tổ chức khám tuyển định kỳ cho người lao động tiếp xúc với chất độc hại có chế độ bồi dưỡng hợp lý

Công tác tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh sang Malaysia tại Trung tâm DV-VL, đơn vị thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải.DOC

Công tác tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động trước khi xuất cảnh sang Malaysia tại Trung tâm DV-VL, đơn vị thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải.DOC

Quản trị kinh doanh

... ty xác định đợc số lao động cần thiết Trong mắt hàng doanh nghiệp xuất lao động kinh doanh lại sức lao động ng ời lao động Vì vậy, nhu cẩu đào tạo công nhân lao động xuất phải vào số lao động ... nghiệp phải xuất lao động ngành nghề Vì vậy, doanh nghiệp đào tạo ng ời lao động dự phòng để hợp đồng yêu cầu lao động ngành nghề ng ời lao động dự phòng đợc đa Số lợng lao động dự phòng ... trờng lớp đào tạo chủ yếu lao động phổ thông: Năm 2002: Lao động tay nghề: 12,75% Lao động cha tay nghề: 87,25% Năm 2003: Lao động tay nghề: 13,83% Lao động cha tay nghề: 86,17% Hiện...
 • 51
 • 533
 • 0

tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động

tuyển mộ tuyển chọn, đào tạo, giáo dục định hướng cho người lao động

Quản trị kinh doanh

... ty xác định đợc số lao động cần thiết Trong mắt hàng doanh nghiệp xuất lao động kinh doanh lại sức lao động ng ời lao động Vì vậy, nhu cẩu đào tạo công nhân lao động xuất phải vào số lao động ... nghiệp phải xuất lao động ngành nghề Vì vậy, doanh nghiệp đào tạo ng ời lao động dự phòng để hợp đồng yêu cầu lao động ngành nghề ng ời lao động dự phòng đợc đa Số lợng lao động dự phòng ... trờng lớp đào tạo chủ yếu lao động phổ thông: Năm 2002: Lao động tay nghề: 12,75% Lao động cha tay nghề: 87,25% Năm 2003: Lao động tay nghề: 13,83% Lao động cha tay nghề: 86,17% Hiện...
 • 51
 • 294
 • 0

tác động của văn hóa tổ chức đến sự gắn bó của người lao động tại các khách sạn 3 sao ở nha trang, khánh hòa

tác động của văn hóa tổ chức đến sự gắn bó của người lao động tại các khách sạn 3 sao ở nha trang, khánh hòa

Kinh tế

... lực lượng lao động trực tiếp gián tiếp lớn Cụ thể đến năm 2015 60.000 lao động (trong khoảng 20.000 lao động trực tiếp) năm 2020 113.000 lao động (trong 38.000 lao động trực tiếp) Và ... cá nhân (người lao động) tổ chức (người sử dụng lao động) Theo tổng hợp Porter, Steers, Mowday, Boulian (1974, p.604), là: Gắn kết với tổ chức sức mạnh tương đồng đồng nhân viên với tổ chức tham ... lao động trực tiếp kèm theo – 2,2 lao động gián tiếp Và theo số liệu thống kê thức số lượng lao động trực tiếp gián tiếp ngành du lịch Khánh Hòa vào năm 2005 5.300 người, mức độ sử dụng lao động...
 • 127
 • 768
 • 7

Đào tạo nghề cho người lao động ở tỉnh Phú Thọ.DOC

Đào tạo nghề cho người lao động ở tỉnh Phú Thọ.DOC

Kế toán

... động trình độ lành nghề lao động chất lợng cao hơn, lao động phức tạp Trong đơn vị thời gian, lao động lành nghề thờng tạo giá trị lớn so với lao động giản đơn Để đạt tới trình độ lành nghề ... trình độ lành nghề * Nghề hình thức phân công lao động, đòi hỏi kiến thức thuyết tổng hợp thói quen thực hành để hoàn thành công việc định *Trình độ lành nghề lao động thể chất lợng sức lao động ... Thực trạng lao động - việc làm năm 1999.) Lực lợng lao động nông ngiệp Phú thọ đến 478.000 ngời chiếm 79,8% lực lợng lao động tỉnh Số lao động đợc đào tạo kỹ thuật ít, tỷ lệ lao động qua đào...
 • 76
 • 691
 • 8

