tài liệu kỹ thuật thi công 1

Tài liệu Kỹ thuật của công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA (chế độ FDD) trong hệ thống UMTS. pptx

Tài liệu Kỹ thuật của công nghệ truy nhập vô tuyến WCDMA (chế độ FDD) trong hệ thống UMTS. pptx

Hóa học - Dầu khí

... 3,84 3,84 (1, 024/7,68 /15 ,36)3,84 (1, 024/7,68 /15 ,36) Khoảng cách sóng mang5MHz 5MHz 5 (1, 25 /10 /20)MHz5 (1, 25 /10 /20) MHzĐộ dài khung 10 ms 10 ms 10 ms 10 msSố lần điều khiển công suất trong ... thoại, vừa có số liệu trên cấu trúc “xếp chồng” này cần có các thi t bị hoạt động ở 2 chế độ 1x và 1xEV-DO. 1. 3.3.2.4 cdma2000 1xEV-DV Trong công nghệ 1xEV-DO có sự dư thừa về tài nguyên do sự ... các SDO hoàn thi n• Pha 1: chủ yếu là các chỉ tiêu kỹ thuật cho Release 1 để kế thừa toàn bộ phần 2G IS-95A và IS-95B. Hoàn thi n vào năm 2000.• Pha 2: bắt đầu từ giữa năm 20 01 nhằm hỗ trợ...
 • 127
 • 787
 • 5

Tài liệu Kỹ thuật điện_ Phần 1.5 pdf

Tài liệu Kỹ thuật điện_ Phần 1.5 pdf

Điện - Điện tử

... (7.3)Thay (7.3) vào (7 .1) ta được:[ ] [ ]02 313 2 13 1223222 1 23 211 311 1 21 )(()()(•••••−−+−−+−+−−+=−ILLjILLLLjRILLLLjRUUωωω[ ] [ ]03 212 3 12 1332333 1 32 311 211 1 31 )(()()(•••••−−+−−+−+−−+=−ILLjILLLLjRILLLLjRUUωωω ... hướng như hình 7 .1 ta có các phương trình sau: 313 212 111 1 1 1 ( ZLZLZLjIRU+++=••ω3 311 212 22222( ZLZLZLjIRU+++=••ω(7 .1) 23 213 1333 31 33( ZLZLZLjIRU+++=••ω3322 1 1 1 0WWWW••••++=IIIITrong ... có:L 12 =L 21 ; L 13 =L 31 , L23=L32 ta hiệu:Z 1 =R 1 +jω(L 11 -L 12 -L 13 +L23)=R 1 +jX 1 Z2=R2+jω(L22-L23-L 21 +L 31 )=R2+jX2 (7.4)Z3=R3+jω(L33-L32-L 31 +L 21 )=R3+jX3Vậy...
 • 15
 • 467
 • 8

Tài liệu Kỹ thuật điện_ Phần 1.4 pptx

Tài liệu Kỹ thuật điện_ Phần 1.4 pptx

Điện - Điện tử

... Fuorier ta có:EA1EB1EC1-EB1-EC1-EA1EAB1EBC1ECA1EAB5EBC5ECA5EA5EB5EC5-EC5-EA5-EB5Hình 4.4 Đồ thị véc tơ của sóng bậc 1( a) và bậc 5 (b)a) b)0 21 ccccIIII••••++=Trong ... dây : Yy -12 , Yy-5, Dy-5, Yd-5, Yz-5, Dy -11 , Yd -11 , Yz -11 . 4.5 Phạm vi sử dụng các tổ nối dây và hệ số biến áp của máy biến áp 3 pha4.5 .1 Phạm vi sử dụng các tổ nối dây-Tổ nối dây Yy0 -12 được ... ccccIIII••••++=Trong đó :)(3 1 2 1 cbaaIaIaII••••++=)(3 1 22cbaaaIIaII••••++=(4 .14 ))(3 1 0 cbaaIIII••••++=Dòng thành phần của pha b và c như sau: 1 2 1 abIaI••=; 11 acIaI••=22 abIaI••=;222...
 • 17
 • 1,438
 • 15

