tăng quy mô diện tích của các hộ gia đình trông cây thanh long ruột đỏ

Ảnh hưởng cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng cấu trúc tài chính đến hiệu quả tài chính của các công ty ngành khai khoáng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế

... Ước lượng hình ban đầu Ước lượng hình hồi quy với ảnh hưởng cố định FEM, hình ảnh hưởng ngẫu nhiên – REM để chọn hình thích hợp Từ kết của hình chọn để đánh giá ảnh hưởng của cấu ... chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng lên Trong trường hợp cấu trúc tài có tương quan thuận với hiệu tài của doanh nghiệp Doanh nghiệp có khoản vay lớn góp phần gia tăng mức sinh lời của chủ sở ... mức độ phù hợp của hình Bước 4: Kiểm định các giả thuyết Bước 5: Tóm tắt kết kết luận 3.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.3.1 Kiểm định hình để lựa chọn hình thích hợp a Kết hình ảnh hưởng...
 • 26
 • 370
 • 0

Thực trạng đói nghèo của các hộ gia đình dân tộc cơtu tại xã sông kôn, huyện đông giang, tỉnh quảng nam

Thực trạng đói nghèo của các hộ gia đình dân tộc cơtu tại xã sông kôn, huyện đông giang, tỉnh quảng nam

Thạc sĩ - Cao học

... 1832 hộ, tăng 89 hộ, năm 2010 số hộ nghèo tiếp tục tăng lên 3178 hộ tăng so với năm 2008 1470, so với năm 2009 số hộ nghèo tăng lên 1381 hộ Trong có xã số hộ nghèo không giảm xuống mà tăng uế ... nhân làm dân số tăng nhanh Còn nguyên nhân hộ tăng lên nhiều h người đủ tuổi kết hồn lập gia bố mẹ cho riêng ông bà không thích ôn ào, cãi vả in nên sớm cho cháu tách hộ, hộ gia đình tăng lên qua ... hộ gia đình sinh nhiều con, đẻ dày mặt làm hạn chế lao đọng người mẹ người phục vụ cho sinh đẻ, mặt khác thêm khoảng chi phí lớn cho việc nuôi nhỏ Như việc sinh đẻ kế hoạch làm cho quy gia...
 • 84
 • 298
 • 0

Phân tích ưu – nhược điểm của các học thuyết quản trị học và cho biết các Doanh nghiệp nước ta hiện nay thường áp dụng học thuyết nào

Phân tích ưu – nhược điểm của các học thuyết quản trị học và cho biết các Doanh nghiệp nước ta hiện nay thường áp dụng học thuyết nào

Quản trị kinh doanh

... trị trách nhiệm đồng d hình lực Hiện giới, doanh nghiệp, doanh nghiệp nước công nghiệp phát triển, sử dụng phổ biến hình quản lý gọi "mô hình lực" đánh giá có hiệu "Mô hình lực" xem xét khả ... mức độ thành thục để hoàn thành công việc cần thiết theo yêu cầu giao cho họ đảm nhiệm hình có nước gọi "Mô hình tố chất" hay "Mô hình tin cậy".Doanh nghiệp cần phải có khả cạnh tranh thị trường.Đó ... nơi không quan tâm đến ranh giới quốc gia Người quản lý loại hình tổchức, quy tổ chức phải đối diện với nguy cơ, thách thức toàn cầu hóa •Tính đa dạng của lực lượng lao động: lực lượng lao...
 • 18
 • 955
 • 0

Nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nợ công tại một số nước trong liên minh EU và phản ứng chính sách của các nước đó.

Nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nợ công tại một số nước trong liên minh EU và phản ứng chính sách của các nước đó.

