tổng quát về ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv doc

TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV).DOC

TỔNG QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV).DOC

Kế toán

... Thạch;… • Thời kỳ từ 1990- nay: Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam theo Quyết định số 401CT ... 1981- 1990: Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam Ngày 24/06/1981, Ngân hàng Kiến Thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết ... đoàn Tài với tru cột Ngân hàng- Bảo hiểm- Chứng khoán -Đầu Tài trình thủ ng xem xét định Loại hình doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam doanh nghiệp nhà nước...
 • 28
 • 6,017
 • 42

Khái quát về Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung.DOC

Khái quát về Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam và chi nhánh Quang Trung.DOC

Kế toán

... dựng phát triển đất nước : - Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam từ ngày 26/04/1957 - Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam từ ngày 24/06/1981 - Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ ngày 14/11/1990 Ngân ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 PHẦN I: Khái quát Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung I Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đầu ... đánh giá ngân hàng liên doanh hiệu Việt Nam ; Liên doanh Ngân hàng Lào – Việt thành lập tháng 6/1999 ; Liên doanh Tháp BIDV, thành lập tháng 11/2005 ) ; khối đầu II Ngân hàng đầu phát triển...
 • 29
 • 741
 • 4

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI.DOC

TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VÀ CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI.DOC

Kế toán

... định phát huy vị Ngân hàng ĐT&PT Nam Hà Nội địa bàn thủ đô 22 MỤC LỤC PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 1.1 Ngân hàng Đầu Phát triển( NH ... - Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây dựng khu vực I – Ngân hàng Đầu Xây dựng thành phố Hà Nội(10/1981 – 2/1983) - Phòng đầu xây dựng huyện Nam Hà Nội – Ngân hàng nhà nước huyện Nam Hà Nội (2/1983 ... nội quy,quy chế ngân hàng. Kể năm 1995 đến nay,khi hệ thống BIDV chuyển từ Ngân hàng cấp phát sang ngân hàng thương mại với nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ,tín dụng dịch vụ ngân hàng; nhận thức tầm...
 • 23
 • 672
 • 4

Báo cáo tổng quan về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang trung

Báo cáo tổng quan về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang trung

Kinh tế - Thương mại

... làm việc Ngân hành Đầu phát triển chi nhánh Quang Trung I TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH QUANG TRUNG 1.Giới thiệu chung Ngân Hàng Đầu phát triển Việt Nam Ngày ... Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Quang Trung Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng địa bàn ngày tăng, ngày 1/4/2005 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) thức công ... Đứng đầu Giám đốc Chi nhánh đại diện theo uỷ quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam quan hệ với tổ chức, cá nhân phạm vi chức năng, nhiệm vụ Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển...
 • 42
 • 837
 • 9

Tổng quan về ngân hàng đầu phát triển Việt Nam

Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Phát triển Việt Nam đơn vị thành viên thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam thành lập theo định số 292/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2005 Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, ... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (gọi tắt BIC) Tên Việt Nam: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu ... tài chính, Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt – Úc đổi tên thành công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam dựa sở Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam mua lại toàn phần vốn góp Công ty...
 • 15
 • 502
 • 0

Tổng quan về ngân hàng đầu phát triển Việt Nam

Tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... qua (NHĐT & PTVN) có tên gọi: - Ngân hàng kiến thiết Việt Nam - Ngân hàng Đầu t xây dựng Việt Nam - Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam Từ ngày 14/11/1990 Ngân hàng ĐT & PTVN doanh nghiệp nhà ... mở rộng đại lý với 400 Ngân hàng quan hệ toán với 50 ngân hàng giới Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam ngân hàng chủ lực thực thi sách tiền tệ quốc gia phục vụ đầu t phát triển Quá trình 43 năm ... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng I Sự hình thành phát triển Ngân hàng Đầu t Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam (NHĐT & PTVN) đợc thành lập...
 • 17
 • 484
 • 0

KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

KHÁI QUÁT VÈ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Tài chính - Ngân hàng

... 2 PHẦN I: KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI 1.1 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam( NH ĐT&PT VN) NH ĐT&PT VN thành lập ngày ... - Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây dựng khu vực I – Ngân hàng Đầu Xây dựng thành phố Hà Nội( 10/1981 – 2/1983 ) - Phòng đầu xây dựng huyện Nam Hà Nội – Ngân hàng nhà nước huyện Nam Hà Nội( ... 2/1983 – 12/1986 ) - Chi nhánh Ngân hàng Đầu Xây Dựng huyện Nam Hà Nội – Ngân hàng Đầu Xây dựng thành phố Hà Nội( 12/1986 – 12/1991 ) - Chi nhánh NH ĐT&PT huyện Nam Hà Nội – NH ĐT – NH ĐT&PT...
 • 23
 • 509
 • 0

Khái quát về ngân hàng đầu phát triển Việt Nam

Khái quát về ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... t phát triển Việt Nam 1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đầu t phát triển Nam định (BIDV nam định) 1.1 Giới thiệu BIDV: 1.2 Lịch sử hình thành phát triển BIDV : ... huy động chủ trơng Ngân hàng Đầu t Phát triển Việt Nam, UBND tỉnh quản lý Ngân hàng Đầu t Phát triển Nam Định tiến hành cho vay dự án theo mục tiêu kế hoach, theo đờng lối phát triển kinh tế Đảng ... gọi Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam (trực thuộc Bộ tài ) theo định 117/TTg ngày 26 tháng năm 1957 Thủ tớng Chính phủ; 1981: Đổi tên thành Ngân hàng Đầu t phát triển Việt Nam ( trực thuộc Ngân hàng...
 • 27
 • 411
 • 2

KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY

KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦU GIẤY

Tài chính - Ngân hàng

... cấp phát, cho vay lĩnh vực đầu xây dựng Từ ngày 1/1/1995 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam nói chung Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy nói riêng thực hoạt động Ngân hàng ... định Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Tổ chức phổ biến hướng dẫn triển khai thực chế, quy chế nghiệp vụ văn pháp luật Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - ... Ngân hàng kiến thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam, tách khỏi Bộ tài chính, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi điểm đổi tên thành chi nhánh Ngân hàng Đầu tư...
 • 17
 • 984
 • 5

tổng quan về ngân hàng đầu phát triển việt nam- chi nhánh hà thành

tổng quan về ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam- chi nhánh hà thành

Kinh tế - Quản lý

... cấp phát tín dụng đầu không bị ách tắc Giai đoạn 1990- 2000 Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Đây thời đường lối đổi ngân hàng lĩnh vực: Tự lo vốn để phục vụ đầu ... Nam, xây dựng công trình quốc kế dân sinh đổ nát chiến tranh Giai đoạn 1981- 1990 Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam Việc đời Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam có ... không vượt 25% tổng dư nợ cho vay, theo quy định Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Việc cho vay trung dài hạn có lượng tăng qua năm điều chứng tỏ ngân hàng thẩm định hiệu dự án đầu nên tín...
 • 22
 • 335
 • 0

Tổng quan về Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà Nội

Tổng quan về Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam và Chi nhánh Đông Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) BIDV CHI NHÁNH ĐÔNG HÀ NỘI (TỔ 3, THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HUYỆN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI) 1.1 Lịch sử hình thành ,phát triển chức Ngân hàng Đầu ... Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Quyết định số 259-CP Hội đồng Chính phủ Nhiệm vụ chủ yếu Ngân hàng Đầu ... doanh Chi nhánh năm gần Em nhận thấy Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Hà nội sở tiên phong đầu toàn hệ thồng Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, có trình độ công nghệ đại, cán...
 • 38
 • 277
 • 1

Báo cáo về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV)

Báo cáo về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Kinh tế - Thương mại

... Việt Nam (BIDV) Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng đâu phát triển (BIDV) bốn ngân hàng lớn Việt Nam (bao gồm ngân hàng ngoại thương – VCB, ngân hàng công thương – VietinBank, ngân hàng Nông ... marketing ngân hàng BIDV tạo điều kiện cho em hoàn thành báo cáo Phạm Thu Hằng Marketing 47A Báo cáo thực tập tổng hợp CHƯƠNG GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG I Tổng quan ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam ... 1990- 1994 o Ngày 14/11/1990, Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam o Nhiệm vụ BIDV thay đổi bản: Tiếp tục nhận vốn ngân sách vay dự án thuộc tiêu...
 • 49
 • 994
 • 5

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam BIDV.DOC

Xây dựng quan hệ hợp tác với cơ quan Hải quan để thực hiện tốt công tác thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV.DOC

Kế toán

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I KHÁI QT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 1.1 Giới thiệu ngân hàng đầu phát triển Việt Nam 1.1.1 Sơ lược ngân hàng BIDV ... chuyển thành Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt Nam Ngày 14/11/1990 chuyển thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Lịch sử xây dựng, trưởng thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam chặng đường ... thu thuế XNK qua Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam BIDV Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài tập trung vào nội dung: - Đáng giá hoạt động số mặt Ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam năm gần - Thực...
 • 82
 • 502
 • 2

GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV).doc

GIẢI PHÁP GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV).doc

Tài chính - Ngân hàng

... Với tầm nhìn đó, Ngân hàng Đầu t & Phát triển Việt Nam thời gian qua tập trung đầu t, nghiên cứu, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử để phục vụ khách hàng, mang nét cho Ngân hàng Tuy nhiên, ... phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV Nhân viên ngân hàng liên lạc với khách hàng thông tin khách hàng cung cấp không hặoc khách hàng từ chối vay từ chối phát hành thẻ Sau khách hàng ... góp phần phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử BIDV b Mô tả : - Ngân hàng đa thông tin liên quan đến dịch vụ tín dụng cá nhân lên website Ngân hàng Các thông tin bao gồm : giới thiệu tổng quát, đối...
 • 16
 • 812
 • 8

