tính toán thông số mạch đk

Mô phỏng Matlab Simulink điều khiển mức nước trong bình đơn

Mô phỏng Matlab Simulink điều khiển mức nước trong bình đơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... =7.856*10^-5) 14 - Tính script: sysm s k; F=(k/(2.3*10^-3*s*s+7.856*10^-5*s)); ilaplace(F) - Kết quả: Hình Kết tính đáp ứng xung script  Kết luận: Đáp ứng xung tính tay tính máy có kết giống b Tính đáp ... số 10 lần, đặc tính biên độ logarit thay đổi 20 dB độ nghiêng – 20 dB/dec Đặc tính pha theo hàm độ h(t) tiệm −π cận với trục hoành ω → với đường thẳng ω → ∞ Ở tần số gãy ω = 435 rad/s, đặc tính ... thuyết điều khiển tuyến tính biết vận dụng kiến thức lý thuyết vào toán cụ thể Việc ứng dụng công cụ Matlab giúp dễ dàng tính toán đáp ứng độ, đáp ứng xung đơn vị khảo sát đặc tính động học hệ thống...
 • 25
 • 1,727
 • 13

Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng matlab

Điện - Điện tử

... thay đổi tham số thiết bò điều khiển TBĐK C TBĐKA vừa đảm nhận vai trò điều khiển vừa có chức khối tính toán Hiện thiết bò điều khiển thích nghi máy vi tính đảm nhận chức tính toán, ghi nhận ... trường thay đổi TBĐKA R TBĐKC N U ĐTĐK C Ngoài vòng kín gồm hai khối ĐTĐK ĐTĐK C (thiết bò điều khiển bản), hệ điều khiển thích nghi có khối thiết bò điều khiển thích nghi TBĐKA Khối nhận tín ... môi trường vừa ngôn ngữ lập trình viết dựa sở toán học như: lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính, phân tích số, … nhằm sử dụng cho mục đích tính toán khoa học kỹ thuật MatLab cho phép người sử...
 • 71
 • 668
 • 8

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu điều khiển mờ mô phỏng hệ thống điều khiển mờ bằng MATLAB giáo viên NGuyễn Kim Huy trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

Điện - Điện tử - Viễn thông

... thay đổi tham số thiết bò điều khiển TBĐK C TBĐKA vừa đảm nhận vai trò điều khiển vừa có chức khối tính toán Hiện thiết bò điều khiển thích nghi máy vi tính đảm nhận chức tính toán, ghi nhận ... trường thay đổi TBĐKA R TBĐKC N U ĐTĐK C Ngoài vòng kín gồm hai khối ĐTĐK ĐTĐK C (thiết bò điều khiển bản), hệ điều khiển thích nghi có khối thiết bò điều khiển thích nghi TBĐKA Khối nhận tín ... môi trường vừa ngôn ngữ lập trình viết dựa sở toán học như: lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính, phân tích số, … nhằm sử dụng cho mục đích tính toán khoa học kỹ thuật MatLab cho phép người sử...
 • 71
 • 377
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part1 ppsx

Báo cáo khoa học

... mờ MatLab Các số liệu ban đầu: Nội dung phần thuyết minh tính toán: ... sản xuất đại đời sống hàng ngày Điều khiển mờ đời với sở lý thuyết lý thuyết tập mờ (fuzzy set) logic mờ (fuzzy logic) Ưu điểm kỹ thuật điều khiển mờ không cần biết trước đặc tính đối tượng cách ... vào thông tin xác tuyệt đối mà nhiều ứng dụng không cần thiết có Với ham muốn tìm hiểu ngành kỹ thuật điều khiển mẻ, chúng em thực việc nghiên cứu lý thuyết mờ mô hệ thống điều khiển mờ máy tính...
 • 10
 • 178
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part2 pdf

