thành tựu của việt nam trong thời kỳ đổi mới

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.pdf

Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế.pdf

Quản trị kinh doanh

... phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tiếp cận đường Phillips. - Sử dụng mô hình ứng dụng giải tích ngẫu nhiên, mô hình chuỗi thời gian để xây dựng mô hình kinh tế lượng phù hợp trong ... thái giá cả - lạm phát của Việt Nam - Một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam giai đoạn gần đây Phạm vi nghiên cứu: Diễn biến giá cả - lạm phát Việt Nam từ đổi mới năm 1986 đến nay. ... lượng được, với tên đề tài "Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế". 2. Mục đích nghiên cứu - Tổng hợp...
 • 159
 • 1,368
 • 4

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf

Quản trị kinh doanh

... sản trong quá khứ sang tài sản vật chất trong hiện tại. Trong khi đó, hệ thống tài chính của Việt nam đợc thành lập từ lâu nhng hầu hết hoạt động còn dựa trên nền tảng của cơ chế cũ. Trong thời ... những ngời c trú (c dân) của nớc bản địa với c dân của phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ báo cáo thông thờng tất cả các số liệu thống kê trong tài khoản là một ... thấy một sự thay đổi trong tiền cơ sở dẫn đến sự thay đổi trong lợng tiền cung ứng M1 và trong M2. Tuy nhiên trong các công thức đó cha cho thấy khả năng dịch chuyển thay đổi của các khoản nợ...
 • 224
 • 1,415
 • 11

Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Luận văn thạc sĩ về tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế

Thạc sĩ - Cao học

... phát trong thời kỳ đổi mới 45 2.1.1. Giai đoạn 1986-1991 48 12 trong đó tiP là giá sản phẩm i trong năm t, 0iP, 0iQ là giá và lượng của sản phẩm i trong năm cơ sở. Quyền số của ... phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tiếp cận đường Phillips. - Sử dụng mô hình ứng dụng giải tích ngẫu nhiên, mô hình chuỗi thời gian để xây dựng mô hình kinh tế lượng phù hợp trong ... thái giá cả - lạm phát của Việt Nam - Một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam giai đoạn gần đây Phạm vi nghiên cứu: Diễn biến giá cả - lạm phát Việt Nam từ đổi mới năm 1986 đến nay....
 • 159
 • 937
 • 2

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Tài chính - Ngân hàng

... sản trong quá khứ sang tài sản vật chất trong hiện tại. Trong khi đó, hệ thống tài chính của Việt nam đợc thành lập từ lâu nhng hầu hết hoạt động còn dựa trên nền tảng của cơ chế cũ. Trong thời ... những ngời c trú (c dân) của nớc bản địa với c dân của phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định, thời kỳ báo cáo thông thờng tất cả các số liệu thống kê trong tài khoản là một ... MB của NHTW, vì vậy thay đổi trong tín dụng của NHTW cho các NHTM sẽ ảnh hởng tới lợng tiền cơ sở MB. Xu hớng thời vụ và có tính chất chu kỳ trong huy động vốn và trong nhu cầu tín dụng của...
 • 224
 • 572
 • 0

Vấn đề hợp tác quốc tế của việt nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa mác lênin

Vấn đề hợp tác quốc tế của việt nam trong thời kỳ đổi mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa mác lênin

Quản trị kinh doanh

... cấu thành thời đại.Còn bản thân thời đại là thời kỳ lịch sử hình thành, phát triển và ngự trị của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định.Mác và Ăng ghen chỉ dự báo nội dung cơ bản của thời ... ngoài.Một trong những điểm mới trong chủ trương đối ngoại được nêu trong văn kiện Đại hội IX là: thay câu Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng quốc tế” thành Việt Nam sẵn sàng là bạn, ... quan.2.2. NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUAN HỆ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦAVIỆT NAM THỜI KỲ ĐỔI MỚI 2.2.1. Hợp tác về kinh tếĐằng sau các cuộc cạnh tranh khốc liệt về kinh tế, quân sự, nhữngbiến đổi về chiến tranh...
 • 66
 • 652
 • 0

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG DÙNG ĐỂ TIẾP CẬN VÀ PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐẾN GIÁ CẢ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

Kinh tế - Thương mại

... kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) là thành công to lớn của tiến trình hội nhập nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu trong thời kỳ Đổi Mới. Đóng góp vào những thành ... khởi xướng chính sách Đổi Mới từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI (12/1986) là một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của Việt Nam, mà kết quả của nó còn ảnh hưởng ... công cuộc Đổi Mới bắt đầu, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến đột phá. Cụ thể, Việt Nam không những đã nhanh chóng kiềm chế được lạm phát phi mã vào thời kỳ đầu những năm Đổi Mới, khắc...
 • 126
 • 1,124
 • 7

Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Thực trạng của tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

Kinh tế - Thương mại

... hậu quả xà hội đặt ra trong kế hoạch tăng trởng.II. Thực trạng của tăng tr ởng kinh tế ở Việt nam trong thời kỳ đổi mới: 1. Việc thực hiện kế hoạch tăng trởng kinh tế thời kỳ 2001 -2005: 1.1- ... niệm của kế hoạch tăng trởng kinh tế: 2.2- Anh hởng của kế hoạch tăng trởng kinh tế đến phát triển kinh tế - xà hội:II. Thực trạng của tăng trởng kinh tế ở Viêt Nam trong thờiđổi mới: ... khả năng phát triển ngành.1.4- Nguyên nhân của thành tựu và yếu kém:1.4.1- Nguyên nhân của thành tựu: Thứ nhất, đó là kiên trì thực hiện đờng lối đổi mới, phát triển kinh tế thị trờng định hớng...
 • 23
 • 637
 • 4

Tài liệu Báo cáo " Bàn về các nguyên tắc chung của pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế" doc

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... mà trong thời kì phong kiến, chúng ta đã đánh thắng những kẻ thù xâm lược hung hãn, mạnh hơn chúng ta gấp nhiều lần như Nam Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thanh và sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ... tính công bằng xã hội của pháp luật Một trong những nguyên tắc cơ bản của pháp luật của Nhà nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới là đảm bảo tính công bằng xã hội của pháp luật. Điều 3 ... Vit Nam, cụng dõn nc ngoi v ngi khụng cú quc tch. Nhng ngi khụng quc tch cú th l ngi nc ngoi v ngi Vit Nam. Mt s ngi Vit Nam ra nc ngoi trong mt thi gian di, khụng cũn mang quc tch Vit Nam...
 • 8
 • 542
 • 2

Xem thêm