tài liệu tham khảo vật lý 6

Bài giảng Tài liệu tham khảo về thuyết vật 10

Bài giảng Tài liệu tham khảo về lý thuyết vật lý 10

Vật lý

... hồi )• Trong đó : TÀI LIỆU THUYẾT VẬT 10Câu 01 : Hệ kín là gì ? Định nghĩa và cơng thức động lượng, ý nghĩa đơn vị và tên gọi từng đạilượng ? 1) Hệ kín : Mọi hệ vật gọi là hệ kín nếu ... nghịch với diện tích tiết diện của ống.” TÀI LIỆU THUYẾT VẬT 10 + x1 > x2 : giảm biến dạng, A12 > 0 : Cơng phát động , thế năng của vật giảm. + x1 < x2 : tăng biến ... trúc nhất định. Chất khí mất đitính bành trướng và trở thành chất lỏng hoặc chất rắn TÀI LIỆU THUYẾT VẬT 10C.HIỆU SUẤT :HIỆU SUẤT :Hiệu suất cho biết tỉ lệ giữa cơng có ích và cơng tồn...
 • 12
 • 478
 • 1

Tài Liệu Tham Khảo Quản nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.doc

Tài Liệu Tham Khảo Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.doc

Quản trị kinh doanh

... sách; tách bạch quản nhà nước và quản của chủ sở hữu; đổi mới bộ máy quản nhà nước đối với doanh nghiệp).Báo cáo của đề tài được lưu tại Thư viện Viện Nghiên cứu Quản Kinh tế Trung ... từ góc độ quản thống nhất và không phân biệt về khung pháp luật, bộ máy quản nhà nước đối với doanh nghiệp, tách bạch chức năng và bộ máy quản của chủ sở hữu, quản các lĩnh vực ... các hành vi vi phạm Pháp luật của doanh nghiệp, của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của Pháp luật.CHƯƠNG IXQUẢN NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆPĐiều 161 . Nội dung quản lý...
 • 7
 • 1,846
 • 14

Desiqe - Tài liệu tham khảo bằng tiếng anh - chiến lược quản sản phẩm mới.

Desiqe - Tài liệu tham khảo bằng tiếng anh - chiến lược quản lý sản phẩm mới.

Tài liệu khác

... Product Architecture and Product Product Architecture and Product PlatformsPlatformsProduct architecture development is related to establishing a product platform.If chunks or modules can be replaced easily within the product architecture, “derivative products” can be made from the same basic platform as technology, market tastes, or manufacturing skills change.Examples: 200 versions of the Sony Walkman from four platforms.PART FOURPART FOURDEVELOPMENTDEVELOPMENTMcGraw­Hill/IrwinCopyright ©20 06 The McGraw­Hill Companies, Inc. All right reserved. Prototype DevelopmentPrototype DevelopmentComprehensive Prototype: complete, fully­functioning, full­size product ready to be examined by customers.Focused Prototype: not fully functioning or developed, but designed to examine a limited number of performance attributes or features.Examples: a crude, working prototype of an electric bicycle; a foam or wood bicycle to determine customers’ reactions to the proposed shape and form.Range of Leading Design ApplicationsRange of Leading Design ApplicationsPurpose of DesignAestheticsErgonomicsFunctionManufacturabilityServicingDisassemblyItem Being DesignedGoodsServicesArchitectureGraphic artsOfficesPackagesFigure ... 13.4What Is Design?What Is Design?Has been defined as “the synthesis of technology and human needs into manufacturable products.”In practice, design can mean many things, ranging from styling to ergonomics to setting final product specifications.Design has been successfully used in a variety of ways to help achieve new product objectives.One thing it is not: “prettying up” a product that is about to manufactured!Product ArchitectureProduct ArchitectureThe process by which a customer need is developed into a product design.Solid architecture improves speed to market, and reduces the cost of changing the product once it is in production.Product components are combined into “chunks,” functional elements are assigned to the chunks, and the chunks are interrelated with each other.CHAPTER 13CHAPTER 13DESIGNDESIGNMcGraw­Hill/IrwinCopyright ©20 06 The McGraw­Hill Companies, Inc. All right reserved. Contributions of Design to the New Contributions of Design to the New Products ProcessProducts ProcessFigure ... 13.4What Is Design?What Is Design?Has been defined as “the synthesis of technology and human needs into manufacturable products.”In practice, design can mean many things, ranging from styling to ergonomics to setting final product specifications.Design has been successfully used in a variety of ways to help achieve new product objectives.One thing it is not: “prettying up” a product that is about to manufactured!Product ArchitectureProduct ArchitectureThe process by which a customer need is developed into a product design.Solid architecture improves speed to market, and reduces the cost of changing the product once it is in production.Product components are combined into “chunks,” functional elements are assigned to the chunks, and the chunks are interrelated with each other.CHAPTER 13CHAPTER 13DESIGNDESIGNMcGraw­Hill/IrwinCopyright ©20 06 The McGraw­Hill Companies, Inc. All right reserved. Contributions of Design to the New Contributions of Design to the New Products ProcessProducts ProcessFigure 13.1Model of the Product Design ProcessModel of the Product Design ProcessFigure 13 .6 New Developments in CADNew Developments in CADStereolithography (rapid prototyping)Mechanical computer­aided engineering (MCAE)Principles of Universal DesignPrinciples of Universal DesignEquitable Use: The design is useful to people with varied abilities.Flexibility in Use: The design accommodates a wide variety of preferences.Simple and Intuitive to Use: The design is easy for anyone to understand.Perceptible Information: The design communicates the required information to the user.Tolerance for Error: The design minimizes adverse consequences of inappropriate use.Low Physical Effort: The design can be used efficiently by anyone with minimal fatigue.Size and Space for Approach and Use: The product is easy to reach, manipulate, and use.Figure...
 • 17
 • 1,171
 • 3