Báo cáo khoa học

... l2, , ln) với lk   rki i 1 Để tránh sử dụng thuật toán nhân ma trận đại số tuyến tính cho việc tính B’(y) để tăng tốc độ xử lý, phép tính nhân ma trận thay luật maxmin Zadeh với max (phép ... nên thời gian tính độ phụ thuộc cho phần tử lâu Trong kỹ thuật điều khiển mờ thông thường, hàm liên thuộc kiểu S thường thay gần hàm tuyến tính đoạn Một hàm liên thuộc có dạng tuyến tính đoạn gọi ... đủ nhỏ để không bò thông tin Tổng quát lên cho giá trò rõ x0 bất kỳ: x0  X = {x1, x2, , xn} đầu vào, vector chuyển vò a có dạng: aT = (a 1, a2, , an) có phần tử a i có số i số x0 X có giá trò...
 • 10
 • 104
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part3 ppt

Báo cáo khoa học

... làm thay đổi tham số thiết bò điều khiển TBĐKC TBĐKA vừa đảm nhận vai trò điều khiển vừa có chức khối tính toán Hiện thiết bò điều khiển thích nghi máy vi tính đảm nhận chức tính toán, ghi nhận ... trường thay đổi TBĐKA R TBĐKC N U ĐTĐK C Ngoài vòng kín gồm hai khối ĐTĐK ĐTĐK C (thiết bò điều khiển bản), hệ điều khiển thích nghi có khối thiết bò điều khiển thích nghi TBĐKA Khối nhận tín ... điều chỉnh, mạch bù thích hợp để nâng cao độ xác hệ thống Các hệ số sai lệch: Trong điều khiển tự động thường đặt tên cho hệ số sai lệch sau: Exlp: hệ số sai lệch vò trí Exlv: hệ số sai lệch...
 • 10
 • 149
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part4 pdf

Báo cáo khoa học

... dựa vào tiêu chuẩn:  tónh hay động  tuyến tính hay phi tuyến  tham số tập trung hay tham số rải  liên tục hay rời rạc  tham số tónh hay tham số động  tiền đònh hay ngẫu nhiên Nghiên cứu ... Tiêu chuẩn giản đồ Bode: Hệ ổn đònh G(p) cực phần mặt phẳng phức Xét đặc tính pha tần số cắt biên WB, xem đặc tính pha tần số cắt biên nếu: - Đường pha đường –180o hệ kín ổn đònh - Đường pha đường ... bình đẳng mà theo hệ số an toàn đònh trước Ngoài hệ số an toàn cho luật điều khiển có hệ số an toàn cho mệnh đề điều kiện luật điều khiển số mệnh đề nhiều Nghiên cứu điều khiển mờ – Mô hệ thống...
 • 10
 • 159
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part5 docx

Báo cáo khoa học

... môi trường vừa ngôn ngữ lập trình viết dựa sở toán học như: lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính, phân tích số, … nhằm sử dụng cho mục đích tính toán khoa học kỹ thuật MatLab cho phép người sử ... khiển với hàm truyền đạt phi tuyến - Giải toán điều khiển phức tạp, toán mà trước chưa giải như: hệ điều khiển thiếu thông tin, thông tin không xác hay thông tin mà xác nhận thấy quan hệ chúng ... 42 Luận văn tốt nghiệp 43 Kết luận điều khiển mờ: * Ưu điểm: - Đảm bảo tính ổn đònh hệ thống mà không cần khối lượng tính toán lớn phức tạp khâu thiết kế loại điều khiển cổ điển PID, điều chỉnh...
 • 10
 • 182
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part6 potx

Báo cáo khoa học

... điều khiển mờ – Mô hệ thống điều khiển mờ MatLab Luận văn tốt nghiệp 54 Ô Param dùng để nhập thông số cho hàm nhắp vào hàm Ô Name dùng để đặt tên cho hàm Làm tương tự biến flow Đối với hai biến ... Simulink: Tại dấu nhắc MatLab, gõ ‘simulink’ để kích hoạt hình làm việc Simulink Dựa vào mô hình toán học ta vào thư viện lấy khối tích phân, khuếch đại công suất, máy phát tín hiệu thử, scope...
 • 10
 • 198
 • 0

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Mô phỏng hệ thống điều khiển mở bằng OXN trong matlab part7 ppt

