tài liệu dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi

Tài liệu Dinh dưỡng thức ăn cá da trơn pptx

Tài liệu Dinh dưỡng và thức ăn cá da trơn pptx

Ngư nghiệp

... số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài ... phaààn ăn cun ăn cuûûa caa caùùBasa laBasa laøø40% trong khi ca40% trong khi caùùtra tra lalaøø20%.20%.CânCânBaBaèèngngNăngNăngLLưươơïïngngNăngNăngllưươơïïngnglalaááyyvavaøøoovvưươơïïttmmứứccdẫndẫnđđeeáánnvievieääccttííchchtutuïïmỡmỡơơûûbubuïïngngcacaùùProtein ... DễDễôônhiễmnhiễmmôimôitrtrưươơøøngng nuôi nuôiNăngNăngllưươơïïngngtotoááiiưưuu: 2750: 2750--3080 kcal/kg (3080 kcal/kg (năngnăngllưươơïïngngtiêutiêuhohoùùaa))TTỉỉleleäätotoááiiưưuunăngnăngllưươơïïngng/Protein/Protein••CaCaùùtrơn...
 • 23
 • 1,066
 • 2

Tài liệu Chương 3: Dinh dưỡng thức ăn docx

Tài liệu Chương 3: Dinh dưỡng và thức ăn docx

Y học thưởng thức

... lên men thức ăn nói chung. 1.3. Quá trình tiêu hoá thức ăn 1.3.1. Sự nhai lại tiêu hoá cơ học Khi ăn thức ăn thô bò thường ăn vào dưới dạng các mẩu thức ăn với kích lớn nên vi sinh vật dạ ... giảm ñược sự biến ñộng về chất lượng của thức ăn ăn vào. Khoảng không gian tiếp cận thức ăn thiết kế khu vực cho ăn có ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận thức ăn của bò khi chúng muốn ăn. ... nhu cầu dinh dưỡng con vật dừng ăn (do cơ chế sinh hoá phát huy tác dụng trước) trong khi vẫn chưa no bởi thức ăn thô (cơ chế vật lý chưa ñiều tiết). - Chế ñộ cho ăn Nếu cho ăn thức ăn tinh...
 • 50
 • 450
 • 0

Tài liệu Bài 3: Dinh Dưỡng Thức Ăn Cho Dê potx

Tài liệu Bài 3: Dinh Dưỡng Và Thức Ăn Cho Dê potx

Nông nghiệp

... đặc tính ăn tạp khả năng sử dụng thức ăn đa dạng nên nguồn thức ăn của dê chủ yếu là thức ăn thô xanh, củ quả phụ phế phẩm nông nghiệp. Tuy nhiên cần sử dụng một lượng thức ăn hỗn hợp ... protein các chất dinh dưỡng khác là một việc làm hết sức quan trọng trong chăn nuôi dê. 1. Nhu cầu về vật chất khô : Nhu cầu thu nhận vật chất khô của dê tính trên khả năng ăn tự do tùy ... kg thức ăn hổn hợp. I. NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA DÊ : Nhu cầu dinh dưỡng là nền tảng cho việc tồn tại, hoạt động tạo ra sản phẩm của dê. Cung cấp đầy đủ, hợp lý nhu cầu về vật chất khô, năng...
 • 9
 • 505
 • 4

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ DINH DƯỠNG THỨC ĂN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NUÔI BIỂN TẠI VIỆT NAM docx

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG NUÔI BIỂN TẠI VIỆT NAM docx

Ngư nghiệp

... có khả năng đủ dữ liệu đểsản xuất thức ăn viên cho cá biển khi nhu cầu khá lớn. THỨC ĂN NGUYÊN LIỆU TRONG THỨC ĂN TÔMCá tạp là thức ăn truyền thống trong nuôi tôm bán thâm canh và quản ... tượng nuôi biển có sức tăng trọng 5-7kg/nămCá ăn động vật nên thức ăn trong tự nhiên là cá tạpCá nuôi trong bè có thể sử dụng thức ăn viên nổi với hệ số thức ăn 1,8-2,0Nghiên cứu dinh dưỡng ... thuật DINH DƯỡNG THứC ĂN CHO CÁ MÚSử dụng thức ăn viên chỉ mới bước đầu thửnghiệm Việt Nam Một số công ty sản xuất thức ăn thủy sản tại Việt Nam đã bắt đầu đăng ký sản xuất thức ăn viên...
 • 28
 • 770
 • 4

Tài liệu Dinh dưỡng môi trường của động vật thủy sản doc

Tài liệu Dinh dưỡng và môi trường của động vật thủy sản doc

Ngư nghiệp

... lớn. Thức ăn có 25% Protein, tốc độ tăng trọng của cá chỉ bằng 12,8% cá cho ăn thức ăn có 40% Protein. Nếu cho ăn chỉ có 10% Protein cá không tăng trọng lợng. - Cá chép: Trong thức ăn nhiều ... kiện nuôi mật độ dày, thức ăn tự nhiên thiếu, cần phải cho ăn thêm thức ăn tổng hợp có đầy đủ thành phần giúp cho quá trình trao đổi chất của cơ thể cá xảy ra thuận lợi. Thành phần thức ăn ... quan tâm là các muối khoáng Canxi Photphat trong nớc thức ăn thấp. Cho tôm ăn bằng thịt động vật nhuyễn thể tơi với tỷ lệ 14% trong khẩu phần thức ăn đà cho kết quả tốt, làm cho vỏ...
 • 32
 • 543
 • 0

Đề tài:Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng thức ăn cá basa pdf

Đề tài:Nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng và thức ăn cá basa pdf

Nông - Lâm - Ngư

... 3: Nuọi thổỷc nghióỷm caù Basa trong lọử ng sổớ duỷng thổù c n phọỳi chóỳ dổỷa theo nhu cỏử u dinh dổồợ ng cuớ a caù 3.3.1 Tng trổồớ ng caù Troỹng lổồỹng cuọỳi cuớ a caù n thổùc n 3 thỏỳp ... taỷo, caùc nghión cổù u vóử thổùc n cho caù basa giai õoaỷn bọỹt (Huỡ ng vaỡ Lióm, 1998) vaỡ nhu dinh dổồợ ng cuớ a caù ồớ caùc giai õoaỷn giọỳng nhoớ vaỡ giọỳng lồù n cuợng õổồỹc õỷt ra vaỡ tióỳn ... Nam, Laỡ o vaỡ Cambodia, cho nón chổa tỗm thỏỳy mọỹt taỡ i lióỷu naỡ o trón thóỳ giồù i noù i vóử dinh dổồợ ng cuớ a loaỡ i caù nỏử y. Nghión cổù u nỏử y õổồỹc õỷt ra vồùi muỷc tióu laỡ nghión...
 • 21
 • 559
 • 1

BÁO CÁO " MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ DINH DƯỠNG THỨC ĂN TRÊN CÁ TRA, CÁ BASA TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH" pot

BÁO CÁO

Báo cáo khoa học

... acid amin thiết yếu năng lượng thức ăn. Bảng 5. Công thức, thành phẩn dinh dưỡng của các khẩu phẩn kết quả tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn của cá tra sau 12 tuần nuôi thí nghiệm. ... cấp cá tạp có hạn chế sự bất tiện khi sản xuất thức ăn tự chế biến nên dần dần thức ăn này được thay thế bằng thức ăn viên công nghiệp. Nghiên cứu về dinh dưỡng thức ăn trên cá tra, basa ... trên cá tra basa. Trong thí nghiệm này 6 công thức thức ăn thử nghiệm 2 yếu tố: mức enzyme trong thức ăn (0, 0,2 0,5 g/kg feed) mức bột cá trong thức ăn (bột cá thấp: 5% bột cá cao:15%)....
 • 11
 • 693
 • 0

Thành phần giá trị dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi tại việt nam

Thành phần và giá trị dinh dưỡng của thức ăn chăn nuôi tại việt nam

Nông nghiệp

... môn Dinh dưỡng thức ăn gia súc Viện Chăn nuôi v.v Sách "Thành phần giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc gia cầm Việt Nam" tuy đã được bổ sung tập hợp tham khảo nhiều tài liệu ... bản: tính năng di truyền chế độ dinh dưỡng hợp lý. Muốn có chế độ dinh dưỡng hợp lý có hiệu quả, chúng taphải hiểu biết thành phần gía trị dinh dưỡng của các chủng loại thức ăn khi phối ... protein, acid amin năng lượng cũng như các thành phần khác của thức ăn như vitamin, khoáng đa lượng vi lượng v.v Để đánh giá giá trị dinh dưỡng thành phần hoá học thức ăn gia súc, gia...
 • 62
 • 5,795
 • 11

Giáo trình dinh dưỡng thức ăn thủy sản

Giáo trình dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Sinh học

... Dinh dưỡng & Thức ăn thuỷ sản 48 Bảng 5.1 5.2 dưới ñây giới thiệu giá trị GE DE của một số chất dinh dưỡng trong thức ăn thuỷ sản. Bảng 5.1 : Giá trị GE DE của một số chất dinh ... sách tập trung vào các vấn ñề dinh dưỡng nhu cầu dinh dưỡng của tôm cá ñối với năng lượng, protein, axit amin, vitamin, chất khoáng; các nguồn thức ăn của tôm cá; công nghệ thức ăn công nghiệp ... học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Dinh dưỡng & Thức ăn thuỷ sản 1 LỜI NÓI ðẦU Cuốn Dinh dưỡng Thức ăn thuỷ sản soạn cho sinh viên chuyên ngành Nuôi Trồng Thuỷ sản, chương trình...
 • 142
 • 1,854
 • 13

Xem thêm