tỷ lệ đất được bảo vệ duy trì đa dạng sinh học

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12

Lồng ghép bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và tiết kiệm năng lượng trong chương trình sinh học 12

Sinh học

... giống biến đổi gen bảo độ đa dạng sinh học - Có niềm tin vào khoa học công nghệ 22 Bảo vệ vốn gen I Bảo vệ vốn gen - Bảo vệ môi trường, hạn chế tác động xấu, tránh ĐB phát sinh, giảm thiểu loài ... gây ĐB bảo vệ nguồn gen, đảm bảo độ đa dạng sinh học công nghệ TB - Củng cố niềm tin vào khoa học 20 Tạo giống nhờ II.2 Một số thành tựu - Tạo giống vật nuôi trồng quý hiếm, góp phần bảo vệ nguồn ... Có ý thức bảo vệ ĐV hoang bị săn lùng mức, có nguy tuyệt chủng bảo vệ đa dạng sinh học 35 Môi trường sống I MT NTST - Ảnh hưởng trực tiếp NTVS NTHS môi trường sống tới đời sống NT sinh thái...
 • 4
 • 688
 • 6

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau

Công nghệ - Môi trường

... bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa dạng hệ sinh thái) Theo Phạm Bình Quyền (2006), đa dạng sinh học phong phú tất loài sinh vật ... hệ sinh thái cạn, biển hệ sinh thái nước, tổ hợp sinh thái mà chúng tạo nên; đa dạng sinh học bao gồm đa dạng loài (đa dạng di truyền hay gọi đa dạng gen), loài (đa dạng loài), hệ sinh thái (đa ... nghĩa đa dạng sinh học [4] Đồ Án Tốt Nghiệp Ảnh Hưởng Của Việc Sử Dụng Thuốc BVTV Đến Đa Dạng Sinh Học Trên Vùng Chuyên Canh Rau Cải Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm "Đa dạng sinh học" ...
 • 59
 • 540
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau.ppt

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực đến đa dạng sinh học trên vùng chuyên canh rau.ppt

Công nghệ - Môi trường

... Mẫu thu sau 24h Mẫu thu sau 24h Vỏ thuốc sau sử dụng Các số Đa dạng sinh học  Chỉ số đa dạng Shannon: phản ánh mức độ đa dạng sinh học: H’ = -∑pi log (pi)  Chỉ số ưu Simpson (D): Chỉ số Simpson ... Hóc Môn  Điều tra đa dạng sinh học vườn rau canh tác theo phương pháp truyền thống phương pháp an toàn  Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc hóa học đến đa dạng sinh học vùng chuyên ... Kết số đa dạng sinh học CHỈ SỐ Vườn phun thuốc (PTTT) Số loài Vườn phun thuốc nhiều (PTAT) 14 11 8055 5855 2.2389 2.0814 0.1198 0.1448 xuất (loài) Tổng số cá thể thu (CT/Đ) Đa dạng sinh học (Shannon)...
 • 24
 • 554
 • 0

Báo cáo: Giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam

Báo cáo: Giá trị đa dạng sinh học ở Việt Nam

Công nghệ - Môi trường

... trọng sinh giới người  Sự tồn sinh vật trái đất có quan hệ chặt chẽ với nhau, chúng phụ thuộc vào yếu tố môi trường tác động trở lại môi trường Giá trị đa dạng sinh vật vô giá đa dạng sinh học ... tỷ USD hàng năm Giá trị môi trường Làm môi trường Điềuvệ vệkhông khí Bảo hòa đất đai Bảo nguồn nước Quan hệ loài Tiêu khiển – giải trí Khoa học đào tạo Nguồn cung cấp vốn gen, tài nguyên phục ... phim  Là nơi học tập ngoại khóa cho học sinh, sinh viên tìm hiểu giới sinh vật Sự lựa chọn cho tương lai Nguồn lương thực, thực phẩm tương lai: Sự tồn loài người (và hầu hết loại sinh vật khác)...
 • 30
 • 555
 • 1

luận văn nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long

luận văn nghiên cứu các biện pháp bảo vệ các giá trị đa dạng sinh học của khu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long

Công nghệ - Môi trường

... TÀI 1.1 Bảo tồn đa dạng sinh học 12 1.2 Bảo tồn đa dạng sinh học giới .14 1.3 Bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam 17 1.4 Các phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học: ... Phƣơng pháp luận  Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học tính đa dạng sống hình thức, mức độ tổ hợp, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái  Phương pháp tiếp cận dựa hệ sinh thái: Phương ... tính đa dạng sinh học rừng; Luật thủy sản năm 2003 quy định việc bảo vệ tính đa dạng sinh học nguồn lợi thủy sản; pháp lệnh giống trồng pháp lệnh giống vật nuôi ban hành năm 2004 nhằm bảo vệ đa dạng...
 • 117
 • 170
 • 0

