tài liệu mẫu tờ trình về việc thẩm định phê duyệt phuơng án bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng pdf

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf

Tài liệu MẪU TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ... pdf

Biểu mẫu

... Căn Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 01 tháng năm 2011 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất địa bàn ... 448/QĐUBND ngày 20 tháng năm 2012 UBND tỉnh đơn giá trồng, vật nuôi; đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Thừa ... Thừa Thiên Huế; Căn Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 29 tháng năm 2012 UBND tỉnh ban hành việc phê duyệt giá đất trung bình để tính hỗ trợ đất nông nghiệp khu dân bị thu hồi địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
 • 2
 • 3,679
 • 21

bồi thường về đất đối với hộ gia đình, nhân khi nhà nuớc thu hồi đất

bồi thường về đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi nhà nuớc thu hồi đất ở

Luật

... gia đình, nhân Nhà nước thu hồi đất cứu đề tài, người viết sâu tìm hiểu việc bồi thường đất nhà nước thu hồi đất Như hiểu cách đầy đủ bồi thường Nhà nước thu hồi đất sau: Bồi thường Nhà nước ... Đề tài: Bồi thường đất hộ gia đình, nhân Nhà nước thu hồi đất CHƢƠNG QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƢỜNG VỀ ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, NHÂN KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở 2.1 Điều kiện đƣợc bồi thƣờng đất ... Duy Tiến Đề tài: Bồi thường đất hộ gia đình, nhân Nhà nước thu hồi đất 2.4 Quy định chi tiết bồi thƣờng đất hộ gia đình, nhân Nhà nƣớc thu hồi đất 2.4.1 Phƣơng thức bồi thƣờng đất Với đặc...
 • 89
 • 594
 • 2

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN pptx

ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ SINH HOẠT CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN pptx

Biểu mẫu

... 37.000 37.000 38.000 123 124 125 126 Đắp đất móng công trình Đắp cát móng công trình Ken vách tre mai Đan phên nong mốt 127 Đan phên nong đôi m 128 Đóng cọc tre vào bùn thủ công m 6.700 6.800 6.800 ... 5.076.000 4.948.000 5.402.000 11 Mộ xây cải táng Cái 4.944.000 4.961.000 4.950.000 5.303.000 5.239.000 5.228.000 5.099.000 5.556.000 12 Mộ xây chưa cải táng Cái 5.723.000 5.750.000 5.732.000 6.199.000 ... Mái lợp ngói loại Loại nhà: Nhà sàn, khung, cột gỗ nhóm IV-VI 60 61 62 Mái lợp Mái lợp phibrô XM Mái lợp ngói loại Loại nhà: Nhà đất, khung, cột gỗ đ/m XD STT Loại công trình Đơn vị tính Thị xã...
 • 17
 • 588
 • 1

Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định doc

Thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư doc

Thủ tục hành chính

... trợ tái định dự án Chủ tịch Thành phần hồHội đồng bồi thường dự án ký; Quyết định thu hồi đất quan Nhà nướcthẩm quyền; Quyết định phê duyệt dự án đầu tư quan nhà nướcthẩm quyền (bản ... Quyết định Ủy ban nhân dân quận – huyện danh sách hộ gia đình nhân, quan đơn vị tổ chức khác phải điều chỉnh, di chuyển bị ảnh hưởng phạm vi thu hồi đất; Phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ tái ... tái định Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện phê duyệt; Biên họp Hội đồng bồi thường dự án (có tham gia đại diện hộ dân khu quy hoạch thu hồi đất) thông qua Phương án tổng thể phương án bồi...
 • 5
 • 509
 • 1

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định theo phân cấp ppt

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phân cấp ppt

Thủ tục hành chính

... giải phóng mặt quận Tờ trình thẩm định phương án bồi thường hỗ trợ tái định Tổ Thẩm định bồi thường, giải phóng mặt Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định thực công trình Số hồ sơ: 03 (bộ) ... sơ Phòng Tài – Kế hoạch quận – huyện (trong hành từ thứ đến thứ hàng Mô tả bước Tên bước tuần) Hồ sơ Thành phần hồTờ trình duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định Ban Bồi thường giải ... Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định Nộp hồ sơ Phòng Tài – Kế hoạch...
 • 4
 • 478
 • 2

TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pps

TỜ TRÌNH - Về việc đề nghị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng pps

Biểu mẫu

... Sở Kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc quan tâm xem xét phê duyệt báo cáo đầu tư xây dựng công trình , tạo điều kiện để công trình sớm khởi công xây dựng đưa vào sử dụng đạt hiệu qủa cao CHỦ ĐẦU TƯ Nơi ... thức đấu thầu : Phương thức đấu thầu : Thời gian đấu thầu cho gói thầu : Phương thức thực : VIII Nguồn vốn : IX Kết luận : Việc đầu tư xây dựng công trình cần thiết cấp bách Vậy Chủ Đầu tư kính ... Hoàn thiện + Hệ thống điện, chống sét + Hệ thống cấp thoát nước + Hệ thống PCCC IV Các tiêu kinh tế : V Tổng vốn đầu tư theo khái toán : Xây lắp : Thiết bị : Kiến thiết khác : VI Phân công trách...
 • 2
 • 4,194
 • 15

Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB doc

Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB doc

Biểu mẫu

... Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh huyện (thị xã, thành phố), Sở Tài nguyên Môi trường Phòng Tài nguyên Môi trường xem xét thẩm định, phê duyêt./ Nơi nhận: - Như trên;...
 • 2
 • 8,556
 • 10

Những vấn đề về việc thực hiện giá bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất

Những vấn đề về việc thực hiện giá bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất

Kinh tế - Thương mại

... ÁN I.Cơ sở khoa học việc thực giá đất bồi thường Nhà nước thu hồi đất 1.1 .Thu hồi đất bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 .Thu hồi đất 1.1.1.1.Khái niệm Thu hồi đất việc Nhà nước định ... dân cư, sở tôn giáo, hộ gia đình, nhân nước, người Việt Nam định nước ngoài, tổ chức, nhân nước sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất Điều kiện bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất ... niệm Bồi thường Nhà nước thu hồi đất việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất Đối tượng bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất là: Tổ chức, ...
 • 31
 • 604
 • 0

tìm hiểu tình hình thực hiện “nghị định số 1972004nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện phú xuyên – tp. hà nội

tìm hiểu tình hình thực hiện “nghị định số 1972004nđ-cp ngày 03 tháng 12 năm 2004 của chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất” tại huyện phú xuyên – tp. hà nội

Nông học

... tiền để hộ giai đình, nhân tự lo chỗ 2.1.2 Mục tiêu sách hỗ trợ tái định Thông qua sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo quyền lợi đáng, lợi ích hợp pháp nhân, tổ chứcđất bị thu ... đình nhân bị thu hồi nhà ở, đất mà phải di chuyển chỗ khu vực đô thị + Tái định đất hộ gia đình, nhân bị thu hồi nhà ở, đất mà phải di chuyển chỗ khu vực nông thôn + Bồi thường, hỗ trợ ... thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất - Tìm hiểu tình hình thực “Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 Chính Phủ việc bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất ...
 • 36
 • 563
 • 0

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hành chính, sự nghiệp tại huyện từ liêm thành phố hà nội

đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình hành chính, sự nghiệp tại huyện từ liêm thành phố hà nội

Thạc sĩ - Cao học

... cn c cho quyn ủc bi thng Nh nc thu hi ủt - iu 12 Lut ủt ủai 1993 ủó quy ủnh: Nh nc xỏc ủnh giỏ cỏc loi ủt ủ tớnh thu chuyn quyn s dng ủt, thu tin giao ủt hoc cho thu ủt Tớnh giỏ tr ti sn giao ... phng i vi ủt b thu hi l Nh nc giao s dng tm thi, ủt cho thu , ủt ủu thu, thỡ ngi b thu hi ủt khụng ủc bi thng v ủt nhng ủc bi thng thit hi chi phớ ủó ủu t vo ủt Trng hp ủt thu hi thuc ủt cụng ớch ... dng ủt s thc hin bn giao mt bng nhanh hn, tỡnh trng khiu kin gim ủi - Trng hp Nh nc thu hi ủt, vic t chc thc hin thu hi ủt v bi thng cho ngi ủt b thu hi theo quy ủnh ủc giao cho T chc phỏt trin...
 • 120
 • 272
 • 0

Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực trạng áp dụng pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Khoa học xã hội

... nghiệp; mức đất đợc giao UBND cấp tỉnh vào khả quỹ đất mức đất bị thu hồi hộ gia đình, nhân để quy định V ny, NĐ s 84/2007/NĐ-CP b sung quy định, hộ gia đình, nhân bị thu hồi đất nông nghiệp ... hợp đất bị thu hồi có diện tích lớn hạn mức giao đất UBND cấp tỉnh vào quỹ đất địa ph ơng số nhân hộ gia đình bị thu hồi đất, xem xét, định giao thêm phần diện tích đất cho ngời bị thu hồi đất, ... loại là: nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, nhân; nhà, công trình xây dựng khác a) Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt hộ gia đình, nhân đ ợc BT giá trị xây dựng nhà, ...
 • 68
 • 4,491
 • 31

Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất

Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở

Khoa học xã hội

... 01/10/2009 quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất II – Các quy định pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Những ... sống đất thu c khu dân cư, xây dựng nhà để bán cho thu bị Nhà nước thu hồi đất Phạm vi áp dụng quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định áp dụng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào ... Những quy định chung bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất Về đối tượng áp dụng: quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định Nhà nước thu hồi đất áp dụng với tất chủ thể sử dụng đất bao...
 • 12
 • 1,951
 • 5

Đánh giá thực trạng pháp luật về Bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Đánh giá thực trạng pháp luật về Bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Khoa học xã hội

... 2003 quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất, thầm quyền thu hồi đất vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cho người bị thu hồi đất Đối với đất nông nghiệp, trường hợp nhà nước thu hồi đất lí đương ... hành, hộ gia đình, nhân sử dụng đất nông nghiệp Nhà nước thu hồi bồi thường đất có mục đích sử dụng, đất để bồi thường bồi thường tiền tính theo giá cung mục đích sử dụng Khi bị thu hồi đất nông ... nghị định 197/2004/NĐ-CP bồi thường, hỗ trợ tái định nhà nước thu hồi đất Thu hồi đất biện pháp pháp lý quan trọng nhằm bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai mà nhà nước đại diện chủa sở hữu Thu...
 • 9
 • 2,290
 • 25

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hòi đất trên một số dự án thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hòi đất trên một số dự án thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Kinh tế - Thương mại

... gọi chung tổ chức, hộ gia đình, nhân sử dụng ổn định lâu dài Nhà nớc cho tổ chức, hộ gia đình, nhân thu đất) Về thời hạn giao đất theo Điều 20 Luật Đất đai quy định thời hạn giao đất sử dụng ... bồi thờng thiệt hại đất bị thu hồi Bồi thờng cho ngời có đất bị thu hồi để giao cho giao lại cho Nhà nớc có định thu hồi Luật Đất đai năm 1993 nh quy định việc Nhà nớc xác định giá loại đất để ... trách nhiệm bồi thờng theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP [12]: tổ chức nhân đợc Nhà nớc giao đất, cho thu đất phải bồi thờng Nếu đất bị thu hồi đất Nhà nớc giao sử dụng tạm thời, đất cho thu đấu...
 • 145
 • 733
 • 1

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định khi Nhà nước thu hồi đất tại một số địa phương

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số địa phương

Kinh tế - Quản lý

... tái định Nhà nước thu hồi đất giải khi u nại đất đai 2.Một số quy định sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất Chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định Nhà nước thu hồi đất ... THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT II.TỔNG QUAN CÁC CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI VIỆT NAM 1 .Các văn quy ... định việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định Các tổ chức giao đất, cho thu đất Nhà nước thu hồi để thực dự án có trách nhiệm ứng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất...
 • 58
 • 1,186
 • 4

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

Thạc sĩ - Cao học

... ñ t quy ho ch xây d ng, tiêu chu n quy chu n xây d ng + Khu tái ñ nh ph i ñư c s d ng chung cho nhi u d án + Trư c b trí ñ t cho h gia ñình, nhân, khu tái ñ nh ph i ñư c xây d ng s h ... u/1 tháng; + Th i gian thu nhà t i ña tháng k t ngày ñư c giao ñ t tái ñ nh Trư ng h p ñ c bi t có th kéo dài thêm không tháng, th i gian h tr thêm quan phê t phương án b i thư ng, h tr tái ... n li n v i ñ t - Các t ch c, h gia ñình nhân ñư c nhà nư c giao ñ t , cho thu ñ t [10][13] 3.4.2 V sách b i thư ng, h tr : B i thư ng, h tr cho ngư i s d ng ñ t Nhà nư c thu h i ñ t ñư c...
 • 129
 • 1,080
 • 1

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định khi nhà nước thu hồi đất trên đại bàn huyện ứng hòa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên đại bàn huyện ứng hòa

Thạc sĩ - Cao học

... ñư c Nhà nư c giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t, ñư c Nhà nư c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t mà ti n s d ng ñ t có ngu n g c t ngân sách nhà nư c; ñư c Nhà nư c cho thu ñ t thu ti n thu ... tài; ñó, vi c l a ch n d án nghiên c u c n ñ t ñư c tiêu chí sau: - D án thu c trư ng h p Nhà nư c thu h i ñ t d án phát tri n kinh t (không thu c trư ng h p nhà ñ u tư t tho thu n); - D án thu ... TðC c a d án l p phương án b i thư ng, xác ñ nh m c b i thư ng ho c tr c p cho t ng t ch c h gia ñình, nhân t ch c th c hi n b i thư ng theo phương án ñư c phê t Các quy ñ nh ñã giúp cho ñ a...
 • 120
 • 871
 • 5

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án thuộc huyện THANH TRÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án thuộc huyện THANH TRÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thạc sĩ - Cao học

... t h i: Ng i s d ng ủ t ủ c Nh n c giao ủ t ho c cho thu ủ t trỏch nhi m b i th ng thi t h i v ủ t v ti s n cho ng i ủ t b thu h i ủó ủ c giao ho c cho thu - i t ng ủ c b i th ng thi t ... ng nh t ủ th c hi n vi c giao ủ t, cho thu ủ t, chuy n m c ủớch s d ng ủ t, m theo quy ủ nh c a Lu t t ủai, vi c giao ủ t, cho thu ủ t ch ủ c th c hi n quy t ủ nh thu h i ủ t ủú c a ng i ... ng v ủ t 66 4.4.2 Giá đất tính bồi th-ờng, hỗ trợ 75 4.4.5 ỏnh giỏ chung 89 4.5 Tỏc ủ ng c a vi c th c hi n cỏc chớnh sỏch b i th ng, h tr , tỏI ủ nh c cho ng i ủ t b thu h i trờn ủ a bn huy...
 • 124
 • 657
 • 1

Đánh giá việc thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố hải phòng

Đánh giá việc thực hiện chính sách đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số dự án đầu tư trên địa bàn thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... ớc giao đất cho tổ chức, hộ gia đình, nhân sử dụng ổn định lâu dài theo quy hoạch pháp luật, Nhà n ớc cho tổ chức, hộ gia đình, nhân thu đất sử dụng vào mục đích xác định Ng ời đ ợc Nhà ... chung tổ chức hộ gia đình, nhân sử dụng ổn định lâu dài Nhà n ớc cho tổ chức hộ gia đình nhân thu đất) [18] Tại điều khoản Luật đất đai quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ... định: "Nhà n ớc xác định giá loại đất để thu chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền giao đất cho thu đất, tính giá trị tài sản giao đất, bồi th ờng thiệt hại đất thu hồi" Thực tiễn trình thực thu...
 • 105
 • 503
 • 1

Xem thêm