tài liệu về cơ sở văn hóa việt nam

Tài liệu môn sở văn hoá việt nam - Nghiên cứu về những món ăn ngon

Tài liệu môn Cơ sở văn hoá việt nam - Nghiên cứu về những món ăn ngon

Văn hóa - Lịch sử

... ẩm thực của dân tộc Việt Nam và tạo một diện mạo riêng độc đáo cho nghệ thuật ẩm thực của người phương Nam. Chúng ta hay bàn nhiều về đạo đức, nhân cách con người Việt Nam nhưng lẽ còn ... ổn định, hài hoà, tiến bộ và văn minh hơn. Vậy cách xử thế và phép lịch sự là thế nào? Nội dung bao gồm những vấn đề gì?Nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực phương Nam là vùng đất hệ thống ... thể (về thời gian) xưa khác nay, theo môi trường nhất định (về không gian) ở gia đình khác ở nơi công cộng Trước kia khi chúng ta chào người già người trên, hơn mình về tuổi tác về địa...
 • 15
 • 3,218
 • 0

Tài liệu môn sở văn hoá việt nam - Tham khảo

Tài liệu môn cơ sở văn hoá việt nam - Tham khảo

Việt Nam học

... nếu ta khảo sát văn học Việt Nam và đặt nó trong cầu trường văn hoá Hán. Văn học Việt Nam chỉ văn học vệ tinh, xoay quanh văn học kiến tạo vùng Trung Hoa. Sự di thực, bứng trồng văn học Trung ... hình, thể loại văn học (hệ hình văn học).Nhìn vào thời Trung Đại ở Việt Nam chúng ta sẽ thấy: Về văn tự, cái chất liệu tạo tác văn, thơ, chúng ta sử dụng chữ Hán. Các nhà nho Đại Việt đọc sử, ... ngoài, nguời Việt Nam đã chấp nhận văn hoá , văn học Hán trên tinh thần tiếp thu chọn lọc để củng cố xây dựng văn hoá , văn học của mình, thế nhưng những thành tựu văn hoá , văn học từ bên...
 • 17
 • 5,123
 • 0

Tài liệu môn sở văn hoá việt nam - Phân tích ý nghĩa văn hoá của hiện tượng phát hiện ra dấu tích bếp lửa và mộ táng trong văn hoá sơn vi - TÁNG THỨC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á -

Tài liệu môn cơ sở văn hoá việt nam - Phân tích ý nghĩa văn hoá của hiện tượng phát hiện ra dấu tích bếp lửa và mộ táng trong văn hoá sơn vi - TÁNG THỨC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á -

Văn hóa - Lịch sử

... quan trọng nhất của văn hóa khảo cổvăn hóa tộc người (tất nhiên, khôngthể xem là đặc trưng duy nhất). Tài liệu Khảo cổ học và Dân tộc học đã cho biết trong một văn hóa khảo cổ hay trong ... hình mộ táng trong văn hoá sơn vi, nó củng tạo nên một sắc thái văn hóa mộ táng Việt Nam phong phú về nhiều mặt tâm linh lẫn vật chất cùng vớinền kỹ nghệ ướp xác cổ Việt Nam và đang được khắp ... trong văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai ở Việt Nam không muộn hơn các di tích cùng loại hình ở Đông Nam Á hải đảo, thậm chí những di tích còn niên đạisớm hơn. Những mối quan hệ giao lưu văn...
 • 16
 • 3,523
 • 1

Tài liệu môn sở Văn hoá Việt Nam - Bài tham khảo

Tài liệu môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam - Bài tham khảo

Văn hóa - Lịch sử

... khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là văn kiện mang tính cương lĩnh của Đảng về văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ... dungkinh tế mà chứa đựng trong đó những giá trị văn hoá, những mối quan hệ văn hóa giữa các bên liên doanh: văn hóa giao tiếp, ứng xử; văn hóa sản xuất, kinh doanh vàcả những yếu tố chính ... bản sắc văn hóa dân tộc, làm cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân thêm phong phú, đủ sức đề kháng với sự du nhập của những sản phẩm văn hóa không tốt từ bên ngoài, tránh nguy bị hòa...
 • 17
 • 3,999
 • 1

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Khoa học xã hội

... ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA CỦA UNESCO 1CÂU 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA, VĂN MINH, VĂN VẬT, VĂN HIẾN 1CÂU 5: CÁC CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA 2CÂU 7: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM 4KẾT LUẬN: VĂN HOÁ ... nóng.Câu 10: Nội dung bản của tiến trình lịch sử văn hóa VN- Văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sử.- Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên.- Văn hoá Việt Nam thời tự chủ.7Website: ... UNESCO Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn...
 • 12
 • 30,037
 • 42

Áp dụng trực quan vào hỗ trợ giảng dạy sở văn hóa Việt Nam

Áp dụng trực quan vào hỗ trợ giảng dạy cơ sở văn hóa Việt Nam

Khoa học xã hội

... quan vào giảng dạy sở văn hoá Việt Nam. 1.1. Thực trạng giảng dạy sở văn hoá Việt Nam và những nhợc điểm hạn chế của nó.Nền giáo dục Việt Nam hiện nay quá chú trọng về IQ, tức là logic, ... ngay từ khâu chuẩn bị bài giảng đến khâu giảng bài. sở văn hoá Việt Nam là bộ môn tìm hiểu những kiến thức đại cơng về văn hoá và đặc trng văn hoá của các vùng, miền trên đất nớc ta. Vì thế, ... t liệu 44. Bố cục tiểu luận 4b- nội dung Ch ơng 1. Thực trạng giảng dạy và sự cần thiết của việc áp dụng trực quanvào giảng dạy sở văn hoá Việt Nam 51.1. Thực trạng giảng dạy sở văn...
 • 48
 • 1,215
 • 4

Ôn tập văn hóa Việt Nam

Ôn tập cơ sơ văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành kinh tế

... ngườihiền tài, văn hiến là khái niệm về chỉ các gtrị tinh thần. Văn vật: là khái niệm bộ phận của văn hóa, chỉ khác văn hóa ở mức độbao quát về các gtrị. Văn vật là truyền thống văn hóa thiên về các ... kinh (thanh hóa) coi là kinhđô thứ 2, hnay còn 1bia Vĩnh lăng, Ngtrãi viết tả tài đức của Lê Lợi.Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Ôn tập văn hóa Việt Nam Câu 1: a.khái niệm về văn hóa: Theo ... 1dtộc trìnhđộ văn minh cao song nền văn hóa khi lại rất nghèo nàn, ngược lại 1dtộccòn lạc hậu khi lại 1nền văn hóa phong phú. Văn hiến : là khái niệm của phương Đông, vănvẻ đẹp,...
 • 17
 • 2,874
 • 18

Sở Văn Hóa Việt Nam Phùng Hoài Ngọc.Phần 1: Văn hóa học đại cươngVăn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả . Edouard HerriotChương 1: Văn hóavăn hóa họcVăn hóa l pot

Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam Phùng Hoài Ngọc.Phần 1: Văn hóa học đại cươngVăn hóa là cái còn lại khi người ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta đã học tất cả . Edouard HerriotChương 1: Văn hóa và văn hóa họcVăn hóa l pot

Cao đẳng - Đại học

... Văn hóa lúa nước phương Nam. (Văn hóa du mục Tây Bắc + Văn hóa nông nghiệp khô Trung nguyên = Văn hóa Hoàng Hà) Văn hóa Việt Nam = Văn hóa nam sông DT + Văn hóa sông Hồng, sông Mã + Văn hóa ... triển văn hóa • Địa lí văn hóa: tìm hiểu vh. của các vùng (theo chiều ngang). • Lịch sử văn hóa: khảo sát quá trình diễn biến của một nền văn hóa dân tộc.(theo chiều dọc) • sở văn hóa nhằm ... Hán hóa vừa chịu Hán hóa (giai đoạn 3), vừa Âu hóa vừa chống Âu hóa (giai đoạn 6), (xem lại bài “ Thời gian văn hóa / lịch sử văn hóa Việt Nam - chương 2) Đặc điểm chung của sự giao lưu văn hóa...
 • 60
 • 2,387
 • 19

