tìm hiểu về ngành quản lý nhà hàng khách sạn

10 ebook VCU quản nhà hàng khách sạn

10 ebook VCU quản lý nhà hàng khách sạn

Công nghệ thông tin

... L0513 Ebook.VCU – www.ebookvcu.com II. BÀI TẬP Quản nhà hàng khách sạn Paradis” Thiên đường là một khách sạn cỡ lớn nhiều phòng, một nhà hàng bán đồ ăn, thức uống, một sàn nhảy và một ... mà khách đã làm để bộ phận lễ tân làm việc với khách khi khách trả phòng.Các bộ phận dịch vụ khác của khách sạn cũng tương tự như vậy. Khách hàng: Là những người tiêu dùng dịch vụ của khách sạn, ... khách hàng muốn thuê phòng của khách sạn thì khách có thể đặt phòng trực tiếp, qua điện thoại, qua mạng internet. Trong thời gian lưu trú tại khách sạn, khách muốn sử dụng các dịch vụ của khách...
 • 27
 • 940
 • 2

Báo cáo quản nhà hàng khách sạn

Báo cáo quản lý nhà hàng khách sạn

Công nghệ thông tin

... đồ ngữ cảnhHệ thống Quản nhà hàng khách sạn Nhóm 2GVHD: Ths. Phan Nguyệt Minh 25 Khách hàng Lãnh đạo khách sạn Báo cáoYêu cầu báo cáo0Thông tin khách hàng đặt phòng trướcThông ... vụ nhà hàng khách sạn đang được phát triển quy mô lớn. Số lượng nhà hàng khách sạn đang ngày càng tăng, dẫn đến các dịch vụ cho khách sạn không thể đáp ứng được những nhu cầu trước đây. Khách ... xử (DFD)2.4.1. DFD cấp 1Yêu cầu thuê phòngPhản hồi yêu cầu thuê phòngPhản hồi yêu cầu báo cáoYêu cầu báo cáo1HỆ THỐNG QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠNKHÁCH HÀNGLÃNH ĐẠO KHÁCH SẠNNhóm...
 • 168
 • 1,856
 • 7

Báo cáo nhập môn CNPM quản nhà hàng khách sạn

Báo cáo nhập môn CNPM  quản lý nhà hàng khách sạn

Kỹ thuật lập trình

... Quản thao tác với bảng chi tiết phiếu thuê phòng6 DataLoaiKhach.cs Quản thao tác với dữ liệu loại khách hàng 7 DataLoaiPhong.cs Quản thao tác với dữ liệu loại phòng8 DataPhong.cs Quản ... DataProvider.cs Quản kết nối với CSDL2 DataBCMD.cs Quản thao tác với bảng báo cáo mật độ3 DataChiTietBCMD.cs Quản thao tác với chi tiết báo cáo mật độ4 DataPhieuThue.cs Quản thao tác ... các phòng trong khách sạn 2 ListLoaiPhong.cs Lưu các thông tin tất cả các loại phòng trong khách sạn 3 ListLoaiKhach.cs Lưu các thông tin tất cả các loại khách sạn trong khách sạn 4 ListPhieuThue.cs...
 • 47
 • 731
 • 2

Phát biểu bài toán QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Phát biểu bài toán QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kỹ thuật lập trình

... cứu phòng)2. Quản loại phòng (Thêm, xóa, sửa loại phòng)3. Quản thiết bị phòng (Thêm, xóa, sửa thiết bị phòng)4. Quản khách hàng 5. Quản loại khách hàng 6. Quản nhân viên7. ... Trang 1 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.3Phát biểu bài toán Ngày: 23/12/20136. Quản nhân viên Quản nhân sự được hiểu là những tác động hợp quy luật của chủ thể quản nhân sự ... cứu phòng đã được đặt trướcTrang 17 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.3Phát biểu bài toán Ngày: 23/12/2013Phát biểu bài toán QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠNVersion 1.3Sinh viên thực hiện:10520061...
 • 38
 • 4,287
 • 7

Mô hình Usecase QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Mô hình Usecase QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kỹ thuật lập trình

... Các yêu cầu đặc biệtKhông có.Trang 29 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Mô hình Usecase Ngày: 25.12.2013Mô hình Usecase QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠNVersion 1.2Sinh viên thực hiện:10520061 ... sửa thông tin khách sạn 3. Hệ thống hiển thị thông tin về khách sạn. Thông tin gồm:a. Tên khách sạn Trang 40 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Mô hình Usecase Ngày: 25.12.20134.33 ... “Xóa khách hàng : Hệ thống sẽ loại bỏ khách hàng đã chọn ra khỏi danh sách các khách hàng - Nếu danh sách khách hàng rỗng thì hệ thống sẽ thông báo yêu cầu “Phải nhập thông tin khách hàng -...
 • 47
 • 11,817
 • 54

Hồ sơ Phân tích QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Hồ sơ Phân tích QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kỹ thuật lập trình

... trong mỗi loại phòng.Trang 7 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Phiên bản: 1.3Hồ sơ phân tích Ngày: 23/12/20132.2 Trạng thái khách hàng Trang 23 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Phiên bản: 1.3Hồ sơ phân ... phòngTrang 22 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Phiên bản: 1.3Hồ sơ phân tích Ngày: 23/12/2013Trang 13 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Phiên bản: 1.3Hồ sơ phân tích Ngày: 23/12/2013 hàng thuê phòng.mNgaySinh ... m_LoaiNguoiDung Private Thuộc tính khóa của Trang 8 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠN Phiên bản: 1.3Hồ sơ phân tích Ngày: 23/12/2013Hồ sơ Phân tích QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠNVersion 1.3Sinh viên thực hiện:10520061...
 • 27
 • 1,003
 • 7

Thiết kế kiến trúc QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Thiết kế kiến trúc QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kỹ thuật lập trình

... các Trang 46 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.0Thiết kế kiến trúc Ngày: 28/12/20135.3.2 Xử lí biến cố thêm5.3.3 Xử lí biến cố cập nhậtTrang 41 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: ... Ma_Phieu_Tra_PhongTrang 15 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.0Thiết kế kiến trúc Ngày: 28/12/20134.3.3 Xử lí biến cố cập nhật4.3.4 Xử lí biến cố hủyTrang 35 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: ... Don_Vi: A_ButtonTrang 43 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.0Thiết kế kiến trúc Ngày: 28/12/20139.3 Sơ đồ phối hợp biến cốTrang 4 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.0Thiết kế...
 • 69
 • 1,148
 • 5

Thiết kế Giao diện QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Thiết kế Giao diện QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kỹ thuật lập trình

... NGUOI_DUNG MatKhau Trang 14 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Thiết kế giao diện Ngày: 30/12/2013 Mô tả chức năng màn hìnhTrang 19 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Thiết kế ... dữ liệu và DataGridViewTrang 31 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Thiết kế giao diện Ngày: 30/12/2013Thiết kế Giao diện QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠNVersion 1.2Sinh viên thực hiện:10520061 ... Nguồn dữ liệu sử dụng9 Bảng FieldTrang 39 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Thiết kế giao diện Ngày: 30/12/2013Trang 37 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.2Thiết kế giao diện Ngày:...
 • 88
 • 2,265
 • 8

Kết quả thực hiện QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kết quả thực hiện QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Kỹ thuật lập trình

... tiệc 100% 100%14 Quản loại phòng 100% 100%15 Quản loại dịch vụ 100% 100%16 Quản thiết bị 100% 100%17 Quản loại đặt tiệc 100% 100%Trang 4 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.0Kết ... phòng 100%15 Quản loại dịch vụ 100%16 Quản thiết bị 100%17 Quản loại đặt tiệc 100%18 Quản tình trạng phòng 100%29 Quản đơn vị tính 100%20 Quản món ăn của nhà hàng 100%21 ... chức năng trong quản nhà hàng, khách sạn: Quản nhân viên, lậpbáo cáo mật độ sử dụng phòng… Tối ưu hóa các thuật toán trong chương trình.Trang 6 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản:...
 • 7
 • 416
 • 4

Tài liệu Bài tập: Quản nhà hàng khách sạn pdf

Tài liệu Bài tập: Quản lý nhà hàng khách sạn pdf

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam, một số hệ thống cụ thể, …).Bài tập: Quản nhà hàng khách sạn Paradis” Thiên đường là một khách sạn cỡ lớn nhiều phòng, một nhà hàng bán đồ ăn,thức uống, một sàn nhảy và một phòng ... giao khách hàng. Ban Giám Ðốc muốn tin học hóa các công việc: dành chổ trước, theo dõi sự lưu trú, yêu cầu dịch vụ, đặt tiệc và thanh toán của khách hàng. Đề số 2 Lý thuyết: Tìm hiểu về hệ ... dành chổ cho khách nếu đến thời điểm khách đến còn phòng trống(phòng chưa ai đặt chổ hoặc không còn khách ở). Khi khách hàng đến: Ða số khách đến khách sạn đã có dành chổ trước (hoặc nhờ hướng...
 • 3
 • 1,744
 • 22

Tìm hiểu về Magento – Quản danh mục sản phẩm potx

Tìm hiểu về Magento – Quản lý danh mục sản phẩm potx

Quản trị Web

... trang Product. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể dễ dàng quản các tag khác nhau trên thuộc tính cơ bản của cùng 1 sản phẩm. Mở trang quản trị và chọn Catalog > Manage Products, sau đó nhấn ... nhấn Save Attribute và Save để lưu lại toàn bộ thông tin về sản phẩm trên hệ thống. Và cũng tại bước này, bạn sẽ nhìn thấy thông tin yêu cầu về giá – Price của Product, bên cạnh đó là một vài mức ... phẩm của họ. Khi tag 1 sản phẩm bất kỳ nào đó, thì tag đó sẽ ở trong trạng thái pending – chờ xử để được hiển thị trên trangProduct. Để thực hiện, các bạn chỉ cần nhập những từ khóa tag trong...
 • 3
 • 439
 • 1

Thiết kế dữ liệu QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠN

Thiết kế dữ liệu QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁC SẠN

Kỹ thuật lập trình

... 15 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.3Thiết kế dữ liệu Ngày: 27/12/2013Mục lục1. Sơ đồ logic2. Mô tả chi tiết các kiểu dữ liệu trong sơ đồ logicTrang 3 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN ... QUẢN NHÀ HÀNG KHÁC SẠNVersion 1.0Sinh viên thực hiện:10520061 – Phan Văn Tâm10520128 – Huỳnh Ngọc Hiệp10520130 – Nguyễn Văn Sinh10520135 – Nguyễn Tấn HoanTrang 1 QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH ... QUẢN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Phiên bản: 1.3Thiết kế dữ liệu Ngày: 27/12/20133 MaKhachHang Mã khách hàng nvarchar(10) No4 NgayTraPhong Ngày trả phòng...
 • 15
 • 1,280
 • 5

Xem thêm