Báo cáo khoa học

... ‘trapmf’: có thông số ‘gbellmf’: có thông số ‘gaussmf’: có thông số ‘gauss2mf’: có thông số ‘sigmf’: có thông số ‘dsigmf’: có thông số ‘psigmf’: có thông số ‘pimf’: có thông số ‘smf’: có thông số ‘zmf’: ... phẩy thông số hàm đặt ngoặc vuông Cứ MFn, với n số lượng hàm liên thuộc Có ngã khai báo liệu cho ngã [Outputi], với i số thứ tự ngã * Các loại hàm liên thuộc chọn là: ‘trimf’: có thông số ‘trapmf’: ... khai báo loại, đặt dấu nháy NumInputs = : số lượng ngã vào, số nguyên NumOutputs = : số lượng ngã ra, số nguyên NumRules = : số lượng luật điều khiển, số nguyên AndMethod = : tên phương pháp AND...
 • 10
 • 133
 • 0

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ mô PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

ĐỀ tài NGHIÊN cứu điều KHIỂN mờ mô PHỎNG hệ THỐNG điều KHIỂN mờ BẰNG MATLAB

Kỹ thuật

... thay đổi tham số thiết bò điều khiển TBĐK C TBĐKA vừa đảm nhận vai trò điều khiển vừa có chức khối tính toán Hiện thiết bò điều khiển thích nghi máy vi tính đảm nhận chức tính toán, ghi nhận ... trường thay đổi TBĐKA R TBĐKC N U ĐTĐK C Ngoài vòng kín gồm hai khối ĐTĐK ĐTĐK C (thiết bò điều khiển bản), hệ điều khiển thích nghi có khối thiết bò điều khiển thích nghi TBĐKA Khối nhận tín ... môi trường vừa ngôn ngữ lập trình viết dựa sở toán học như: lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính, phân tích số, … nhằm sử dụng cho mục đích tính toán khoa học kỹ thuật MatLab cho phép người sử...
 • 71
 • 77
 • 0

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MATLAB/SIMULINK ĐỂ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU.

Điện - Điện tử

... Transfer Fcn (Hàm truyền) Continuous Sau thiết lập tiến hành cài đặt thông số đồ cách kích double vào đồ cho thông số tướng ứng tính Cho chạy mô phỏng: vào simulation, Start kích vào biểu tượng,...
 • 4
 • 301
 • 3

Mô phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Mô phỏng hệ thồng điều khiển mờ bằng matlab

Điện - Điện tử - Viễn thông

... thay đổi tham số thiết bò điều khiển TBĐK C TBĐKA vừa đảm nhận vai trò điều khiển vừa có chức khối tính toán Hiện thiết bò điều khiển thích nghi máy vi tính đảm nhận chức tính toán, ghi nhận ... trường thay đổi TBĐKA R TBĐKC N U ĐTĐK C Ngoài vòng kín gồm hai khối ĐTĐK ĐTĐK C (thiết bò điều khiển bản), hệ điều khiển thích nghi có khối thiết bò điều khiển thích nghi TBĐKA Khối nhận tín ... môi trường vừa ngôn ngữ lập trình viết dựa sở toán học như: lý thuyết ma trận, đại số tuyến tính, phân tích số, … nhằm sử dụng cho mục đích tính toán khoa học kỹ thuật MatLab cho phép người sử...
 • 62
 • 88
 • 0

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển đèn giao thông cho ngã tư

Điện - Điện tử

... nạn giao thông 1.1.1 Mạch dùng IC số Với mạch dùng IC số có ưu điểm sau: - Tổn hao công suất bé, mạch dùng pin acquy - Giá thành rẻ - Mạch đơn giản dễ thực Song với việc sử dụng kỹ thuật số khó ... máy tính Đồ án môn học Hệ thống nhúng 3.2 đồ mạch in (layout) Dùng phân mềm orcad 10.5 vẽ mạch thiết kế mạch in ta đồ mạch in sau 3.2.1 Mạch điều khiển trung tâm Hình 3.7 đồ mạch in mạch ... cứng không thay đổi mà mạch dùng IC số thực mà thực cứng nhắc mà người công nhân khó tiếp cận, dễ nhầm - Số linh kiện để sử dụng mạch - Mạch đơn giản so với mạch dùng IC số Song phần cứng vi xử...
 • 42
 • 8,928
 • 117

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Xây dựng chương trình mô phỏng quá trình điều khiển & hiển thị các thông số sinh học

Khoa học tự nhiên

... so sánh 2.3- Phép đo nhịp mạch Nhịp mạch xác định số lần máu đẩy vào động mạch Theo dõi thông số nhịp mạch để biết xem tim có đẩy máu lên động mạch hay không Để đo nhịp mạch người ta sử dụng transducer ... hay trung bình), nhịp mạch, huyết áp( huyết áp động mạch gián tiếp, huyết áp động mạch trực tiếp hay huyết áp tĩnh mạch) , nhiệt độ thể nhịp hô hấp Ngoài thông số trên, thông số điện não(EEG), nồng ... bị ghi đo hai thông số tăng lên thành bốn thông số: tín hiệu điện tim(ECG), nhịp mạch( HR), nhiệt độ(TEMP), huyết áp gián tiếp ( NIBP) Sau sáu thông số: tín hiệu điện tim(ECG), nhịp mạch( HR), nhiệt...
 • 126
 • 645
 • 6

Mô phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Mô phỏng hệ thống điều khiển các thiết bị bù trong hệ thống truyền tải điện xoay chiều linhhoạt

Điện - Điện tử - Viễn thông

... theo thông số Thyristor, ta thiết kế tầng khuếch đại xung phù hợp đủ để mở Thyristor - Tầng khuếch đại sử dụng BAX để cách ly mạch động lực với mạch điều khiển, đồng thời tránh việc ngắn mạch ... xung mở có đủ điều kiện để mở Thyristor Uđb ĐB SS-TX KĐ Uđk Hình đồ khối mạch điều khiển Thyristor Khi thay đổi giá trị điện áp chiều Uđk góc mở α thay đổi 2.2 Nguyên tắc điều khiển Sử dụng ... TCR, đóng cắt tụ điện TSC, đóng cắt tụ nối tiếp TSSC SSSC… Tuỳ theo số lượng thiết bị cần điều chỉnh đóng cắt, ta thực số lượng mạch điều khiển tương ứng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] [2] [3] [4] [5] [6]...
 • 7
 • 671
 • 5

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG CỦA MÁY XÚC

Cơ khí - Vật liệu

... ,đồng hồ đo áp suất ,van an toàn, mỏ cắt số chi tiết phụ Phương pháp phát huy hiệu cao thể tính động thiết bị ,thiết bị di chuyển chỗ làm việc khác tùy vào đặc tính vị chí công việc Máy cắt oxy-ga ... + Một số phận khác Ống thu hồi thuốc Ống cấp thuốc Ố dẫn dây hàn( tiếp điện) 32 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN KHOA:CƠ KHÍ – BỘ MÔN:HÀN + Gá phôi Bảng hướng dẫn thiết lập thông số hàn: ... cấu thép cầu trục co phần sàn đứng với lan can để co thể lại kiểm tra bảo trì sửa chữa -Các thông số: Dầm cầu trục hai dầm chế tạo dươí dạng hộp dàn không gian Dầm dàn nhẹ dầm hộp, song khó chế...
 • 42
 • 612
 • 0

thiết kế mô phỏng chương trình điều khiển, mô phỏng gia công máy CNC

thiết kế mô phỏng chương trình điều khiển, mô phỏng gia công máy CNC

Công nghệ thông tin

... - Lớp thừa kế thuộc tính từ lớp cha Một mô hình mà thiếu đặc tính hướng đối tượng 1.1 Abstraction ( tính trừu tượng) : Sự trừu tượng thể đặc tính cốt yếu đối tượng mà đặc tính dùng để phân biệt ... loại data Tính trừu tượng đóng kín hai khái niệm : trừu tượng tập trung vào hành vi quan sát đối tượng, tính đóng kín tập trung vào thực hành vi Tính đóng kín thường đạt thông qua che dấu thông tin, ... data Ví dụ, C, hỗ trợ tính đa dạng nên tác động giá trị tuyệt đối cần phải có ba hàm khác nhau:abs(), labs(), fabs( ) Các hàm tính toán trả giá trị tuyệt đối số nguyên, số nguyên dài, giá trị...
 • 159
 • 446
 • 0

Xem thêm