từ bảng 3 1 ta thấy tại thì l lt l2 nên nước nhảy ở trong cống

Sử dụng hợp lý tiền đền bù giải phóng mặt bằng của người nông dân tại thịTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Sử dụng hợp lý tiền đền bù giải phóng mặt bằng của người nông dân tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Kinh tế

... SL Nhóm CC(%) SL CC(%) SL CC(%) Hộ 45 Người 13 , 33 11 ,11 13 , 33 Tổng số nhân Khẩu 214 10 0,00 2 23 10 0,00 14 8 10 0,00 - Nam Người 1 03 48, 13 11 0 49 ,33 98 66, 21 - Nữ Người 11 1 51, 87 1 13 50,67 50 33 ,78 ... 6,54 10 ,66 8,98 14 ,64 12 19 ,56 13 7 ,3 13 3 ,6 13 5 ,5 IV Diện tích đất 19 ,5 31 ,8 19 ,76 32 ,22 20 ,18 32 ,90 10 1 ,3 10 2 ,1 1 01, 7 V Diện tích đất chƣa SD 2 ,12 3, 457 2,04 3, 326 1 ,35 2,20 96, 23 66 ,18 81, 2 Một ... L 11 7 10 0,00 11 9 10 0,00 93 10 0,00 Lao động nông L 39 33 ,33 41 34 ,45 35 37 , 63 Lao động kiêm L 59 50,42 57 47,90 40 43, 01 Lao động phi NN L 19 16 ,25 21 17,65 18 19 ,35 4.2 Chia theo mức độ L ...
 • 107
 • 302
 • 0

Hoàn thiện xây dựng thương hiệu ô-tô khách mang nhãn hiệu Transinco NGT tại thị trường Việt Nam của Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Hoàn thiện xây dựng thương hiệu ô-tô khách mang nhãn hiệu Transinco NGT tại thị trường Việt Nam của Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Kinh tế - Thương mại

... 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% Italy Italy Italy 2007 2007 2007 20% 28% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% Italy 2007 Italy ... /km 13 4 8 83, 0 % 11 6,2 % 11 8,8 4 033 61, 8 48976,7 13 5 282,8 9050,0 24646,9 838 38 ,1 22 235 ,6 38 82,5 11 9 ,1 114 ,7 11 0 98,9 12 0,0 11 9,0 11 8,0 11 2,6 12 9,6 279,9 10 7 ,3 1 03, 9 Nguồn: Tạp chí số kiện số tháng3 ... chuyển Triệu HK 1 638 14 73 14 4,5 11 ,6 8,9 chuyển Triệu l ợt HK/KM 718 64,6 4 937 2 ,1 31 51, 4 4659,5 14 6 81, 6 vận chuyển % 10 9,0 10 8,8 11 1 ,1 97,7 11 4,4 luân chuyển % 10 7,6 10 8,2 1 03, 5 97,9 10 9,8 Nghìn 596800,9...
 • 76
 • 390
 • 1

Đầu phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội .doc

Đầu tư phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội .doc

Kinh tế - Thương mại

... 0.02 616 9.586 -1 . 31 9 -0.0 03 1. 650 10 .16 1 575 0.766 1. 750 11 . 915 1. 754 0.002 1. 850 13 . 18 7 1. 272 0.002 1. 950 0 .1 0 .1 0 .1 Triu ng - 0.80 % - 0.0 018 2008 984 13 2 .525 20 .37 3 2009 836 . 738 14 7.285 14 .76 0.020704 ... Tr.ng - 34 .002 19 .629 20 .37 3 14 .76 S lao ng Ngi 10 .905 9.586 10 .16 1 11 . 915 13 . 18 7 S lao ng tng thờm Ngi - -1 . 31 9 575 1. 754 1. 272 Thu nhp ngi L Tr.ng 1. 570 1. 650 1. 750 1. 850 1. 950 TN ngi L tng thờm ... l VT phỏt trin ngun nhõn lc VT khỏc 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Giai on (2005-200 9) 10 0 29.00 31 .00 27.25 26.75 26.75 28 .14 36 .24 35 .62 37 .12 38 .60 38 .35 37 .17 19 . 23 18 .12 19 .66 18 .56 19 .02 18 .94 11 .00...
 • 74
 • 445
 • 0

