thông qua và xét duyệt kế hoạch sử dụng đất

Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương

Khoa học tự nhiên

... chưa sử dụng 0,00 §Êt n«ng nghiƯp §Êt phi n«ng nghiƯp 0,00 §Êt ch­a dơng 0; 0% 4.596,92; 34% 8.943,57; 66% Biểu đồ 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Ninh Giang năm 2006 4.4.2 Hiện trạng sử dụng đất ... thống phục vụ tốt cho kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU Hệ thống thuỷ nơng hiểu tập hợp cơng trình thuỷ lợi có liên quan với để tưới tiêu ... lép hạt Ngồi thấy rõ tác dụng nước việc cải tạo loại đất mặn, đất chua, đất lầy thụt, đất bạc màu v.v Trong cơng tác cải tạo loại đất thuỷ lợi ln trước bước, tạo nên loại đất thích hợp 10 THƯ VIỆN...
 • 120
 • 383
 • 0

Luận văn đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 huyện ninh giang, tỉnh hải dương

Luận văn đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống thủy nông phục vụ kế hoạch sử dụng đất 2006 2010 huyện ninh giang, tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... - 42 Đất nông nghiệp Đất phi nông nghiệp Đất cha sử dụng 0; 0% 4.596,92; 34% 8.943,57; 66% Biểu đồ 4.2 Cơ cấu sử dụng đất huyện Ninh Giang năm 2006 4.4.2 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ... Ninh Giang Những nguyên nhân tồn hệ thống v kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010 4.8.1 Những nguyên nhân tồn hệ thống 4.8.2 Kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2010 4.9 Đề xuất số ... trạng sử dụng nhóm đất Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 13.540,49 100,00 Đất nông nghiệp 8.943,57 66,05 Đất phi nông nghiệp 4.596,92 33,95 0,00 0,00 Tổng diện tích tự nhiên Đất cha sử dụng Tr...
 • 109
 • 304
 • 0

BÁO cáo vấn đề 3 công tác phục vụ cho việc xét duyệt công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

BÁO cáo vấn đề 3 công tác phục vụ cho việc xét duyệt và công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Công nghệ - Môi trường

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tài liệu công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: a) Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết quy định khoản 1, 2, Điều Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế ... phương án quy hoạch sử dụng đất; Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất a) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; b) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát...
 • 17
 • 265
 • 0

207 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai với thị trường bất động sản

207 Nghiên cứu đổi mới hệ thống quản lý đất đai để hình thành và phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai với thị trường bất động sản

Tài chính - Ngân hàng

... thống biểu mẫu lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp Kết công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp a Về quy hoạch sử dụng đất đai: * Quy hoạch sử dụng đất đai nớc: Từ năm 1994 ... đất đai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai Trong năm gần công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đợc địa phơng quan tâm đạo thực hiện; việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai cấp vào ... kế hoạch sử dụng đất năm hàng năm Trong kế hoạch sử dụng đất năm kỳ đầu đợc xây dựng với quy hoạch sử dụng đất đai Nhiệm vụ nội dung quy hoạch sử dụng đất đai Nhiệm vụ nội dung quy hoạch sử dụng...
 • 112
 • 560
 • 0

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Kinh tế

... liờn quan n quy hoch s dng t huyn Hong B 72 giai on 2006-2010 Qua th trờn ta thy cỏc yu t cú mi quan h v tỏc ng n quy hoch s dng t chia lm nhúm: 72 Hỡnh 3.3 : Tui, ngh nghip, trỡnh quan ... .70 3.3.7 ỏnh giỏ thụng qua ý kin ca cỏn b TN v MT v nhng khú khn, thun li thc hin QHSD v ỏp dng cỏc bn mi liờn quan n t hin 75 3.4 Gii phỏp nõng cao hiu qua quy hoch, k hoch s ... cho cỏc ngnh, n v, cỏ nhõn s dng t v iu chnh cỏc mi quan h t thụng qua quy hoch Nh vy, quy hoch s dng t thc hin ng thi chc nng: iu chnh mi quan h t v t chc s dng t nh t liu sn xut c bit c xõy...
 • 106
 • 586
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai và kết quả kế hoạch sử dụng đất đai huyện cao lãnh

Địa lý - Địa chất

... Tháp việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006 – 2010 huyện Cao Lãnh 3.2 Kết quy hoạch sử dụng đất đai 2001 - 2010 kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối ... Kết qua quy hoạch sử dụng đất 2001 – 2010 3.2.1.1 Kết thực quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2001 – 2010 a Đất nông nghiệp: Thực 40.902,95 ha/ 40.610,22 ha, đạt 100,72% so với quy hoạch sử dụng đất ... phát sinh sau quy hoạch sử dụng đất phê duyệt gặp nhiều khó khăn công tác thu hồi đất, giao đất + Trong trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải dựa vào tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phân bố...
 • 41
 • 537
 • 0

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2008 đến năm 2014 đề xuất giải pháp hoàn thành kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất từ năm 2008 đến năm 2014 và đề xuất giải pháp hoàn thành kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của quận cẩm lệ, thành phố đà nẵng

Nông - Lâm - Ngư

... sử dụng đất: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng Quy hoạch, ... hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh 2.1.3.2 Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Điều 37 Luật Đất đai quy định kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kỳ quy hoạch sử dụng đất 10 năm Kỳ kế hoạch sử dụng đất ... quy hoạch sử dụng đất phần quy hoạch sử dụng đất định, phê duyệt Nội dung điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất phần kế hoạch sử dụng đất định, phê duyệt Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...
 • 60
 • 679
 • 0

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 2015 định hướng đến năm 2020 của thành phố nha trang, tỉnh khánh hoà (2)

Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011  2015 và định hướng đến năm 2020 của thành phố nha trang, tỉnh khánh hoà (2)

Bất động sản

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm có: - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện - Quy hoạch, kế hoạch sử ... niệm kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực kỳ quy hoạch sử dụng đất Nội dung cụ thể quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoá thông qua ... đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh + Giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện xây dựng sở định hướng quy hoạch sử dụng đất đai...
 • 114
 • 1,463
 • 3

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN kế HOẠCH sử DỤNG đất GIAI đoạn 2011 2015 ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020 của THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ THỰC HIỆN kế HOẠCH sử DỤNG đất GIAI đoạn 2011  2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020 của THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HOÀ

Thạc sĩ - Cao học

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm có: - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện - Quy hoạch, kế hoạch sử ... niệm kế hoạch sử dụng đất Kế hoạch sử dụng đất việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực kỳ quy hoạch sử dụng đất Nội dung cụ thể quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoá thông qua ... đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh + Giải pháp thực quy hoạch sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện xây dựng sở định hướng quy hoạch sử dụng đất đai...
 • 114
 • 870
 • 2

Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

Quản trị kinh doanh

... liờn quan n quy hoch s dng t huyn Hong B 72 giai on 2006-2010 Qua th trờn ta thy cỏc yu t cú mi quan h v tỏc ng n quy hoch s dng t chia lm nhúm: 72 Hỡnh 3.3 : Tui, ngh nghip, trỡnh quan ... .70 3.3.7 ỏnh giỏ thụng qua ý kin ca cỏn b TN v MT v nhng khú khn, thun li thc hin QHSD v ỏp dng cỏc bn mi liờn quan n t hin 75 3.4 Gii phỏp nõng cao hiu qua quy hoch, k hoch s ... v tỏc ng n quy hoch 72 s dng t 72 Hỡnh: 3.4: Mi quan hờ gia li i ch cua quy hoach ụi vi ngi dõn va cac yờu tụ liờn quan n quy hoch 74 viii DANH MC VIT TT T VIT TT FAO...
 • 27
 • 176
 • 0

Quy hoạch sử dụng đất đai kế hoạch sử dụng đất của xã Ia Pech

Quy hoạch sử dụng đất đai và kế hoạch sử dụng đất của xã Ia Pech

Môi trường

... tầng a Đất giao thông Đất giao thông xác định theo định mức sử dụng đất đường giao thông nông thôn kèm theo hướng dẫn áp dụng mức sử dụng đất công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Bộ Tài ... 0,00 5.3 Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng theo năm kế hoạch Năm 2015, lấy 1,71 đất chưa sử dụng chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (đất giao thông 0,6 đất khu dân cư nông ... diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng Kỳ đầu quy hoạch từ 2010 đến 2015, lấy 1,71 đất chưa sử dụng chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (Chuyển sang đất giao thông 0,6 ha) đất khu...
 • 59
 • 1,038
 • 8

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Môi trường

... kế hoạch sử dụng đất Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: a) Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu trữ gồm: a) Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... Định hướng sử dụng đất đến năm ; quy hoạch sử dụng đất đến năm , kế hoạch sử dụng đất 4.1 Định hướng sử dụng đất đến năm 4.2 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 4.3 Nội dung kế hoạch sử dụng đất kỳ...
 • 71
 • 334
 • 0

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tài liệu khác

... kế hoạch sử dụng đất Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: a) Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải lưu trữ gồm: a) Quyết định xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; định xét duyệt điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... hợp vào quy hoạch sử dụng đất cấp lập kế hoạch sử dụng đất cấp Điều Hệ thống tiêu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Hệ thống tiêu sử dụng đất cấp quốc gia bao gồm: STT Mục đích sử dụng...
 • 88
 • 381
 • 0

QUYẾT ĐỊNH Ban hành đơn giá lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước của vùng

QUYẾT ĐỊNH  Ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

Tài liệu khác

... điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nước, vùng tính sở định mức kinh tế kỹ thuật điều kiện trung bình 2.2 Dự toán kinh phí thực dự án lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bao gồm ... tính: đồng Số thứ tự Trong đó: Nội dung Tổng số Nội nghiệp Ngoại nghiệp Lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước (đơn giá tính cho triệu ha) 1.1 Chi phí trực tiếp 211.608.335 ... 255.122.954 225.299.148 29.823.806 1.2 Chi phí chung Đơn giá Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối nước (đơn giá tính cho triệu ha) 2.1 Chi phí trực tiếp 105.440.185...
 • 8
 • 733
 • 0

Quyết định ban hành quy trình lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định ban hành quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

... hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước 5.1 Nhân tài liệu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu phải công bố 5.1.1 Nghị Quốc hội việc thông qua quy hoạch, kế hoạch sử ... quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước Việc điều tra, lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước phải tuân thủ nguyên tắc, cứ, nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng ... quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu nước Quốc hội thông qua trụ sở quan Bộ Tài nguyên Môi trường suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 5.2.2 Đăng công báo quy hoạch sử dụng đất, ...
 • 36
 • 741
 • 1

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tài liệu khác

... trưởng đơn vị thuộc Bộ tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./ Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Kiểm toán Nhà nước; ... Điều Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Thủ trưởng đơn vị ... kiểm tra văn QPPL - Bộ Tư pháp; - Sở TN&MT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; -Lưu: VT, TCQLĐĐ, KH, PC KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Mạnh...
 • 2
 • 635
 • 0

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 1

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 1

Khoa học tự nhiên

... phương án quy hoạch sử dụng đất Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất a) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; b) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát ... QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CÔNG TÁC QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT SƠ ĐỒ QUAN HỆ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP IV NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ... trạng sử dụng đất nhu cầu sử dụng đất; Định mức sử dụng đất; Tiến khoa học công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất; Kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước 2.2.2 Căn để lập kế hoạch sử dụng đất...
 • 30
 • 373
 • 2

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 2

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 2

Khoa học tự nhiên

... quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; b) Việc đảm bảo tiêu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phân bổ phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương; c) Tính hợp lý cấu sử dụng đất ... quy hoạch sử dụng đất Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất a) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất; b) Mức độ phù hợp kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh ... tiết để tổng hợp vào quy hoạch sử dụng đất cấp lập kế hoạch sử dụng đất cấp đó” 2.3 Về hệ thống tiêu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Điều Thông tư quy định rõ tiêu quy hoạch cấp, cụ...
 • 28
 • 380
 • 0

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 3

Hội nghị triển khai công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 phần 3

Khoa học tự nhiên

... hình sử dụng đất, biến động sử dụng đất, kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trước xây dựng đồ trạng sử dụng đất Đánh giá tiềm đất đai định hướng dài hạn sử dụng đất Xây dựng phương án quy hoạch sử ... dụng đất Đánh giá tác động phương án quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu Đề xuất giải pháp thực quy hoạch, kế hoạch ... quy hoạch sử dụng đất đến kinh tế, xã hội, môi trường 16 17 18 II HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Về việc xác định tiêu sử dụng đất - Quy hoạch sử dụng đất...
 • 26
 • 361
 • 0

Xem thêm