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG

Quản trị kinh doanh

... Ngọc Quân Tổ chức lao động: - Tổ chức khoán gọn hạng mục công việc, hành mục công trình cho đơn vị trực thuộc công ty Gắn liền chế độ trách nhiệm trả thù lao đến nhóm, người lao động hạng mục ... công ty Từ mà hoạt động nhân công ty thực cách hệ thống hơn, mà đặc biệt công tác tạo động lực lao động 3.2- Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động công ty Thoát ... động tự đánh giá khả năng, trình độ công việc Từ đánh người lao động so sánh với người đồng nghiệp quan, với người lao động quan khác người lao động nói chung (theo học thuyết công Jack Stacy Adams)...
 • 16
 • 551
 • 0

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC HẢI PHÒNG

Quản trị kinh doanh

... 3/2009) Theo học thuyết công J.Stacy.Adams, người lao động so sánh cá nhân với người lao động nội tổ chức, với người lao động tổ chức khác với người lao động nói chung Ở công ty Thoát nước tồn ... quản lao động khó khăn phòng tổ chức hành Đôi thông tin người lao động lấy qua báo cáo quản xí nghiệp dẫn tới việc không xác Việc lấy ý kiến người lao động vất vả, tiếp xúc người lao động với ... khiến người lao động cảm giác thụ động công việc, với lao động quản Bảng 2.12: Sự hiểu biết người lao động mục tiêu phát triển chức năng, nhiệm vụ công việc Ý kiến Lao động gián tiếp Người...
 • 34
 • 650
 • 4

Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động nông nghiệp nông thôn bị thu hồi đất do tác động của đô thị hóa ở ngoại thành Hà Nội

Một số giải pháp tạo việc làm cho người lao động nông nghiệp nông thôn bị thu hồi đất do tác động của đô thị hóa ở ngoại thành Hà Nội

Bất động sản

... nhất: Lao động nông nghiệp nhiều loại khác lao động thường xuyên, lao động thời vụ, lao động độ tuổi, lao động độ tuổi, lao động giản đơn, lao đông kỹ thuật, lao động gia đình, lao động thuê ... Qúa trình lao động đồng thời trình sử dụng sức lao động Sức lao động lực lao động người, toàn thể lực trí lực người Sức lao động yếu tố tích cực nhất, hoạt động trình lao động Nó phát động đưa ... để người sử dụng lao động người lao động gặp Các sách chế Nhà nước trực tiếp gián tiếp khuyến khích chủ sử dụng lao động thu hút lao động hay sa thải lao động Với đặc điểm nước ta số lượng lao...
 • 92
 • 303
 • 0

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ tỉnh hà nam

Chính sách giải quyết việc làm cho người lao động sau thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố phủ lý  tỉnh hà nam

Kinh tế

... ƣu tiên cho khu vực nông thôn, đối tƣợng ngƣời lao động lao động trẻ Về cầu lao động: Cầu lao động thị trƣờng lao động lớn, hội việc làm tốt đƣợc mở rộng cho ngƣời lao động Cầu lao động thấp ... làm cho ngƣời lao động 13 vùng thu hồi đất mục tiêu chung sau: - Toàn dụng lao động vùng bị thu hồi đất, nghĩa tất ngƣời lao động khả lao động nguyện vọng lao động việc làm phù hợp ... động Đối với người lao động: Giải việc làm cho ngƣời lao động đáp ứng quyền lợi ngƣời lao động, quyền việc làm nghĩa vụ phải làm việc ngƣời độ tuổi lao động, khả lao động nhƣ Hiến pháp...
 • 115
 • 667
 • 7

NGHIÊN cứu PHẢN xạ bàn đạp của NGƯỜI LAO ĐỘNG TIẾP xúc TIẾNG ồn lớn 85DBA

NGHIÊN cứu PHẢN xạ cơ bàn đạp của NGƯỜI LAO ĐỘNG TIẾP xúc TIẾNG ồn lớn 85DBA

Y học thưởng thức

... cao, nhiều khó khăn công tác giám định nhằm bảo đảm quyền lợi đáng ngời lao động Tìm phơng tiện hỗ trợ tính khách quan, độ tin cậy cao, ổn định sớm chẩn đoán giám định ĐNNDTÔ ích thật ... đơn âm ngỡng PXCBĐ cao tần số 4kHz khác biệt so với tần số khác ý nghĩa thống kê giai đoạn đầu, bắt đầu tiếp xúc với tiếng ồn, ngời lao động 135 giai đoạn mệt mõi thính giác, nghĩ ngơi, thính ... Tập san y học lao động, tr 57-58 Lê Trung, Nguyễn thị Toán (2004), Chẩn đoán bệnh ĐNN, Viện Y Học Lao Động Vệ Sinh Môi Trờng, Bộ Y Tế, tr 2-40 10 Trung Tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & môi trờng...
 • 3
 • 367
 • 3