Tài chính - Ngân hàng

... động Từ có kế hoạch trả nợ hợp lý 3.2.3 Các gia i pháp của khủng hoảng nơ ̣ công Tây Ban Nha: Áp lực ngày gia tăng tổng số 17 bang Tây Ban Nha yêu cầu quy n trung ương viện trợ gần 17 tỷ euro ... tiếp tục gia tăng, Tây Ban Nha không trả nợ tình hình giống hệt hoàn cảnh Hy Lạp, Ai-len xin viện trợ khẩn cấp từ EU IMF Tuy nhiên, quy kinh tế Tây Ban Nha lớn gấp đôi so với quy ba kinh ... tiêu công tăng cao dẫn đến thâm hụt ngân sách Tăng trưởng GDP Hy Lạp ca ngợi với tốc độ tăng trung bình hàng năm 4,3% (2001 – 2007) so với mức trung bình khu vực Eurozone 3,1% Tuy nhiên, giai đoạn...
 • 10
 • 618
 • 0

Đánh giá kết quả hoạt động của các hợ tác xã sdichj vụ điện ở các huyện phía đông tỉnh dăklac

Đánh giá kết quả hoạt động của các hợ tác xã sdichj vụ điện ở các huyện phía đông tỉnh dăklac

Nông - Lâm - Ngư

... tr i tham gia Nhìn HTX ngày tăng lên s HTX gi m ñi; năm 1960 có 12.050 HTX, năm 1970 có 6.000 HTX, 4.700 HTX; năm 1970 có kho ng 50 % s HTX s có quy dư i 500 h xã viên 30% có quy 500 - ... ng sinh ho t gia ñình, tri th c văn hóa giao ti p… Bên c ch ñó, khuynh hư ng t p trung hóa HTX tăng lên, th hi n m t s m t sau: * S lư ng HTX h ch toán ñ c l p ngày gi m, quy HTX tăng lên (nh ... u m i sau: HTX ki u m i d a s quy n t ch SXKD c a m i cá nhân, m i h m nh ñ t ñư c Nhà nư c giao cho quy n s d ng lâu dài D a vào s góp v n, góp s c quy n bi u quy t ngang c a m i xã viên, ñ...
 • 137
 • 397
 • 0

phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty ngành cao su niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty ngành cao su niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Quản lý

... thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, bước sang năm 2012 năm 2013 có gia tăng trở lại Tiến hành phân tích khả toán công ty ngành cao su theo quy mô, thấy quy tăng khả toán giảm Do đó, nói quy ... Tương tự hiệu suất sử dụng tài sản theo quy mô, hiệu suất sử dụng TSCĐ ngành cao su theo quy có xu hướng tăng quy doanh nghiệp lớn Điều chứng tỏ với quy có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu ... doanh thu theo quy (bảng 2.16), tỷ suất LN/DT có xu hướng tăng công ty có quy nhỏ 700 tỷ đồng công ty có quy từ 700 tỷ đồng đến 1500 tỷ đồng Cụ thể tỷ suất LN/DT nhóm có quy nhỏ 700 tỷ...
 • 26
 • 436
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Tóm tắt luận văn thạc sỹ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế

... tiêu tính công thức: a) Quy doanh nghiệp Giả thuyết quy doanh nghiệp có quan hệ chiều với CTTC Đề tài tác giả dùng hai tiêu doanh thu vốn chủ sở hữu để đánh giá quy doanh nghiệp b) Cấu ... PHÁP XÂY DỰNG HÌNH 2.3.1 Chọn mẫu 2.3.2 Phƣơng pháp xây dựng hình nghiên cứu a) hình thực nghiệm hình hồi quy tổng thể có dạng Trong đó: X1, X2, , Xn: biến độc lập hình Y: Biến ... vào hình ngoại trừ biến doanh thu (x1) biến tỷ trọng tài sản cố định (x3) Ta tiến hành hồi quy hình với biến lựa chọn ta có bảng kết hồi quy hình ban đầu sau: Bảng 3.6: Bảng kết hồi quy...
 • 26
 • 401
 • 0

Luận văn thạc sĩ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Luận văn thạc sĩ phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... số xác định hiệu chỉnh R2 hình hồi quy đơn 64 3.6 Bảng kết hồi quy hình ban đầu (mô hình 1) 65 3.7 Kết hồi quy hình 67 3.8 Kết hồi quy hình 69 3.9 Thống kê tả 74 3.10 Bảng kết kiểm ... tối ƣu  Nếu gia tăng nợ vƣợt tỷ suất nợ tối ƣu chi phí sử dụng vốn bình quân bắt đầu tăng dần Nhƣ phân tích việc gia tăng nợ kéo theo rủi ro tài để bù đắp phần rủi ro kéo theo gia tăng chi phí ... tƣơng quan thuận với quy công ty [14] Nhƣ vậy, nghiên cứu trƣớc chƣa có đồng chiều hƣớng tác động nhân tố quy đến cấu trúc tài doanh nghiệp Có nghiên cứu đến kết luận quy doanh nghiệp quan...
 • 125
 • 388
 • 2

Phân tích hiệu quả tài chính của các công ty ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Phân tích hiệu quả tài chính của các công ty ngành thủy sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế

... ngành thủy sản giai đoạn 2009- 2013 mức trung bình có xu hướng tăng Việc gia tăng liên tục nợ vay giúp tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu tăng, làm tăng chi phí tài mà cụ thể lãi vay tăng cao b Các ... = -0,0628; rROE,GOV = -0,0453 b Kết hồi quy  Kết hồi quy theo hình với ảnh hưởng cố định (FEM) hình hồi quy có độ phù hợp 4,19% hay hình hồi quy giải thích 4,19% thay đổi tỷ suất sinh ... cao mức 1,45; làm khuếch đại gia tăng ROA (mặc dù gia tăng ROA không lớn: khoảng 16,37%/ năm) khiến ROE tăng mức cao, cụ thể: Bảng 2.9: Nợ nợ ngắn hạn ngành Thủy sản giai đoạn 2009- 2013 ĐVT: 1.000.000...
 • 26
 • 295
 • 0

Phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty ngành cao su niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Phân tích hiệu quả hoạt động của các công ty ngành cao su niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... thời gian từ năm 2008 đến năm 2011, bước sang năm 2012 năm 2013 có gia tăng trở lại Tiến hành phân tích khả toán công ty ngành cao su theo quy mô, thấy quy tăng khả toán giảm Do đó, nói quy ... Tương tự hiệu suất sử dụng tài sản theo quy mô, hiệu suất sử dụng TSCĐ ngành cao su theo quy có xu hướng tăng quy doanh nghiệp lớn Điều chứng tỏ với quy có mối quan hệ tỷ lệ thuận với hiệu ... doanh thu theo quy (bảng 2.16), tỷ suất LN/DT có xu hướng tăng công ty có quy nhỏ 700 tỷ đồng công ty có quy từ 700 tỷ đồng đến 1500 tỷ đồng Cụ thể tỷ suất LN/DT nhóm có quy nhỏ 700 tỷ...
 • 26
 • 214
 • 0

57 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phi sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh

57 Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phi sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp dệt may Thành phố Hồ Chí Minh

Kế toán

... thành bán thành phẩm giai đoạn Giá thành CPSX dở CPSX CPSX dở Các khoản bán thành phẩm = dang đầu kỳ + phát sinh - dang cuối kỳ - giảm giá giai đoạn giai đoạn giai đoạn giai đoạn (nếu có) Bước ... kim ngạch xuất hàng dệt may • Hầu hết doanh nghiệp làm gia công, gia công có giá trò gia tăng thấp lại không ổn đònh, phụ thuộc vào giá gia công bò động vào nguồn cung cấp nguyên liệu 27 • Dệt ... trình bày, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam hàng năm gia tăng Tuy nhiên, phải thừa nhận giá trò kim ngạch xuất ngành gia tăng chủ yếu hàng gia công Giá trò sản phẩm xuất doanh nghiệp dệt may Việt...
 • 150
 • 456
 • 1

Thực trạng về giá cước,chất lượng dịch vụ của các mạng di động hiện nay

Thực trạng về giá cước,chất lượng dịch vụ của các mạng di động hiện nay

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Chương ̣t : Lý thuyế t hành vi mua của người tiêu dùng Chương hai : Thực tra ̣ng về gia cước,chấ t lươ ̣ng dich vu ̣ của các ma ̣ng di đô ̣ng hiên ̣ ̣ Chương ba : Gia i pháp của các ... chính.Nhóm ̣t :Các tác nhân kích thich của marketing:sản phẩ m ,gia bán,cách thức phân phố i và các hoa ̣t đô ̣ng xúc tiế n .Các tác ́ nhân này nằ m khả kiể m soát của doanh ... thời gian,điạ điể m,khố i lươ ̣ng mua sắ m ̣ 3.Quá trình thông qua quy ́t định mua a .Các bước của quá trình quy ́ t đinh mua ̣ Để có ̣t giao dich,người mua phải trải qua mô...
 • 25
 • 315
 • 0

