tập huấn đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy

MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY ppt

MẪU DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY ppt

Biểu mẫu

... sách giáo viên tham gia giảng dạy ngành đăng ký mở: Giáo viên hữu (theo thứ tự học phần) Trình T T Họ tên Năm độ sinh chuyên môn Nghiệ Học Ngành/chuyê p vụ phần dự n ngành sư kiến đào tạo phạm( giảng ... ngành sư kiến đào tạo phạm( giảng 1) dạy Nghiệ Học Ngành/chuyê p vụ phần dự Đơn vị n ngành sư kiến công đào tạo phạm( giảng tác 1) dạy Ghi Giáo viên thỉnh giảng (theo thứ tự học phần) Trình T...
 • 3
 • 394
 • 2

Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông tỉnh nam định

Phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông tỉnh nam định

Sư phạm

... học, đội ngũ giáo viên THCS, đội ngũ giáo viên THPT, đội ngũ giáo viên dạy nghề, đội ngũ giáo viên THCN, đội ngũ giáo viên cốt cán, …… 1.2.3.2 Khái niệm ĐNGV THPT ĐNGV THPT ngƣời làm công tác giảng ... sau: Đội ngũ giáo viên ngành giáo dục tập thể người, tập thể người bao gồm cán quản lý, giáo viên công nhân viên Nếu đề cập đến đặc điểm ngành đội ngũ chủ yếu đội ngũ giáo viên đội ngũ cán giáo ... tạo đội ngũ giáo viên cốt cán giảng dạy KNS, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán giảng dạy KNS cho học sinh nhà trƣờng , yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán giảng...
 • 115
 • 232
 • 0

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ộ tô không có thay đổi hạng và lưu lượng đào tạo ( không có thay đổi về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái ) pot

Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ộ tô không có thay đổi hạng và lưu lượng đào tạo ( không có thay đổi về phòng học, sân tập lái, đội ngũ giáo viên, xe tập lái ) pot

Thủ tục hành chính

... trình giảng dạy, học tập theo quy định Bộ Lao động Thương binh Xã hội Bộ Giao thông vận tải; Quyết định số 55/2007/QĐBGTV d) Giáo viên dạy lý thuyết thực hành phải có đầy đủ hồ sơ giáo viên (giáo ... công giảng dạy; Quyết định số 55/2007/QĐ- - Môn đạo đức người lái xe giáo viên cán BGTV có thực tiễn am hiểu ngành GTVT hợp đồng với sở đào tạo giảng dạy b) Giáo viên dạy môn học Luật Giao thông ... Đã qua tập huấn nghiệp vụ dạy thực hành lái xe theo hướng dẫn Cục Đường Việt Nam cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe; e) Khi dạy lái xe phải đeo phù hiệu "Giáo viên dạy lái xe"...
 • 13
 • 388
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trung tâm dạy nghề huyện nông cống, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trung tâm dạy nghề huyện nông cống, tỉnh thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... 1.2.1 Giáo viên, giáo viên dạy nghề 1.2.2 Đội ngũ, đội ngũ giáo viên dạy nghề 1.2.3 Chất lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên 1.2.4 Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề ... tiêu giáo dục đặt cho tập thể tổ chức - Đội ngũ giáo viên dạy nghề: Từ hai khái niệm đội ngũ giáo viên giáo viên dạy nghề ta hình thành khái niệm ĐNGVDN sau: Đội ngũ giáo viên dạy nghề tập hợp giáo ... yếu GVDN trường dạy nghề Tuy nhiên tất giáo viên trường dạy nghề GVDN Trường dạy nghề có nhiều loại giáo viên như: + Giáo viên dạy môn bản; + Giáo viên dạy môn chung; + Giáo viên dạy môn kỹ thuật...
 • 116
 • 453
 • 1

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN QUA TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN CẤP THCS

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN QUA TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN CẤP THCS

Tài liệu khác

... lớp tập huấn tới tất giáo viên cách xây dựng chủ đề liên mơn, cách dạy tích hợp liên mơn cho - Đào tạo giáo viên có khă dạy tích hợp liên mơn - Tuyển chọn công chức đủ điều kiện đảm bảo dạy mơn ... lí Kết tham gia dự thi Dạy học tích hợp dành cho giáo viên STT Năm học Chủ đề tích hợp liên môn tham gia dự thi Đạt giải 2014-2015 Vẻ đẹp giá trị Ba cấp TP (dự biển đảo Việt Nam thi quốc gia) 2015-2016 ... VỀ ĐỀ ÁN 404/QĐ-TTG ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH, SGK PHỔ THƠNG Thực trạng đội ngũ: - Tồn trường có 38 giáo viên - Số lượng giáo viên dạy hai môn: + Văn-địa: 01 GV + Văn- GDCD: 02 GV + Văn –sử: 01 GV...
 • 30
 • 63
 • 0

