tổng hợp protein và sự tích lũy protein cơ thể

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan sự tích lũy trong thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... khoan tích lũy thể người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” thực thu thập thông tin, khảo sát, vấn, lấy mẫu, phân tích mẫu đánh giá mức độ ô nhiễm Mn nước giếng khoan tích lũy mangan thể ... giàu ti thể sắc tố [36] Sự tập trung hàm lượng mangan thấp mỡ Trong thể người, mangan tồn vài trạng thái oxi hóa hợp chất phức dạng ion tự Sau thực trình trao đổi chất, mangan thải loại khỏi thể ... hướng tăng lên Khi vào thể, mangan lưu giữ tích lũy tóc với nồng độ cao hàng trăm lần so với loại mô khác [37] Sự mặt mangan tóc giúp xác định tình trạng nhiễm độc không thể cấp tính mà nhiễm...
 • 19
 • 602
 • 0

nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan sự tích lũy trong thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội

nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã thượng cát, huyện từ liêm, hà nội

Khoa học tự nhiên

... Trần Hoàng Mai NGHIÊN CỨU SỰ Ô NHIỄM MANGAN TRONG NƢỚC GIẾNG KHOAN SỰ TÍCH LŨY TRONG THỂ NGƢỜI DÂN TẠI XÃ THƢỢNG CÁT, HUYỆN TỪ LIÊM, HÀ NỘI Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN ... thể ngƣời 13 1.3.1 Sự hấp thụ chuyển hóa mangan thể ngƣời 13 1.3.2 Nhiễm độc mangan ảnh hƣởng tới sức khỏe ngƣời 14 1.3.3 Sự tích lũy mangan tóc 16 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG ... khoan tích lũy thể người dân xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội” gồm mục tiêu cụ thể sau: Xác định nồng độ mangan nƣớc giếng khoan xã Thƣợng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội Nghiên cứu tích lũy mangan...
 • 84
 • 470
 • 0

Sơ lược về các bước tổng hợp protein hoạt tính mong muốn

Sơ lược về các bước tổng hợp protein có hoạt tính mong muốn

Công nghệ - Môi trường

... growht hormon mà để tổng hợp nhiều hợp chất khác mà nguồn nguyên liệu hạn chế đường tổng hợp hoá học gặp khó khăn Sau xin trình bày bước để tổng hợp protein theo phương pháp tổng hợp sinh học (synthetic ... sinh học Mặc dù số protein tổng hợp đường hoá học song phương pháp tổng hợp sinh học thể tính tối ưu thực tiễn cao Thực tế phương pháp áp dụng rộng rãi để tổng hợp số loại protein làm thuốc insulin, ... đắt nên việc tổng hợp protein đặt cách cấp thiết Trong thập niên gần đây, với bước tiến lớn công nghệ sinh học phân tử việc tổng hợp protein không khó khăn trước nhờ phương pháp tổng hợp sinh học...
 • 4
 • 458
 • 0

Sinh tổng hợp Protein: chế giải mã

Sinh tổng hợp Protein: Cơ chế giải mã

Sinh học

... sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào Sự điều hoà trình tổng hợp prôtêin sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào Sự điều hoà trình tổng hợp prôtêin sinh tổng hợp ... prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào Sự điều hoà trình tổng hợp prôtêin - ĐH tổng hợp prôtit tế bào sống trình cho phép tổng hợp nên loại prôtit mà thể cần kìm hảm việc tổng hợp nó, nhu cầu ... ADN liên quan đến tổng hợp prôtêin ? - Quá trình diễn ? - cấu trúc tham gia ? sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào sinh tổng hợp prôtêin Quá trình tổng hợp prôtêin tế bào...
 • 28
 • 824
 • 4

Tài liệu TIỂU LUẬN HOÁ SINH - Chủ đề: Sơ lược về các bước tổng hợp protein hoạt tính mong muốn ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN HOÁ SINH - Chủ đề: Sơ lược về các bước tổng hợp protein có hoạt tính mong muốn ppt

Báo cáo khoa học

... growht hormon mà để tổng hợp nhiều hợp chất khác mà nguồn nguyên liệu hạn chế đường tổng hợp hoá học gặp khó khăn Sau xin trình bày bước để tổng hợp protein theo phương pháp tổng hợp sinh học (synthetic ... sinh học Mặc dù số protein tổng hợp đường hoá học song phương pháp tổng hợp sinh học thể tính tối ưu thực tiễn cao Thực tế phương pháp áp dụng rộng rãi để tổng hợp số loại protein làm thuốc insulin, ... đắt nên việc tổng hợp protein đặt cách cấp thiết Trong thập niên gần đây, với bước tiến lớn công nghệ sinh học phân tử việc tổng hợp protein không khó khăn trước nhờ phương pháp tổng hợp sinh học...
 • 5
 • 490
 • 0

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP VỀ TỔNG HỢP LỰC PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM pdf

CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI TẬP VỀ TỔNG HỢP LỰC VÀ PHÂN TÍCH LỰC. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM pdf

Vật lý

... chất điểm đứng yên tác đứng yên tác dụng ba lực 4N, dụng ba lực, bỏ lực 5N 6N Nếu bỏ lực 6N hợp lực 6(N) hợp lực lực lại hai lực lại bao nhiêu? phải 6(N) Bài (9.2/tr30/SBT) Một chất điểm 102  62 ...  (rad )  900 8N 10N Hỏi góc hai lực 6N 8N bao nhiêu?    Bài (9.5/tr30/SBT) Một vật khối Hợp lực P  hai lực F1 F2  lượng 5kg treo ba dây Lấy cân với trọng lực P vật g=9,8m/s2 Tìm lực ... lực vuông góc mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật Vật giữ cân nên:    P  N  T  (1)  Phân tích P thành hai thành phần:  P vuông gốc mặt phẳng nghiêng: P  P cos   P2 song song mặt phẳng...
 • 3
 • 1,778
 • 12

Bài 9 (10-CB): tổng hợp lực phân tích lực- Điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 9 (10-CB): tổng hợp lực và phân tích lực- Điều kiện cân bằng của chất điểm

Vật lý

... LỰC TỔNG HỢP PHÂN TÍCH LỰC CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM TIẾT 17: BÀI 13: LỰC TỔNG HỢP PHÂN TÍCH LỰC I.LỰC, CÂN BẰNG LỰC II.TỔNG HỢP LỰC III.ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM IV.PHÂN TÍCH ... II.TỔNG HỢP LỰC u r F1 ur u F2 II.TỔNG HỢP LỰC ur F3 Nêu nhận xét tác dụng lực F1, F2 lên vật tác dụng lực F3 lên vật II.TỔNG HỢP LỰC 1.THÍ NGHIỆM D uu r F12 uA r F1 B O C ur F3 ur u F2 2.TỔNG ... ur u F2 2.TỔNG HỢP LỰC ur u F2 ur F3 u r F1 1.THÍ NGHIỆM II.TỔNG HỢP LỰC Định nghĩa: Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào vật lực tác dụng giống hệt lực Lực thay gọi hợp lực, lực thay...
 • 26
 • 807
 • 2

bài 9 Tổng hợp lực phân tích lực hay

bài 9 Tổng hợp lực và phân tích lực hay

Vật lý

... thỡ hp lc ca cỏc lc tỏc dng lờn nú phi bng khụng F=F1+F2+=0 F Tổng hợp lực F2 F1 + F2 = F F1 Phân tích lực ? O P2 P1 P = P1 + P2 Phân tích lực P Tiếp Back IV Phõn tớch lc Thớ nghim nh ngha - Phõn ... Bài tập 5(SGK.58) Cho hai lực đồng quy độ lớn 9N 12N a Trong giá trị sau đây, giá trị độ lớn hợp lực ? A 1N B 2N C 15N D 25N b Góc hai lực đồng quy bao nhiêu? Góc 900 Tiếp Back XIN CHN THNH...
 • 23
 • 187
 • 1

Hoàn thiện công tác tổng hợp CPSX tính GTSP tại Cty Cổ phần Quảng cáo Hàm Nghi

Hoàn thiện công tác tổng hợp CPSX và tính GTSP tại Cty Cổ phần Quảng cáo Hàm Nghi

Kinh tế - Thương mại

... sản xuất sản phẩm dở dang tổng gía thành sản phẩm tổng chi phí sản xuất phát sinh kỳ VI ĐốI TƯợNG TậP HợP CHI PHí SảN XUấT, ĐốI TƯợNG TíNH GIá THàNH SảN PHẩM Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất a ... pháp tập hợp phân bổ: + Đối với chi phí liên quan đối tợng tập hợp chi phí tập hợp đối tợng theo phơng pháp trực tiếp + Đối với chi phí nhân công trực tiếp liên quan đến nhiều đối tợng tập hợp chi ... đặc điểm với yếu tố đầu vào sản xuất nhiều loại sản phẩm.CFSX không tập hợp riêng đợc cho loại sản phẩm mà phải tập hợp chung cho trình sản xuất - Nội dung: Đối tợng tập hợp chi phí sản xuất toàn...
 • 89
 • 338
 • 0

Cấu trúc tinh thể ribosome sự tổng hợp protein potx

Cấu trúc tinh thể ribosome và sự tổng hợp protein potx

Điện - Điện tử

... phức hợp bắt giữ thiếu tRNA gắn Đây điều đáng ngạc nhiên, mong đợi nhìn thấy tRNA gắn vào vị trí P phức hợp khởi Thứ hai, phức hợp 80S-IRES gắn protein điều hoà RACK1 mức độ thấp RACK1 gắn vào ... cuộn gấp protein, phức hợp trợ giúp với chuỗi polypeptide sinh (nascent polypeptideassociated complex) thể kết chất dị thể phức hợp, khoảng 40 amino acid TF-BD thấy trúc đồng tinh thể (cocrystal), ... luận đáng kinh ngạc chức TF Sự sinh tổng hợp protein liên quan chặt chẽ với điều hoà phản ứng hình thành liên kết peptide máy độ phức tạp cao – ribosome Trong vài năm nay, cấu trúc ribosome...
 • 17
 • 458
 • 2

ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu sự tích luỹ protein lectin trong các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây đậu ngự (Phaseolus lunatus L.) trồng trên bãi bồi ven sông Thừa Thiên Huế”

ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu sự tích luỹ protein và lectin trong các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây đậu ngự (Phaseolus lunatus L.) trồng trên bãi bồi ven sông Thừa Thiên Huế”

Y dược - Sinh học

... 3.1.2 Sự tích lũy protein giai đoạn đơn 25 3.1.3 Sự tích lũy protein giai đoạn kép 25 3.1.4 Sự tích lũy protein giai đoạn kép 26 3.1.5 Sự tích lũy protein giai đoạn kép 26 3.1.6 Sự tích lũy protein ... Sự tích lũy protein giai đoạn kép 25 3.1.4 Sự tích lũy protein giai đoạn kép 26 3.1.5 Sự tích lũy protein giai đoạn kép 26 3.1.6 Sự tích lũy protein giai đoạn (n-1) kép 27 3.1.7 Sự tích lũy protein ... 3.1.7 Sự tích lũy protein giai đoạn hoa 27 3.1.8 Sự tích lũy protein giai đoạn hoa rộ 28 3.1.9 Sự tích lũy protein giai đoạn làm 28 3.1.10 Sự tích lũy protein giai đoạn làm rộ 29 3.1.11 Sự tích lũy...
 • 49
 • 639
 • 0

Gene Quá trình Sinh tổng hợp Protein

Gene và Quá trình Sinh tổng hợp Protein

Sinh học

... tổng hợp vài amino acid trường hợp vi khuẩn) trước chuỗi tổng hợp đầy đủ (như trường hợp eukaryote) Tuy nhiên, eukaryote lúc amino acid mở đầu bị tách bỏ, mà số protein giữ lại (3) Sau tổng hợp, ... Quá trình tổng hợp hoàn thiện 206 RNA prokaryote eukaryote giống khác điểm nào? Trình bày vai trò yếu tố tham gia vào trình sinh tổng hợp protein tế bào phân tích chế sinh tổng hợp protein dựa ... Cho ví dụ Phân tích phù hợp cấu trúc chức loại RNA mối quan hệ gene protein Giả sử tổng hợp mRNA thành phần 75%U 25%G Khi sử dụng mRNA để tổng hợp protein in vitro thu amino acid protein với...
 • 29
 • 1,980
 • 5

Tài liệu Chương 6: Gene Quá trình Sinh tổng hợp Protein ppt

Tài liệu Chương 6: Gene và Quá trình Sinh tổng hợp Protein ppt

Điện - Điện tử

... tổng hợp vài amino acid trường hợp vi khuẩn) trước chuỗi tổng hợp đầy đủ (như trường hợp eukaryote) Tuy nhiên, eukaryote lúc amino acid mở đầu bị tách bỏ, mà số protein giữ lại (3) Sau tổng hợp, ... Quá trình tổng hợp hoàn thiện 206 RNA prokaryote eukaryote giống khác điểm nào? Trình bày vai trò yếu tố tham gia vào trình sinh tổng hợp protein tế bào phân tích chế sinh tổng hợp protein dựa ... Cho ví dụ Phân tích phù hợp cấu trúc chức loại RNA mối quan hệ gene protein Giả sử tổng hợp mRNA thành phần 75%U 25%G Khi sử dụng mRNA để tổng hợp protein in vitro thu amino acid protein với...
 • 29
 • 991
 • 4

Tài liệu Chương 6: Gene Quá trình Sinh tổng hợp Protein pdf

Tài liệu Chương 6: Gene và Quá trình Sinh tổng hợp Protein pdf

Điện - Điện tử

... tổng hợp vài amino acid trường hợp vi khuẩn) trước chuỗi tổng hợp đầy đủ (như trường hợp eukaryote) Tuy nhiên, eukaryote lúc amino acid mở đầu bị tách bỏ, mà số protein giữ lại (3) Sau tổng hợp, ... Quá trình tổng hợp hoàn thiện 206 RNA prokaryote eukaryote giống khác điểm nào? Trình bày vai trò yếu tố tham gia vào trình sinh tổng hợp protein tế bào phân tích chế sinh tổng hợp protein dựa ... Cho ví dụ Phân tích phù hợp cấu trúc chức loại RNA mối quan hệ gene protein Giả sử tổng hợp mRNA thành phần 75%U 25%G Khi sử dụng mRNA để tổng hợp protein in vitro thu amino acid protein với...
 • 29
 • 577
 • 3

Xem thêm