tìm hiểu kiến thức thái độ hành vi về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mãn kinh tại phường xuân phú thành phố huế

tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mãn kinh tại phường xuân phú - thành phố huế

tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mãn kinh tại phường xuân phú - thành phố huế

Tài liệu khác

... kiến thức thái độ thực hành chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh chưa có nghiên cứu thực Vi c nghiên cứu tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh phường Xuân phú Thành ... thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh phƣờng Xuân Phú - Thành Phố Huế với mục tiêu sau: Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Tìm hiểu số yếu ... phụ nữkiến thức tốt chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh 28 3.3 THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA PNMK 3.3.1 Thái độ chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh Bảng 3.13 Quan tâm thay đổi phụ...
 • 47
 • 1,277
 • 17

Tìm hiểu kiến thức, thaí độ, hành vi về các biện pháp tránh thai sau đẻ ở phụ nữthai và thơì kỳ hậu sản tại phường phú hội, thành phố huế

Tìm hiểu kiến thức, thaí độ, hành vi về các biện pháp tránh thai sau đẻ ở phụ nữ có thai và thơì kỳ hậu sản tại phường phú hội, thành phố huế

Tài liệu khác

... õm a 25% 3.2.12 Ph n cho bỳ v vụ kinh thỏng u thi k hu sn Bng 3.12 Ph n cho bỳ v vụ kinh thỏng u thi k hu sn Cho bỳ cú kinh v S ngi T l (%) vụ kinhkinh Vụ kinh Tng cng 31 16 47 65,9 34,1 100 ... hỳt thai Nh vy vic no hỳt hay iu ho kinh nguyt cng l mt bin phỏp trỏnh thai cui cựng cỏc bin phỏp khỏc b tht bi Tuy vy vic lm dng bin phỏp ny s khụng cú li v mt sc kho cng nh v kinh t cho ngi ... vụ kinh thỏng u thi k hu sn Theo kt qu bng 3.12 v biu 3.7, s sn ph cho bỳ vụ kinh chim t l 34,1% Cỏc ph n iu tra u nm khu vc trung tõm thnh ph, a s l cụng nhõn vi n Nh nc v buụn bỏn, nờn vic...
 • 41
 • 1,328
 • 14

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... dung quan trọng nhƣng chăm sóc sức khoẻ sinh sản vị thành niên đƣợc đề cập vài năm gần Nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh tuổi vị thành niên trƣờng Trung ... 44 4.2 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi SKSS 45 VTN 4.3 Một số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ, 53 hành vi SKSS VTN Kết luận 56 Khuyến nghị 57 Tài liệu tham khảo Phụ lục Số hóa Trung ... Nghiên cứu kiến thức thái độ hành vi sức khỏe sinh sản học sinh lứa tuổi vị thành niên Thái Nguyên Luận văn Thạc sỹ y học Thái Nguyên Nguyễn Thiện Trƣởng (2004) Dân số phát triển bền vững Vi t Nam...
 • 83
 • 2,793
 • 9

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện tây giang, tỉnh quảng nam năm 2008

Nghiên cứu kiến thức, thái độ, hành vi về sức khoẻ sinh sản của học sinh trung học phổ thông huyện tây giang, tỉnh quảng nam năm 2008

Tài liệu khác

... liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi sức khoẻ sinh sản Vị thành niên Có nhiều yếu tố: Giới tính, mức độ tiếp cận thông tin mức độ hiểu biết SKSS có liên quan đến kiến thức hành vi SKSS VTN ... thực trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh Trung học phổ thông huyện T â y G i a n g , tỉnh Quảng Nam Mô tả số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh ... dù nội dung quan trọng chăm sóc sức khoẻ sinh sản Vị thành niên đề cập vài năm gần Nhằm đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ hành vi sức khoẻ sinh sản học sinh tuổi vị thành niên trường Trung...
 • 54
 • 1,179
 • 6

Tìm hiểu kiến thức, thái độthực hành về phòng chống HIV/AIDS của người dân ở xã hương long, thành phố huế

Tìm hiểu kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống HIV/AIDS của người dân ở xã hương long, thành phố huế

Tài liệu khác

... tài: "Tìm hiểu kiến thức, thái độ thực hành phòng chống HIV/AIDS người dân xã Hương Long, thành phố Huế" Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành người dân phòng chống HIV/AIDS Tìm ... 13,5%) 42 KẾT LUẬN Nghiên cứu kiến thức, thái độ thực hành phòng chống HIV/AIDS người dân xã Hương long, thành phố Huế, rút kết luận sau: Kiến thức, thái độ thực hành ngƣời dân phòng chống HIV/AIDS ... có ý nghĩa thống kê kiến thức, thái độ thực hành liên quan với HIV/AIDS nam nữ [26] Nghiên cứu Hoàng Anh Vường kiến thức, thực hành phòng chống nhiễm HIV/AIDS nhân dân thành phố Pleiku năm 2004...
 • 52
 • 2,900
 • 19

BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI NUÔI CON CỦA BÀ MẸ CÓ CON THỪA CÂN LỨA TUỔI MẪU GIÁO doc

BÁO CÁO KHOA HỌC ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI NUÔI CON CỦA BÀ MẸ CÓ CON THỪA CÂN LỨA TUỔI MẪU GIÁO doc

Sức khỏe giới tính

... vấn, khám trẻ thừa cân béo phì Bệnh vi n công (48%), y tế tư (23%), TP HCM (17%), TT SKSS (9%) Kiên thức- thái độ- hành vi - Hiểu biết bà mẹ thừa cân béo phì mức độ khá: + 76 % bà mẹ biết bị thừa ... béo phì vi c nâng cao hiểu biết cách phòng chống béo phì, chuyển biến thái độ ngành y tế nhà trường phải tạo điều kiện thuận lợi để bà mẹ trẻ tham gia, từ hành vi củng cố trì để trở thành thói ... vi n công, y tế tư Trung tâm CSSKSS Từ kiến thức đến hiểu biết thừa cân béo phì cách phòng chống hành vi nuôi để giảm thừa cân béo phì khoảng cách lớn Kiến thức - Biết ăn mức gây thừa cân béo phì...
 • 26
 • 2,332
 • 18

Báo cáo về Trẻ khuyết tật và Gia đình Trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng Kiến Thức - Thái Độ - Hành Vi pdf

Báo cáo về Trẻ khuyết tật và Gia đình Trẻ khuyết tật tại Đà Nẵng Kiến Thức - Thái Độ - Hành Vi pdf

Báo cáo khoa học

... tật: Phụ nữ khuyết tật thường thất học so với nam giới khuyết tật; phụ nữ dễ trở thành nạn nhân bạo hành thân thể tình dục hơn; họ thường không tiếp cận với chăm sóc sức khỏe công cộng sức khỏe ... để giúp cho vi c xây dựng sách, phát triển truyền thông nhằm thay đổi hành vi xã hội nói chung cá nhân nói riêng Mục đích nghiên cứu gồm ba phần: thứ tìm hiểu kiến thức, thái độ hành vi trẻ khuyết ... vi c nghiên cứu đặt nhằm tìm hiểu khoảng cách lực để giúp cho vi c xây dựng sách, phát triển truyền thông nhằm thay đổi hành vi xã hội cá nhân Mục đích nghiên cứu gồm ba phần: tìm hiểu kiến thức, ...
 • 46
 • 997
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc răng miệng và sâu răng vĩnh viễn ở học sinh 12-15 tuổi tại trường trung học cơ sở tân mai hà nội

Nghiên cứu mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, hành vi chăm sóc răng miệng và sâu răng vĩnh viễn ở học sinh 12-15 tuổi tại trường trung học cơ sở tân mai hà nội

Tài liệu khác

... vic phũng nga SR, v VSRM ỳng cỏch vic phũng SR) vi sõu rng vnh vin.Trong ú mi liờn quan gia yu t nhn thc v tỡnh trng rng, li kộm nh hng n sc khe ton thõn v sõu rng vnh vin cú ý ngha thng kờ vi ... kờ vi sõu rng [14] 1.4 KIN THC-THI - HNH NG V CHM SểC RNG MING HC SINH 1.4.1 Khỏi quỏt v thut ng [10] [11]: Hnh vi sc khe, ú cú hnh vi CSRM l mt nhiu khỏi nim liờn quan n hnh vi ngi Hnh vi sc ... rng v sõu rng vnh vin ca hc sinh nhúm nghiờn cu cú ý ngha thng kờ vi P0,05 Bng 3.19...
 • 92
 • 1,137
 • 9

Luận văn: "Tìm hiểu kiến thức, thái độ về tác hại thuốc lá ở nhân dân xã thủy biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế" potx

Luận văn:

Báo cáo khoa học

... liên quan n vi c hút thu c ánh giá ki n th c, thái h i c a thu c , hành vi c a c ng ng v tác Chương T NG QUAN TÀI LI U THU C LÁ - L ch s - Nh ng i m m c có liên quan v thu c - Thành ph n tác ... C LÁ LIÊN QUAN N VI C S D NG - M t s nghiên c u th gi i - T i Vi t Nam KI N TH C, THÁI , HÀNH VI C A C NG V TÁC H I C A THU C LÁ - Nh ng nghiên c u th gi i - Nh ng nghiên c u Vi t Nam NG Chương ... dân v tác h i c a thu c - Xu t phát t nh ng v n nêu ti n hành tài Tìm hi u ki n th c thái v tác h i c a thu c nhân dân xã Th y Bi u, Thành Ph Hu , T nh Th a Thiên Hu ” nh m m c tiêu sau: Xác...
 • 35
 • 379
 • 0

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA CÁC BÀ MẸ VỀ PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE pptx

Cao đẳng - Đại học

... cho gia đình Kiến thức, thái độ, hành vi họ khống chế SXH họ có vai trò quan trọng tình hình SXH cộng đồng Chúng tiến hành đề tài nhằm mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, thái độ, hành vi bà mẹ bệnh ... 20 + khác Công nhân vi n Mù 56 49 chữ, cấp I Văn < hoá 0,05 Cấp II, 179 III 120 & ĐH Bảng 9: Mối liên quan kiến thức, thái độ hành vi: Hành vi P Kém Tốt % 56 264 % Kiến - X2= thức Tốt (14%) (66%) ... đến hiểu biết bà mẹ - Có liên quan có ý nghĩa thống kê nhóm tuổi, nghề nghiệp với kiến thức bà mẹ Trên 50% bà mẹ nhóm tuổi 35 – 45 có hiểu biết tốt SXH - Có liên quan kiến thức thái độ, hành vi...
 • 29
 • 1,384
 • 27

Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Y khoa - Dược

... cứu kiến thức, thái độ, hành vi NPT Đã có nhiều nghiên cứu giới Vi t Nam kiến thức, thái độ, hành vi NPT tiến hành Kết nghiên cứu phụ thuộc vào thiết kế nghiên cứu đặc trưng khác ĐTNC 4.1 Kiến thức ... thiện sức khoẻ sinh sản phụ nữ, tiến hành nghiên cứu bệnh vi n đề tài: Kiến thức, thái độ, hành vi số yếu tố liên quan phụ nữ chưa có đến phá thai 12 tuần BVPSTW” với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái ... kiến thức hành vi PT Mối liên quan Hành vi Đạt Không đạt Kiến thức Đạt Không đạt Tổng OR, p CHƯƠNG DỰ KIẾN BÀN LUẬN Tổng 37 4.1 Thông tin chung ĐTNC 4.2 Kiến thức, thái độ, hành vi phụ nữ chưa...
 • 59
 • 791
 • 3

Xem thêm