tổng quan về các công trình lấy nước dọc sông hồng trên địa bàn hà nội

lập trình C# dành cho người tự học

lập trình C# dành cho người tự học

Cao đẳng - Đại học

... Khách Hàng theo Thành Phố: Hiển thị tổng số khách hàng theo Thành Phố • Hóa Đơn theo Khách Hàng: Hiển thị tổng sỗ lioa đơn khách hàng C#DÀNI C O nm FựKQC H PÉẦN1 - CltfKW :6101 THIỆU QUAn LỶ ... ứng dụng đơn giản quảnbán hàng Sau hoàn thành tập phần ,các bạn tạo ứng dụng quảnbán hàng có giao diện hình ■一 M é (luàn donh mní hda đdn lv ịin QUAN ĨÁ BÁN HÀNG NgttOl thực hiện: Cmd.il ... hóa đơn: Mã hóa đơn, Mã khách hàng, Mã nhân viên, Ngày lập hóa đơn, Ngày nhận hàng • I Xem danh mục Thành Phố: Cho phép xem danh mục tỉhành phố: Thành Phố, Tên Thành Phố Xem danh mục Chỉ tiết...
 • 321
 • 5,775
 • 1

Xây dựng quảnbán hàng tại Cty cổ phần thiết bị máy tính Thiên An

Xây dựng quản lý bán hàng tại Cty cổ phần thiết bị máy tính Thiên An

Kinh tế - Thương mại

... hng Nhà cung cấp Tìm nhà c2 Nhà cung cấp Thương lượng DS nhà cung cấp Mua hàng DS mặt hàng nhập Thông tin nhà c2 dự trù Số hiệu mặt hàng mua Danh sách mặt hàng nhập Báo cáo nhập Giao hàng Hàng ... chiu ca mt quan h Chiu ca mt quan h ch s lng cỏc thc th tham gia vo quan h ú Ngi ta ch chia lm loi: Mt chiu, hai chiu v nhiu chiu Quan h mt chiu l mt quan h m mt ln ca mt thc th c quan h vi nhng ... 45 3.3.4 S DFD: T chi bỏn hng Khách hàng Hng + Phiu xut Thông tin khách hàng Yêu cầu mua hng NH CUNG CP Gửi đơn đặt hàng Thôn g tin nhà cung cấp Hng bỏn Hàn g+ Hóa đơn Thanh toán Hng KM QUN...
 • 82
 • 906
 • 14

Xây dựng Quảnbán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị máy tính Thiên An

Xây dựng Quản lý bán hàng tại Công ty cổ phần thiết bị máy tính Thiên An

Quản trị kinh doanh

... nhp hng Nhà cung cấp Tìm nhà CC Nhà cung cấp Thương lượng DS nhà cung cấp Mua hàng DS mặt hàng nhập Thông tin nhà c2 dự trù Số hiệu mặt hàng mua Danh sách mặt hàng nhập Báo cáo nhập Giao hàng Đối ... chiu ca mt quan h Chiu ca mt quan h ch s lng cỏc thc th tham gia vo quan h ú Ngi ta ch chia lm loi: Mt chiu, hai chiu v nhiu chiu Quan h mt chiu l mt quan h m mt ln ca mt thc th c quan h vi nhng ... S DFD: * Mc 0: Hng + Phiu xut Thông tin khách hàng Gửi đơn đặt hàng T chi bỏn hng Khách hàng Yêu cầu mua hng NH CUNG CP Thông tin nhà cung cấp Hàng + Hóa đơn Thanh toán Hng bỏn Hng KM QUN Lí...
 • 123
 • 352
 • 0

Xây dựng ứng dụng quảnbán hàng bằng Visual Basic

Xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng bằng Visual Basic

Kĩ thuật Viễn thông

... liên quan đồng ý mua hàng khách hàng đặt hàng công ty yêu cầu khách hàng ghi rõ thông tin tên tuổi, tên công ty, địa chỉ… để tiến hành lập đơn đặt hàng 3.1.3- Nhà quảnCác hoạt động nhà quản ... khách hàng Nhà quản lý giao tiếp theo dõi khách hàng thông qua thông tin mà khách hàng cung cấp mua hàng Dựa vào thông tin để giữ liên lạc với khách hàng đồng thời theo dõi xem công ty có khách hàng ... lớp Khách hàng Sản phẩm công ty 3.2.1.2- Danh sách đối tượng quan hệ STT Tên Loại Khách hàng Đối tượng sản phẩm công ty Đối tượng Mua Quan hệ Ý nghĩa Mô tả khách hàng mua sản phẩm công ty Mô...
 • 44
 • 1,986
 • 21