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học công ty trà ô long

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học công ty trà ô long

Sinh học

... CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: ... khoa học Yersin KẾT QUẢ: - Tham gia đầy đủ địa điểm thực tập - Tường trình nội dung, hình ảnh sinh vật thu thập trình thực tập Hiểu biết đa dạng sinh học rừng, sinh vật biển, KÊT LUẬN: Các sinh ... chuyến thực tập tiến hóa đa dạng sinh học tham quan nhà máy- công ty trà oolong giúp nhóm em có kiến thức chè hệ thống tiến hóa đa dạng sinh học * Nguồn gốc chè: Nhiều công trình nghiên cứu khảo...
 • 22
 • 774
 • 0

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học công ty rau sạch

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học công ty rau sạch

Sinh học

... CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: ... khoa học Yersin KẾT QUẢ: - Tham gia đầy đủ địa điểm thực tập - Tường trình nội dung, hình ảnh sinh vật thu thập trình thực tập Hiểu biết đa dạng sinh học rừng, sinh vật biển, KÊT LUẬN: Các sinh ... chúng em học gắn bó bên sống chúng ta, mà vô tình không phát chúng Chuyến thực tập môn Đa dạng sinh học vừa qua Nha Trang – Đà Lạt chúng em mà nói tuyệt vời Em xin cảm ơn Khoa Khoa học ứng dụng...
 • 17
 • 997
 • 0

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học

Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học

Báo cáo khoa học

... Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học I Đặt vấn đề - Thế giới sinh vật vô đa dạng phong ... thức bảo vệ môi trường Do đó, việc đưa môn học Thực tập giáo trình đa dạng sinh học vào chương trình đào tạo yêu cầu cấp thiết sinh viên chuyên nghành sinh học I Phương tiện phươAng pháp Phương tiện ... vồ,… Sinh thái gần hoang sơ Bên Nhóm – Lớp Sinh Học K33 Báo cáo Thực tập đa dạng sinh học thấy sinh trưởng xoài, kim cang, lác,… (thích nghi với núi đá) Cần khai thác tiềm du lịch theo hướng sinh...
 • 37
 • 1,641
 • 1

Gia tri Da Dang Sinh hoc Tai VN

Gia tri Da Dang Sinh hoc Tai VN

Sinh học

... khác, nh phức hệ sinh thái mà sinh vật thành phần Thuật ngữ đa dạng sinh học bao hàm khác loài, loài hệ sinh thái khác (Theo Công ớc Đa dạng sinh học) Đa dạng sinh học môn khoa học giới sống, mang ... gồm đa dạng gen, đa dạng loài đa dạng hệ sinh thái." Đa dạng sinh học (tiếng Anh: biodiversity) đợc định nghĩa khác sinh vật sống tất nơi, bao gồm: hệ sinh thái cạn, sinh thái lòng đại dơng hệ sinh ... ngữ đa dạng sinh học đợc đa hai nhà khoa học Norse McManus vào năm 1980 Định nghĩa bao gồm hai khái niệm có liên quan với là: đa dạng di truyền (tính đa dạng mặt di truyền loài) đa dạng sinh...
 • 32
 • 324
 • 2

báo cáo thực tập đa dạng sinh học

báo cáo thực tập đa dạng sinh học

Khoa học tự nhiên

... số đa dạng (chỉ số đa dạng quần xã - D số đa dạng loài – d) - Sinh cảnh có số đa dạng cao nhất, đến sinh cảnh 1, sinh cảnh có số đa dạng thấp Giá trị số đa dạng sinh cảnh cụ thể sau: Dạng sinh ... nhái sinh trưởng sinh sản phát triển * Mô tả quy mô đa dạng loài: - Đa dạng alpha: sinh cảnh 9, sinh cảnh 12 sinh cảnh Như sinh cảnh có tổng số loài nhiều - Đa dạng bêta: so sánh sinh cảnh sinh ... * Đa dạng quần xã sinh vật sinh cảnh (tính số đa dạng SimpsonD) Chỉ số đa dạng Simpson sử dụng để xác định tính đa dạng quần xã sinh vật sinh cảnh ông Simpson xây dựng năm 1949 Với hai kiểu sinh...
 • 50
 • 5,971
 • 17

