tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính - Bộ NNPTNT

Biểu mẫu

... CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ ... soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh ... CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công...
 • 5
 • 4,180
 • 1

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mẫu báo cáo công tác cải cách thủ tục hành chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

Biểu mẫu

... CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về thủ tục hành chính - Rà soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ ... soát hệ thống hoá, công khai hoá thủ tục hành chính - Triển khai thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính - Về xử lý kiến nghị, vướng mắc về thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức và Doanh ... CÔNG NGHỆ Hà Nội, ngày tháng năm 200 BÁO CÁO Công tác cải cách hành chính tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 200I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CCHC TRONG THÁNG… 1. Về triển khai công...
 • 5
 • 1,693
 • 0

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Nghiên cứu công tác đại lý tàu biển của VOSCO và đề xuất các giải pháp tiếp tục cải cách thủ tục hành chính cảng biển trong xu thế hội nhập.doc

Quản trị kinh doanh

... của thủ tục hành chính. Thứ nhất, thủ tục hành chính đợc thực hiện bởi nhiều cơ quan và công chức nhà nớc.Thứ hai, thủ tục hành chínhthủ tục giải quyết công việc nội bộ của nhà nớc và công ... trong công tác làm thủ tục phục vụ tàu ra vào cảng biển Việt Nam.Chơng II : Tổng quan về thủ tục hành chính, hệ thống hoá quy trình thủ tục hành chính cảng biển. Thực trạng về thủ tục hành chính ... trên, kể từ khi có chủ trơng cải cách thủ tục hành chính đến nay trong hệ thống hành chính nhà nớc đà và đang tiến hành các công việc:- Tinh giản thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu xin...
 • 85
 • 1,296
 • 9

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Khoa học xã hội

... sót về thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cảu công dân trong tình hình hiện nay. Qua đó hoàn thiện các thủ tục hành chính trong công tác tiếp công ... cách các thủ tục hành chính trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên tinh thần đó, chúng tôi xin kiến nghị một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp ... và cải cách thủ tục hành chính trong công tác xét khiếu tố1. Kết quả bước đầu thực hiện cải cách hành chính ở nước ta:Sự nghiệp đổi mới đất nước ta trong hơn 10 năm qua đã đạt được những thành...
 • 48
 • 2,559
 • 2

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... quan HCNN. 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm:Để giải quyết một công việc nhất định ... bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức và cải cách tài chính công. Cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung quan trọng của cải cách thể ... của nền hành chính VN hiện nay, Đảng và Nhà nước đã quyết tâm thực hiện dứt điểm công cuộc Cải cách hành chính Nhà nước với 4 nội dung: cách thể chế, pháp luật và thủ tục hành chính; cải cách...
 • 78
 • 2,818
 • 16

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... quan HCNN. 1.2 Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính * Khái niệm:Để giải quyết một công việc nhất định ... quy địnhNền hành chính Nhà nước được cấu thành bởi 4 yếu tố: Thể chế hành chính, bộ máy hành chính, đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công. - Thể chế hành chính: Thể chế hành chính nhà nước ... đắc lực cho công cuộc cải cách kinh tế và tài chính. 6Một trong các nội dung chính của cải cách thể chế hành chính chínhcải cách TTHC, đây được coi là khâu đột phá của CCHC nhằm cải thiện...
 • 78
 • 1,932
 • 15

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Quản lý dự án

... thức nào : khai báo TTHQ điện tử hay khai báo thủ công …HƯỚNG DẪN GIAI ĐOẠNRÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTổ thư ký Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính Tháng 9 năm 2009Đơn đề nghị chuyển ... định của mình15. Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để gia công cho thương nhân nước ngoài16. Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài 24. Thủ tục Hải Quan điện tử ... Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán 20. Thủ tục hải quan điện tử quản lý hàng tái xuất 23 .Thủ tục Hải Quan điện tử xuất khẩu sản phẩm gia công...
 • 57
 • 1,329
 • 2

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Chung tay cải cách thủ tục hành chính

