thông tin liên lạc và bưu chính viễn thông

HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

HIỆN ĐẠI HOÁ HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Vụ Viễn thơng Vụ Cơng nghệ thơng tin, số Sở Bưu chính- Viễn thơng Viện Chiến lược Bưu chính- Viễn thơng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 • Bộ Bưu Viễn ... HIỆN ĐẠI HỐ HỆ THỐNG LÃNH ĐẠO VỀ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I Khái quát chung dự án “Phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam” & dự án thành phần “Hiện đại hoá ... chiến lược Chính phủ Việt Nam nêu Pháp lệnh Bưu chính- Viễn thông, đồng thời phục vụ cho việc triển khai thi hành Pháp lệnh Thêm vào đó, dự án hỗ trợ phần cho Quy hoạch tổng thể phát triển Chính phủ...
 • 39
 • 390
 • 0

HIỆN đại HOÁ hệ THỐNG LÃNH đạo về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN bưu CHÍNH VIỄN THÔNG

HIỆN đại HOÁ hệ THỐNG LÃNH đạo về CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và bưu CHÍNH VIỄN THÔNG

Quản trị kinh doanh

... Vụ Viễn thơng Vụ Cơng nghệ thơng tin, số Sở Bưu chính- Viễn thơng Viện Chiến lược Bưu chính- Viễn thơng 10 • Bộ Bưu Viễn thơng  Việc xây dựng lực thông qua đào tạo người phụ trách phận thông tin ... nhân tham gia vào lĩnh vực bưu viễn thơng Bên cạnh đó, Nhà nước xác định bưu chính- viễn thơng ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế quốc dân Chính phủ Việt ... phủ điện tử • Chính phủ điện tử giúp cải thiện hiệu Chính phủ Bằng việc cải thiện hệ thống hoạt động nội bộ, - hệ thống tài chính, hệ thống tốn mua hàng, liên lạc nội chia sẻ thông tin, xử lý 19...
 • 32
 • 364
 • 0

Hoàn thiện kiểm soát thu chi trong các trường trung học bưu chính viễn thông công nghệ thông tin thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam (tt)

Hoàn thiện kiểm soát thu chi trong các trường trung học bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin thuộc tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam (tt)

Cao đẳng - Đại học

... học Bưu Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin thuộc Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt nam Chương 3: Hồn thiện kiểm soát thu, chi Trường Trung học Bưu Viễn thơng Cơng nghệ thơng tin thuộc Tập đồn Bưu Viễn ... CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO TRONG TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM 2.1.1 Trường Trung học BCVT & CNTT - đơn vị thành viên Tập đồn Bưu viễn thơng Việt Nam Tập đồn Bưu Viễn thơng Việt Nam (VNPT) Tập ... trình độ trung cấp lĩnh vực Bưu chính, Viễn thơng, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất đơn vị 2.1.2.2 Quan hệ với Tập đồn Bưu Viễn Thông Việt Nam a Quan hệ...
 • 24
 • 94
 • 0

bài 14: Giao thông vận tải bưu chính viễn thông

bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... Nẵng * Đường ống:Đang ngày phát triển II Bưu viễn thông - Bưu viễn thông có ý nghóa chiến lược trình công nghiệp hoá HS làm việc cá nhân: CH: Bưu viễn thông có ý nghóa trình công nghiệp - Việt ... GTVT Bưu viễn thông phát triển nhanh Các loại hình dòch vụ hoạt động ngày đa dạng hiệu Gía trò mà hai ngành mang lại lớn Ở nước ta hai ngành phát triển nào? Hoạt động thầy trò Nội dung I Giao thông ... Nam nước có tốc độ phát triển điện thoại đứng thứ hai hoá? CH: Kể tên dòch vụ giới bưu viễn thông? CH: Dựa vào hình 14.3 Hãy nhận xét mật độ điện thoại cố đònh nước ta? CH: Việc phát triển dòch...
 • 4
 • 2,730
 • 5

Giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... Bài 14 - Giao thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải ý nghĩa - Có ý nghĩa đặc biệt với ngành kinh tế - Thực mối liên hệ kinh tế nước nước Giao thông vận tải nước ta Giao thông vận tải...
 • 5
 • 564
 • 1

Bài 14- GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG( CHỈNH LÍ, BỔ SUNG)

Bài 14- GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG( CHỈNH LÍ, BỔ SUNG)

Địa lý

... với ba đầu mối chính: Hà Nội( Nội Bài), Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh( Tân Sơn Nhất) Đường ống dẫn chất lỏng( xăng dầu, khí đốt…) Đây ngành hình thành thời gian gần DẦU KHÍ B- BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG • BCVT ... mạch máu c th ngi Giao thông vận tải Đường Đường Đường Đường Đường Đường sắt sông biển hàng ống kh«ng Qua sơ đồ , em có nhận xét cấu ngành giao thơng vận tải? 2- Giao thông vận tải nước ta phát ... chiến chống Mỹ cứu nước, giao thông vận tải ví thể người? • + GTVT không trực tiếp sản xuất cải vật chất, có ý nghiã đặc biệt quan trọng kinh tế quốc dân • + Tạo mối liên hệ kinh tế nước nước •...
 • 24
 • 2,650
 • 4

Bài giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Bài giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải II Bưu viễn thông Hoạt động bưu viễn thông có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội? Hoạt động Bưu viễn thông có nhiệm vụ nµo? Những tiến bưu viễn thơng ... đoàn thể bảo hiểm bắt buộc Tiết 14 - 14 Giao thông vận tải bưu viễn thông Tiết 14: Giao thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải 1.ý nghĩa Giao thông vận tải có ý nghĩa phát triển kinh tế ... dạng: Ngành dịch vụ dịch vụ sản xuất: -Tài ,tín dụng -Kinh doanh tài sản , tư vấn -Giao thông vận tải -Bưu viễn thông dịch vụ tiêu dùng dịch vụ công cộng -Thương nghiệp, DV sửa chữa -Khách sạn nhà...
 • 29
 • 573
 • 1

Địa 9. Tiết 14: Giao thông vận tải bưu chính viễn thông

Địa 9. Tiết 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... quốc tế ->Giao thông vận tải nước ta phát triển đầu tư nâng cấp , mở rộng Tiết 14: GiAO thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải II Bưu viễn thông Hoạt động bưu viễn thông có ý nghĩa ... buộc Tiết 14 - 14 Giao thông vận tải bưu viễn thông Tiết 14: Giao thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải 1.ý nghĩa Giao thông vậnvậncó ý có ý nghĩa nàovới Giao thông tải tải nghĩa quan ... giao thông vận tải nư Hệớc ta nay? thống đường giao thông vận tải nước ta phát triển đầu tư nâng cấp , mở rộng Tiết 14: GAO thông vận tải bưu viễn thông I Giao thông vận tải 1.ý nghĩa Giao thông...
 • 10
 • 2,285
 • 24

Địa Lí 9 Bài 14 – Giao thông vận tải Bưu chính viễn thông

Địa Lí 9 Bài 14 – Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông

Địa lý

... lưới viễn thông quốc tế liên tỉnh nâng lên vượt bậc phát triển rộng khắp nước -Đã xây dựng trạm vệ tinh, tuyến cáp quang nối tỉnh nước nối VN với 30 nước TG - Nước ta hoà mạng Internet vào cuối ... - Các DV bưu viễn thơng điện thoại, điện báo, truyền dẫn số liệu, internet, phát hành báo chí, chuyển bưu kiện, bưu phẩm Nhiều dịch chất lượng cao điện hoa, ... 1997, kết cấu hạ tầng kĩ thuật tối quan trọng để VN phát triển hội nhập c Vai trò: - Cung cấp thơng tin kiệp thời cho phát triển kinh tế xã hội đời sống nhân dân - Là phương tiện để tiếp thu tiến...
 • 2
 • 18,640
 • 30

Giáo án bài Giao thông vận tải Bưu chính viễn thông - Địa 9 - GV.N M Thư:

Giáo án bài Giao thông vận tải và Bưu chính viễn thông - Địa 9 - GV.N M Thư:

Địa lý

... II/ Bưu viễn khơng - Vai trò quan trọng khơng ngừng - Gv cho học sinh thảo luận: Em thể hình mở rộng dung xem phát triển ngành bưu - Bưu có bước phát viễn thơng năm tới làm thay triển mạnh mẽ: Bưu ... lực thưo nhóm hàng - Nghiên cứu thơng tin đoạn: nước ta nhập nhiều máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu - Xkhẩu hàng CN2: điện tử, - Nghiên cứu, thông tin đoạn: Hiện Việt Nam dệt may cho ... Kiểm tra cũ: H Trình bày đặc điểm ngành giao thơng vận tải nước ta? -H Phân tích đặc điểm ngành bưu viễn thơng nước ta Bài mới: GV giới thiệu nội dung Hoạt động dạy học - GV đề nghị HS quan sát...
 • 5
 • 2,841
 • 3

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG pot

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG pot

Khoa học xã hội

... q/s H 14.1 để: Bưu viễn thơng: - Xác định tuyến đường quốc lộ 1A, - Góp phần đưa nước ta trở đường sắt thống nhất, số cảng thành nước công nghiệp, hội lược đồ treo bảng? nhập vào kt-xh giới GV ... 3 Bài mới: GV giới thiệu vào bài: Hoạt động cá nhân Giao thông vận tải: - Tại tiến hành đổi chuyển a Y nghĩa: sang kt thị trường định hướng ... tâm BCVT lớn nước ta? - Liên hệ địa phương em hoạt động BCVT ntn Nếu năm tới ngành BCVT phát triển tạo cho đ/s xã nhà ntn? GV chứng minh thêm Củng cố - Đặc điểm ngành giao thông vận tải nước ta?...
 • 5
 • 864
 • 1

