tác động hiện nay

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tổng hợp các đơn mẫu văn bản phụ lục báo cáo công ty

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

... Điều 10 Bộ luật Lao động - Căn Điểm a, Khoản 1, Điều Luật Giao dịch điện tử… Tên tác phẩm, sách báo, tạp chí Viết hoa chữ đầu âm tiết thứ tạo thành tên tác phẩm, sách báo Ví dụ: tác phẩm Đường kách ... chức cấp giấy biên nhận hồ sơ (4) Địa danh (5) Họ tên, chức vụ đơn vị công tác người tiếp nhận hồ sơ (6) Họ tên, nơi công tác giấy tờ tùy thân người nộp hồ sơ (7) Liệt kê đầy đủ, cụ thể văn bản, ... thức… 14 Đứng a) Đối với … 14 Đứng - 14 Đứng + 14 Đứng, đậm Phần I 14 Đứng, đậm TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ… 14 Đứng, đậm I NHỮNG KẾT QUẢ 14 Đứng, đậm Phạm vi đối tượng áp dụng 14 Thông tư...
 • 41
 • 259
 • 0

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

tiểu luận môn quản trị bán hàng báo cáo báo cáo công ty thiết bị máy tính zenith kế hoạch chiến lược kinh doanh đối với việc sụt giảm doanh số

Quản trị kinh doanh

... 6,500,000 Năm -3 30 20 25 25 8,000,000 Năm -2 40 15 15 30 9,000,000 Năm -1 30 30 20 20 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 30 13,3 20 45 9,025,000 Dự báo ($) 2707,5 1200,325 1805 ... 6,500,000 Năm -3 30 20 25 25 8,000,000 Năm -2 40 15 15 30 9,000,000 Năm -1 30 30 20 20 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 30 13,3 20 45 9,025,000 Dự báo ($) 2707,5 1200,325 1805 ... 6,500,000 Năm -3 30 20 25 25 8,000,000 Năm -2 40 15 15 30 9,000,000 Năm -1 30 30 20 20 10,000,000 Hiện (0) 30 20 20 30 9,500,000 Dự báo (%) 33,3 21,7 18,3 26,7 9,500,000 Dự báo ($) 3163,5 2061,5...
 • 24
 • 399
 • 2

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

BẢN THUYẾT MINH báo cáo CÔNG TY MẠNH PHÚ

Kinh tế - Thương mại

... khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh ... lớn): + Công trình………… + Công trình………… +………………….… 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Số Khoản mục đầu năm Nguyên giá bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất Bản ... đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuống - Trên năm đến năm - Trên năm VI- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh...
 • 16
 • 77
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty phòng cháy chữa cháy thuận thiên

Kế toán tài chính

... khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác Số dư cuối năm Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm - Khấu hao năm - Tăng khác - Chuyển sang bất động sản đầu tư - Thanh ... vô hình cộng khác - Cuối năm Đầu năm 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Số đầu năm Tăng năm Giảm năm Nguyên giá bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng ... đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuống - Trên năm đến năm - Trên năm VI- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh...
 • 18
 • 250
 • 0

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO công ty 36 minh hiền

Kế toán tài chính

... hình khác Tổng cộng - Cuối năm Đầu năm +…………………….… 12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Khoản mục Nguyên giá bất động sản đầu tư - Quyền sử dụng đất - Nhà - Nhà quyền sử dụng đất - Cơ sở hạ ... đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn - Từ năm trở xuống - Trên năm đến năm - Trên năm VI- Thông tin bổ sung cho khoản mục trình bày Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ... - Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư - Hao hụt, mát hàng tồn kho - Các khoản chi phí vượt mức bình thường - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho Cộng 29 - Doanh thu hoạt động tài Mã số 21) - Lãi...
 • 14
 • 203
 • 0

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Báo cáo công ty đá ốp lát cao cấp