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng quảnbán hàng tích hợp môđun đặt hàng trên thiết bị di động

Nghiên cứu xây dựng ứng dụng quản lý bán hàng tích hợp môđun đặt hàng trên thiết bị di động

Công nghệ thông tin

... khoá chính, ch mã nghành hàng trung tâm mua s m quy nh Ten: tên c a nghành hàng Mieuta: miêu t c a m i nghành hàng Conquanly: cho bi t nghành hàng qu n lý hay không B ng lo i hàng: Tên field Ki ... Ten: tên c a lo i hàng Manh: khoá ngo i, mã nghành hàng tham chi u lo i hàng thu c nghành hàng n b ng nghành hàng Ch Mieuta: Miêu t m i lo i hàng SVTH: Hu nh Huy C ng – Võ Công Khanh Trang 16 ... S H P L T HÀNG K T N I CSDL MÃ HOÁ (Tên ng nh p/m t D li u mã hoá Thông tin gi hàng S S THÀNH CÔNG THÀNH CÔNG THÊM GI HÀNG TR V TRANG CH SVTH: Hu nh Huy C ng – Võ Công Khanh S THÀNH CÔNG Trang...
 • 66
 • 340
 • 0

Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quảnbán hàng

Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng

Kỹ thuật lập trình

... ,n Mỗi hàng quan hệ (tuples) Quan hệ tập tích Decard D1× D2× D3× ×Dn gọi quan hệ n Khi có n thành phần ( n cột ), cột quan hệ gọi thuộc tính 1.2 Khái niệm Cơ sở liệu phân tán Vì yêu cầu công ty, ... tiến trình địa phương tương ứng với nguyên tắc đơn giản hoá công việc: đặt liệu gần chương trình ứng dụng thường xuyên sử dụng liệu Thực tiến trình địa phương mục đích sở liệu phân tán Cách đơn ... cửa hàng Các chi nhánh có CSDL nhỏ hoạt động cửa hàng người bán hàng người quản lý chi nhánh cập nhật vào CSDL địa phương Dữ liệu tải lên CSDL tổng để lên kê, báo cáo kinh doanh phục vụ cho nhà...
 • 31
 • 751
 • 2

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SƠ DỮ LIỆU NÂNG CAO Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quảnbán hàng

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SƠ DỮ LIỆU NÂNG CAO Ứng dụng mô hình CSDL phân tán giải quyết bài toán quản lý bán hàng

Cơ sở dữ liệu

... Nội dung trình bày  Cơ sở liệu phân tán gì?  Tại phải sử dụng sở liệu phân tán  Phân tán vs Tập trung  Ưu nhược điểm sở liệu phân tán  Hệ thống quảnbán hàng BigShop 2/8 ... down toàn hệ thống thấp Chi phí vận hành thấp 5/8 Phân tán VS tập trung PHÂN TÁN T ẬP TRUNG Tính sẵn sàng cao Tính sẵn sàng thấp Chi phí vận hành thấp Chi phí vận hành cao Khó quản lý Dễ quản lý ... Hiệu hoạt động 6/8 Tổng kết  Nắm mô hình CSDL phân tán  Nắm số phương pháp thiết kế CSDL phân tán  Đánh giá thiết kế CSDL phân tán  Ứng dụng giải toán thực tế 7/8 Xin chân thành cảm ơn 8/8 ...
 • 8
 • 294
 • 4

TÌM HIỂU VỀ ONTOLOGY VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢNBÁN HÀNG NÔNG SẢN TRỰC TUYẾN

TÌM HIỂU VỀ ONTOLOGY VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG NÔNG SẢN TRỰC TUYẾN