Quản lý nhà nước

... Mr.Anh Tuấn – VCCI: DD: 0913519466 - Từ TTHC 5-8HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTÓM TẮTKẾT QUẢ RÀ SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ƯU TIÊNLĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU Người trình bày: Nguyễn ... sung•Trình tự, thủ tục hành chính: Ban hành Thông tư hướng dẫn thủ tục cấp phép, trong đó:–Quy định chi tiết, rõ ràng hơn về trình tự, thủ tục cụ thể cấp giấy phép.–Nêu rõ cách thức tiếp nhận ... BẢN PHẨM NHẬP KHẨUNội dung sửa đổi, bổ sung:•Đổi thủ tục cần phải đăng ký và chờ xác nhận của cơ quan Nhà nước như hiện nay sang thành thủ tục doanh nghiệp đăng ký nhưng không cần phải xác...
 • 23
 • 1,182
 • 3

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

250 Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tài chính - Ngân hàng

... nhà đầu tư 1.3 Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay: 1.3.1- Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính: Để thực hiện thành công việc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn ... trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vónh Long và các tỉnh thành khác trong cả nước đã liên tục cải cách thủ tục hành chính về đầu ... những thủ tục hữu hiệu. 1.3.3 Căn cứ để cải cách thủ tục hành chính: 191.3.4 Cải cách thủ tục hành chính – Một trong những cải cách quan trọng hiện nay: Kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị...
 • 101
 • 658
 • 3

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quản trị kinh doanh

... cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay 1.2.1 Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính 1.2.2 Các nguyên tắc ban hành thủ tục hành chính 1.2.3 Căn cứ để cải cách thủ tục hành chính 1.2.4 Cải ... niệm chung về thủ tục hành chính 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành chính 1.1.2 Đặc điểm của thủ tục hành chính 1.1.3 Ý nghóa của thủ tục hành chính 1.2. Tầm quan trọng của thủ tục hành chính đối với ... điểm mới của cải cách thủ tục hành chính là chuyển thủ tục hành chính mang tính chất quản lý sang thủ tục hành chính mang tính chất phục vụ. Như vậy qúa trình cung cấp các thủ tục đầu tư của...
 • 101
 • 614
 • 0

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

154 Cải cách thủ tục hành chính vê đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quản trị kinh doanh

... nhà đầu tư 1.3 Vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay: 1.3.1- Yêu cầu cải cách thủ tục hành chính: Để thực hiện thành công việc cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn ... và Chính Phủ chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính về đầu tư. Tỉnh Vónh Long và các tỉnh thành khác trong cả nước đã liên tục cải cách thủ tục ... hoàn thành thủ tục đầu tư. 46CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHỦ TỤC ĐẦU TƯ 1.1 Những quan niệm chung về thủ tục hành chính : 1.1.1 – Khái niệm thủ tục hành chính: Với...
 • 101
 • 554
 • 0

Lý luận chung về thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

Lý luận chung về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... để thực hiện công việc được giao.Thứ ba: cải cách thể chế của nền hành chínhcải cách thủ tục hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá. Thủ tục hành chính là cơ sở ... bản không phải là luật hành chính. Chương II: Thực tiễn cải cách hành chínhcải cách thủ tục hành chính ở nước ta, những phương hướng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong thời gian ... chung về thủ tục hành chínhcải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay. tổ chức nhằm thi hành nghĩa vụ hành chính bảo đảm công vụ nhà nước phục vụ nhân dân Thủ tục hành chính do...
 • 28
 • 6,082
 • 29

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất Hà Nội

Quản trị kinh doanh

... của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 231.3.3Lợi ích của việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa 241.3.4Yêu cầu đối với việc cải cách thủ tục hành chính theo ... 121. 2Thủ tục hành chính và sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính 141.2.1Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của thủ tục hành chính 141.2.2Phân loại các TTHC 171.2.3Sự cần thiết phải cải cách ... này gồm các bộ phận: Thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp và thủ tục hành chính. Thủ tục lập pháp là thủ tục làm Hiến pháp và làm luật. Thủ tục tố tụng tư pháp là thủ tục giải quyết tranh...
 • 40
 • 1,175
 • 2

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Kinh tế - Quản lý

... thành 3 nhóm: thủ tục hành chính nộibộ; thủ tục hành chính thực hiện thẩm quyền và thủ tục văn.+ Thủ tục hành chính nội bộ. Thủ tục hành chính nội bộ là thủ tục thực hiện các công việc nội bộ ... 1:THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI CÁCH THỦ TỤCHÀNH CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính. Để giải quyết một công ... việcđiều hành, tổ chức các hoạt động tác nghiệp hành chính. Thủ tục hành chính là một bộ phận chế định của luật hành chính. Nói cách khác, thủ tục hành chính là một loại hình quy phạm hành chính...
 • 23
 • 2,820
 • 36

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose