tính thời gian thu hồi vốn của dự án

Luận văn Lập Chương trình xác định thời gian thu hồi vốn của dự án.

Luận văn Lập Chương trình xác định thời gian thu hồi vốn của dự án.

Lập trình

... định thời gian thu hồi vốn của dự án. Dựa theo hệ số IRR cho phép tính tỉ lệ lãi suất so với chi phí sử dụng vốn của dự án Các vấn đề cần giải quyết của bài toán :- Tính hệ số IRR của dự án ... sự nỗ lực của mình, em đã hoàn thành những chức năng chính của đề tài Xác định thời gian thu hồi vốn của dự án. Các vấn đề đã thực hiện được trong đề tài:o Tính hệ số IRR của dự án theo từng ... ) là một thông số cho phép tính được tỉ lệ lãi suất so với chi phí sử dụng vốn của dự án. Chương trình IRR Total được phát triển nhằm tính toán thời gian thu hồi vốn thông qua việc xác định...
 • 27
 • 524
 • 0

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

Đầu tư Chứng khoán

... doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh hơn. Người ta cũng thường đánh giá dự án có nên thực hiện hay không bằng cách so sánh thời gian thu hồi vốn vừa tính toán với thời gian thu hồi vốn đã định trước. ... vốn đầu tư của máy B là: 3 năm 1,04 tháng. Thời gian thu hồi vốn đầu tư m áy B là 3 năm 1,04 tháng ngắn hơn thời gian thu hồi vốn của máy A: 4 năm 1,26 tháng. Vậy , Doanh nghiệp sẽ chọn mua ... bằng cách lấy vốn đầu tư chưa thu hồi hết đó (20tr) chia cho số thu nhập bình quân 1 tháng của năm 2012 tức là: 20 = 1,04 ( 230/ 12) >>> Thời gian thu hồi vốn đầu tư của máy B là:...
 • 6
 • 634
 • 2

Tăng cường hoạt dộng thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí”.doc

Tăng cường hoạt dộng thu xếp vốn cho dự án tại Công ty Tài chính Dầu khí”.doc

Tài chính - Ngân hàng

... sau bao lâu dự án thu hồi đủ vốn đầu tư; do vậy, PP cho biết khả năng tạo thu nhập của dự án từ khi thực hiện đến khi thu hồi đủ vốn. 5. Độ nhạy của dự án: Thực chất độ nhạy của dự án không phải ... thì dự án càng dễ được chấp nhận, nhưng tối thiểu phải bằng lãi suất chiết khấu.4. Thời gian hoàn vốn (PP)- Khái niệm: Thời gian hoàn vốn đầu tư là thời gian để chủ đầu tư thu hồi được số vốn ... chức khác tham gia tài trợ cho dự án. Thư mời phải có các nội dung chủ yếu về dự án như tên dự án, chủ đầu tư, tổng nguồn vốn đầu tư, đánh giá về tính khả thi của dự án và phương thức trả nợ Trong...
 • 76
 • 428
 • 1

Tăng cường hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại công ty tài chính dầu khí

Tăng cường hoạt động thu xếp vốn cho dự án tại công ty tài chính dầu khí

Tài chính - Ngân hàng

... 1.2.3 Quy trình thu xếp vốn cho dự án Sơ đồ 1.2: Quy trình thu xếp vốn Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thu xếp vốn của khách hàng. Bộ hồ sơ thu xếp vốn bao gồm: Giấy đề nghị thu xếp vốn; hồ sơ pháp ... động của công ty tài chính 11 1.2. Hoạt động thu xếp vốn cho dự án của công ty tài chính 151.2.1 Khái niệm và đặc điểm của hoạt động thu xếp vốn cho dự án 151.2.2 Nguồn vốn cho hoạt động thu ... thu xếp vốn cho dự án 191.2.3 Quy trình thu xếp vốn cho dự án 211.2.4 Chỉ tiêu đánh giá hoat động thu xếp vốn cho dự án 241.2.4.1 Các chỉ tiêu định lượng 241.2.4.2 Các chỉ tiêu định tính 251.3....
 • 82
 • 350
 • 0

Chương trình lập kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng

Chương trình lập kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng

Kinh tế - Thương mại

... xuất kinh doanh của Chi nhánh, báo cáo kịp thời để Lãnh đạo Chi nhánh hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện.- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn được Công ty giao, tính toán điều chỉnh ... thời gian bảo hành, theo hợp đồng kinh tế đã ký hoặc theo chỉ đạo của Công ty.- Chủ trì quyết toán vật tư của các công trình đã nghiêm thu đưa vào sử dụng.- Quản lý kho vật tư của Chi nhánh.. ... nhiệm, khen thưởng và kỷ luật. Kế toán trưởng là người giúp Giám đốc chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê của Chi nhánh, chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng cấp trên và pháp luật về...
 • 65
 • 572
 • 0

Chương trình lập kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng

Chương trình lập kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng

Kinh tế - Thương mại

... sung vốn Bao gồm danh mục ngành nghề, danh mục dự án trực thu c ngành, danh sách vốn giao của từng dự án, danh sách vốn bổ sung của từng dự án, thông tin dự án, thông tin chi tiết của từng dự án, ... thầu6m_pHinhThucDTHình thức đấu thầu7 Phương thức đấu thầu8 Ngày kýBảng 12 : Bảng thông tin dự án Stt Thu c tính Tên thu c tính Kiểu và cỡ Ghi chú1 Loại dự án 2 Nhóm dự án 3 Cấp công trình4 Mã dự ... quản lý vốn của dự án xây dựng2.2.5.Sơ đồ chi tiết chức năng thanh toán vốn 29CHƯƠNG 3.CƠ SỞ DỮ LIỆU 303.1.THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 303.2.LƯU ĐỒ CỦA MỘT SỐ THU T TOÁN 343.2.1 .Thu t toán “Đăng...
 • 51
 • 502
 • 1

tình huống đấu thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường PTTH nội trú của huyện C

tình huống đấu thầu xây lắp của dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường PTTH nội trú của huyện C