Hệ thống thông tin

... Hiện việc cải tiến công cụ phục vụ công nghệ web quan trọng nhiều cá nhân, tổ chức quan tâm Với thông tin có sẵn tỉ lệ gia tăng người dùng nay, khẳng định Web công nghệ thành công gây ấn tượng ... thiết cho việc tái sử dụng mở rộng Ontology 1.3.4 Các thành phần Ontology Các cá thể (Individuals): Các cá thể thành phần bản, tảng Ontology Các lớp (Classes): lớp nhóm, tập hợp đối tượng trừu ... quảnbán hàng nông sản trực tuyến Các thuộc tính thể mối quan hệ lớp, đối tượng liệu (individual) với quan hệ với liệu Ngôn ngữ ontology chia thuộc tính thành hai loại khác thuộc tính quan hệ...
 • 19
 • 758
 • 4

Xây dựng & quản lý Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Xây dựng & quản lý Ngân hàng đề thi trắc nghiệm trên Web trên mạng theo công nghệ JSP

Công nghệ thông tin

... Server Ta thực thành công việc tạo kết nối IIS JRUN Web Server 4.Cu hỡnh v to ng dng web (Web Application): 4.1.To mi ng dng Web: Tạo VD theo giáo trình: Tạo ứng dụng BookOnline Các bớc tạo ứng ... Server 100 on 3.2.S dng b h tr kt ni (JRUN Connector Wizard): Trong trình thực tập nhu cầu phối hợp chạy ASP JSP Trên cổng Nên trình cài cấu hình JRUN phải thực thêm bớc sử dụng trợ giúp kết nối ... Window 2000 server nên ta chọn phiên IIS 5.0 B6: Nhập vào địa IP JRUN Web Server Trong trờng hợp máy ta không nối mạng ta nhập địa 127.0.0.1 địa cục B7: Nhập số hiệu cổng mà JRUN dùng để lắng nghe...
 • 57
 • 636
 • 0

luận văn:xây dựng quảnbán hàng tại công ty cổ phần thiết bị máy tính thiên an pdf

luận văn:xây dựng quản lí bán hàng tại công ty cổ phần thiết bị máy tính thiên an pdf

Công nghệ thông tin

... Tìm nhà c2 Nhà cung cấp Nhà cung cấp Thơng lợng DS nhà cung cấp Mua hàng DS mặt hàng nhập Thông tin nhà c2 dự trù Số hiệu mặt hàng mua Danh sách mặt hàng nhập Báo cáo nhập Giao hàng Đối chiếu Hàng ... chiu ca mt quan h Chiu ca mt quan h ch s lng cỏc thc th tham gia vo quan h ú Ngi ta ch chia lm loi: Mt chiu, hai chiu v nhiu chiu Quan h mt chiu l mt quan h m mt ln ca mt thc th c quan h vi nhng ... An 47 3.3.4 S DFD: T chi bỏn hng Khách hàng Hng + Phiu xut Thông tin khách hàng Yêu cầu mua hng Gửi đơn đặt hàng NH CUNG C P Hàn g+ Hóa đơn Thôn g tin nhà cung cấp Hng bỏn Thanh toán Hng KM QUN...
 • 85
 • 408
 • 3

Xây dựng quảnbán lẻ thiết bị CNTT Công ty TNHH Dịch vụ hệ thống thông tin FPT

Xây dựng quản lý bán lẻ thiết bị CNTT Công ty TNHH Dịch vụ hệ thống thông tin FPT

Tài chính - Ngân hàng

... tối đa 100.000.000 VND Ví dụ: Phiếu xuất hàng nhà phân phối Nội BM2 : PHIẾU XUẤT HÀNG Đại lý :Nhà phân phối Nội .Ngày lập phiếu : 04/04/2011 Stt Mặt hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Máy tính ... thoại: Địa chỉ: Quận: Ngày tiếp nhận: Email: QĐ1: Có loại đại lý (1,2) Có thành phố lớn Trong thành phố lớn có tối đa đại lý Ví dụ: BM1: HỒ SƠ ĐẠI LÝ Tên: Nhà phân phối Nội .Loại ... Tháng: 04/2011 Stt Đại lý Số xuất phiếu Tổng trị giá Tỷ lệ Nhà phân phối 20 Nội 2000.000.000 52,63% Nhà phân phối Đà 15 Nẵng 180.000.000 BM5.2 47,37% Báo cáo công nợ đại lý Vương Văn Thực CNTT...
 • 23
 • 192
 • 0

Phân tích thiết kế hệ thống quảnbán hàng

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

Công nghệ thông tin

... tiết quan hệ; a Quan hệ : KHACH_HANG Tên quan hệ : KHACH_HANG NGÀY: STT Thuộc tính Diễn giải MS_KH TEN_KH DC_KH EMAIL_KH DT_KH FAX QUOC_GIA Tổng số Mã số khách hàng Tên khách hàng Địa khách hàng ... Output: kích hoạt form sửa nhà cung cấp Table liên quan: Giải thuật: 37 Mở from sửa nhà cung cấp From sửa nhà cung cấp Tên đối tượng Mã số nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Đòa nhà cung cấp Điện Kiểu Đối ... PK 135 b Quan hệ: NHA_CUNG_CAP Tên quan hệ : NHA_CUNG_CAP NGÀY: STT Thuộc tính Diễn giải MS_NHACC TEN_NHACC DC_NHACC DT_NHACC Kiểu DL Mã số nhà cung cấp C Tên nhà cung cấp C C Địa nhà cung cấp...
 • 81
 • 9,802
 • 36

Phân tích thiết kế thông tin quảnbán hàng

Phân tích thiết kế thông tin quản lý bán hàng

Công nghệ thông tin

... #MaNhaCungCap Mã nhà cung cấp hàng hóa TenNhaCungCap Tên nhà cung cấp hàng hóa DiaChi Địa nhà cung cấp ThanhPho Thành Phố nhà cung cấp MaVung Mã vùng nhà cung cấp QuocGia Quốc gia nhà cung cấp SoPhone ... hàng Trường ĐHKHTN 2008 ng tin p g h ơn a n Th hó Thơng tin hàng hóa Thơng tin hàng nh p Mã hàng hóa Thơng tin s lư ng hàng hóa tin ng ng Th h i ng tin p g h ơn a n Th hó lo s tin g g hàn ... Mã đơn đặt hàng MaNhaCungCap Mã nhà cung cấp hàng hóa Mã nhân viên đặt hàng MaNhanVien MaMatHang Mã mặt hàng MaPhuongThuc Mã phương thức vận chuyển Chuyen hàng hóa NgayDat Ngày Đặt hàng hóa NgayChuyenDen...
 • 50
 • 706
 • 0

phân tích thiết kế mô hình quảnbán hàng ở công ty TNHH Thương mại Việt Bình

phân tích thiết kế mô hình quản lý bán hàng ở công ty TNHH Thương mại Việt Bình

Công nghệ thông tin

... yếu công ty nướcCác sản phẩm lốp công ty nhập từ nhà sản xuất nội địa nước • Được thành lập từ năm 2005 • Tổng số cán bộ, công nhân viên công ty 30 người • Doanh thu hàng năm 30 tỷ VND • Địa ... khách hàng + Sửa chữa, lắp ráp theo yêu cầu khách hàng Mô tả nghiệp vụ bán hàng công ty Quy trình bán hàng  Lập đơn đặt hàng: Khi khách hàng có nhu cầu mua hàng công ty, khách hàng tiến hành ... đơn đặt hàng tới) Sau giao hàng cho khách thành công, công ty có trách nhiệm chăm sóc khách hàng cách cam kết bảo hành : “Nếu sản phẩm lỗi bảo hành theo quy chế nhà sản xuất mà đại diện công ty...
 • 67
 • 1,066
 • 7

Phân tích thiết kế hệ thống quảnbán hàng

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

Kĩ thuật Viễn thông

... #MaNhaCungCap Mã nhà cung cấp hàng hóa TenNhaCungCap Tên nhà cung cấp hàng hóa DiaChi Địa nhà cung cấp ThanhPho Thành Phố nhà cung cấp MaVung Mã vùng nhà cung cấp QuocGia Quốc gia nhà cung cấp SoPhone ... hàng Trường ĐHKHTN 2008 ng tin p g h ơn a n Th hó Thơng tin hàng hóa Thơng tin hàng nh p Mã hàng hóa Thơng tin s lư ng hàng hóa tin ng ng Th h i ng tin p g h ơn a n Th hó lo s tin g g hàn ... Mã đơn đặt hàng MaNhaCungCap Mã nhà cung cấp hàng hóa Mã nhân viên đặt hàng MaNhanVien MaMatHang Mã mặt hàng MaPhuongThuc Mã phương thức vận chuyển Chuyen hàng hóa NgayDat Ngày Đặt hàng hóa NgayChuyenDen...
 • 50
 • 3,342
 • 9