Bài báo cáo: Suy thoái đa dạng sinh học

Bài báo cáo: Suy thoái đa dạng sinh học

Công nghệ - Môi trường

... Thực trạng suy thoái đa dạng sinh học Việt Nam Nguyên nhân suy thoái Ảnh hưởng suy thoái đa dạng sinh học Thực trạng  Do yếu công tác quản lý nên rừng Việt ... trộn sinh cảnh, ảnh hưởng đến cư trú sinh trưởng loài sinh vật Làm tăng xói mòn rửa trôi, gây suy thoái đất làm tăng ô nhiễm nguồn nước mặt, đặc biệt ô nhiễm chất rắn lơ lửng Suy thoái đa dạng sinh ... nhiễm chất rắn lơ lửng Suy thoái đa dạng sinh học dẫn đến cân sinh thái, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống người, đe dọa phát triển bền vững trái đất XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC...
 • 14
 • 968
 • 0

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VQG PHONG NHA KẺ BÀNG

GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VQG PHONG NHA KẺ BÀNG

Công nghệ - Môi trường

... nhiều công trình nghiên cứu khác, nhiên chưa có công trình công bố đầy đủ tính đa dạng hệ động thực vật cách hệ thống cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng GIÁ TRỊ ĐA DẠNG SINH HỌC 2.1 Sự đa dạng thảm thực ... xanh đai thấp đất đá vôi bị tác động mạnh • Rừng nhiệt đới thường xanh đai thấp đất đá vôi − Trảng bụi đất đá vôi sườn đỉnh núi đá dốc – Thảm thực vật nhiệt đới thường xanh mưa ẩm đai thấp đất ... loài, Liliopsida có 27 họ, 148 chi 361 loài Tính đa dạng thể số đa dạng họ, chi hệ thực vật Nếu họ có nhiều chi chi có nhiều loài hệ thực vật coi đa dạng Chỉ số tổng số chi trung bình họ số loài...
 • 17
 • 404
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đa dạng sinh học biển và môi trường biển

BÁO CÁO THỰC TẬP-Đa dạng sinh học biển và môi trường biển

Cao đẳng - Đại học

... NHIỄM BIỂN BIỂN ĐDSH & Ô NHIỄM MT BIỂN I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Đa dạng sinh học biển đề cập đến phong phú loài ĐA DẠNG phong phú SINH đại dương biển HỌC BIỂN giới Và kể từ LÀ GÌ? giới bao phủ ... đại dương lớn I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Tại biển đa dạng sinh học quan trọng? Hệ sinh thái biển đa dạng nguồn lợi quan trọng người, gồm hàng trăm ngàn loại động vật, thực vật vi sinh vật, hóa chất, ... cá việt nam I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Tài nguyên thực vật: Nổi bật rong biển rong Đông (Hypnea) rong Câu (Gracilaria) rong Mơ (Sargassum) Rong kì lân(Kappaphycus) I/ ĐA DẠNG SINH HỌC BIỂN Nguyên...
 • 35
 • 775
 • 1

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐA DẠNG SINH HỌC

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP- ĐA DẠNG SINH HỌC

Cao đẳng - Đại học

... bảo vệ toàn khu vực Các phủ thường quy hoạch vùng có tầm quan trọng đặc biệt tính đa dạng sinh học thành Khu bảo tồn đa dạng sinh học Bảo tồn đa dạng sinh học tất mức 32 Đa dạng sinh học độ trì ... cùng, đa dạng di truyền biến dị tổ hợp trình tự bốn cặp bazơ bản, thành phần axit nucleic, tạo thành mã di truyền Đa dạng sinh học Đa dạng loài sở đa dạng sinh học Hiện nay, đa dạng sinh học giới ... biết phần đa dạng sinh học, ẩn chứa thuật ngữ khái niệm mức độ quy mô 42 Đa dạng sinh học đa dạng; tức sinh vật có khác biệt rõ rệt số đặc điểm đặc thù có vai trò quan trọng đa dạng sinh học nhiều...
 • 157
 • 3,301
 • 7

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Ứng dụng GIS viễn thám phân vùng bảo tồn thích nghi đa dạng sinh học tại vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định