sở văn hóa việt nam

cơ sở văn hóa việt nam

Văn hóa - Lịch sử

... Mê KôngVĂN HOÁ TRUNG HOA VĂN HOÁ VIỆT NAM Bảng 1.5: Quan hệ cội nguồn giữa văn hóa Việt Nam và Trung HoaCreated by AM Word2CHMBài 3: TIẾN TRÌNH VĂN HÓA VIỆT NAM CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM  ... giữa văn hóa Việt Nam với TrungHoa, giữa văn hóa phương Bắc cổ đại với văn hóa phương Nam cổ đại(trong đó văn hóa Nam – Á - Bách Việt) thể trình bày trong bảng 1.5.VĂN HOÁP.BẮC CỔ ĐẠIVĂN ... và văn hóa - đó là sở làm nên sự khu biệt bảngiữa văn hóa Việt Nam với Trung Hoa. 2.4. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội của văn hóa Việt Nam Với vị trí địa lí giao điểm của các luồng văn hóa, ...
 • 336
 • 5,740
 • 115

Sở Văn Hóa Việt Nam pdf

Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam pdf

Cao đẳng - Đại học

... Hán hóa vừa chịu Hán hóa (giai đoạn 3), vừa Âu hóa vừa chống Âu hóa (giai đoạn 6), (xem lại bài “ Thời gian văn hóa / lịch sử văn hóa Việt Nam - chương 2) Đặc điểm chung của sự giao lưu văn hóa ... Trung Hoa và Nho giáo Việt Nam nhiều nét thống nhất vốn từ cái sở Nho giáo đã bao hàm cả văn hóa nông nghiệp phương Nam ở trong rồi. 4.2.2. Đạo giáo và văn hoá Việt Nam 4.2.2.1.Đạo gia, ... là chủng Nam Á. Dần dần, chủng Nam Á chia tách ra nhiều dân tộc gọi chung là nhóm Bách Việt, như Dương Việt, Đông Việt, Điền Việt, Lạc việt, Mân việt, Nam việt, sinh sống từ phía nam sông...
 • 60
 • 1,845
 • 27

Câu hỏi ôn thi môn sở Văn hoá Việt Nam

Câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam

Việt Nam học

... biệt về văn hóa giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Indonesia, Ấn Độ Cùng cội nguồn văn hóa Đông Nam Á, nhưng do sự thống trị lâu dài của nhà Hán, cùng với việc áp đặt văn hóa Hán, nền văn hóa Việt ... gốc văn hóa bản địa vững chắc nên đã không bị ảnh hưởng văn hóa ngoại lai đồng hóa, trái lại còn biết sử dụng và Việt hóa các ảnh hưởng đó làm giầu cho nền văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc Việt ... sử Việt Nam, đã ba lớp văn hóa chồng lên nhau là lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với Trung Quốc và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. Nhưng đặc điểm chính của Việt Nam...
 • 46
 • 22,209
 • 66

Bài giảng sở văn hóa Việt Nam

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam

Cao đẳng - Đại học

... Việt Nam gọi là khối cư dân Bách Việt: Điền Việt, Mân Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt + Cộng đồng Bách Việt sống trên một khu vực rộng lớn từ nam sông Dương Tử đến Bắc Trung Bộ Việt Nam ... nghiên cứu văn hoá nổi tiếng Việt Nam khác như Nguyễn Văn Huyên (Văn minh của người Việt Nam) , Phan Kế Bính (Việt Nam phong tục).  Nhà nghiên cứu văn hoá Phan Ngọc (Văn hoá Việt Nam và cách ... 1.2. Định vị văn hoá Việt Nam Việt Nam ở góc tận cùng phía đông nam của phương Đông, thuộc loại hình văn hóa gốc nông nghiệp điển hình. 1.2.1. Văn hóa Việt Nam thuộc loại hình văn hoá gốc...
 • 32
 • 3,497
 • 24

Xem thêm