Phân tích thiết kế hệ thống quảnbán hàng

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

Kĩ thuật Viễn thông

... 0918.775.368 Chơng I Tổng quan công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast I Khảo sát Tình hình công ty Quá trình hình thành, cấu tổ chức công ty a Quá trình hình thành Ngày ứng dụng công nghệ thông ... phát triển sản phẩm Phòng tổng hợp Phòng tổng hợp Các công việc phòng ban công ty Hội đồng quản trị:Nhiệm vụ xác định chiến lợc dài hạn công ty Giám đốc công ty: Điều hành thực chiến lợc đề ra, ... Lập trình: Sau thiết kế vật lý xong công việc lập trình để xây dựng chơng trình máy tính Thực chất công việc chuyển đổi thiết kế vật lý hệ thống thành chơng trình máy tính - Thử nghiệm chơng trình: ...
 • 91
 • 3,258
 • 9

Phân tích, thiết kế hệ thống quảnbán hàng

Phân tích, thiết kế hệ thống quản lý bán hàng

Công nghệ thông tin

... điện tử LG NK Công ty TNHH NK SS Công ty Samsung điện Hai Bà Trng - Nội 8546837 Thái Hà- Nội 8372888 tử Lý Thờng Kiệt - Nội 9127842 K02 Công ty điện tử Hải Bạch Mai - Nội Phong 8645732 ... tính + Địa liên hệ + Số điện thoại + Tình hình bán hàng ngày nhân viên Các yêu cầu với Kho hàng Các thông tin Kho hàng bao gồm: + Tên kho + Địa kho + Lợng hàng kho Các yêu cầu loại chứng từ Các ... cửa hàng kinh doanh sản phẩm Tại cửa hàng qui trình kinh doanh diễn nh sau: 19 + Đơn đặt hàng: Khách hàng gửi đơn đặt hàng tới phận bán hàng Bộ phận bán hàng xử lý đơn đặt hàng (duyệt đơn) thành...
 • 54
 • 1,482
 • 3

Phân tích thiết kế hệ thống quảnbán hàng xuất khẩu.

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng xuất khẩu.

Quản trị kinh doanh

... PK Mã số khách hàng Tên khách hàng Địa khách hàng Email khách hàng Số điện thoại khách hàng Số fax khách hàng Quốc gia khách hàng b Quan hệ: NHA_CUNG_CAP Tên quan hệ : NHA_CUNG_CAP NGÀY: STT Thuộc ... số nhà cung cấp C Tên nhà cung cấp C Địa nhà cung cấp C Số điện thoại nhà cung S cấp Số byte 20 50 MGT Loại DL B B B K Ràng buộc PK MGT Loại DL B B B Ràng buộc PK Mã số khách hàng Tên khách hàng ... sách nhà cung cấp Input: Output: kích hoạt form sửa nhà cung cấp Table liên quan: Giải thuật: 35 35 From sửa nhà cung cấp Tên đối tượng Kiểu Đối tượng Mã số nhà cung cấp Tên nhà cung cấp Đòa nhà...
 • 79
 • 873
 • 0

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢNBÁN HÀNG

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Kế toán

... viên Thống kê tình hình bán hàng Hóa đơn bán hàng hàng Kho Hóa đơn Hóa đơn bán Tổng hợp hàng bán toán Hàng hóa Báo cáo xuất nhập tồn Hóa đơn toán Bảng kê hóa đơn bán hàng Bảng kê phiếu nhập Bảng ... cáo Trợ giúp Khách hàng Đăng kýngười dùng Cập nhật hang tồn Kết thúc Nhà c.c Phiếu nhập Hàng hóa Hướng Thống kê danh mục dẫn sử dụng Khách hàng Thống Giới thiệu ch .trình kê hàng nhập Phiếu nhập ... hàm vào thuộc tính phải tách thành thuộc tính khác có quan hệ với o Mô hình quan hệ Mô hình quan hệ danh sách tất thuộc tính thích hợp cho thực thểcủa mô hình liệu Mục đích xây dựng mô hình quan...
 • 12
 • 1,237
 • 0

Xem thêm