Tài liệu Kỹ thuật điện_ Phần 1.1 pdf

Tài liệu Kỹ thuật điện_ Phần 1.1 pdf

Điện - Điện tử

... áp.Kφt1+• 1 U 1 •E+1tE•=r 1 1•I (1. 5a)+•2E•2tE=2•U+r22•I (1. 6a) 10 •IW 1 = 1 •IW 1 +2•IW2 (1. 13a)Biến đổi (1. 5a) ta có: 1 •U=-( 1 •E+1tE•)+r 1 1•I → 1 •U=- 1 •E-1tE•+r 1 1•I ... F0(t)=F 1 (t)+F2(t) (1. 13a)Khi điện áp u 1 là hình sin, sử dụng số phức thì (1. 5) và (1. 6) và (1. 13) có dạng sau: 21 (1. 11) (1. 12)thêm dòng ie1. Sóng bậc 1 của ie1 trùng pha với E 1 , điều ... i 1 khi nó chạy qua r 1 . Thay e 1 và et1 ta có:u 1 = dtd 1 ψ+L 1 dtdi 1 +i 1 r 1 (1. 7)Nếu gọi ψ 10 - là toàn bộ từ thông móc vòng với cuộn sơ cấp thì:u 1 =-dtd 10 ψ +r 1 i 1 (1. 8)Tương...
 • 16
 • 424
 • 8

Tài liệu kỹ thuật điện.chương 1 doc

Tài liệu kỹ thuật điện.chương 1 doc

Điện - Điện tử

... Junction Transistor): 1. 3. Cht bỏn dn: 1. 3 .1. Cht bỏn dn thun:Hỡnh 1. 1. Gin nng lng ca SiVựng cmVựng dn ca SiNng lngVựng hoỏ tr ca SiChương 1: Chất bán dẫnBi giảng môn Kỹ thuật điện tửHai ... 25,5mV.K_A+-EngEtxP NVChương 1: Chất bán dẫnBi giảng môn Kỹ thuật điện tửCho lp bỏn dn p, n tip xỳc nhau, ta cú tip xỳc p -n. 1. 4 .1. Nguyờn lý lm vi c: 1. 4 .1. 1. Khi tip xỳc p-n cha c phõn ... sau: 11 TDDVvSvkTqSDeIeIiTrong ú:vD: in ỏp hai u tip xỳc. IS: dũng bóo ho ngc. k: hng s Boltman k =1, 38 .10 -23J/0K.q : in tớch ca ht dn, q =1, 6 .10 -19 CVT: th...
 • 6
 • 445
 • 2

Tài liệu Kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ pptx

Tài liệu Kỹ thuật thí nghiệm hữu cơ pptx

Cao đẳng - Đại học

... và hóa chất. 1 Cốc thủy tinh thể tích 10 0→ 250 ml. Ống mao dẫn đường kính 1 2mm, dài 80 12 0 mm một đầu bịt kín, một đầu hở. Cách đo: Cho chất rắn vào ống mao dẫn khoảng 0,0 01 0,05 g ( chất ... cơ: BÀI 9: KỸ THUẬT THÍ NGHIỆM HỮU CƠ ****** I. AN TOÀN TRONG THÍ NGHIỆM 1. Sử dụng hóa chất 2. Sử dụng các dụng cụ thuỷ tinh II. CÁC DỤNG CỤ THUỶ TINH 1. Cốc 2. Bình cầu ... 1. Cốc ( hình 1) . 2. Bình cầu và bình chưng cất: Bình cầu có nhiều loại khác nhau: loại nút nhám, loại không nút nhám, loại đáy tròn, loại đáy bằng, bình 2 cổ, bình 3 cổ. Bình chưng cất 1...
 • 7
 • 478
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật chuyển mạch 1 doc

Tài liệu Kỹ thuật chuyển mạch 1 doc

Hóa học - Dầu khí

... μ μλ λ== (1. 10) Thay các giá tr t công thc 1. 10 vào công thc 1. 9 đc công thc tng quát sau: [] [] 1 1iiiiμλ−−= (1. 11) Công thc 1. 11 th hin khái nim cân bng trng thái ... [i]t (1- λi dt - μi dt) + [i +1] t (μi +1 dt) +[i -1] t (λi -1 dt) hay ( [i]t + dt - [i]t )/ dt = - (λi+μi) [i]t + μi +1 [i +1] t + λi -1 [i -1] t ; (1. 8) i= 1, 2, 3, ... P00 =1- a P10=b P 11= 1-b 0 1 P 01= a 6 Hình 1. 2: Hàm mt đ xác sut ca phân b Erlang 1 (;, ) (1) !kk kxefxkkλλλ−−=− vi x>0 Nu s dng tham s nghch đo  = 1 /...
 • 153
 • 340
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ ppt