Chức năng đại diện cho người lao động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp fdi trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công

Chức năng đại diện cho người lao động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp fdi trong giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công

Thạc sĩ - Cao học

... 7000 lao động > 5000 lao động >2000 lao động Thành lập CĐCS TƯLĐTT Thời gian đình công Lần 1: ngày 1.100 lao động 2000 lao động Lợi ích liên quan Lần 2: ngày Số lao động ... bên người sử dụng lao động, nhóm người sử dụng lao động hay nhiều tổ chức người sử dụng lao động, với bên hay nhiều tổ chức người lao động Tại Việt Nam, theo Điều 44 BLLĐ “Thỏa ước lao động ... And Social Affairs) Bộ Lao động – Thương binh Xã hội NLĐ Người lao động NQLĐ Nội qui lao động NSDLĐ Người sử dụng lao động QHLĐ Quan hệ lao động TCLĐTT Tranh chấp lao động tập thể VGCL (Vietnam...
 • 89
 • 1,171
 • 8

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP ĐĂNG THUẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC TRẢ THU NHẬP ĐĂNG KÝ THUẾ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Biểu mẫu

... liệu áp dụng tổ chức trả thu nhập thực đăng thuế cho người lao động năm 2009 Tổ chức trả thu nhập thực đăng thuế cho tất người lao động làm việc đơn vị chưa mã số thuế yêu cầu đăng ... Trường hợp TCCT số lượng người lao động từ 100 người trở xuống đóng 01 tệp hồ sơ - Trường hợp TCCT số lượng người lao động lớn 100 người, đơn vị thuộc trực thuộc TCCT đóng trụ sở khác với ... MST, TCCT cần thông báo cụ thể CQT chưa cấp MST cho người lao động Sau hoàn thiện lại hồ sơ ĐKT, người lao động nộp hồ sơ ĐKT cho TCCT nộp trực tiếp cho CQT - CQT quản trực tiếp hoàn thành...
 • 8
 • 442
 • 0

Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần may 10 thông qua việc hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương

Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần may 10 thông qua việc hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương

Quản trị kinh doanh

... lc cho ngi lao ng thụng qua hỡnh thc tin lng Tạ Thị Phơng Động 46 A 12 Lớp Kinh Tế Lao Chuyên đề thực tập tốt nghiệp ĐHKTQD Tin lng vi t cỏch l mt cụng c quan trng qun v to ng lc cho ngi lao ... phỏt t ni ngi lao ng lm vic Vỡ vy nú cng l nhúm nhõn t quan trng m ngi qun phi khai thỏc, to ng lc cho ngi lao ng Nhúm nhõn t ny bao gm: Tạ Thị Phơng Động 46 A 11 Lớp Kinh Tế Lao Chuyên đề ... trng ngi lao ng, lm cho h thy mỡnh c quan - To s cnh tranh, thi ua ln gia nhng ngi lao n - Nghiờn cu v thc hin chng trỡnh to ng lc cho ngi lao ng mt cỏch cú h thng v khoa hc Tạ Thị Phơng Động...
 • 85
 • 1,086
 • 7

Tạo động lực cho người lao động trong tổ chức

Tạo động lực cho người lao động trong tổ chức

Quản trị kinh doanh

... 1: SỞ LUẬN CỦA TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC 1 .Động lực cá nhân tổ chức: 1.1 Khái niệm động lực, tạo động lực: - Động lực người lao động nhân tố bên kích thích người lực ... thuật quản tác động đến người lao động nhằm làm cho người lao động động lực làm việc 1.2 Những nhân tố ảnh hưởng tới động lực người lao động: Nhóm nhân tố thuộc người lao động: Website: http://www.docs.vn ... 0918.775.368 ◦ Thái độ, quan điểm người lao động công việc tổ chức: người lao động thái độ tích cực với công việc quan điểm tốt tổ chức làm việc họ làm việc hăng say Ngược lại người lao động mà tinh...
 • 39
 • 308
 • 2