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Quản trị kinh doanh

... niệm sau : Đội ngũ giáo viên ngành giáo dục tập thể người, bao gồm cán quản lý, giáo viên nhân viên, đề cập đến đặc điểm ngành đội ngũ chủ yếu đội ngũ giáo viên đội ngũ quản lý theo giáo dục” ... biện pháp giáo viên dạy kiêm môn, giáo viên dạy chéo 47 mơn, cụ thể giáo viên Tốn dạy Tin học giáo viên Vật lý Sinh vật dạy kiêm Kỹ thuật mời giáo viên thỉnh giảng Ngồi việc phân bổ giáo viên khơng ... : giáo viên - Môn Vật Lý : giáo viên - Mơn Hóa Học : giáo viên - Môn Sinh Vật : giáo viên - Môn Lịch Sử : giáo viên - Môn Địa Lý : giáo viên - Môn GDCD : giáo viên - Môn Kỹ Thuật : 11 giáo viên...
 • 129
 • 849
 • 4

Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia ở Bà Rịa Vũng Tàu

Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên của hiệu trưởng trường THPT đạt chuẩn Quốc gia ở Bà Rịa Vũng Tàu

Thạc sĩ - Cao học

... niệm sau : Đội ngũ giáo viên ngành giáo dục tập thể người, bao gồm cán quản lý, giáo viên nhân viên, đề cập đến đặc điểm ngành đội ngũ chủ yếu đội ngũ giáo viên đội ngũ quản lý theo giáo dục” ... biện pháp giáo viên dạy kiêm môn, giáo viên dạy chéo 47 mơn, cụ thể giáo viên Tốn dạy Tin học giáo viên Vật lý Sinh vật dạy kiêm Kỹ thuật mời giáo viên thỉnh giảng Ngồi việc phân bổ giáo viên khơng ... : giáo viên - Môn Vật Lý : giáo viên - Mơn Hóa Học : giáo viên - Môn Sinh Vật : giáo viên - Môn Lịch Sử : giáo viên - Môn Địa Lý : giáo viên - Môn GDCD : giáo viên - Môn Kỹ Thuật : 11 giáo viên...
 • 129
 • 631
 • 3

Xây dựng đội ngũ giáo viêntập thể Sư phạm trường Tiểu học

Xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể Sư phạm trường Tiểu học

Tư liệu khác

... công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, tâp thĨ s ph¹m: + Trong trêng tiĨu häc, hai lùc lợng tham gia trình giáo dục tập thể s phạm tập thể học sinh Trong tập thể s phạm đội ngũ giáo viên lực lợng bản, ... dựng đội ngũ giáo viên tập thể s phạm 1, Tập thể s phạm trêng häc 2, HiƯu trëng trêng tiĨu häc víi c«ng tác xây dựng đội ngũ giáo viên tập thể s phạm II/ Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ giáo ... dỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên công nhân viên đợc tiến hành thờng xuyên đạt kết tốt Tuy nhiên, cấu đội ngũ giáo viên cha đồng bộ, hầu hết trờng tiểu học thiếu giáo viên môn khiếu, giáo viên ngoại...
 • 25
 • 805
 • 5

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện tĩnh gia thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các trường THPT huyện tĩnh gia thanh hóa luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Khoa học xã hội

... vấn đề quan niệm: "Đội ngũ giáo viên ngành giáo dục tập thể người, bao gồm CBQL, giáo viên nhân viên, đề cập đến đặc điểm ngành đội ngũ chủ yếu đội ngũ giáo viên đội ngũ quản lý giáo dục"[ 12, tr.10] ... ngũ giáo viên, động viên bồi dưỡng để nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên 2.4.1.2 Nhận thức đội ngũ giáo viên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: Để nâng cao chất lượng đội ngũ ... kết giáo dục cấp THPT huyện Tĩnh Gia, đội ngũ giáo viên trường THPT, cơng tác quản lý đội ngũ giáo viên vµ thực trạng giải pháp nâng cao chất lơng đội ngũ giáo viên trờng THPT huyện Tĩnh Gia, ...
 • 115
 • 980
 • 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa

Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia thành phố thanh hóa  tỉnh thanh hóa

