tư liệu kĩ thuật số

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... điểm Số câu .% hàng = điểm Số câu .% hàng = điểm Số câu .% hàng = điểm Số câu .% hàng = điểm Số câu .% tổng số điểm = điểm .% hàng = điểm Số câu .% hàng = điểm Số câu .% hàng = điểm Số ... xếp câu hỏi phân tích vào ô ng ứng ma trận rỗng - Hướng dẫn nhóm HV thảo luận số điểm ng ứng câu hỏi - Hướng dẫn HV điền số liệu thích hợp (số câu hỏi số điểm ng ứng ô) vào ma trận Ma ... hàng = điểm Số câu 100% = Tổng số điểm .% tổng số điểm = điểm .% tổng số điểm = điểm .% tổng số điểm = điểm .% tổng số điểm = điểm Chủ đề % tổng số điểm = điểm Chủ đề n 34 - Tổng số điểm ma...
 • 120
 • 444
 • 1

Chương trình chuẩn môn sinh học -thpt

Chương trình chuẩn môn sinh học -thpt

Trung học cơ sở - phổ thông

... Nêu khái niệm, nguyên tắc ứng - Trình bày dụng thuật di truyền chọn giống vi sinh vật, thực vật động vật khâu thuật 18 Sưu tầm liệu số thành tựu di truyền chọn giống giới Việt Nam ... Nêu khái quát vấn đề dân số chất lượng sống Ứng dụng thành tựu nuôi cấy mô vào thực tiễn sản xuất đời sống - trình bày lược thụ tinh nhân tạo số động vật - Kể số thành tựu nuôi cấy phôi ... chức AND, ARN Làm số thí nghiệm phát triển chất hữu số nguyên tố tế bào Xác định b) Cấu trúc cố có mặt số nguyên tố khoáng tế 32 - Tập trung vào cấp tổ chức sống - Nhấn mạnh số nguyên tố chiếm...
 • 57
 • 409
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SINH HỌC THPT CỦA BỘ ( MỚI )

CHƯƠNG TRÌNH KHUNG SINH HỌC THPT CỦA BỘ ( MỚI )

Hóa học

... tính số động vật, quan sát sinh trưởng phát triển số động vật, nhân giống giâm, chiết, ghép thực vật + Lớp 12 03 tiết (có thể bố trí vào 01 - 02 buổi) với nội dung: Quan sát dạng đột biến số lượng ... học CĐBS (chọn môn học, ấn định số tiết/tuần cho môn, tên dạy) cho lớp, ổn định học sở đề nghị tổ trưởng chuyên môn giáo viên chủ nhiệm lớp Bộ GDĐT ban hành tài liệu CĐBS lớp 10, dùng cho giáo ... sinh làm việc cá nhân theo nhóm; + Dạy học sát đối ng, coi trọng bồi dưỡng học sinh giỏi giúp đỡ học sinh học lực yếu - Đối với môn học như: Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT) cần...
 • 11
 • 306
 • 2

BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀO SOẠN, GIẢNG SINH HỌC 10

BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG               CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀO SOẠN, GIẢNG SINH HỌC 10

Sinh học

... đầu? ng tự HS tự nghiên cứu kiến thức trọng tâm đặc điểm NFân, đồng thời từ hình giáo viên phát vấn HS với nội dung: * Vì lại cần phải có biến đổi hình thái NST * Tính số tâm động, số cromatit, ... tính, phần mềm máy, thiết kế giảng dạng môdun trình chiếu máy tính hay đèn chiếu đa có âm hình ảnh sống động kích thích tính tò mò, ý muốn khám phá tri thức HS, đồng thời làm chuyển biến sâu sắc ... chế ảnh hưởng tới sức khỏe GV Đặc biệt với chương trình cải cách SGK Sinh học 10 mang tính trừu ng, mô cao, nhiều phần nghiên cứu mức độ hiển vi siêu hiển vi, tế bào phân tử Cho nên, sử dụng...
 • 12
 • 201
 • 0

Một số công thức cơ bản trong chương trình Sinh học THPT

Một số công thức cơ bản trong chương trình Sinh học THPT

Tư liệu khác

... Muốn xác định mạch khuôn mẫu số lần mã chia số ribônu cho số nu loại bổ sung mạch mạch ADN => Số lần mã phải ước số số ribbônu số nu loại bổ sung mạch khuôn mẫu -5- Một số công thức chương trình ... số ribôxôm ; a1 , a2 … = số a amin chuỗi polipeptit RB1 , RB2 … * Nếu riboxom cách số a amin chuỗi polipeptit riboxom số :  số a amin riboxom họp thành dãy cấp số cộng : - Số hạng đầu a1 = số ... = số đột nguyên phân tế bào  Số NST ng đương với nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp tổng số NST sau tất tế bào trừ số NST ban đầu tế bào mẹ - Tổng số NST sau tất tế bào : 2n 2x - Số...
 • 28
 • 774
 • 5

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY BẬC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2009-2010 MÔN SINH HỌC THPT

