯ VIỆN THÔNG TINĐỀ TÀI Phát triển thư viện trường Cao đẳng sư phạm Sóc TrăngSVTT: Nguyễn Thị Bích TrâmTrang 1.PHỤ LỤC Trang Lời giới thiệu:................................................................................. docx

Khoa học xã hội

... liệu thư viện, dịch vụ thư viện trang thiết bị thư viện Quan hệ cán thư viện với học sinh dịch vụ dành cho học sinh Có lẽ yếu tố quan trọng tác động đến vai trò thư viện trường học cán thư viện ... liệu thư viện thiết kế mẫu nhập tin khác nhau, mà cần thêm bớt trường liệu đặc thù cho phù hợp; Khả chia sẻ sử dụng biểu ghi thư mục thư viện với dễ dàng không thư viện nước mà với thư viện nước ... em có hỗ trợ từ nguồn thông tin thư viện quốc gia số thư viện khác để tìm số phân loại xác III THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN Thuận lợi: Thư viện quan tâm giúp đỡ nhà trường, Thư viện xây dựng có trang...
 • 34
 • 526
 • 1

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới pdf

Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học và cao học thư viện-thông tin trong không gian phát triển mới pdf

Cao đẳng - Đại học

... đổi thư viện truyền thống thành thư viện đại, xây dựng thư viện đa phương tiện, thư viện điện tử /thư viện số chưa?; Tại phần lớn sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng tuyển dụng vào thư viện ... tài liệu; Tra cứu thông tin; Định từ khóa; Phương pháp làm tóm tắt, giải, tổng luận; Dịch vụ thông tin -thư viện; Thư viện số; Phần mềm quản trị thư viện tích hợp, biên soạn thư mục, v.v… Các ... hút thạc sĩ có lực tham gia vào công tác đào tạo phần thực hành Thực tế thư viện xây dựng thư viện điện tử /thư viện số, thư viện đa phương tiện phải mở lớp huấn luyện đào tạo người dùng tin thạc...
 • 22
 • 246
 • 0

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học và công nghệ việt nam đến năm 2020

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển công tác thông tin thư viện, thống kê khoa học và công nghệ việt nam đến năm 2020

Báo cáo khoa học

... Tàng thư lâu, Tân thư viện, Tử Khuê thư viện Qua thư mục mục lục thư viện giữ Thư viện Khoa học xã hội (Viện thông tin khoa học xã hội) cho thấy kho sách thư viện tương đối nhiều Hiện Thư viện ... thác nguồn thông tin hệ thống thông tin Các thuật ngữ như: thư viện điện tử, thư viện số, thư viện ảo đời Ngày nay, nói đến hoạt động thông tin tức nói đến mạng thông tin với nguồn lực thông tin ... Mạng lưới bao gồm hệ thống thư viện chủ yếu sau đây: - Hệ thống thư viện công cộng, bao gồm: Thư viện Quốc gia Việt Nam, quan đầu ngành Mạng lưới thư viện toàn quốc; thư viện tổng hợp tỉnh, thành...
 • 321
 • 429
 • 1

Thư viện thông tin pot

Thư viện thông tin pot

Tài liệu khác

... ch cỏi ting Hn Quc ó c sỏng minh bi vua Sejong vo th k th Trc bng ch cỏi c phỏt minh, ch mt phn rt nh dõn s cú th hiu c ch Hn vỡ nú quỏ khú Trong nhng n lc nhm phỏt minh mt h thng ch vit ca Hn ... Mụng C Tuy nhiờn, h thng m h ó quyt nh la chn ch yu c da trờn ng õm hc Trờn tt c, h hng ny c phỏt minh v s dng theo mt nguyờn lý s phõn chia ba phn õm tit, bao gm ch cỏi u, ch cỏi gia v ch cỏi ng...
 • 23
 • 59
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10 ppt