Hoàn thiện xây dựng thương hiệu ô tô khách mang nhãn hiệu Transinco Ngô Gia Tự tại thị trường Việt Nam của Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Hoàn thiện xây dựng thương hiệu ô tô khách mang nhãn hiệu Transinco Ngô Gia Tự tại thị trường Việt Nam của Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Quản trị kinh doanh

... 13 4 8 83, 0 vận chuyển % 10 9,0 10 8,8 11 1 ,1 97,7 11 4,4 % 11 6,2 luân chuyển % 10 7,6 10 8,2 1 03, 5 97,9 10 9,8 % 11 8,8 24646,9 838 38 ,1 22 235 ,6 38 82,5 11 9 ,1 114 ,7 11 0 98,9 12 0,0 11 9,0 11 8,0 11 2,6 10 7 ,3 ... 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 90% 90% 95% 10 0% 98% 98% ... Pháp Italy Italy Italy Trung Quốc Mỹ Italy Việt nam Bỉ Italy Trung Quốc Nhật Nhật 13 2000 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 20 01 2000 20 03 2002 2002 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 20 03 2003...
 • 75
 • 368
 • 0

Hoàn thiện xây dựng thương hiệu ô-tô khách mang nhãn hiệu Transinco NGT tại thị trường Việt Nam của Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Hoàn thiện xây dựng thương hiệu ô-tô khách mang nhãn hiệu Transinco NGT tại thị trường Việt Nam của Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự

Quản trị kinh doanh

... 13 4 8 83, 0 vận chuyển % 10 9,0 10 8,8 11 1 ,1 97,7 11 4,4 % 11 6,2 luân chuyển % 10 7,6 10 8,2 1 03, 5 97,9 10 9,8 % 11 8,8 24646,9 838 38 ,1 22 235 ,6 38 82,5 11 9 ,1 114 ,7 11 0 98,9 12 0,0 11 9,0 11 8,0 11 2,6 10 7 ,3 ... 50% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% Italy Italy Italy 2007 2007 2007 20% 28% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% Italy 2007 Italy 2007 43 ... 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0% 90% 90% 95% 10 0% 98% 98%...
 • 75
 • 364
 • 0

Tại sao lợi nhuận lại là động lực thúc đẩy kinh tế thị trường bản chủ nghĩa phát triển đồng thời nó lại làm tăng mâu thuẫn trong chủ nghĩa bản

Tại sao lợi nhuận lại là động lực thúc đẩy kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phát triển đồng thời nó lại làm tăng mâu thuẫn ở trong chủ nghĩa tư bản

Kinh tế - Quản lý

... suất l i nhuận giảm xuống Những hạn chế ông không phân biệt l i nhuận thặng dư Quan điểm trường phái Samuellson l i nhuận Theo Samuellson l i nhuận kinh doanh l i tức ẩn, l i nhuận phần thưởng ... quy luật giá trị thặng dư, song biểu bên quy luật l i nhuận độc quyền cao 20 II TẠI SAO L I NHUẬN L I L ĐỘNG L C THÚC ĐẨY KINH TẾ THỊ TRƯỜNG BẢN CHỦ NGHĨA PHÁT TRIỂN ĐỒNG THỜI NÓ L I L M ... nguồn l c phát triển từ bên phát huy l i kinh tế nước l m thay đổi mạnh mẽ trình độ công nghệ nước, cấu thành ngành sản phẩm, mở rộng phân công lao động quốc tế, tăng cường liên doanh liên kết...
 • 33
 • 634
 • 0

Một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy do escherichia coli đà điểu từ 0 3 tháng tuổi nuôi tại trạm nghiên cứu đà điểu ba vì, hà nội, biện pháp điều trị