383 Khuyến khích tài chính - phương tiện thu hút và tạo động lực cho người lao động trong quản nguồn nhân lực của tổ chức

383 Khuyến khích tài chính - phương tiện thu hút và tạo động lực cho người lao động trong quản lý nguồn nhân lực của tổ chức

Quản trị kinh doanh

... trình lao động Còn động lực lao động mức độ hưng phấn, thúc họ tham gia làm việc Động vừa tạo động lực mãnh mẽ cho người lao động đồng thời tạo it đọng lực cho người lao động Do vậy, nhà quản ... thưởng để tạo động lực cho lao động không quan tâm lỹngười lao động không mặn mà với khu vực tư nhân, thu hút với người lao động, khó khăn cho doanh nghiệp việc giữ người lao động kỹ cao, ... tiền lương hai chức đảm bảo đời sống khuyến khích, tạo động lực cho người lao động Hai chức gắn bó chặt chẽ với nhau, quan hệ mật thiết với mối quan tâm người lao động Vì để người lao động chung...
 • 35
 • 684
 • 2

Khuyến khích tài chính- thu hút phương tiện thu hút và tạo động lực cho người lao động trong quản nguồn nhân lực của tổ chức

Khuyến khích tài chính- thu hút phương tiện thu hút và tạo động lực cho người lao động trong quản lý nguồn nhân lực của tổ chức

Quản trị kinh doanh

... Qua việc tìm hiểu động động lực làm việc ngời lao động ta thấy động lao động nguyên nhân, để cá nhân ngời lao động tham gia vào trình lao động Còn động lực lao động mức độ hng phấn, thúc họ ... hút tạo động lực cho ngời lao động quản nguồn nhân lực tổ chức I Một số vấn liên quan đến khuyến khích tài tạo động lực cho ngời lao động quản nguồn nhân lực tổ chức Nhu cầu ngời lao động ... việc Động vừa tạo động lực mãnh mẽ cho ngời lao động đồng thời tạo it đọng lực cho ngời lao động Do vậy, nhà quản cần phải hiểu biết phân tích động cơ, động lực ngời lao động để đa sách nhân hợp...
 • 32
 • 434
 • 0

Tổ chức tốt các yếu tố tạo động lực cho người lao động

Tổ chức tốt các yếu tố tạo động lực cho người lao động

Kinh tế - Thương mại

... tố để tạo động lực cho ngời lao động I Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động Tuyển dụng hoạt động then chốt hoạt động quản trị nhân lực, hoạt động thu hút ngời lao động nguồn lao động khác ... Đây vấn đề tạo động lực cho ngời lao động doanh nghiệp Vậy tạo động lực cho ngời lao động đợc hiểu tất biện pháp nhà quản trị áp dụng vào ngời lao động nhằm tạo động cho ngời lao động ví dụ nh: ... đích chung ngời lao động, mục đích động lực để ngời lao động phát triển trình độ khả lao động Việc trả thù lao lao động phải đảm bảo nguyên tắc nh sau: Tiền lơng trả ngang cho lao động nh Đảm...
 • 24
 • 247
 • 1

Tổ chức tốt các yếu tố tạo động lực cho người lao động.

Tổ chức tốt các yếu tố tạo động lực cho người lao động.

Quản trị kinh doanh

... nờn mt khụng gian cho ngi lao ng h t t chc ni lm vic cho hp vi h nht 12 Các nhân tố ảnh hởng tới động lực tạo động lực Hoàng Lê Kim ỏnh giỏ ỳng nng lc nhõn viờn l c s nh qun s dng tt nht ... t lm cho ngi lao ng chỏn nn khụng mun lm vic Vy Các nhân tố ảnh hởng tới động lực tạo động lực Hoàng Lê Kim cỏc nh qun cn phi bit c cỏc nhúm phi chớnh thc ny tỡm phng thc tỏc ng n ngi lao ... nghip m i ca ngi lao ng CHNG 2: CC NHN T NH HNG N TO NG LC I VI NGI LAO NG Các nhân tố ảnh hởng tới động lực tạo động lực Hoàng Lê Kim I Yu t thuc v cỏ nhõn ngi lao ng Nhu cu ca ngi lao ng Con ngi...
 • 31
 • 189
 • 1

Xem thêm