tài liệu môn đại cương văn hóa việt nam

Tài liệu môn Cơ sở văn hoá việt nam - Nghiên cứu về những món ăn ngon

Tài liệu môn Cơ sở văn hoá việt nam - Nghiên cứu về những món ăn ngon

Văn hóa - Lịch sử

... ẩm thực của dân tộc Việt Nam và tạo một diện mạo riêng độc đáo cho nghệ thuật ẩm thực của người phương Nam. Chúng ta hay bàn nhiều về đạo đức, nhân cách con người Việt Nam nhưng có lẽ còn ... ổn định, hài hoà, tiến bộ và văn minh hơn. Vậy cách xử thế và phép lịch sự là thế nào? Nội dung bao gồm những vấn đề gì?Nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực phương Nam là vùng đất có hệ thống ... hàng ngàn năm tiến hoá của nhân loại và ngày càng tiến bộ, văn minh hơn. Nó gắn với nền văn minh của từng thời đại với đặc điểm văn hoá từng dân tộc, khu vực dân cư và có tính lịch sử cụ thể....
 • 15
 • 3,218
 • 0

Tài liệu môn cơ sở văn hoá việt nam - Tham khảo

Tài liệu môn cơ sở văn hoá việt nam - Tham khảo

Việt Nam học

... Việt Nam và đặt nó trong cầu trường văn hoá Hán. Văn học Việt Nam chỉ văn học vệ tinh, xoay quanh văn học kiến tạo vùng Trung Hoa. Sự di thực, bứng trồng văn học Trung Hoa sang Đại Việt, là ... hình, thể loại văn học (hệ hình văn học).Nhìn vào thời Trung ĐạiViệt Nam chúng ta sẽ thấy: Về văn tự, cái chất liệu tạo tác văn, thơ, chúng ta sử dụng chữ Hán. Các nhà nho Đại Việt đọc sử, ... ngoài, nguời Việt Nam đã chấp nhận văn hoá , văn học Hán trên tinh thần tiếp thu có chọn lọc để củng cố xây dựng văn hoá , văn học của mình, thế nhưng những thành tựu văn hoá , văn học từ bên...
 • 17
 • 5,123
 • 0

Tài liệu môn cơ sở văn hoá việt nam - Phân tích ý nghĩa văn hoá của hiện tượng phát hiện ra dấu tích bếp lửa và mộ táng trong văn hoá sơn vi - TÁNG THỨC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á -

Tài liệu môn cơ sở văn hoá việt nam - Phân tích ý nghĩa văn hoá của hiện tượng phát hiện ra dấu tích bếp lửa và mộ táng trong văn hoá sơn vi - TÁNG THỨC MỘ CHUM Ở ĐÔNG NAM Á -

Văn hóa - Lịch sử

... trưng văn hóa riêng, biểu hiện cho sự phát triển nội tại của từng văn hóa khảo cổ – tộc người. Điều cần lưu ý hơnlà niên đại các di tích mộ chum trong văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Đồng Nai ở Việt Nam ... hiện tượng phát hiện ra dấu tíchbếp lửa và mộ táng trong văn hoá sơn vi: Văn hóa Sơn Vi là một nền văn hóaViệt Nam vào hậu kỳ thời đại đồ đá cũcách nay khoảng 30 ngàn năm. Sơn Vi là tên một ... quan trọng nhất của văn hóa khảo cổ và văn hóa tộc người (tất nhiên, khôngthể xem là đặc trưng duy nhất). Tài liệu Khảo cổ học và Dân tộc học đã cho biết trong một văn hóa khảo cổ hay trong...
 • 16
 • 3,523
 • 1

Tài liệu môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam - Bài tham khảo

Tài liệu môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam - Bài tham khảo

Văn hóa - Lịch sử

... khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đây là văn kiện mang tính cương lĩnh của Đảng về văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ... trong văn hoá của nhân loại hoà vào và phát triển cùng văn hoá dân tộc, nâng tầm văn hoá dân tộc lên, đưa văn mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm ... NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt...
 • 17
 • 3,999
 • 1