Một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy do escherichia coli ở đà điểu từ 0  3 tháng tuổi nuôi tại trạm nghiên cứu đà điểu ba vì, hà nội, biện pháp điều trị

Khoa học tự nhiên

... T l (%) S T l (%) S T l (%) S T l (%) 2006 58 18 31 , 03 22 37 ,94 11 18 ,67 12 ,07 2007 55 20 36 ,36 17 31 ,00 16 ,36 16 ,36 2008 47 18 38 ,30 15 31 , 91 17,02 12 ,77 2009 52 19 36 ,54 15 28,85 10 19 , 23 15 ,38 ... 58 7,67 10 1 ,32 21 2,78 18 2 ,38 2007 740 10 0 13 , 51 55 7, 43 12 1, 62 14 1, 98 19 2,57 2008 657 87 13 , 24 47 7 ,15 11 1, 67 10 1, 52 19 2,89 2009 725 84 11 ,59 52 7 ,17 1, 24 11 1, 52 12 1, 66 2 010 (6 tháng ... (6 tháng ñ u năm) 35 0 56 16 ,00 25 7 ,14 2,00 2,28 16 4,57 T ng 32 28 434 13 , 44 237 7 ,34 49 1, 52 64 1, 98 84 2,60 Ngu n: s li u th ng kê tr m nghiên c u ñà ñi u Ba Vì, 2 010 T s li u th ng kê b ng...
 • 84
 • 386
 • 0

Tài liệu Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ” docx

Tài liệu Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ” docx

Báo cáo khoa học

... 10 09 11 5 ,3 74 94,9 61 61 82,4 Tổng d nợ + NQD 74 Tổng số 02/ 01( %) 2- Cho vay T-DH 405 18 0 585 12 0 ,1 532 219 600 11 1 ,3 + Quốc doanh 35 5 18 0 535 13 2 ,3 4 81 219 579 11 7,8 + NQD 50 50 11 2,5 51 21 ... Năm 20 01 VND Năm 2002 Ngtệ qui VND Tổng số 01/ 00(%) VND Ngtệ qui VND 1. 170 32 0 1. 490 11 4,7 1 .39 275 1. 670 11 2 ,1 1- Cho vay NH 809 96 905 12 6,5 8 63 56 1. 070 11 8 ,3 + Quốc doanh 735 96 8 31 10 1,8 802 ... Số 2002/ 01 Số tiền 634 55,457 ,15 4 12 2% 41 1,240,400 80 2,822,275 228% 294 5 ,33 9,050 38 0 8, 639 ,16 0 16 2% 42 Nhờ thu T Báo L/ C xuất 47,400 25 750,000 16 l n 65 729 ,10 8 10 9 2,650,000 3, 3 l n Nguồn:...
 • 93
 • 316
 • 0

luận văn: Đầu phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội pdf

luận văn: Đầu tư phát triển tại Chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội pdf

Quản trị kinh doanh

... qun l VT phỏt trin ngun nhõn lc VT khỏc 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Giai on (20052009) 10 0 29.00 31 .00 27.25 26.75 26.75 28 .14 36 .24 35 .62 37 .12 38 .60 38 .35 37 .17 19 . 23 18 .12 19 .66 18 .56 19 .02 18 .94 11 .00 ... Tr.ng - 34 .002 19 .629 20 .37 3 14 .76 Ngi 10 .905 9.586 10 .16 1 11 . 915 13 . 18 7 Ngi - -1 . 31 9 575 1. 754 1. 272 Thu nhp ngi L Tr.ng 1. 570 1. 650 1. 750 1. 850 1. 950 TN ngi L tng thờm Tr.ng - 0.80 0 .1 0 .1 0 .1 ng ... thng qun l 2 01. 04 18 2.59 18 5.68 957.94 Vn u t cho phỏt trin 12 6.829 11 9. 73 ngun nhõn lc 15 0. 015 14 5.44 14 1.05 6 83. 059 Vn u t khỏc 13 . 262 13 . 936 1 13 . 18 2 2 21. 72 52.288 16 6. 91 20.759 12 . 936 (Ngun:...
 • 77
 • 288
 • 0

Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ” pps

Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ” pps

Báo cáo khoa học

... 4 ,1 20 ,30 1 23, 57 8, 73 T.Lan 2,5 01 3, 33 2,6 81 2,99 7 ,19 2 , 31 5 2,69 - 13 , 65 Indo 1 , 31 2 1, 75 1, 099 1, 23 -16 , 23 0,022 0,02 -97,99 Nhật 22,752 30 , 31 27, 9 31 31 ,2 22,78 29, 618 34 ,39 6,04 Singapor 8, 232 ... 8,29 31 , 63 19 97 11 .742 5 , 31 3. 380 -4 ,17 28,76 19 98 11 .39 0 -3, 00 3. 465 2, 51 30 ,42 19 99 11 .500 0,96 3. 335 -3, 75 29,00 2000 15 .269 32 ,77 5. 039 51, 1 33 ,00 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh VCB năm 19 95-2000 ... 5,75 -39 ,72 Philip 0,805 1, 07 1, 0 43 1, 17 29,57 0,009 0, 01 -99 ,14 Malay 0, 214 0,29 0,0 41 0,05 -80,84 0 ,10 9 0, 13 16 5,85 HKong 5 ,32 7 7 ,1 10,456 11 ,68 96,28 9,288 10 ,78 -11 ,17 Korean 17 , 933 23, 89 18 ,669...
 • 75
 • 217
 • 0

Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ” pps

Đề tài “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thanh toán hàng xuất nhập khẩu bằng phương thức tính dụng chứng từ tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ” pps

Báo cáo khoa học

... Korean 17 , 933 23, 89 18 ,669 20,86 4 ,1 20 ,30 1 23, 57 8, 73 T.Lan 2,5 01 3, 33 2,6 81 2,99 7 ,19 2 , 31 5 2,69 - 13 , 65 Indo 1 , 31 2 1, 75 1, 099 1, 23 -16 , 23 0,022 0,02 -97,99 Nhật 22,752 30 , 31 27, 9 31 31 ,2 22,78 ... 8,29 31 , 63 19 97 11 .742 5 , 31 3. 380 -4 ,17 28,76 19 98 11 .39 0 -3, 00 3. 465 2, 51 30 ,42 19 99 11 .500 0,96 3. 335 -3, 75 29,00 2000 15 .269 32 ,77 5. 039 51, 1 33 ,00 Nguồn: Báo cáo kết kinh doanh VCB năm 19 95-2000 ... 27, 9 31 31 ,2 22,78 29, 618 34 ,39 6,04 Singapor 8, 232 10 ,96 9,422 10 , 53 14 ,46 8,7 51 10 ,16 -7 ,12 Taiwan 10 ,978 14 ,62 9,9 11 ,06 -9,82 10 ,642 12 ,36 7,49 Tổng 75,0 73 10 0 89, 511 10 0 86, 13 4 10 0 Nguồn: Báo cáo...
 • 75
 • 296
 • 0

Luận văn Một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy do escherichia coli đà điểu từ 0-3 tháng tuổi nuôi tại trạm nghiên cứu đà điểu ba vì, hà nội, biện pháp điều trị

Luận văn Một số đặc điểm bệnh lý bệnh viêm ruột tiêu chảy do escherichia coli ở đà điểu từ 0-3 tháng tuổi nuôi tại trạm nghiên cứu đà điểu ba vì, hà nội, biện pháp điều trị

Nông - Lâm - Ngư

... T l (%) S T l (%) S T l (%) S T l (%) 2006 58 18 31 , 03 22 37 ,94 11 18 ,67 12 ,07 2007 55 20 36 ,36 17 31 ,00 16 ,36 16 ,36 2008 47 18 38 ,30 15 31 , 91 17,02 12 ,77 2009 52 19 36 ,54 15 28,85 10 19 , 23 15 ,38 ... 58 7,67 10 1 ,32 21 2,78 18 2 ,38 2007 740 10 0 13 , 51 55 7, 43 12 1, 62 14 1, 98 19 2,57 2008 657 87 13 , 24 47 7 ,15 11 1, 67 10 1, 52 19 2,89 2009 725 84 11 ,59 52 7 ,17 1, 24 11 1, 52 12 1, 66 2 010 (6 tháng ... (6 tháng ñ u năm) 35 0 56 16 ,00 25 7 ,14 2,00 2,28 16 4,57 T ng 32 28 434 13 , 44 237 7 ,34 49 1, 52 64 1, 98 84 2,60 Ngu n: s li u th ng kê tr m nghiên c u ñà ñi u Ba Vì, 2 010 T s li u th ng kê b ng...
 • 84
 • 215
 • 0

Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên lợn nái nuôi tại thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang và phương pháp điều trị bệnh.

Đánh giá tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên lợn nái nuôi tại thị trấn Bích Động - huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang và phương pháp điều trị bệnh.

Nông - Lâm - Ngư

... (con) (%) 5,26 10 0 15 ,38 50 50 15 20,00 66,67 33 ,33 47 12 ,77 66,67 33 ,33 Qua bảng 3. 3 ta thấy, tỷ l mắc bệnh l n nái thấp l a – Sau tăng dần qua l a đẻ mắc bệnh cao l n nái đẻ l a thứ 3- 4 5-6 Điều ... trọt Bảng 1. 1 Tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp thị trấn Bích Động Chỉ tiêu ĐVT Năm 2 010 2 011 2 012 Tổng DT gieo trồng Ha 35 0 32 7 32 5 1. 1 L a năm Ha 33 5 31 0 30 7 Năng suất Tạ/ha 53, 5 58 ,3 ... Viêm tử cung 15 14 90, 91 Bệnh ghẻ 11 6 12 12 10 0 Đạt yêu cầu Công tác khác Đỡ đẻ ( l n ) 250 250 10 0 Tiêm sắt 260 260 10 0 Thiến l n đực 23 23 10 0 Phối giống cho l n nái 15 Thụ thai 10 0 3. 2 Kết thực...
 • 50
 • 419
 • 0

Đo và điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ bằng nam châm vĩnh cửu, hiển thị tốc độ ra màn hình LCD

Đo và điều chỉnh tốc độ động cơ một chiều kích từ bằng nam châm vĩnh cửu, hiển thị tốc độ ra màn hình LCD

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Thyristor Cách ly quang IC Nguồn IC TCA785 CON-H2 BT1 51 TLP5 21_ 1 LA7 812 TCA785 J Giá Trị 1K 4K7 6K2 10 K 22K 1K 10 0K C1 03 C104 10 00uF-25V 2A 3A Số L ợng (Cái) 1 1 2 1 2 1 Ghi Chú Trở thường Tụ gốm ... Hiện: Nhóm 13 Page 44 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Áp dụng kết chương 3- phần - a ta tính giá trị R1 R1 = U LED E ( − 1) = ( − 1) = 13 3 3 .3 I LED U LED 0.0 015 Nhưng thực tế điện trở 1K3 ta chọn R1=1K6 b: Khối ... C1 03 10 uF 10 00uF-25V DIODE cầu BR 2A LED D 3V -15 mA Transistor BC1 41 TIP 41 10 Công Tắc Thạch Anh IC 11 12 13 ENCODER Cách Ly Quang Dăm CT Crystal ADC0804 AT89C52 ECODER TLP5 21_ 1 COM-H2 COM-H3 12 MHz...
 • 62
 • 703
 • 3

Đầu phát triển tại chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội

Đầu tư phát triển tại chi nhánh lắp máy điện nước và xây dựng – công ty cổ phần xây dựng số 1 hà nội

Báo cáo khoa học

... qun l VT phỏt trin ngun nhõn lc VT khỏc 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 Giai on (20052009) 10 0 29.00 31 .00 27.25 26.75 26.75 28 .14 36 .24 35 .62 37 .12 38 .60 38 .35 37 .17 19 . 23 18 .12 19 .66 18 .56 19 .02 18 .94 11 .00 ... thng qun l 2 01. 04 18 2.59 18 5.68 957.94 Vn u t cho phỏt trin 12 6.829 11 9. 73 ngun nhõn lc 15 0. 015 14 5.44 14 1.05 6 83. 059 Vn u t khỏc 13 . 262 13 . 936 1 13 . 18 2 2 21. 72 52.288 16 6. 91 20.759 12 . 936 (Ngun: ... 4. 015 .464 9.487.958 15 .18 2.946 L i thc hin 775.699 814 .697 1. 747 .14 2 Li nhun thc hin trờn CSH 8,8 11 .46 10 Nguyờn giỏ ti sn c nh 9. 716 .10 8 12 . 13 6 .405 20. 737 .7 63 11 Tng phc v SXKD 18 .36 4 .30 1 46.0 73. 628...
 • 20
 • 194
 • 0

Đề cương chi tiết học phần Phân tích đầu chứng khoán 1 (Học viện tài chính)

Đề cương chi tiết học phần Phân tích đầu tư chứng khoán 1 (Học viện tài chính)

Cao đẳng - Đại học

... sỏch (P/B) 4 .3 Cỏc l thuyt c bn phõn tớch k thut 4 .3. 1 L thuyt DOW 4 .3. 2 L thuyt lng cha c bự p 4 .3. 3 L thuyt l l 4 .3. 4 L thuyt v tng-gim 4 .3. 5 L thuyt ch s tin cy 4 .3. 6 L thuyt danh ... phõn tớch k thut 4 .3. 1 L thuyt DOW 4 .3. 2 L thuyt lng cha c bự p 4 .3. 3 L thuyt l l 4 .3. 4 L thuyt v tng-gim 4 .3. 5 L thuyt ch s tin cy 4 .3. 6 L thuyt danh mc u t hin i 4 .3. 7 L thuyt bc i ngu ... thuyết tập luận hành 0,5 1, 0 0,5 1, 5 2,5 2,5 2,0 2,5 0,5 2,5 2,0 Tự học tự nghiên cứu Tổng cộng 1, 0 1, 5 3, 0 4,5 4,0 5,5 7,0 11 ,5 7,0 9,5 5,0 9,5 11 ,0 15 ,5 2,0 2,5 Chng 4: Phõn tớch k thut 4 .1 nh ngha...
 • 7
 • 299
 • 0

ại sao lợi nhuận lại là động lực thúc đẩy kinh tế thị trường bản chủ nghĩa phát triển đồng thời nó lại làm tăng mâu thuẫn trong chủ nghĩa bản

ại sao lợi nhuận lại là động lực thúc đẩy kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa phát triển đồng thời nó lại làm tăng mâu thuẫn ở trong chủ nghĩa tư bản

Kinh tế - Thương mại

... suất l i nhuận giảm xuống Những hạn chế ông không phân biệt l i nhuận thặng d Quan điểm trờng phái Samuellson l i nhuận Theo Samuellson l i nhuận kinh doanh l i tức ẩn, l i nhuận phần thởng cao ... điển l i nhuận Quan điểm trờng phái Samuellson l i nhuận .7 Học thuyết Mác -L nin .8 II Tại l i nhuận l i động l c thúc đẩy kinh tế thị trờng t chủ nghĩa phát triển đồng thời l i l m tăng ... Thực chất tỷ l phân chia ngày lao động thành thời gian lao 11 động cần thiết thời gian lao động thặng d, nhng không biểu l ng tuyệt đối bóc l t tức khối l ng giá trị thặng d Khối l ng giá trị...
 • 30
 • 509
 • 0

Xem thêm