tài sản thuộc sở hữu toàn dân

Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất

Quyền sở hữu tài sản của vợ chồng đối với tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất

Khoa học xã hội

... chế độ tài sản chung, thì kể từ ngày văn bản thoả thuận khôi phục chế độ tài sản chung có hiệu lực, việc xác định phần tài sản thuộc sở hữu riêng của mỗi bên, phần tài sản thuộc sở hữu chung ... Cơ sở pháp lý để xác định nhưng tài sản phải đăng ký quyền sở hữutài sản chung của vợ chồng chính là giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản có ghi tên của cả vợ và chồng.Đối với tài sản ... tức phát sinh từ tài sản đã được chia thuộc sở hữu riêng của mỗi người; phần tài sản còn lại không chia vẫn thuộc sở hữu chung của vợ chồng”.Pháp luật chỉ cho phép chia tài sản chung của vợ...
 • 12
 • 687
 • 1

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Khoa học xã hội

... chøc9 Câu 1: HÃy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào?Bài LàmTa có ... đai thuộc sở hữu toàn dân& quot;.Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lÃnh hải, dù ®Êt ®ang sö dông hay cha sö dông ®Òu thuéc sở hữu của toàn thể nhân dân. ... nhân dân Việt Nam của một quố gia mà còn là cơ sở của lòng yêu nớc của cả dân tộc. Vì vậy đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý";Đất đai thuộc...
 • 9
 • 1,223
 • 25

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

đất đai thuộc sở hữu toàn dân thì luật đất đai nước ta quy định người sử dụng đất có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp, thừa kế quyền sử dụng đất

Kinh tế - Quản lý

... một tài sản không phải là tài sản thuộc sở hữu chung, trong đó chủ sở hữu đang chiếm hữu tài sản đối với tư cách là chủ sở hữu và một người khác cũng chiếm hữu tài sản đó, nhưng lại được xem ... BĐS thuộc sở hữu của một chủ thể, chủ sở hữu vẫn thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản của họ như một chủ sở hữu thưc sự với đầy đủ các quyền năng của chủ sở hữu và không mất quyền chiếm hữu. ... BĐS đó thuộc quyền sở hữu của các chủ sở hữu khác nhau và cũng không phải là tài sản chung hợp nhất. Nếu BĐS thuộc sở hữu chung của hai hay nhiều chủ thể độc lập khác nhau thì các chủ sở hữu đó...
 • 24
 • 394
 • 0

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai

Cao đẳng - Đại học

... III Chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai I. Cơ sở lý luận của việc xây dựng chế độ sở hữu toàn dân. Hiện nay Việt Nam là nớc duy nhất trên thế giới thực hiện chế độ sở hữu toàn dân đối với ... Việt Nam mới có sở hữu toàn dân và chỉ có chế độ xà hội chủ nghĩa là ngời đại diện lợi ích toàn dân về đất đai. Quyền sở hữu đất đai thuộc về toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu, tức là đất ... tài nguyên quốc gia. Có thể có chủ sở hữu tài sản bình thờng thờ ơ về tài sản riêng của mình song không thể có chủ sở hữu lại thờ ơ trớc một tài sản vào loại quý nhất của quốc gia, mà tài sản...
 • 14
 • 1,045
 • 7

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp .DOC

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp .DOC

Kế toán

... chữa tài sản cố định nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả của công tác quản lý.1 4. Điều chỉnh giá để đảm bảo giá trị thực tế tài sản của doanh nghiệp.Việc kiểm kê đánh giá lại tài sản ... hạch toán tài sản cố định hữu hình và với sự giúp đỡ,hớng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trân nên em đà chọn đề tài: "Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình ... các đơn vị có ít loại tài sảntài sản có tính chất chuyên dùng theo bộ phận. Hớng 2: Tách mẫu sổ ở hớng 1 thành 2 loại sổ chi tiết.+ Sổ chi tiết theo từng loại tài sản (giống nh mÉu phô...
 • 59
 • 557
 • 0

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay (2).DOC

Một số vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ở Việt nam hiện nay (2).DOC

Kế toán

... giảm tài sản cố định hữu hình thì đồng thời với việc phản ánh giảm nguyên giá tài sản cố định hữu hình phải phản ánh giảm giá trị đà hao mòn của tài sản cố định hữu hình.f. Đối với tài sản ... chung về tài sản cố định và khấu hao tài sản cố địnhI. Một số vấn đề chung về tài sản cố định 2 1. Khái niệm và tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định 22. Phân loại tài sản cố định hữu hình ... hỏng. Tài sản cố định bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính. Trong khuôn khổ đề án này, em xin đề cập đến vấn đề tính và hạch toán khấu hao tài...
 • 20
 • 875
 • 2

Thực trạng tổ chức hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Một số biện pháp hoàn thiện