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG doc

Địa lý lớp 9 - GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG doc

Khoa học xã hội

... q/s H 14.1 để: Bưu viễn thơng: - Xác định tuyến đường quốc lộ 1A, - Góp phần đưa nước ta trở đường sắt thống nhất, số cảng thành nước công nghiệp, hội lược đồ treo bảng? nhập vào kt-xh giới GV ... 3 Bài mới: GV giới thiệu vào bài: Hoạt động cá nhân Giao thông vận tải: - Tại tiến hành đổi chuyển a Y nghĩa: sang kt thị trường định hướng ... tâm BCVT lớn nước ta? - Liên hệ địa phương em hoạt động BCVT ntn Nếu năm tới ngành BCVT phát triển tạo cho đ/s xã nhà ntn? GV chứng minh thêm Củng cố - Đặc điểm ngành giao thông vận tải nước ta?...
 • 5
 • 1,049
 • 1

Tiết 14-GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG(KÊNH HÌNH SANG KÊNH CHỮ)

Tiết 14-GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG(KÊNH HÌNH SANG KÊNH CHỮ)

Tư liệu khác

... mạng dạy học mạng giáo dục Kết nối máy tính , hồ mạng in tơ net vào cuối năm1997 Củng cố: 1-DỰA VÀO HÌNH14.1 XÁC ĐỊNHCÁC QUỐC LỘ CHÍNH KỂ TÊN CÁC CẢNG BIỂN Ở NỨƠC TA? 2-CÁC LOẠI HÌNH GIAOTHƠNG ... trò Một số tuyến Hạn chế Đường Đường Đường Đường Đường sơng Bộ-ơ tơ sắt biển Hàng khơng B- BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG • BCVT có vai trò bào kinh tế quốc dân? • Nếu ngành BCVT hoat động khơng kịp thời, ... chiến chống Mỹ cứu nước, giao thông vận tải ví thể người? • + GTVT không trực tiếp sản xuất cải vật chất, có ý nghiã đặc biệt quan trọng kinh tế quốc dân • + Tạo mối liên hệ kinh tế nước nước •...
 • 23
 • 588
 • 0

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG potx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG potx

Khoa học xã hội

... làm việc theo nhóm BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG CH: Bưu viễn thơng có ý nghĩa - Bưu viễn thơng có ý q trình cơng nghiệp hố? nghĩa chiến lược CH: Kể tên dịch vụ bưu trình cơng nghiệp hố viễn thơng? - Việt ... 3.Bài Hoạt động GV HS Nội dung HĐ1: GV cho HS đọc tóm tắt nhanh ý nghĩa I.GIAO THƠNG VẬN TẢI giao thông vận tải 1.Ý nghĩa CH: Tại tiến hành đổi mới, chuyển sang - Giao thông vận tải có vai ... 2.Giao thơng vận tải nước ta CH: Kể tên loại hình giao thông vận tải phát triển đầy đủ loại nước ta? Xác định tuyến đường hình đồ ? CH: Dựa vào bảng 14.1 cho biết loại hình vận tải có vai trò quan...
 • 6
 • 454
 • 0

tiet 14- giao thong van tai va buu chinh vien thong

tiet 14- giao thong van tai va buu chinh vien thong

Địa lý

... dầu khí từ mỏ ngồi biển vào đất liền II Bưu viễn thơng: Gồm Gồm dịch bưu Vai tròdịchvụ nào? Vai tròcủa vụ nào? bưu viễn thơng? viễn thơng? Lấy ví dụ ? Lấy ví dụ ? II Bưu viễn thơng: Hình 14.3: ... TIẾT 14 GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I Giao thơng vận tải: Ý nghĩa: Ý nghĩa: + Tác động tới ngành kinh tế thúc đẩy kinh tế thị trường hoạt động có hiệu + Thực mối liên hệ kinh tế ... II Bưu viễn thơng: + Vai trò: - Góp phần đưa VN trở thành nước CN - Nhanh chóng hội nhập với kinh tế giới + Sự phát triển: - Nhiều dịch vụ: điện thoại, diện báo, internet, báo chí, bưu kiện, bưu...
 • 18
 • 620
 • 0