Nông - Lâm - Ngư

... khoa học 1.1.1 Một số khái niệm Đa dạng sinh học (Biodiversity) giàu có, phong phú đa dạng nguyên liệu di truyền, loài hệ sinh thái Vì vậy, đa dạng sinh học bao gồm đa dạng mức độ loài đa dạng, ... phú gen quần thể gọi đa dạng di truyền hay đa dạng gen; đa dạng mức độ loài phong phú loài gọi đa dạng loài; phong phú hệ sinh thái gọi đa dạng sinh thái Định nghĩa Quỹ bảo vệ Thiên nhiên Quốc ... Nguyên lý khoa học bảo tồn đa dạng sinh học sinh học bảo tồn Theo Soule (1985): Sinh học bảo tồn khoa học đa ngành xây dựng nhằm hạn chế mối đe dọa đa dạng sinh học với hai mục đích: Một tìm hiểu...
 • 75
 • 622
 • 1

Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học động lực phát triển vùng biển côn đảo

Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học  động lực phát triển vùng biển côn đảo

Môi trường

... trọng toàn cầu sinh vật biển, sinh cảnh cạn tiềm sinh học vị trí Côn Đảo khu vực ưu tiên mang tầm quốc gia quốc tế chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học Kế hoạch hành động đa dạng sinh học chiến lược ... liệu Bảo tồn đa dạng sinh học Côn Đảo bảo tồn khai thác bền vững kho dược liệu thực phẩm tương lai Đây nơi để nhà khoa học đến nghiên cứu nhiều sinh viên đến thực tập Có thể nói đa dạng sinh học ... phương Bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên góp phần bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử đặc biệt Việt Nam Côn Đảo Bảo tồn phục hồi hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển, đa dạng sinh...
 • 5
 • 105
 • 0

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học viện khoa học tây nguyên

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học viện khoa học tây nguyên

Sinh học

... CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: ... khoa học Yersin KẾT QUẢ: - Tham gia đầy đủ địa điểm thực tập - Tường trình nội dung, hình ảnh sinh vật thu thập trình - thực tập Hiểu biết đa dạng sinh học rừng, sinh vật biển, KÊT LUẬN: Các sinh ... trọng tự nhiên, cần bảo vệ để tránh nguy tuyệt chủng 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG: Viện Sinh học Tây Nguyên triển khai xây dựng Bảo tàng Sinh học từ năm 1990 Sau 20 năm hoạt động, Bảo tàng sưu tầm sưu...
 • 59
 • 1,140
 • 6

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học vườn quốc gia bidoup núi bà

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học vườn quốc gia bidoup núi bà

Sinh học

... CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: ... khoa học Yersin KẾT QUẢ: - Tham gia đầy đủ địa điểm thực tập - Tường trình nội dung, hình ảnh sinh vật thu thập trình - thực tập Hiểu biết đa dạng sinh học rừng, sinh vật biển, KÊT LUẬN: Các sinh ... Hình: Cây sồi Bralan Sự đa dạng phong phú hệ sinh thái vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà Hình: Thông mọc đa số khắp nơi 13 Hình: Sự đa dạng nấm mùa mưa rừng mưa nhiệt đới 1.3.3 Hệ sinh thái động vật:...
 • 16
 • 2,165
 • 27

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học viện hải dương học

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học viện hải dương học

Sinh học

... tự nhiên, đa dạng sinh học, đặc điểm sinh học - sinh thái - sinh hóa thủy sinh vật, nguồn lợi sinh vật - phi sinh vật môi trường biển Việt - Nam Nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học vào thực ... CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: ... bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường chủ quyền quốc gia biển, dự báo trình hải dương, khảo - sát phục vụ thiết kế công trình biển ven bờ; Xây dựng mẫu sinh vật phi sinh vật,...
 • 39
 • 1,440
 • 8

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học viện pasteur nha trang

Báo cáo thực tập đa dạng sinh học viện pasteur nha trang

Sinh học

... CHUNG: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học thực tập Đa dạng sinh học Nha Trang - Đà Lạt để hiểu rõ đa dạng sinh giới, qua thấy gần gủi loài tiến hoá động - thực vật qua thời gian MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC: ... tập - Tường trình nội dung, hình ảnh sinh vật thu thập trình - thực tập Hiểu biết đa dạng sinh học rừng, sinh vật biển, KÊT LUẬN: Các sinh vật có vai trò quan trọng tự nhiên, cần bảo vệ để tránh ... 1.1.3.1 Nghiên cứu khoa học: - Nghiên cứu dịch tễ học; giám sát; phòng chống dịch, bệnh mang tính đặc thù dịch, bệnh xuất khu vực - Nghiên cứu vi sinh y học, miễn dịch học sinh học liên quan đến dịch...
 • 41
 • 814
 • 1

Xem thêm