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ ppt

Cao đẳng - Đại học

... 14 .1 14 + 16 .x 10 0×= 30,43⇒X = 2Vậy oxit cần tìm là:NO2:.% 10 0=×ABxyATrongMxAMABxyĐặt CTTQ oxit :MxOy= 16 .y63, 218 Giải Tiếp bài tập 3Oxit kim loại M có % M = 63, 218 . ... Giải=:Đặt CTTQ oxit sắt:FexOyCách 1 :Ta có%Fe=56.xCách 2:56x + 16 y .10 0= 72, 41 ⇒x : y =⇒OxitTrong FexOycó:%Fe%O=56x 16 y=72, 41 100 – 72, 41 ⇒x : y =3 : 43 : 4Vậy oxit: ... tắt:Oxit Sắt% Fe = 72, 41 Công thức oxit?PP1 Bài tập 4:Oxit của kim loại M có công thức MxOy Và có m M : mO= 7:3. Tìm công thức oxit(Trích đề thi ĐHBK TP. HCM – 19 95)Tóm Tắt:Oxit:...
 • 17
 • 702
 • 6

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ pptx

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức của các hợp chất vô cơ pptx

Cao đẳng - Đại học

... = 72, 41 Công thức oxit?PP1 Bài tập 1 Một oxit nitơ (A) có công thức NOxvà có %N = 30,43. Tìm oxit (A)?(Trích đề thi ĐHQG TP.HCM - 19 97) Tóm tắt:(A):NOx%N = 30, 43(A):?PP1B1.Đặt ... Giải=:Đặt CTTQ oxit sắt:FexOyCách 1: Ta có %Fe=56.xCách 2:56x + 16 y .10 0= 72, 41 ⇒x : y =⇒OxitTrong FexOycó:%Fe%O=56x 16 y=72, 41 100 – 72, 41 ⇒ x : y =3 : 43 : 4Vậy oxit: ... Baøi 1: Tóm tắt:(A):NOx%N = 30, 43(A):?PP1B1.Đặt CTTQB2.Lập pt (*)B3.Giải (*)GiẢi:Theo đề ta có (A): NOxcó %N= 14 .1 14 + 16 .x 10 0×= 30,43⇒X = 2Vậy...
 • 17
 • 409
 • 2

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức hợp chất vô cơ pptx

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức hợp chất vô cơ pptx

Hóa học - Dầu khí

... FexOycó:%Fe%O=56x 16 y=72, 41 100 – 72, 41 ⇒ x : y =3 : 43 : 4Vậy oxit: Fe3O4 Tóm tắt:Oxit Sắt% Fe = 72, 41 Công thức oxit?PP1 PP1: Phương pháp giải nhóm bài tìm công thức dựa trên BTĐS9 Bước 1: Đặt ... 14 .1 14 + 16 .x 10 0×= 30,43⇒X = 2Vậy oxit cần tìm là:NO2:.% 10 0=×ABxyATrongMxAMABxy Bài tập 4:Oxit của kim loại M có công thức MxOy Và có m M : mO= 7:3. Tìm công ... = 72, 41. Tìm công thức của oxit?(Trích đề thi ĐHQG TP.HCM – 19 99) Bài tập 2Gợi ý:Oxit Sắt: FexOy°Fe2O3có x: y = 2: 3=0,67°Fe3O4có x: y = 3: 4=0,75°FeO có x: y = 1: 1= 1Khi...
 • 17
 • 482
 • 3

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức của các HCVC doc

Tài liệu Kỹ thuật tìm công thức của các HCVC doc

Hóa học - Dầu khí

... Giải=:Đặt CTTQ oxit sắt:FexOyCách 1: Ta có %Fe=56.xCách 2:56x + 16 y .10 0= 72, 41 ⇒x : y =⇒OxitTrong FexOycó:%Fe%O=56x 16 y=72, 41 100 – 72, 41 ⇒ x : y =3 : 43 : 4Vậy oxit: ... có x: y = 1: 1= 1Khi tìm FexOy, ta cần:9Hoặc x=? và y =?9Hoặc x: y = ? Bài tập 1 Một oxit nitơ (A) có công thức NOxvà có %N = 30,43. Tìm oxit (A)?(Trích đề thi ĐHQG TP.HCM - 19 97) Tóm ... tắt:Oxit Sắt% Fe = 72, 41 Công thức oxit?PP1 Bài tập 4:Oxit của kim loại M có công thức MxOy Và có m M : mO= 7:3. Tìm công thức oxit(Trích đề thi ĐHBK TP. HCM – 19 95)Tóm Tắt:Oxit:...
 • 17
 • 279
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật lập trình_Module 1 docx

Tài liệu Kỹ thuật lập trình_Module 1 docx

Cao đẳng - Đại học

... is 10 .6707 meters. 36 feet is 10 .9756 meters. 37 feet is 11 .2805 meters. 38 feet is 11 .5854 meters. 39 feet is 11 .8902 meters. 40 feet is 12 .19 51 meters. 5. On your own, try changing this ... 8.2 317 1 meters. 28 feet is 8.53659 meters. 29 feet is 8.8 414 6 meters. 30 feet is 9 .14 634 meters. 31 feet is 9.4 512 2 meters. 32 feet is 9.75 61 meters. 33 feet is 10 .0 61 meters. 34 feet is 10 .3659 ... 3.35366 meters. 12 feet is 3.65854 meters. 13 feet is 3.963 41 meters. 14 feet is 4.26829 meters. 15 feet is 4.57 317 meters. 16 feet is 4.87805 meters. 17 feet is 5 .18 293 meters. 18 feet is 5.4878...
 • 41
 • 231
 • 0

Đồ ÁN MÔN HỌC kỹ thuật thi công 1 pdf

Đồ ÁN MÔN HỌC kỹ thuật thi công 1 pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... 0.72 18 0 12 9.6 17 2203.2Dp 0 .17 3 18 0 31. 14 64 19 92.96C1 0.235 14 0 32.9 34 11 18.6C2 0.228 14 0 31. 92 34 10 85.283 Sàn 12 8.08 18 0 23054.4 1 23054.4Dc1 0.5 31 180 95.58 34 3249.72Dc2 0.72 18 0 12 9.6 ... 0 .17 3 18 0 31. 14 64 19 92.96C1 0.2 01 140 28 .14 34 956.76C2 0 .19 5 14 0 27.3 34 928.25Sàn 12 8.08 18 0 23054.4 1 23054.4Dc1 0.5 31 180 95.58 34 3249.72Dc2 0.72 18 0 12 9.6 17 2203.2Dp 0 .17 3 18 0 31. 14 ... 34 11 8.93C2 1. 32 2.57 3.392 34 11 5.333Sàn biên 5 3.75 18 .75 32 600 16 51. 23Sàn giữa 5.8 3.75 21. 75 16 348Dc1 1. 11 5 5.55 34 18 8.7Dc2 1. 27 5.8 7.366 17 12 5.22Dp 0.72 3.75 2.7 64 17 2.8C1 1. 22...
 • 41
 • 1,215
 • 3

KỸ THUẬT THI CÔNG 1 - MXD - Thi công phần ngầm

KỸ THUẬT THI CÔNG 1 - MXD - Thi công phần ngầm

Kiến trúc - Xây dựng

... MXD Phn I: Thi cụng phn ngm 37Hỡnh 2.2. Hỡnh khoỏi ủoaùn coõng trỡnh chaùy daứiKTTC– MXD Phần I: Thi công phần ngầm 2TÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình chính:ª Kỹ thuật thi công tập1&2–TS.Nguyễn ... đất.(% )10 0 1 12VVVK−=KTTC– MXD Phần I: Thi công phần ngầm 3ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦNBài tập cá nhân: 10 %Bài tập lớn: 20% Thi kết thúc học phần: 70%ª Hình thức: Tự luậnª Thang điểm : 10 ª Tài liệu: ... bằng công thức sau:B = b + 2mhNếu h 1 và h2chênh nhau không nhiều lắm (0,5m), có thể dùng công thức đơn giản:B = b + m 1 h 1 + m2h2()()2 21 22 211 hhhmhmbB −+++=KTTC– MXD Phần I: Thi...
 • 305
 • 1,581
 • 8

KỸ THUẬT THI CÔNG 1 - MXD - Phần II: Thi công bê tông & BTCT toàn khối

KỸ THUẬT THI CÔNG 1 - MXD - Phần II: Thi công bê tông & BTCT toàn khối

Kiến trúc - Xây dựng

... bản đệm: 10 x10cm, hoặc 15 x15cm, dày 1- 2cmChiều cao cả nêm và đệm lấy khoảng từ 10 - 15 cm.KTTC– MXD Phần II: Thi công bê tông & BTCT toàn khối 93. Phạmvi ápdụng: Công nghệ thi công BTCT ... & BTCT toàn khối 2TÀI LIỆU THAM KHẢOGiáo trình chính: Kỹ thuật thi công tập 1 & 2– TS. Nguyễn Đình Đức, PGS. Lê Kiều – NXB Xây dựng – Hà Nội 2004. Kỹ thuật thi công – Nguyễn Đình ... địnhKTTC– MXD Phần II: Thi công bê tông & BTCT toàn khối 14 Bài 1. Các yêu cầu kỹ thuật đối với ván khuôn 1. Các nguyên tắc cơ bản khi thi tkế và lắpdựng ván khuôn 1. 1. Nguyên tắctạohìnhVán...
 • 262
 • 2,025
 • 13

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25