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản công văn tại Bộ tài chính

Tài liệu tham khảo kỹ thuật công nghệ, chuyên ngành tin học Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ tài chính

Công nghệ thông tin

... 20CHơng III 32 KHảo sát & Phân tích - thiết kế bài toán quản công văn tại bộ tài chính 32A. Khảo sát bài toán quản công văn tại Bộ Tài Chính 32I. Khảo sát bài toán quản công văn ... ngành Tài Chính.5. Trung tâm dữ liệu & xử thông tin :- Công tác thu thập và xử thông tin: + Thu thập thông tin và quản dữ liệu chuyên ngành theo yêu cầu của hoạt động quản tài ... sự sắp đặt vị trí vật và các khía cạnh địa vật khác.* Dữ liệu vào: Nội dung, mẫu tài liệu vào, khuôn dạng màn hình thông tin vào, mô tả các thiết bị nhập, nguồn dữ liệu, khối lợng và...
 • 106
 • 1,158
 • 4

Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn vi xử các họ vi điều khiển thế hệ mới

Tài liệu tham khảo hỗ trợ môn vi xử lý các họ vi điều khiển thế hệ mới

Điện - Điện tử - Viễn thông

... Th1Tốc độ baud thật Sai số 960 0 12 MHz 1 - 7 (F9H) 8923 7% 2400 12 MHz 0 - 13 (F3H) 2404 0, 16% 1200 12 MHZ 0 - 26 (E6H) 1202 0, 16% 960 0 11,059 0 - 3 (FDH) 960 0 0 2400 11,059 0 - 12 (F4H) ... nhịp ra = Tần số mạch dao động/{4x [65 5 36- 46 (PUSH) và lấy dữ liệu ra khỏi ngăn xếp (POP). lệnh cất dữ liệu vào ngăn xếp sẽ làm tăng SP trước khi ghi dữ liệu và lệnh lấy ra khỏi ngăn xếp sẽ ... MHz. * 2 bộ Timer/counter 16 Bit * 128 Byte RAM nội * 4 Port xuất/ nhập do 8 bit * Giao tiếp nối tiếp * 64 KB vùng nhớ mã ngoài * 64 KB vùng nhớ dữ liệu ngoài * Xử Boolean (hoạt động trên...
 • 105
 • 899
 • 2

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (Phần 6. Tài liệu tham khảo)

KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NGUỒN CƠ CHẤT QUEN THUỘC (MẠT CƯA, BÃ MÍA, RƠM) ĐỂ TRỒNG NẤM HẦU THỦ HERICIUM ERINACEUM (Phần 6. Tài liệu tham khảo)

Nông - Lâm - Ngư

... Phần 6. TÀI LIỆU THAM KHẢOTIẾNG VIỆT1. Trịnh Tam Kiệt, 1981. Nấm lớn ở Việt Nam. Tập I. Nhà xuất bản Khoa học ... bài thuôc cai nghiện ma túy. Tạp chí Khoa học phổ thông, số 579, tr. 21 – 23, Tp. Hồ Chí Minh. 6. Lê Duy Thắng, 1993. Kỹ thuật trồng nấm. Tập I. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tp. Hồ Chí Minh.TIẾNG ... puffballs inferred from ribosomal DNA sequences. Proc. Natl. Acad.Sci. USA, Vol. 94: 12002 – 120 06. 508. Mizuno, T., 1992. Development and ultilization of bioactive subtances from medicinal and...
 • 3
 • 658
 • 7

Tài liệu tham khảo: Một số nhân vật lịch sử

Tài liệu tham khảo: Một số nhân vật lịch sử

Lịch sử

... Kinh làm Quốc tài Quốc sửquán cùng Nguyễn Hoàn khảo duyệt phần Tục biên Quốc sử.Năm Quý tỵ (1773) đựoc bổ Phó Đô ngự sử, rồi phong Hữu thị lang bộ Công. Năm 17 76 được cửlàm Tham thị Tham tán quuân ... năm Đinh ngọ( 13 06) , sau khi nhận lễ vật gồm hương quý vàvàng bạc cầu hôn, vua Trần Anh Tông gả công chúa Huyền Trân cho vu Chiêm là Chế Mân. Chế Mânđem đất châu Ô, châu làm vật dẫn cưới và ... Lan khng6 phải khôngcó tì vết. Sau khi vua Thánh Tông qua đời, Hoàng hậu Thượng Dương dựa vào thế lực của Thái sư Lý Tự Thành, đã gạt Ỷ Lan ra khỏi triều đình. Mãi 4 tháng sau, có Thường...
 • 5
 • 678
 • 1

ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH - TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH - TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sinh học

... chất.TÀI LIỆU THAM KHẢO Thái Trần Bái , Hoàng Đức Nhuận .1988.ĐV học ( phần động vật không xương sống ) . NXBGD HN Đặng Ngọc Thanh , Thái Trần Bái .1981.Ngành nguyên sinh động vật . Động vật ... viên của trùng roi thực vật (Phytommastigophora) và thực vật bật cao gần với Động vật hơn là với các nhóm động vật nguyên sinh khác.Cấu trúc cơ thể và sinh học của động vật nguyên sinh chứng ... bọc của động vật nguyên sinh khi điều kiện sống bất lợi.Kết bào xác gặp phổ biến ở động vật nguyên sinh nước ngọt và ở đất nhưng ít gặp ở động vật nguyên sinh nước mặn. Với động vật nguyên sinh...
 • 23
 • 15,836
 • 86

Tài liệu tham khảo SQL Server

Tài liệu tham khảo SQL Server

Cơ sở dữ liệu

... nó còn có khả năng tự điều chỉnh (tune up) ví dụ như sử dụng thêm các tài nguyên (resource) của máy khi cần và trả lại tài nguyên cho hệ điều hành khi một user log off.1.3.2. Replication - ... sẽ được bàn kỹ trong bài 8.1.3.4. Analysis Service - Một dịch vụ phân tích dữ liệu rất hay của MicrosoftDữ liệu (Data) chứa trong database sẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều nếu như bạn không thể ... mạnh giúp cho việc phân tích dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả bằng cách dùng khái niệm hình khối nhiều chiều (multi-dimension cubes) và kỹ thuật "đào mỏ dữ liệu& quot; (data mining) sẽ được...
 • 43
 • 1,471
 • 2

Tài liệu tham khảo PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Tài liệu tham khảo PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP VỀ HYDROCACBON TRONG CHƯƠNG TRÌNH THPT

Công nghệ - Môi trường

... Luận văn tốt nghiệp GVHD : Cô Vũ Thị ThơTÀI LIỆU THAM KHẢOSTT Tên tác giả Tên sách & nhà xuất bản Năm XB12345 6 7891011Nguyễn Ngọc quang – Nguyễn Cương – Dương ... NguyệtNguyễn Trọng ThọLê Thanh XuânVõ Tường HuyQuan Hán ThànhNguyễn Trọng Thọ - Lê Văn Hồng – Lý luận dạy học hóa học tập 1 – Nhà xuất bản giáo dục Các phương pháp dạy học hiệu quả - Trường ... 11 dùng cho học 19772002200020032002199820001995200220011995SVTH : Phan Thị Thùy1 16 ...
 • 2
 • 1,703
 • 1

Danh mục tài liệu tham khảo thiết kế xây dựng cầu

Danh mục tài liệu tham khảo thiết kế xây dựng cầu

Kiến trúc - Xây dựng

... of Master of Science in Civil Engineering. Laramie, Wy., University of Wyoming: 165 leaves.Merriman, M. (19 06) . A textbook on roofs and bridges. [S.l.], Wiley.Merriman, M. and H. S. Jacoby ... crosshead in continuous structures, University of Leeds.Mitchell, C. F., J. S. Foster, et al. (1 963 ). Mitchell's advanced building construction, etc. (Seventeenth edition.), London: B. T. ... Trondheim, Norway, June 23-25, 1981. Amsterdam; Oxford, Elsevier Scientific.MacDonald, C. (1 867 ). A discussion of the general principles involved in the construction and action of the isometrical...
 • 3
 • 1,417
 • 1

Xem thêm