Khoa học xã hội

... xây dựng công trình, có quyếtđịnh phê duyệt dự án công trình, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cũng đã đượcphê duyệt; căn cứ chỉ tiêu vốn được giao trong năm, chủ đầu tư (Ban quản lý dự án ... kế hoạch đấu thầu sai. Mặt khác dự án đầu tư xâydựng công trình: Trường THDT nội trú huyện C là dự án đã được phê duyệt Hồsơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình nên đã có khối lượng ... thầu.Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường dân tộc nội trú huyệnC thu c dự án nhóm C với thời gian thi công hoàn thành công trình được phêduyệt là 13 tháng; vì vậy theo Nghị định số:...
 • 18
 • 3,332
 • 68

tính toán lưu lượng nước thải của dự án

tính toán lưu lượng nước thải của dự án

Công nghệ - Môi trường

... HOẠT2.3 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 2.4TÍNH TOÁN LƯU LƯNG NƯỚC THẢI SINH HOẠT CỦA DỰ ÁN Chương 2: Tổng Quan Về Dự Án 1.1. Đặc điểm và điều kiện tự nhiên2.3 11 Vị tríKhu đất dự án thu c phường Tân Phú, ... lượng nước thải sinh hoạt của dự án SVTH: Phạm Thị Ánh Tuyeát trang - 24 - Chương 2: Tổng Quan Về Dự Án 2.1TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT2.1.1. Nguồn gốc và đặc tính nước thải sinh hoạtNước ... Thị Ánh Tuyết trang - 26 - Chương 2: Tổng Quan Về Dự Án Thu c phạm vi thời tiết khu vực Tp. Hồ Chí Minh, khí hậu nhiệt đới cận xích đạo trong năm có hai mùa rõ rệt.- Mùa khô từ tháng 11 – tháng...
 • 22
 • 2,750
 • 10

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

Tài chính - Ngân hàng

... lực tài chính của chủ đầu tư, tính khả thi của dự án về mặt tài chính…cán bộ thu xếp vốn còn cần phải có những am hiểu nhất định về lĩnh vực ngành nghề hoạt động của dự án đó. Xây dựng hệ thống ... tin phong phú sẽ hỗ trợ cho cán bộ thu xếp vốn tích luỹ được hiểu biết của mình về các ngành nghề có dự án mà PVFC tham gia thu xếp vốn, từ đó có thể đánh giá dự án một cách toàn diện hơn.Cuối ... trò của người thu xếp vốn là quản lý các khoản vay cho các nhà tham gia đồng tài trợ. 3.2.3. Thiết lập hệ thống thông tin thẩm định dự án Hoạt động thu xếp vốn tín dụng dự án mang tính chất của...
 • 13
 • 243
 • 0

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN CTTC DẦU KHÍ

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN CTTC DẦU KHÍ

Tài chính - Ngân hàng

... chính quốc tế. - Thu xếp vốn và tài trợ tài chính các dự án :Thu xếp vốn và tài trợ tài chính dự án là nghiệp vụ trọng yếu của Công ty. PVFC phải chuẩn bị đủ điều kiện về cán bộ, vềnghiệp vụ, ... cột của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Thu xếp vốn và tàitrợ tài chính dự án là nghiệp vụ trọng yếu của Công ty. Để công tác thu xếp vốn có hiệuquả thì cần có các biện pháp đúng đắn của ... tài chính trong và ngoài nướcđảm bảo: Thu xếp thành công vốn cho tất cả các dự án đầu tư phát triển của PV và cácđơn vị thành viên, tài trợ cho các dự án của các tổ chức và cá nhân khác phù hợp...
 • 17
 • 97
 • 0

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH

Tài chính - Ngân hàng

... khảnăng tạo thu nhập của dự án từ khi thực hiện đến khi thu hồi đủ vốn. 5. Độ nhạy cảm của dự án: Thực chất độ nhạy của dự án không phải là một chỉ tiêu thẩmđịnh tài chính của dự án nhưng nó có ý ... cao thì dự án càng dễ được chấp nhận, nhưng tối thiểu phải bằng lãi suất chiết khấu.4. Thời gian hoàn vốn (PP)- Khái niệm: Thời gian hoàn vốn đầu tư là thời gian để chủ đầu tư thu hồi được ... điểm của hoạt động thu xếp vốn cho dự ánThu xếp vốn cho dự án của CTTC là hoạt động trong đó CTTC tiến hành với tưcách là trung gian giữa bên vay và bên cho vay nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời...
 • 20
 • 581
 • 0

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH

Tài chính - Ngân hàng

... khảnăng tạo thu nhập của dự án từ khi thực hiện đến khi thu hồi đủ vốn. 5. Độ nhạy cảm của dự án: Thực chất độ nhạy của dự án không phải là một chỉ tiêu thẩmđịnh tài chính của dự án nhưng nó có ý ... và thu phí thu xếp vốn 6. Thanh lý các hợp đồng, kết thúc và lưu hồ sơ1.2.3 Quy trình thu xếp vốn cho dự án Sơ đồ 1.2: Quy trình thu xếp vốn Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thu xếp vốn của ... CTTC thu xếp vốn cho dự án bằng vốn tự có của mình hoặc nguồn vốn ủy thác cho vay. Chất lượng thẩm định dự án sẽ ảnh hưởng đến mức độ an toàn của các khoản vay. Tăng cường hoạt động thu xếp vốn...
 • 20
 • 356
 • 0

Xem thêm