Sinh kế của các hộ dân tái định cư tại vùng bán ngập huyện thuận châu, tỉnh sơn la

Sinh kế của các hộ dân tái định cư tại vùng bán ngập huyện thuận châu, tỉnh sơn la

Kinh tế

... ủi u tra 71 4.11 T ng ủn, giỏ tr t ng ủn gia sỳc, gia c m c a cỏc h ủi u tra 72 4.12 Quy mụ chn nuụi gia sỳc c a cỏc h ủi u tra 72 4.13 Quy mụ chn nuụi gia c m c a cỏc h ủi u tra 73 Tr ng i h ... gia ủỡnh quy t ủ nh, khụng cú v khụng ph thu c vo k ho ch v s h tr c a nh n c v cõc c p chớnh quy n Di dõn t phỏt ph n ỏnh tớnh nng ủ ng v vai trũ ủ c l p c a cỏ nhõn v h gia ủỡnh vi c gi i quy ... mang tớnh quan tr ng quy t ủ nh ủ i v i s phỏt tri n c a ủ a phng, khu v c v qu c gia Tuy nhiờn, chỳng cng lm n y sinh mõu thu n gi a m c ủớch phỏt tri n qu c gia lõu di v i quy n l i c a cỏc c...
 • 119
 • 555
 • 0

Xây dựng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hải phòng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại

Xây dựng đề án hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hải phòng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... kin c trao i xong thỡ mt giao dch c hon thnh v giao dch chớnh l n v ca trao i Giao dch: l mt cuc trao i mang tớnh cht thng mi nhng vt cú giỏ tr gia cỏc bờn iu kin ca giao dch: t nhõt cú bờn Mi ... t sn phm c tung th trng cho ti b o thi th trng, chia thnh giai on: Giai on tung sn phm th trng Giai on phỏt trin Giai on chin mui Giai on suy thoỏi 1.2.3.2 Chớnh sỏch v giỏ c: 1.2.3.2.1 Mc ... khu gia nc d dng v thun tin hn õy l li th ca Vit Nam xut khu sang Trung Quc, c bit l ca Cụn ty TNHH MTV thng mi dch v v XNK HP Vic gn ca khu hn s gim c chi phớ chuyn, tin li cho giao dch gia gia...
 • 83
 • 434
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 12: Thiết Bị Phân Chia Các Dung Dịch Của Các Hoạt Chất Hóa Sinh Học Bằng Màng Mỏng] pps

Điện - Điện tử

... nhiãn lỉûa chn cạc mng, ngoi khäúi lỉåüng phán tỉí cáưn phi âãún úu täú (khäng gian, âàûc trỉng cáúu trục khäng gian cạc phán tỉí ca cháút âem cä) cọ nh hỉåíng âãún lỉûa chn ca cạc mng, cng kh ... khục xả 16, sau âọ cạc sn pháøm âỉåüc hỉåïng vo cạc giai âoản tiãúp theo qua bäü trao âäøi nhiãût 18, cn cháút cä dng båm 19 âáøy phng 20 âãø gia cäng tiãúp theo Cạc dung dëch â cä âỉåüc chøn bë ... lỉåüng v dng båm âënh lỉåüng âáøy vo thng chỉïa 1, tải âáy âỉåüc lm long âãún näưng âäü theo u cáưu Dng båm âáøy dung dëch long vo täø håüp qua thng chỉïa dung dëch ban âáưu Âàûc k thût ca täø...
 • 22
 • 237
 • 0

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK

Tài chính - Ngân hàng

... Ứng dụng thực tế số ngun Số ngun thường dùng để biểu diễn đại lượng có hai hướng ngược Đo thời150 gian 120 Đo nhiệt độ thời tiếtcơng ngun Trước cơng ngun Sau 90 Nhiệt Số C m độ tiền nợ Nhiệt độ ... mực nước biển sinh năm – 570m hải đăng +150 l¹nh Độ Vua mực nước biển cao Lý Cơng Uẩn rời Thăng Long nămm910 mỏ neo -30 c) Các ví dụ: Ví dụ 1: Nếu điểm A cách điểm mốc M phía Bắc 3km biểu thị...
 • 61
 • 693
 • 0

đánh giá thực trạng trồng và thăm dò ảnh hưởng của naa đến khả năng giâm cành của thanh long ruột đỏ và ruột trắng ở huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

đánh giá thực trạng trồng và thăm dò ảnh hưởng của naa đến khả năng giâm cành của thanh long ruột đỏ và ruột trắng ở huyện hướng hóa, tỉnh quảng trị

Thạc sĩ - Cao học

... Thực trạng trồng long ở huyện Hướng Hóa - Xác định giống long trồng huyện Hướng Hóa - Xác định quy phân bố long huyện Hướng Hóa - Xác định diện tích, quy trồng long Hướng Hóa - Tìm ... lại tiến hành giâm 30 hom i lần nhắc lại, có tất công thức tiến hành với đối tượng là long ruột đỏ và long ruột trắng i hom hàng cách hàng 30 cm dãy cách dãy 50 cm Thí nghiệm ... biết đến nhiều về giống long ruột trắng Ở Huyện Hướng Hóa có rất nhiều hộ gia đình trồng long ở dạng tự phát, chưa có quy hoạch, việc nghiên cứu các đặc điểm sinh học...
 • 108
 • 337
 • 0

Thực trạng sản xuất, kinh doanh của trang trại hộ gia đình ông lê tài chất ở xã thanh mỹ huyện thanh chương tỉnh nghệ an

Thực trạng sản xuất, kinh doanh của trang trại hộ gia đình ông lê tài chất ở xã thanh mỹ  huyện thanh chương  tỉnh nghệ an

Thạc sĩ - Cao học

... hàng hóa với quy lớn, mức độ tập trung hàng hóa, chuyên môn hóa điều kiện yếu tố sản xuất vượt trội hẳn so với Đ ại kinh tế hộ, thể quy sản xuất như: đất đai, vốn, lao động, đầu gia súc, giá ... chủ nghĩa với quy lớn làm phá sản trang trại gia đình phân tán với hy vọng với xí nghiệp quy lớn tạo nhiều nông sản tập trung Tr với giá rẻ so với giá nông sản từ trang trại gia đình Tuy ... trung sản xuất quy lớn, đòi hỏi trình độ kỹ thuật quản lý cao, hiệu cuối SVTH: Phạm Hồng Mỹ 11 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Nguyễn Thị Thanh Bình xí nghiệp nông nghiệp Tư quy lớn thấp so...
 • 82
 • 171
 • 0

Slide SINH kế VÀ THU NHẬP CỦA CÁC hộ dân SAU KHI ĐỊNH cư TẠI KHU TÁI ĐỊNH cư VẠN đò PHƯỜNG HƯƠNG sơ, THÀNH PHỐ HUẾ

Slide SINH kế VÀ THU NHẬP CỦA CÁC hộ dân SAU KHI ĐỊNH cư TẠI KHU TÁI ĐỊNH cư VẠN đò PHƯỜNG HƯƠNG sơ, THÀNH PHỐ HUẾ

Quản trị kinh doanh

... viên Thu nhập Bảng 10: Cảm nhận hộ gia đình sống sau tái định cư Kết nghiên cứu ̉ ́ ́ ĐANH GIA ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO CAM NHẬN VỀ ́ ́ CUỘC SÔNG CỦA CAC HỘ GIA ĐÌ NH SAU TAI ĐINH CƯ ̣ Tương ... hàng xóm cũ hay không 04 Khi nơi mới, số hộ gia đình nhận giúp đỡ quy n địa phương Kết nghiên cứu ́ ́ ̉ THÔNG KÊ CAM NHẬN VỀ CUỘC SÔNG ́ ́ CỦA CAC HỘ GIA ĐÌ NH SAU TAI ĐINH CƯ ̣ Tốt Cũng Xấu ... liệu kế t cấ u, quy mô, số lươ ̣ng hô ̣ dân, số lươ ̣ng thành viên i hô ̣ và số liệu giới thiệu tổng quan các khu tái đinh cư va ̣n đò lấ y từ ̣ Ban ĐT- XD và các phương tiê ̣n...
 • 39
 • 351
 • 0

Xem thêm