Thực trạng tổ chức hạch toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Một số biện pháp hoàn thiện

Kinh tế - Thương mại

... đầu tư xây dựng hoặc sản xuất những tài sản cần một thời gian tương đối dài để hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc kinh doanh được cộng vào nguyên giá tài sản cho đến khi tài sản đó được đưa vào ... 21121112112211321142116211821421412142 Tài sản cố định hữu hìnhNhà cửa, vật kiến trúcMáy móc thiết bịPhương tiện vận tảiThiết bị, dụng cụ quản lýCây lâu năm Tài sản cố định hữu hình khácHao mòn TSCĐHao mòn TSCĐ hữu hìnhHao ... đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Trong trường hợp đó, thuế thu nhập hoãn lại cũng được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập...
 • 78
 • 821
 • 14

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

Một số vấn đề về hạch toán sự biến động tài sản cố định hữu hình trong doanh nghiệp

Kinh tế - Thương mại

... đặc điểm tài sản cố định: Tài sản cố định là những t liệu lao động có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài và có đặc điểm là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất. Khi tham gia vào quá trình sản xuất ... điểm là sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công xây lắp các công trình xây dựng thì tài sản cố định là một trong các yếu tố quan trọng và chiếm giá trị lớn trong tổng tài sản của ... từ ghi sổ,sổ đăng kí chứng từ ghi sổ, Sổ chi tiết tài sản cố định, Sổ chi tiết các tài khoản 211, 213, 214. khi tiến hành hạch toán về tài sản cố định kế toán trong Công ty cổ phần xây dụng...
 • 52
 • 346
 • 0

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel (chứng từ ghi sổ - ko lý luận)

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần bưu chính Viettel (chứng từ ghi sổ - ko lý luận)

Kế toán

... LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY BƯU CHÍNH VIETEL1.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại công ty cổ phần bưu chính viettel.1.1.1. Đặc điểm và tình hình trang bị tài sản cố định hữu ... dẫn * Tài khoản 2114: Thiết bị, dụng cụ quản lý * Tài khoản 2115: Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm * Tài khoản 2118: Tài sản cố định khác* Tài kh o ản 2141 - Hao mòn tài sản cố ... Viettel.2.2.1. Tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá.a. Tài khoản sử dụng.Theo chế độ kế toán hiện hành, việc kế toán tài sản cố định hữu hình được theo dõi trên các khoản sau:* Tài khoản 21 1 - Tài...
 • 77
 • 617
 • 1

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV (chứng từ ghi sổ - ko lý luận)

Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV (chứng từ ghi sổ - ko lý luận)

Kế toán

... LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – TKV 91.1. Đặc điểm tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 91.2. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu ... lý Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm –TKV Chương 2 : Thực trạng kế toán Tài sản cố định hữu hình tại Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKVChương 3: Hoàn thiện kế toán Tài ... 513.2. Các giải pháp hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV 513.2.1. Về công tác quản lý tài sản cố định hữu hình 513.2.2. Về phương pháp tính giá,...
 • 63
 • 605
 • 4

196 Một số vấn đề tổ chức quản lý và Kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

196 Một số vấn đề tổ chức quản lý và Kế toán tài sản cố định hữu hình trong các doanh nghiệp

Kế toán

... Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tơng tự, hoặc có thể hình thành do bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tơng tự (tài sản tơng tự là tài sản có công ... bán TSCĐ, thì các tài khoản TSCĐ hữu hình cho tài sản đó bằng không, Vì tài sản đó không còn tồn tại nữa.Thứ hai: theo thông lệ quốc tế Thanh lý tài sản cố địnhMột tài sản có thể bị trở ... một đơn vị sản phẩm đầu ra đợc tạo ra bởi tài sản đó. Giá trị phải khấu hao đợc chia cho đời hữu ích của tài sản đợc tính theo sản lợng sẽ cho ta số tiền khấu hao cho mỗi đơn vị sản phẩm. Số...
 • 24
 • 442
 • 0

2 Một số vấn đề về tổ chức quản lí và kế toán tài sản cố định hữu hình

2 Một số vấn đề về tổ chức quản lí và kế toán tài sản cố định hữu hình

Kế toán

... lợng sản phẩm.25 Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua dới hình thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tơng tự, hoặc có thể hình thành do đợc bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tơng tự (tài sản tơng ... trên báo cáo tài chính mất khả năng so sánh.20 Lời nói đầu Tài sản cố định nói chung, tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) nói riêng là cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế quốc dân, đồng thời ... toán thực hiện chuẩn mực 03 về tài sản cố định hữu hình và chuẩn mực 04 về tài sản cố định vô hình đà đề cập tới trờng hợp doanh nghiệp đợc tài trợ, biếu tặng tài sản cố định. Theo đó, khi tính...
 • 28
 • 336
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose