tài liệu năng lượng nguyên tử

Tài liệu Ứng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế – xã hội ppt

Tài liệu Ứng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế – xã hội ppt

Năng lượng

... Ứng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế – xã hộiHình 4. Đóng góp của các thành phần phóng xạ có trong ... nhất định còn thiết bị đo thụ động là các thiết bị cho phép đánh giá nồng độ Ứng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế – xã hộichúng ở bên ngoài cơ thể của con người chúng gây ra ... ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe của con người.Hình 3. Chuỗi phóng xạ 235UỨng dụng năng lượng nguyên tử cho phát triển kinh tế – xã hội87Rb 4.8x10927.83232Th 1.4x1010100235U 7.1x1080.72238U...
 • 6
 • 449
 • 0

Năng lượng nguyên tử ở Việt nam

Năng lượng nguyên tử ở Việt nam

Trung học cơ sở - phổ thông

... những nguyên liệu "sạch" cho năng lượng. Năng lượng từ dầu hỏa có nguy cơ bị cạn kiệt trong những thập niên sắp đến. Về năng lượng gió cũng như năng lượng mặt trời chỉ là những bước đầu, ... và ngoài nước thì tiềm năng của Việt Nam về than đá, dầu mỏ, khí đốt, cùng với việc khai thác và phát triển những loại năng lượng trong tầm tay như năng lượng gió, năng lượng mặt trời Việt Nam ... ứng cho nhu cầu năng lượng cần cho phát triển. Trong tượng lai, năng lượng hạch tâm không chỉ được được xử dụng để sản xuất ra điện năng mà còn được ứng dụng như một dạng năng lượng để sản xuất...
 • 5
 • 550
 • 7

Tìm hiểu năng lượng nguyên tử

Tìm hiểu năng lượng nguyên tử

Vật lý

... như một số trạm năng lượng nhiệt phát điện bằng nhiệt năng từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các nhà máy năng lượng hạt nhân biến đổi năng lượng giải phóng từ hạt nhân nguyên tử thông qua phản ... nhiên liệu hạt nhân lớn gấp hàng triệu lần lượng năng lượng tự do có trong một khối lượng nhiên liệu hoá học tương đương như là dầu hoả, làm cho năng lượng hạt nhân trở thành một nguồn năng lượng ... Ikata H3.Tàu sử dụng năng lượng hạt nhân Năng lượng hạt nhân có vai trò và tiềm năng to lớn như thế, vậy bản chất và cơ chế tạo thành năng lượng hạt nhân là như thế nào?II .Năng lượng hạt nhân và...
 • 12
 • 1,008
 • 3

Năng lượng nguyên tử

Năng lượng nguyên tử

Khoa học tự nhiên

... như một số trạm năng lượng nhiệt phát điện bằng nhiệt năng từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch, các nhà máy năng lượng hạt nhân biến đổi năng lượng giải phóng từ hạt nhân nguyên tử thông qua phản ... nhiên liệu hạt nhân lớn gấp hàng triệu lần lượng năng lượng tự do có trong một khối lượng nhiên liệu hoá học tương đương như là dầu hoả, làm cho năng lượng hạt nhân trở thành một nguồn năng lượng ... Ikata H3.Tàu sử dụng năng lượng hạt nhân Năng lượng hạt nhân có vai trò và tiềm năng to lớn như thế, vậy bản chất và cơ chế tạo thành năng lượng hạt nhân là như thế nào?II .Năng lượng hạt nhân và...
 • 12
 • 526
 • 0

Quyết định phê duyệt đề án đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Quyết định phê duyệt đề án đạo tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Tài liệu khác

... vực năng lượng nguyên tử tại các nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển; b) Xây dựng kế hoạch đào tạo lại, thực tập ngắn hạn trong nước và tại các nước có ngành năng lượng nguyên tử ... nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. II. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chungĐào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bảo đảm về số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu chương ... trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; - Xây dựng hệ thống tiêu chí kiểm định và tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo định kỳ các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. b) Giai đoạn...
 • 6
 • 508
 • 1

Đề án khoa học nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lí nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tửx

Đề án khoa học nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lí nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tửx

Tài liệu khác

... ứng dụng năng lượng nguyên tử nói chung và điện hạt nhân nói riêng như Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, Quy hoạch tổng thể ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục ... phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 111/2009/NĐ-CP 11/12/200902Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử 07/2010/NĐ-CP 25/01/201003Quy ... triển Nguồn Nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được xem xét thông qua đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử số 1558/QĐ-TTgTháng 10/2010:...
 • 15
 • 474
 • 0

Năng lượng nguyên tử

Năng lượng nguyên tử

Tài liệu khác

... Liên bang Nga5 Năng lượng nguyên tử (NLNT) được tạo ra do các biến đổi trạng thái của nguyên tử và hạt nhân có hai dạng là năng lượng bức xạ và năng lượng phân hạch, các dạng năng lượng này đã ... ứng dụng năng lượng nguyên tử nói chung và điện hạt nhân nói riêng như Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, Quy hoạch tổng thể ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục ... hạt nhân Nhật Bản04. Ấn Độ7Chính phủ Ấn ĐộCơ quan Năng lượng nguyên tử Ủy ban Kiểm soát Năng lượng nguyên tử Ủy ban Năng lượng nguyên tử Ủy ban Công nghệ Bức xạ và Đồng vị Công ty Điện hạt...
 • 19
 • 306
 • 0

Tình hình thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử’’x

Tình hình thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu thực tiễn trong nước và quốc tế và đề xuất giải pháp kiện toàn và tăng cường quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử’’x

Tài liệu khác

... quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử ’ 2. Ngày báo cáo02/12/2011Kỳ: □ 1,2,3,43.Cơ quan chủ trì: Cục Năng lượng nguyên tử – Bộ Khoa học và Công nghệChủ nhiệm nhiệm ... toàn và tăng cường quản lý nhà nước về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử ’ - Nơi nhận báo cáo: Văn phòng Bộ và Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Khoa học và Công nghệ , Số 113 Trần Duy Hưng, ... vụ(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 66Mẫu 01-BCĐK-BKHCNBỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBÁO CÁO ĐỊNH KỲTình...
 • 6
 • 637
 • 0

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix

Tài liệu khác

... sách và giám sát10Chính phủ Ấn ĐộCơ quan Năng lượng nguyên tử (DAE)Ủy ban Kiểm soát Năng lượng nguyên tử (AERB)Ủy ban Năng lượng nguyên tử (AEC)Ủy ban Công nghệ Bức xạ và Đồng vị (BRIT)Công ... vực năng lượng nguyên tử thường bao gồm hai nhóm cơ quan chính là cơ quan quản lý nhà nước và thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình (tương tự chức năng của Cục Năng lượng ... phủ Hoa KỳBộ Năng lượng (DOE)Văn phòng Năng lượng hạt nhânỦy ban An toàn hạt nhân(NRC)TÓM TẮT CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ CỦA MỘT SỐ...
 • 10
 • 1,008
 • 0

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quan rlis trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix

Tóm tắt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quan rlis trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của 1 số nước trên thế giớix

Tài liệu khác

... thực hiện cho hiệu quả.8Chính phủ Ấn ĐộCơ quan Năng lượng nguyên tử (DAE)Ban quản lý Năng lượng nguyên tử (AERB)Ủy ban Năng lượng nguyên tử (AEC)Ủy ban Công nghệ Bức xạ và Đồng vị (BRIT)Công ... GIỚI01. Hoa Kỳa. Văn phòng năng lượng hạt nhân – Bộ Năng lượng Nhiệm vụ chính của Văn phòng Năng lượng hạt nhân là thúc đẩy năng lượng hạt nhân để có thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của quốc gia, an ... các vấn đề liên quan đến việc quốc tế hóa sử dụng năng lượng nguyên tử trong dân- Năng lực phát triển và trang bị hệ thống năng lượng nguyên tử để sử dụng trong các nhiệm vụ an ninh quốc gia...
 • 10
 • 946
 • 2

Báo cáo đề án nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn của việt nam và đề xuất quy định nhà nước về thông tin tối mật, tuyệt mật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Báo cáo đề án nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn của việt nam và đề xuất quy định nhà nước về thông tin tối mật, tuyệt mật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Tài liệu khác

... này.•Chưa thực hiện phân loại một số tài liệu, thông tin do đơn vị soạn thảo, cung cấp theo các quy định về độ Mật, Tối mật, Tuyệt mật; Chưa tổ chức quản lý tốt các tài liệu được xếp vào loại BMNN, ... VIỆT NAM VÀ ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH NHÀ NƯỚC VỀ THÔNG TIN TỐI MẬT, TUYỆT MẬT TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬChủ nhiệm: Lê Doãn Phác1KẾT QUẢ (6)Chuyên đề 3: Nghiên cứu các vấn đề liên quan ... phân loại, bảo mật tài liệu, tin tức liên quan đến NLNT theo quy định.•Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai công tác bảo vệ tài liệu, thông tin,...
 • 11
 • 940
 • 2

Xem thêm