Khoa học xã hội

... :" Giáo viên ngời làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trờng tiểu học sở giáo dục khác thực chơng trình giáo dục tiểu học 11 1.2.1.2 Vị trí, vai trò, chức ngời giáo viên tiểu học: Đội ngũ ... Việc giáo viên tham gia cải tiến, đổi phơng pháp dạy học, cá biệt hoá dạy học để nâng cao kết học tập học sinh nhiều hạn chế, tỉ lệ trung bình yếu giáo viên tiểu học nớc có 1% + Hầu hết giáo viên ... công tác giảng dạy giáo viên đặc điểm dẫn tới chất lợng giáo dục thấp PPDH theo kiểu PPDH truyền thống Khả thói quen sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học (TB ĐDDH) giáo viên hạn chế, giáo viên lời...
 • 125
 • 479
 • 0

Báo cáo " Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp cho đội ngũ giáo viên tập sự ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp ở các khu vực miền Trung và Tây Nguyên" doc

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... nguoi, mat an toan vl phong chay - Cac gia dinh det lua diu nhuom vai khu vuc gia dinh, khong eo khu vuc, he thong xii' ly chat thai theo qui dinh Duong nhu cac gia dinh khong quan tam den viec xii' ... de nhilm xay a tat ca 785 ho gia dinh lam nghl det lua Trong qua trinh dilu tra cua Du an, chiing toi da ghi duac nhilu hinh anh vl su thieu quan tam ciia cac ho gia dinh det lua doi vai viec ... chiem mot phan ion dien tich ciia duang, gay ach tac giao thong, troi mua dat da chay duang lam bfin duang gay nguy hiem cho cac phuang tien giao thong, nhat la xe may Vao he nang thi cat bui boc...
 • 10
 • 638
 • 0

một số giải pháp của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông châu thành a tỉnh bến tre giai đoạn 2005 - 2010 theo trường chuẩn quốc gia

một số giải pháp của hiệu trưởng xây dựng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông châu thành a tỉnh bến tre giai đoạn 2005 - 2010 theo trường chuẩn quốc gia

Kinh tế - Quản lý

... giáo dục Đội ngũ giáo viên nhà trường phổ thông trực tiếp tham gia vào công tác dạy học giáo dục học sinh, đội ngũ giáo viên nguồn lực ảnh hưởng đònh đến chất lượng hoạt động nhà trường Đội ngũ ... thông cho toàn thể giáo viên Hoạch đònh đội ngũ giáo viên BỐN BƯỚC TRONG HOẠCH ĐỊNH ĐỘI NGŨ Hoạch đònh đội ngũ Dự báo nhu cầu đội ngũ So sánh nhu cầu khả sẵn có Khả sẵn có đội ngũ Cung = cầu Dư ... lượng đội ngũ giáo viên điều cần thiết phải xem xét toàn diện mặt cấu thành nên chất lượng đội ngũ Chất lượng đội ngũ giáo viên bao hàm số lượng cấu trúc đội ngũ Mặt khác, chất lượng đội ngũ đòi...
 • 71
 • 329
 • 0

skkn: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phậm vững mạnh

skkn: một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể sư phậm vững mạnh

Giáo dục học

... quần chúng, động viên toàn thể cán giáo viên tham gia tích cực xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm dới lãnh đạo chi Đảng nhà trờng Vậy để xây dựng đợc đội ngũ giáo viên , tập thể s phạm ... đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm vững mạnh góp phần nâng cao chất lợng giáo dục nhà trờng Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm vững mạnh 14 Nhiệm vụ xây dựng đội ngũ giáo ... biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên, tập thể s phạm vững mạnh I Các giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên - tập thể s phạm vững mạnh 1.Thờng xuyên nắm vững toàn diện tình hình đội ngũ, có qui hoạch,...
 • 15
 • 598
 • 0

SKKN một số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG CHUYÊN môn CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy ở TRƯỜNG TIỂU học GIA HƯNG

SKKN một số BIỆN PHÁP bồi DƯỠNG CHUYÊN môn CHO đội NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG dạy ở TRƯỜNG TIỂU học GIA HƯNG

Giáo dục học

... nghiệp vụ cho tất giáo viên, cán nhân viên nhà trường, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào cơng đổi giáo dục, nâng cao hiểu biết ch vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp đáp ... chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nội dung bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, cán trường tiểu học là: - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng ... cho đội ngũ giáo viên nhà trường: Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng vững chất lượng để có khả thực nội dung giáo dục toàn diện quy định rõ kế hoạch giảng dạy nhà trường * Vai trò vị trí đội...
 • 31
 • 1,990
 • 5

quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường thpt hoàng hoa thám, huyện đông triều, tỉnh quảng ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường thpt hoàng hoa thám, huyện đông triều, tỉnh quảng ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Sư phạm

... trƣờng, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 1.2 Giáo viên, đội ngũ giáo viên vai trò đội ngũ giáo viên THPT 1.2.1 Giáo viên đội ngũ giáo viên 1.2.1.1 Giáo viên Điều 70 Luật Giáo dục Việt Nam năm 2005 ... cầu bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên THPT 27 1.4.1 Bồi dƣỡng bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên 1.4.2 Quan điểm yêu cầu bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên THPT 1.5 Quản lý bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên THPT 1.5.1 ... dƣỡng đội ngũ giáo viên trƣờng THPT Hoàng Hoa Thám đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 12 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Giáo viên, đội ngũ giáo viên vai trò đội ngũ giáo viên THPT 13 13 14 1.2.1 Giáo...
 • 108
 • 503
 • 2

skkn nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ giáo viêntập thể sư phạm trường tiểu học ta niết

skkn nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ giáo viên và tập thể sư phạm trường tiểu học ta niết

Giáo dục học

... học thiếu giáo viên môn khiếu, giáo viên ngoại ngữ tin học, số trường thừa giáo viên dạy môn khoa học Định mức lao động cho giáo viên cấp Tiểu học phục vụ cho dạy học, Chất lượng đội ngũ chưa ... dựng ngành Giáo dục - Đào tạo Mộc Châu ngày phát triển Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên công nhân viên tiến hành thường xuyên đạt kết tốt Tuy nhiên, cấu đội ngũ giáo viên chưa ... tục học Trung học sở “ Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục - Đào tạo Mộc Châu không ngừng phát triển số lượng chất lượng Số lượng cán bộ, giáo viên nhân viên trường tiểu học...
 • 3
 • 195
 • 1

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường thcs thủ khoa huân thành phố châu đốc đến năm 2020

một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường thcs thủ khoa huân thành phố châu đốc đến năm 2020

Khoa học xã hội

... như: Thi giáo viên dạy giỏi, thi viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học,… Đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, để tham gia hội thi cấp tổ chức, lấy đội ngũ giáo viên làm ... việc nâng cao chất giảng dạy đội ngũ giáo viên trường 3.1.2 Mục tiêu cụ thể Mục tiêu giáo viên dạy giỏi cấp nâng cao trình độ chun mơn giáo viên từ đến năm 2020 là: 16 Giáo viên dạy giỏi cấp từ ... cao chất lượng đội ngũ giáo viên chiến lược hàng đầu nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Làm tốt công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên góp phần nâng cao vị trí, vai trò đội ngũ giáo viên nói riêng...
 • 26
 • 408
 • 0

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học phổ thông Chuyên Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Sư phạm

... TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƢỜNG THPT CHUYÊN NGOẠI NGỮ 1.1 Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm công cụ 1.2.1 .Đội ngũ 1.2.2 Đội ngũ giáo viên 1.2.3 Phát triển đội ngũ giáo viên ... dụng đội ngũ giáo viên 61 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viên 62 2.3.5 Thực trạng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 64 2.3.6 Thực trạng thực chế độ sách đãi ngộ đội ngũ ... 70 Luật giáo dục năm 2005, qui định nhà giáo: “Nhà giáo người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác… Nhà giáo giảng dạy sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục...
 • 104
 • 342
 • 0

Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên các trung tâm học tập cộng Đồng trên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Một số biện pháp xây dựng đội ngũ giáo viên các trung tâm học tập cộng Đồng trên địa bàn huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Sư phạm

... pháp giảng dạy giáo viên 2.3.5 Thực trạng kỹ giảng dạy giáo viên 2.3.6 Thực trạng kỹ thực chuyên đề 2.4 Đánh giá tổng quan đội ngũ giáo viên, học viên, cán quản lý chất lƣợng giảng dạy TTHTCĐ ... xây dựng đội ngũ giáo viên cho TTHTCĐ, tham gia hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm TTHTCĐ - Phương pháp quan sát: Quan sát thực tiễn công tác giảng dạy giáo viên, tham gia học tập học viên, cách ... kĩ 59 giáo viên tham gia chƣơng trình giảng dạy Đánh giá công tác tổ chức chuyên đề 61 Đánh giá tổng quan đội ngũ giáo viên 63 Đánh giá học viên cán quản lí phƣơng 65 pháp thái độ giáo viên Thực...
 • 123
 • 424
 • 0

Xem thêm