Khái quát chung về ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh hà thành

Khái quát chung về ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hà thành

Kinh tế - Quản lý

... quan Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Hà Thành I Giới thiệu chung trình hình thành phát triển Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam từ trước tới Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ... đoạn 1990- 2000 Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Đây thời đường lối đổi ngân hàng lĩnh vực: Tự lo vốn để phục vụ đầu phát triển Phục vụ đầu phát triển theo đường ... ngành ngân hàng góp phần vào việc huy động vốn, mở rộng vốn đầu cho sản xuất phát triển, tạo điều kiện thu hút vốn đầu nước ngoài, tăng trưởng kinh tế nước Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam- ...
 • 25
 • 424
 • 1

Giới thiệu chung về Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIC) .DOC

Giới thiệu chung về Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) .DOC

Kế toán

... Ngân hàng Đầu Phát triển (BIDV) Vì công ty trực thuộc BIDV nhánh BIC mở rộng ng ứng với chi nhánh mà BIDV mở Khi có khách hàng gửi tiền BIDV có tiềm tài chính, có nhu cầu bảo hiểm cán ngân ... 2.7.3 .Đầu tài chính: Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu Phát triển thực đầu theo hướng chuyên nghiệp hoá nhằm nâng cao lực tài công ty, hỗ trợ hoạt động khai thác Ngoài ra, hoạt động đầu ... Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, BIC tiếp tục thực chiến lược cung cấp sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ truyền thống tích cực nghiên cứu, thiết kế để phát triển sản phẩm trọn gói từ Ngân hàng...
 • 26
 • 917
 • 1

Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam.

Giới thiệu chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam.

Tài chính - Ngân hàng

... Ngân hàng Kiến thiết Việt nam từ ngày 26/4/1957 Ngân hàng Đầu Xây dựng Việt nam từ ngày 24/6/1981 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam từ ngày 14/11/1990 Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam ... nam Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam thành lập theo nghị định số 177/TTg ngày 26 tháng năm 1997 Thủ ng Chính phủ Qua 51 năm hình thành phát triển ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam có ... cáo tổng hợp em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Quá trình hình thành phát triển Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu & Phát triển Việt Nam 1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng Đầu Phát triển Việt nam...
 • 21
 • 580
 • 0

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG

GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH HẬU GIANG

Quản trị kinh doanh

... c m chi nhánh ngân hàng ngân hàng u Phát Tri n t nh H u Giang c a h i ng qu n tr u Phát Tri n Vi t Nam + Căn c vào văn b n s 1428/NHNN-CNH ngày 25/12/2003 c a Th ng ngân hàng nhà nư c v ... toàn ngành Ngân hàng th c hi n sách ti n t qu c gia phát tri n kinh t xã h ic a t nư c Qua th i kỳ h at ng c a ngân hàng u phát tri n Vi t Nam ngân hàng ã có nh ng óng góp quan tr ng vào vi c ... khách hàng m c tiêu ho t ng: “Hi u qu kinh ng c a BIDV BIDV s l a ch n, tín nhi m c a t ch c kinh t , doanh nghi p hàng u c a c nư c, cá nhân vi c ti p c n d ch v tài ngân hàng 3.2 NGÂN HÀNG U TƯ...
 • 11
 • 746
 • 2

Báo cáo tổng hợp tại ngân hàng đầu phát triển việt nam chi nhánh đông đô

Báo cáo tổng hợp tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam và chi nhánh đông đô

Tài chính - Ngân hàng

... cáo thực tập tổng hợp PHẦN I : KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ I KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Lịch sử hình thành phát triển 1.1 Thời ... Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam, sở tiên phong đầu hệ thống Ngân Hàng Đầu Phát Triển Việt Nam, trọng triển khai nghiệp vụ ngân hàng bán lẻ, lấy phát triển dịch vụ đem ... tập tổng hợp II CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân Hàng Đầu Phát Triển Đông Đô thành lập sở nâng cấp phòng Giao dịch 14 Láng Hạ, vào...
 • 30
 • 209
 • 0

Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng Đầu phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội

Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội

Định giá - Đấu thầu

... quản trị Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam Đại diện theo ủy quyền Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, đơn vị hạch toán phụ thuộc hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, có dấu riêng ... tách khỏi Sở giao dịch I Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam trở thành chi nhánh cấp I trực thuộc Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam đổi tên Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Hà Nội theo định ... nhánh Ngân hàng Đầu Xây dựng khu vực thành phố Hà Nội thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Năm 1990, Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển huyện Gia Lâm thuộc Ngân hàng Đầu...
 • 62
 • 2,032
 • 0

Xem thêm