Trung học cơ sở - phổ thông

... kiểm định phù hợp hay không số liệu thực tế với số liệu lí thuyết b Tính xác suất để F2 xuất lô đất gặp hoa đỏ? Cho biết : với (n-1) = 1; ά = 0,05 λ2 = 3,84 Lời giải Đáp số Câu : ( điểm) Theo dõi ... ta thấy số phân tử tARN vận chuyển nhóm axit amin thứ nhiều gấp 30 lần số loại axit amin nhóm số phân tử tARN vận chuyển nhóm axit amin thứ nhiều gấp 15 lần số loại axit amin nhóm Hiệu số phân ... cặp tính trạng nằm cặp NST ng đồng + ng ta có gen quy định tính trạng màu sắc hình dạng nằm cặp NST ng đồng  cặp gen quy địng cặp tính trạng nằm cặp NST ng đồng (1 điểm) Mặt khác...
 • 10
 • 980
 • 32

Công thức sinh học THPT

Công thức sinh học THPT

Sinh học

... số ribôxôm ; a1 , a2 … = số a amin chuỗi polipeptit RB1 , RB2 … * Nếu riboxom cách số a amin chuỗi polipeptit riboxom số :  số a amin riboxom họp thành dãy cấp số cộng : - Số hạng đầu a1 = số ... = số đột nguyên phân tế bào  Số NST ng đương với nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp tổng số NST sau tất tế bào trừ số NST ban đầu tế bào mẹ - Tổng số NST sau tất tế bào : 2n 2x - Số ... tử ARN nên số phân tử ARN sinh từ gen số lần mã gen Số phân tử ARN = Số lần mã = K + Số ribônu tự cần dùng số ribônu cấu thành phân tử ARN Vì qua K lần mã tạo thành phân tử ARN tổng số ribônu...
 • 29
 • 564
 • 4

PPCT Sinh học THPT (2009 - 2010)

PPCT Sinh học THPT (2009 - 2010)

Tư liệu khác

... định số tiết/tuần cho môn, tên dạy) cho lớp, ổn định học sở đề nghị tổ trưởng chuyên môn GV chủ nhiệm lớp Bộ ban hành tài liệu CĐBS lớp 10, dùng cho GV để tham khảo, không ban hành tài liệu ... tính số động vật, quan sát sinh trưởng phát triển số động vật, nhân giống giâm, chiết, ghép thực vật + Lớp 12 03 tiết (có thể bố trí vào 01 - 02 buổi) với nội dung: Quan sát dạng đột biến số lượng ... THCS, HS THPT Bộ GDĐT ban hành, tiến hành đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ lý thuyết thực hành - Đổi đánh giá môn Mĩ thuật, Âm nhạc (THCS), Thể dục (THCS, THPT):...
 • 12
 • 168
 • 0

Chuẩn kiến thức - năng sinh học THPT

Chuẩn kiến thức - kĩ năng sinh học THPT

Sinh học

... Nêu khái niệm, nguyên tắc ứng - Trình bày dụng thuật di truyền chọn giống vi sinh vật, thực vật động vật khâu thuật 18 Sưu tầm liệu số thành tựu di truyền chọn giống giới Việt Nam ... Nêu khái quát vấn đề dân số chất lượng sống Ứng dụng thành tựu nuôi cấy mô vào thực tiễn sản xuất đời sống - trình bày lược thụ tinh nhân tạo số động vật - Kể số thành tựu nuôi cấy phôi ... chức AND, ARN Làm số thí nghiệm phát triển chất hữu số nguyên tố tế bào Xác định b) Cấu trúc cố có mặt số nguyên tố khoáng tế 32 - Tập trung vào cấp tổ chức sống - Nhấn mạnh số nguyên tố chiếm...
 • 57
 • 377
 • 3

liệu tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng môn Sinh học THPT

Tà liệu tập huấn chuẩn kiến thức - kỹ năng môn Sinh học THPT

Tư liệu khác

... cầu việc sử dụng tài liệu Phần thứ hai 21 Tổ chức dạy học kiếm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, 25 thông qua thuật dạy học tích cực I Giới thiệu số phương pháp thuật dạy học tích cực ... viên tháo gỡ khó khăn họ Rèn luyện viết, đọc, phê phán, phân tích, tổng hợp đánh giá tài liệu chuyên môn giải vấn đề, trình bày trước đám đông xử lý tình hoạt động Đáp ứng kỳ ... dụng thuật dạy học tích cực Kết mong đợi: - HV vận dụng thuật dạy học tích cực - HV trao đổi kinh nghiệm thuật dạy học tích cực Phương tiện đánh giá: - Các kinh nghiệm HV thuật dạy...
 • 156
 • 1,093
 • 14

CHUẨN KT,KN SINH HỌC THPT

CHUẨN KT,KN SINH HỌC THPT

Sinh học

... CHUẨN KIẾN THỨC – NĂNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 10 CHỦ ĐỀ CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG CỤ THỂ HOÁ CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG Giới thiệu chung giới sống Kiến thức: - Thế giới sống chia thành cấp ... sống, hiểu vận dụng để giải thích ng thực tế - Củng cố niềm tin vào khả khoa học đại việc nhận thức chất tính quy luật ng sinh học - Củng cố cho học sinh quan điểm vật biện chứng giới sống, ... khớp, da gai, ĐV có + Kiểu dinh dưỡng: tự dưỡng hay dị dưỡng năng: dây sống) Sưu tầm tài liệu trình bày - Hướng dẫn HS Sưu tầm tài liệu trình bày đa dạng đa dạng sinh học sinh học - Đa dạng...
 • 434
 • 183
 • 0

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Hệ thống kiến thức sinh học THPT

Sinh học

... * Chú ý: Khi biết số ribônu tự cần dùng loại: + Muốn xác định mạch khuôn mẫu số lần mã chia số ribônu cho số nu loại bổ sung mạch mạch ADN => Số lần mã phải ước số số ribbônu số nu loại bổ sung ... x = số ribôxôm; a1, a2 … = số a amin chuỗi polipeptit RB1, RB2 … * Nếu riboxom cách số a amin chuỗi polipeptit riboxom số:  số a amin riboxom hợp thành dãy cấp số cộng: - Số hạng đầu a1 = số ... = số đột nguyên phân tế bào - Số NST ng đương với nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp tổng số NST sau tất tế bào trừ số NST ban đầu tế bào mẹ - Tổng số NST sau tất tế bào con: 2n 2x - Số...
 • 28
 • 912
 • 15

TÓM TẮT CÔNG THỨC SINH HỌC THPT

TÓM TẮT CÔNG THỨC SINH HỌC THPT

Sinh học

... cách số a amin chuỗi polipeptit riboxom số:  số a amin riboxom hợp thành dãy cấp số cộng: - Số hạng đầu a1 = số a amin RB1 - Công sai d = số a amin RB sau số a amin trước - Số hạng dãy x = số ... = số đột nguyên phân tế bào - Số NST ng đương với nguyên liệu môi trường nội bào cung cấp tổng số NST sau tất tế bào trừ số NST ban đầu tế bào mẹ - Tổng số NST sau tất tế bào con: 2n 2x - Số ... cần dùng loại: + Muốn xác định mạch khuôn mẫu số lần mã chia số ribônu cho số nu loại bổ sung mạch mạch ADN => Số lần mã phải ước số số ribbônu số nu loại bổ sung mạch khuôn mẫu + Trong trường...
 • 28
 • 2,404
 • 81

Tích hợp KNS môn Sinh học THPT

Tích hợp KNS môn Sinh học THPT

Sinh học

... nhóm, tổ, lớp - KN lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ/ý ng - KN tìm kiếm xử lí thông tin số tiêu đánh giá sức khỏe thân thông qua số liệu đo, đếm sau thực hành - KN quản lí thời gian, đảm bảo ... vấn đề nảy sinh thực tiễn sống liên quan đến vấn đề y học - KN tìm kiếm xử lí thông tin HS đọc SGK, liệu, quan sát hình ảnh để tìm hiểu khái niệm di truyền y học, số - 14 - - Trực quan – tìm ... nghĩ/ý ng; hợp tác; quản lí thời gian đảm nhận trách nhiệm, hoạt động nhóm - KN tìm kiếm xử lí thông tin số biện pháp bảo vệ vốn gen loài người số vấn đề xã hội di truyền học - KN định trước số...
 • 20
 • 1,277
 • 19

Hệ thống kiến thức môn sinh học THPT

Hệ thống kiến thức môn sinh học THPT

Hóa học

... Trờng THPT Trờng Chinh STT Tiết KHGD - Sinh học 10- CB Tên giảng Nội dung - 1 Các cấp tổ chức giới sống - - - Phõn bit c cỏc cp t chc vt cht sng( cp t chc di t bo) v cỏc cp t chc ca h thng sng (cp ... hoá vật chất 21 22 TC 14 Enzim vai trò Enzim trình chuyển hoá vật chất 23 TC 24 Thực hành: Một số thí nghiệm Enzim 25 15 16 26 27 28 Hô hấp tế bào TC 10 17 18 GV: Lê Văn Sỹ KHGD - Sinh học 10-...
 • 6
 • 386
 • 7

Bài soạn GA sinh hoc 7 tiet 42

Bài soạn GA sinh hoc 7 tiet 42

Sinh học

... - Lớp bò sát đa dạng, số loài lớn, chia làm - Có lối sống môi trường sống phong phú Hoạt động 2: Các loài khủng long * Mục tiêu: - Hiểu tổ tiên ... câu trả lời + Nguyên nhân phồn thònh khủng long + Nguyên nhân: điều kiện sống thuận + Nêu đặc điểm thích nghi với đời sống lợi, chưa có kẻ thù khủng long cá, khủng long cánh khủng + Các loài ... sung - GV gọi – HS nhắc lại đặc điểm * Kết luận: chung Bò sát động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn đời sống cạn - Da khô, có vảy sừng - Chi yếu có vuốt sắc - Phổi có nhiều vách ngăn -...
 • 3
 • 262
 • 1

Xem thêm