Giao thong van tai va buu chinh vien thong

Giao thong van tai va buu chinh vien thong

Địa lý

... đời sống kinh tế xã hội? Nhóm 1,3 - Những dịch vụ bưu viển thơng? - Điện thoại, điện báo, truyển dẩn số liệu Internet, phát hành báo chí, chuyển bưu phẩm - Những tiến - Những dịch vụ mới: Chuyển ... định ( số máy /100 d©n) Nhóm 1,3 - Những dịch vụ bưu viển thơng? - Điện thoại, điện báo, truyển dẩn số liệu Internet, phát hành báo chí, chuyển bưu phẩm - Những tiến - Những dịch vụ mới: Chuyển ... 90% số xã nước có điện thoại, điện thoai cố đinh di đơng tăng nhanh - Năng lực mạng viển thông quốc tế liên tỉnh đước nâng lên vượt bậc - Internet phát triển mạnh nhiều dịch vụ đời xin chân thành...
 • 19
 • 374
 • 1

bài giảng địa lý 9 bài 14 giao thông vận tải bưu chính viễn thông

bài giảng địa lý 9 bài 14 giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... thêm TIẾT 14: GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I GIAO THƠNG VẬN TẢI II BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG Hoạt động bưu viễn thơng có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội? Hoạt động Bưu viễn thơng có nhiệm ... THƠNG tải TẢI -Giao thơng vận VẬN -DV CÁ NHÂN CƠNG CỘNG BẮT BUỘC -BƯUchính viễn thơng -Bưu CHÍNH VIỄN THƠNG TIẾT 14: GIAO THƠNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I GIAO THƠNG VẬN TẢI 1.ý nghĩa Giao ... hội? Hoạt động Bưu viễn thơng có nhiệm vụ nào? Những tiến bưu viễn thơng đại thể dịch vụ gì? Chỉ tiêu đặc trưng cho phát triển viễn thông nước ta gì? BIỂU ĐỒ MẬT ĐỘ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH ( SỐ MÁY...
 • 28
 • 1,836
 • 0

giao thong van tai va buu chinh vien thong

giao thong van tai va buu chinh vien thong

Vật lý

... ngành dầu khí II Bưu vi ễn thơng Em hiểu bưu viễn thơng có dịch vụ gì?  - Bưu viễn thơng có dịch vụ điện thoại, điện báo, chuyển bưu kiện, bưu phẩm,…  Việc phát triển bưu viễn thơng có ý nghĩa ... dân) 1 991 995 997 999 2002     Một vài nét bưu viễn thông Việt Nam: - Năng lực mạng viễn thông quốc tế liên tỉnh nâng lên vượt bậc Các dịch vụ nhắn tin, điệnn thoại di động, điện thoại dùng ... mà phát triển khắp tỉnh - Hơn 10 năm viễn thông thành công việc thẳng vào đại - Nước ta hòa mạng vào cuối năm 1997 Ghi nhớ sau học:  Giao thơng vận tải bưu viễn thơng đầu tư lớn có hiệu Các tuyến...
 • 11
 • 185
 • 0

Bài 15 - GTVT Bưu chính viễn thông

Bài 15 - GTVT và Bưu chính viễn thông

Địa lý

... với ba đầu mối chính: Hà Nội( Nội Bài), Đà Nẵng TP Hồ Chí Minh( Tân Sơn Nhất) Đường ống dẫn chất lỏng( xăng dầu, khí đốt…) Đây ngành hình thành thời gian gần DẦU KHÍ B- BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG • BCVT ... máu c th ngi Giao thông vận tải Đư ngư ê §­ ng­ ê §­ ng­ ê §­ ng­ ê Đư ngư Đư ngư sắt sông biển hàngư ống không Qua s trờn , em cú nhận xét cấu ngành giao thơng vận tải? 2- Giao thông vận tải nước ... nước ta phát triển đầy đủ loại hình Xác định Xác định đồ đọc tên đồ đọc tên tuyến giao thông tuyến giao thông loại hình loại hình giao thơng? giao thơng? BẢNG 14.1 Cơ cấu khối lượng hàng hố vận...
 • 24
 • 375
 • 0

bài giảng môn địa lí 9 bài giảng về giao thông vận tải bưu chính viễn thông

bài giảng môn địa lí 9 bài giảng về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

Địa lý

... Tiết 14 – Bài 14 GIAO THÔNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THƠNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I Giao thông vận tải Ý nghĩa  - Giao thông vận tải có vai trò đặc ... GIAO THƠNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I Giao thơng vận tải: II Bưu viễn thơng: Vai trò Các em quan sát vài hình ảnh sau TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THƠNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG I Giao ... ngành Bưu viễn thông nước ta Em hình dung phát triển ngành Bưu viễn thơng năm tới làm thay đổi đời sống kinh tế xã hội địa phương em TIẾT 14 - BÀI 14: GIAO THƠNG VẬN TẢI BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG...
 • 42
 • 2,412
 • 0

Xem thêm