Kinh tế - Thương mại

... dịch toán ngoại tệ • Vì vậy, biến động tỷ giá có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty • Một số rủi ro mang tính bất khả kháng động đất, hạn hán, bão lụt, chiến tranh ... vật tư phụ trợ khác từ thị trường nước Nhà Cung cấp • Hiện giới có khoảng 40 nhà máy hoạt động lĩnh vực với VICOSTONE với kinh nghiệm hoạt động 30 – 40 năm Là công ty thành lập, VICOSTONE gặp ... Sản xuất sản phẩm đá ốp cao cấp nhân tạo • Là Cty Việt Nam • Là nhà máy Châu Á • Hiện giới có 40 nhà máy hoạt động lĩnh vực Vị công ty • Cty có 100 mẫu sản phẩm khác • Hàng trăm sản phẩm khác...
 • 48
 • 327
 • 1

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Báo cáo: công ty cổ phần gốm từ sơn Viglacera

Tài liệu khác

... Sn Viglacera, tin thõn l Xớ nghip Gch ngúi T Sn, c thnh lp nm 1959 theo Quyt inh ca B kin trỳc (nay l B xõy dng) Nm 1995, Xớ nghip i tờn thnh Cụng ty Gm xõy dng T Sn (trc thuc Tng cụng ty Thu ... sn phm ca Cụng ty c sn xut trờn dõy chuyn thit b hin i ca ITALIA v cụng ngh sy nung liờn hp Hin nay, Cụng ty ang ỏp dng h thng qun lý cht lng ISO 9001:2000 Do ú, cụng tỏc t chc, qun lý v iu hnh ... Giỏm c Cụng ty Gm xõy dng T Sn - T 4/2004 - 12/2004: Giỏm c Cụng ty Gm xõy dng T Sn - T 01/2005 n nay: Ch tch Hi ng qun tr, kiờm Giỏm c iu hnh Cụng ty c phn Gm T Sn Viglacera S c phn nm gi: 296.010...
 • 40
 • 541
 • 2

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Báo cáo Công ty TNHH một thành viên Thuốc Lá Cửu Long

Kế toán

... trò tham mưu giúp cho Giám đốc công việc công tác tổ chức, công tác lao động tiền lương, công tác hành văn phòng,về công tác vệ sinh y tế, công tác bảo vệ, sử dụng quản lý phương tiện vận tải ... liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra phân tích hoạt động kinh tế, tài phục vụ cho công tác lập theo dõi thực công tác thống kê thông tin kinh tế - Kiểm tra ... hành hoạt động Công ty Sinh viên thực hiện: ………………… Lớp: ………………… Thực hành nghề nghiệp Trang GVHD: ……………… + Phó Giám đốc phụ trách sản xuất: người giúp Giám đốc việc điều hành hoạt động sản xuất...
 • 42
 • 1,250
 • 0

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Báo cáo công ty TNHH Cơ kim khí Sơn Hà

Kinh tế - Thương mại

... tổ chức, đổi công tác quản lý Công ty: + Thờng xuyên bổ sung, hoàn chỉnh kịp thời qui chế hoạt động Công ty công tác tài ,tuyển dụng lao động nh việc ký kết thực thoả ớc lao động tập thể Phấn ... hình lao động Công ty Tổng số cán công nhân viên Công ty Sơn Hà tính đến năm 2005 449 ngời đó: - 201 lao động trc tiếp ( chiếm 44,77% ) 248 lao động gián tiếp ( chiếm 55,23%) - Tất lao động gián ... lao động gián tiếp Công ty có trình độ Đại học lao động trực tiếp công nhân có trình độ tay nghề cao Cơ cấu lao động Công ty nghiêng phía lao động gián tiếp công ty sản xuât sản phẩm Công ty hầu...
 • 23
 • 299
 • 1

Báo cáo Công ty ELINCO

Báo cáo Công ty ELINCO

Kinh tế - Quản lý

... trọng hoạt động hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm Đó hoạt động công ty qua Nguyễn Thị Lam Giang Lớp K44A - GTVT Trờng CĐ - KT - KT - CNI Báo cáo thực tập ngời bán hàng trực tiếp tác động vào tâm ... biến động nguồn vốn , tài sản công tymà giám sát hoạt động tài xí nghiệp thành viên Cuối năm phòng lập báo cáo tài , thuyết minh biến động tài sản , tang giảm nguồn vốn , luân chuyển vốn lu động ... cuối Xúc tiến bán hoạt động ngời bán hàng tiếp tục tác động vào tâm lý khách hàng để tiếp cận với khách hàng , nắm bắt cụ thể nhu cầu phản ánh khách hàng sản phẩm Làm tốt công tác đem lại hiệu cao...
 • 34
 • 240
 • 0