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 10 ppt

Cao đẳng - Đại học

... thư mục chuyển từ thư viện tới thư viện khác tăng thêm khả phối hợp sử dụng thông tin giảm bớt công tác biên soạn mục lục cho tài liệu nhập vào thư viện riêng NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆNTHÔNG ... công trình thư mục khác tên CSDL sách (The Book Database) CSDL bao gồm 900 thư viện Anh, nước châu Âu khác Bắc Mỹ Hệ thông tin thư mục chuẩn công cụ chủ yếu dành cho cán bổ sung thư viện Tuy nhiên ... nhập vào OCLC thông qua hệ thống mạng lưới vùng phong phú mạng thư viện OCLC trường Đại học Tổng hợp New York hay mạng thông tin thư viện New England Tất mạng lưới có nhiều dòch vụ thông tin đa...
 • 17
 • 258
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9 pps

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 9 pps

Cao đẳng - Đại học

... cá nhân, phận quan Thư mục thông báo thư ng biên soạn thư viện khoa học tổng hợp chuyên ngành, thư viện viện nghiên cứu, trường đại học, thư viện tỉnh thành phố lớn Thư mục thông báo rộng rãi ... khác Thư ng gặp loại thư mục trang báo tạp chí xuất thành tập riêng biệt để giới thiệu, quảng cáo số sách xuất sách xuất NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆNTHÔNG TIN 144 nhà xuất Trong thư viện quan thông ... động thư mục bật tiến khoa học thư viện Mỹ Anh có khuynh hướng phân chia thành thư mục phê bình, thư mục phân tích, thư mục lòch sử 141 PGS TS PHAN VĂN THS NGUYỄN HUY CHƯƠNG Khi nói đến thư mục...
 • 17
 • 265
 • 0

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8 docx

giáo trình nhập môn khoa học thư viện thông tin phần 8 docx

Cao đẳng - Đại học

... thống thư viện: Thư viện phổ thông, thư viện khoa học; đồng thời phân tích phục vụ độc giả thư viện thư viện? Trình bày thông tin học môn khoa học? Đồng thời phân tích hoạt động thư viện thư mục ... nước ta NHẬP MÔN KHOA HỌC THƯ VIỆNTHÔNG TIN 124 Trong chương trình bày cách có hệ thống kiến thức sở thông tin học thư viện học, hoạt động thực tiễn thư viện quan thông tin nhằm cung cấp hiểu ... thống thông tin thư viện tự động hoá nước tư Vào năm 60 kỉ XX thông tin thư viện tự động hoá phát triển phổ biến nước Mỹ, Anh, Pháp Thông tin bậc sản xuất vật mang tin dùng cho máy đọc, tư liệu thông...
 • 23
 • 232
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn đơn vị viện kiểm sát quận huyện các chức danh tư pháp của viện kiểm sát viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy nhà nước việt nam khái quát về viện kiểm sát nhân dân thành phố hồ chí minh và một số vấn đề lý luận về cấp dưỡng đặc điểm kinh doanh của nhtm trong nền kinh tế thị trường đặc điểm hoạt động kinh doanh và chức năng của nhtm trong nền kinh tế thị trường kiến nghị đối với ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam tiến hành xây dựng trụ sở mới triển khai mô hình kinh doanh bán lẻ mới cấp hệ thống xây dựng bộ phận tổ chăm sóc khách hàng những giải pháp nhằm phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng trong kinh doanh tại ngân hàng tmcp đầu tư và phát triển việt nam cn hưng yên định hướng chiến lược về hoạt động chăm sóc khách hàng giải pháp phát triển hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên chưa thành lập bộ phận chăm sóc khách hàng tại chi nhánh 2 12 kết quả phỏng vấn khách hàng nội bộ đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng bên ngoài tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên 2 11 danh mục quà tặng khqt thực trạng công tác chăm sóc khách hàng tại ngân hàng tmcp đt amp pt việt nam chi nhánh hưng yên