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

Đại Cương Văn Hóa Việt Nam

Khoa học xã hội

... loại hình như: nhà ở, 1 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02 5 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02Sơn – Tây Nguyên. Trải qua bao năm tháng, cồng chiêng đã trở thành nét văn hóa đặc trưng, đầy sức ... trưng của văn hóa Việt Nam đó chính là những di sản văn hóa thế giới đã được UNESCO công nhận.* Các di sản văn hóa. Tại Việt Nam hiện đã có 7 di tích được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế ... đó vv Văn hóa cồng chiêng là loại hình nghệ thuật gắn với lịch sử văn hóa của các dân tộc thiểu số sống dọc Trường 2 Đại Cương Văn Hóa Việt Nam – N02 Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
 • 5
 • 3,954
 • 74

Tài liệu Tìm Hiểu Về Văn Hóa Việt Nam và những biến đổi trong văn hóa việt nam pptx

Tài liệu Tìm Hiểu Về Văn Hóa Việt Nam và những biến đổi trong văn hóa việt nam pptx

Xã hội học

... văn hóa Việt Nam (Vietnamese Culture), và dưới nền văn hóa chung đó có những chi nhánh văn hóa (subculture) như chi nhánh văn hóa sông Hồng, chi nhánh văn hóa miền Trung, chi nhánh văn hóa ... đai về phương Nam chi nhánh văn hóa Đàng Trong đã phải tiếp xúc va chạm với những nền văn hóa khác tạo nên điều kiện rất cần cho sự biến đổi về văn hóa. Có tiếp xúc với văn hóa khác là có ... đoạn Đại Việt (từ thế kỉ 10 đến 15) là đỉnh cao thứ hai của văn hoá Việt Nam. Qua các triều đại nhà nước phong kiến độc lập, nhất là với hai cột mốc các triều Lý-Trần và Lê, văn hoá Việt Nam...
 • 6
 • 1,517
 • 6

Giải thích phép vua thua lệ làng môn đại cương văn hoá.

Giải thích phép vua thua lệ làng môn đại cương văn hoá.

Cao đẳng - Đại học

... hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.5 Tài liệu tham khảo• Cơ sở văn hoá Việt Nam( TRẦN NGỌC THÊM)• Đại cương về văn hoá Việt Nam (TS. PHẠM THÁI VIỆT, TS. ĐÀO NGỌC TUẤN)• www.tailieu.vn• ... trên tài và đức qua truyện Bánh chưng bánh dầyVào thời vua Tự Đức, tức vào khoảng cách đây hơn trăm năm quyền tự trị của dân làng được xem là quan trọng. Theo Trần Trọng Kim trong Việt Nam ... hệ đến phát triển nông thôn cần tìm hiểu đến sự đa dạng, phức tạp và nghịch lí của nông thôn Việt Nam. • Xác định lại toàn bộ các đối tượng điều chỉnh của pháp luật trong các mặt đời sống chính...
 • 7
 • 15,874
 • 90

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

ĐÁP ÁN ÔN TẬP MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM

Khoa học xã hội

... ĐỊNH NGHĨA VĂN HÓA CỦA UNESCO 1CÂU 3: MỐI QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA, VĂN MINH, VĂN VẬT, VĂN HIẾN 1CÂU 5: CÁC CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA 2CÂU 7: ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VIỆT NAM 4KẾT LUẬN: VĂN HOÁ ... Nội dung cơ bản của tiến trình lịch sử văn hóa VN- Văn hoá Việt Nam thời tiền sử và sơ sử.- Văn hoá Việt Nam thiên niên kỷ đầu Công nguyên.- Văn hoá Việt Nam thời tự chủ.7Website: http://www.docs.vn ... UNESCO Văn hóa là tổng thể nói chung các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Văn hóa là chìa khóa của sự phát triển”Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn...
 • 12
 • 30,037
 • 42

Đề cương văn hóa Việt Nam

Đề cương văn hóa Việt Nam

Khoa học xã hội

... còn thì dân tộc còn ;văn hoá suy thì dân tộc suy ; văn hóa mất thì dân tộc bị diệt vong.Vậy bản sắc văn hoá Việt Nam là gì? Bản sắc văn hóa Việt Nam chính là ở chỗ nền văn hoá đó luôn luôn ... dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.II . Đảng lÃnh đạo xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc :Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên ... Nam phong phú và đa dạng. Văn hóa của các dân tộc thiểu số không chỉ làm nên tính đa dạng của vản hóa Việt Nam mà nó còn tiếp biến lẫn nhau làm cho văn hoá Việt Nam phát triển rực rỡ. Do vậy,...
 • 21
 • 1,946
 • 10

Tai lieu thi đai hoc Văn khôi C năm 2009

Tai lieu thi đai hoc Văn khôi C năm 2009

Ngữ văn

... văn trong sáng và gợi hình, gợi cảm; giọng văn trữ tình, giàu chất thơ tạo được âm hưởng ngân vang và ấn tượng sâu sắc nơi người đọc.- Thạch Lam với Hai đứa trẻ đã để lại cho văn học Việt Nam ... phụ nữ Việt Nam. - Hai nhân vật có những nét riêng trong số phận, đặc điểm với những nét đậm nhạt khác nhau nhưng đều thể hiện được tâm hồn nhân hậu, hiền thục của người phụ nữ Việt Nam. - Những ... hai đọan trích trong Tương tư của Nguyễn Bính và Việt Bắc của Tố Hữu.1. Giới thiệu chung về đề tài và tác phẩm.- Tình yêu là đề tài muôn thuở của văn chương. Sự sống của tình yêu chính là nỗi...
 • 5
 • 383
 • 1

Câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam

Câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn hoá Việt Nam

Việt Nam học

... văn hóa giữa Việt Nam với Thái Lan, Lào, Indonesia, Ấn Độ Cùng cội nguồn văn hóa Đông Nam Á, nhưng do sự thống trị lâu dài của nhà Hán, cùng với việc áp đặt văn hóa Hán, nền văn hóa Việt Nam ... gốc văn hóa bản địa vững chắc nên đã không bị ảnh hưởng văn hóa ngoại lai đồng hóa, trái lại còn biết sử dụng và Việt hóa các ảnh hưởng đó làm giầu cho nền văn hóa dân tộc. Văn hóa dân tộc Việt ... sử Việt Nam, đã có ba lớp văn hóa chồng lên nhau là lớp văn hóa bản địa, lớp văn hóa giao lưu với Trung Quốc và khu vực, lớp văn hóa giao lưu với phương Tây. Nhưng đặc điểm chính của Việt Nam...
 • 46
 • 22,209
 • 66

Tài liệu Ý nghĩa của những cái Tết trong truyền thống Văn hóa Việt Nam

Tài liệu Ý nghĩa của những cái Tết trong truyền thống Văn hóa Việt Nam

Tư liệu khác

... chủ ý khiến cho cá sợ khỏi ăn, rồi bơi thuyền ra giữa sông ném bánh xuống cúng Khúc Nguyên. Ở Việt Nam ít người biết chuyện Khúc Nguyên, mà chỉ coi mồng 5 tháng Năm là Tết giết sâu bọ, vì trong ... ngập hết làng mạc. Vì làm theo lời thầy, Hoàng Cảnh và gia đình đã thoát nạn. Từ xưa, nho sĩ Việt Nam đã theo lễ này, nhưng lại biến thành cuộc du ngoạn núi non, uống rượu cúc, gọi là Thưởng ... được khí âm dương, mới kết được sắc tứ thời xuân hạ thu đông, cho nên tốt nhất. Ở nông thôn Việt Nam, đến ngày đó, người ta thường làm bánh dầy, nấu chè, để cúng gia tiên, rồi đem biếu cho...
 • 2
 • 611
 • 3

Xem thêm