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Báo cáo Công ty cho thuê tài chính-Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... b, mỏy múc ca cỏc doanh nghip tng quy mụ, trỡnh sn xut, cht lng sn phm, nng lc cnh tranh Hin nay, lng trung v di hn u t cho cỏc doanh nghip cũn khiờm tn Kờnh huy ng quen thuc l i vay ngõn hng ... nhng doanh nghip mi thnh lp, cú lng nh Vit Nam, hot ng cho thuờ ti chớnh i t gia nhng nm 90 n nay, qua mt thi gian hot ng, cỏc Cụng ty cho thuờ ti chớnh ang tng bc khng nh mỡnh trờn th trng...
 • 27
 • 277
 • 0

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Báo cáo công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn

Điện - Điện tử - Viễn thông

... nờn cp thit, ú c t nc mi ch cú nh mỏy xi mng l Nh mỏy Xi mng Hi Phũng Bc v Nh mỏy Xi mng H Tiờn (nay l nh mỏy Xi mng H Tiờn I) Nam Vi s giỳp ca cỏc chuyờn gia Liờn Xụ, sau mt thi gian kho sỏt ... cuc trin lóm v vt liu xõy dng nc cng nh quc t, c cụng nhn l n v anh hựng lao ng thi k i mi Hin nay, Cụng ty c phn Xi mng Bm Sn ang trung mi n lc phn u hon thnh d ỏn dõy chuyn mi Nh mỏy Xi mng...
 • 64
 • 195
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Công ty chứng khoán" ppt

Tài liệu Báo cáo

Báo cáo khoa học

... tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thức vào hoạt động động lực lớn cho TTCK hội lớn cho công ty chứng khoán Qua năm hoạt động có 14 CTCK thành lập hoạt động TTCK Năm 2005, 14 công ty có lãi Các CTCK ... trường chưa đồng Nguyên nhân tình trạng do: tính chủ động, hiệu công tác quản lý, giám sát hoạt động TTCK chưa cao Chưa có chương trình hành động thống để phát huy vai trò khả thành viên thị trường ... tin trình độ thấp -Chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ TTCK chưa cao, tính minh bạch hiệu hạn chế, thể chất lượng công tác công bố thông tin, chất lượng hoạt động TTGDCK thành viên thị trường...
 • 32
 • 202
 • 0

Báo cáo " Công ty chứng khoán trong hệ thống pháp luật Việt Nam" pptx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... chất song rủi ro v thị giá chúng chịu ảnh hởng tơng tự(1) Do phải chịu tác động nhiều yếu tố nên thị giá chứng khoán dễ dao động so với mệnh giá Có thị giá chứng khoán cao nhiều so với mệnh giá ... chính, quy mô hoạt động, yếu tố chi phối hoạt động kinh doanh tổ chức phát h nh có ý nghĩa to lớn việc ngăn ngừa rủi ro đầu t v o chứng khoán Tuy nhiên, có khả phân tích hoạt động, thực trạng t ... hoạt động Công ti chứng khoán tiến h nh hoạt động liên quan tới chứng khoán nh môi giới, tự doanh, quản lí danh mục đầu t, bảo l nh phát h nh, t vấn đầu t chứng khoán Nh vậy, phạm vi hoạt động...
 • 6
 • 263
 • 1

Báo cáo " Công ty nắm vốn - hình thức để ngân hàng đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm theo Luật Hoa Kỳ " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... lý bảo hiểm [2] Mặc dù hoạt động đại lý bảo hiểm coi hoạt động liên quan với hoạt động kinh doanh ngân hàng, thân BHC công ty không nhận bảo hiểm với tư cách hoạt động chủ yếu thường xuyên Ngân ... rõ lĩnh vực hoạt động hạn chế trình tham gia góp vốn thành lập công ty bảo hiểm sở pháp lý để kiểm soát hoạt động góp vốn ngân hàng đồng thời tạo quyền chủ động lựa chọn hoạt động kinh doanh ngân ... tài Cơ quan có thẩm quyền đánh giá dựa mục đích mở rộng hoạt động kinh doanh ngân hàng sở trì phân chia hoạt động ngân hàng hoạt động đầu tư vào lĩnh vực thương mại đồng thời bảo đảm lực cạnh...
 • 7
 • 198
 • 0

Báo cáo " Công ty Xuyên quốc gia - chủ thể quan hệ quốc tế " pot

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... khác tượng không trong thời đại(8) Hiện nay, phương pháp hoạt động trị TNC thường gây sức ép nước sở vận động (5) Ví dụ, số 100 TNC phi tài hàng đầu giới nay, có Petronas Malaysia công ty ... rõ ràng giới kinh doanh TNC phần số Bất luận quan niệm nào, tác động TNC đáng kể QHQT Và tác động có tính hai mặt Thông qua trình hoạt động mạng lưới kinh doanh quốc tế mình, TNC góp phần mở rộng ... thống giới Immanuel Wallerstein tác động tiêu cực TNC phân hoá giới Nắm công cụ tài công nghệ tay, TNC tác động lên luật lệ kinh tế quốc tế chi phối phân công lao động quốc tế có lợi cho chúng...
 • 11
 • 254
 • 0

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

báo cáo công ty cổ phần trúc thôn

Kế toán

... Đánh giá vật liệu 2.3.3 Nhn xột chung 2.3.3.1 Công tác kế toán vật liệu Mỏ có u điểm sau 2.3.3.2 Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu Công ty cổ phần Trúc ... công tác kế toán Vì công ty áp dụng phơng pháp xuất kho theo phơng pháp Bình quân gia quyền ,khiến cho công tác hạch toán Vật liệu đợc dễ dàng 2.3.3.2 Một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện ... hành phân loại vật liệu cách khoa học, hợp lý Hiện nay, Công ty xếp hầu hết vật liệu vào loại đợc coi nguyên vật liệu chính, gây khó khăn không cho công tác quản lý kế toán vật liệu Mỏ nên tiến hành...
 • 62
 • 192
 • 0

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

báo cáo công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện

Quản trị kinh doanh

... trách nhiệm cấp đầy đủ trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định sử dụng lao động công trường Khi có cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và bên ... hưởng môi trường Tác động môi trường trình sản xuất điện nhà máy nhiệt điện gây chủ yếu là: Khí thải, tiếng ồn và độ rung, nước thải, chất thải rắn 2.4.3.1 Ô nhiễm không khí Tác động môi trường ... kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động công trường Khi phát có vi phạm về an toàn lao động phải đình chỉ thi công xây dựng Người để xảy vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản...
 • 46
 • 218
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 1 pdf

Tài chính doanh nghiệp

... xã hội Hiện nay, nước ta đưa nhiều đạo luật để điều chỉnh hoạt động kinh doanh Các doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước, có hiệu lực từ ngày 20/4/1995 Các hợp tác xã ... phản ứng với hoạt động marketing dựa chuẩn mực văn hoá xã hội Thứ hai, thân khách hàng bị tác động xã hội văn hóa Sự đa dạng hoá, giao thoa văn hoá, sắc tộc tôn giáo khiến hoạt động marketing cần ... cấu lao động theo độ tuổi Lực lượng lao động công ty chủ yếu lao động trẻ nên có nhiều thuận lợi việc tiếp thu trình độ khoa học kĩ thuật nâng cao hiệu làm việc Mặt khác lực lượng lao động trẻ...
 • 13
 • 187
 • 0

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Báo cáo công ty : Tân Hồng Hà part 2 pps

Tài chính doanh nghiệp

... nhân, phòng, hoàn thiện vai trò quản lý trưởng phòng 24 Những vấn đề cộm hoạt động marketing công ty Tân Hồng Hà Để đạt mục tiêu kinh doanh, công ty cần phải hoàn thiện hoạt động marketing Muốn ... tin cổ động cho sản phẩm, dịch vụ hình ảnh công ty Họ theo dõi hài lòng khách hàng không ngừng hoàn thiện sản phẩm thành tích công ty theo thông tin phản hồi từ phía khách hàng Trong hoạt động ... phát triển thị trường Tuy nhiên mà hoạt động công ty không mang tính chất marketing Hoạt động marketing công ty phát triển năm gần đây, núp bóng hoạt động phòng chức Công ty trọng tới việc nghiên...
 • 13
 • 116
 • 0

Xem thêm