tài liệu cơ chế hình thành nox trong quá trình cháy của động cơ đốt trong pdf

Tài liệu chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động đốt trong pdf

Tài liệu Cơ chế hình thành NOx trong quá trình cháy của động cơ đốt trong pdf

Kĩ thuật Viễn thông

... Annand tính ton hẩnh thènh NOx khí x ộng c Diesel 45 Nồng độ NOx (ppm) 50 NOx Thờ nghióỷm Nọửng õọỹ NOx (ppm) NOx Tờnh toaùn 80 70 60 50 40 30 20 10 16.5 NOx Tờnh toaùn NOx Thờ nghióỷm 40 35 30 ... 3: C ch hỡnh thnh NOx quỏ trỡnh chỏy ca ng c t NOx Tinh toán(ppm) NOx Tờnh toaùn(ppm) NOx Thi nghiệm (ppm) 60 40 Nồng độ NOx (ppm) Nồng độ NOx (ppm) 50 30 20 10 1.1 1.2 1.3 NOx Thờ nghióỷm(ppm) ... NO2 Trong nhng vựng ụ th húa cao (nng NOx t khong 3,93ppm), s quang hp cú th b gim i 25% 3.3 C ch hỡnh thnh Oxyde Nit 3.3.1 C ch hỡnh thnh monoxyde nit Trong h NOx thỡ NO chim t l ln nht NOx...
 • 13
 • 1,178
 • 22

Tài liệu chế hình thành CO và HC trong quá trình cháy của động đốt trong ppt

Tài liệu Cơ chế hình thành CO và HC trong quá trình cháy của động cơ đốt trong ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... Chương 4: chế hình thành CO HC trình cháy động đốt Những chất lại hỗn hợp sau màng lửa qua nguồn phát sinh HC đo đường xả động đốt Hình 4.11 biểu diễn biến thiên nồng độ thành phần hydrocarbure ... diễn cháy không hoàn toàn 52 Chương 4: chế hình thành CO HC trình cháy động đốt khu vực hỗn hợp giàu tiếp tục cháy hòa trộn thêm không khí Đối với phận nhiên liệu phun sau giai đoạn cháy trễ, ... bức, lửa diễn gần thành nguồn phát sinh HC Hiện tượng phụ thuộc đặc biệt vào khu vực va chạm tia 54 Chương 4: chế hình thành CO HC trình cháy động đốt nhiên liệu thành buồng cháy Sự bỏ lửa dẫn...
 • 10
 • 1,196
 • 19

Tài liệu chế hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động Diesel doc

Tài liệu Cơ chế hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ Diesel doc

Kĩ thuật Viễn thông

... gia tng hin tng hp th b mt v liờn kt ht 5.3 B húng khớ x ng c Diesel Trong khớ x ng c t trong, ngoi cỏc cht khớ c nh CO, NOx, HnCm, SOx cũn cú cỏc ht rn tn ti dng sau: cỏc ht chỡ ca xng pha ... chỏy ca ngn la khuch tỏn luụn tn ti nhng sn phm chỏy khụng hon ton mc dự hn hp tng quỏt rt loóng Trong s nhng sn phm chỏy khụng hon ton ny ngi ta c bit quan tõm n b húng S hỡnh thnh b húng ngn ... tan SOF 63 Chng 5: C ch hỡnh thnh b húng quỏ trỡnh chỏy ca ng c Diesel (Soluble Organic Fraction) Trong khớ x ng c Diesel thnh phn SOF cú th chim t 5%-80% Hỡnh 5.9: Cu trỳc chui b húng Hỡnh 5.10:...
 • 13
 • 1,975
 • 41

Tài liệu chế hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động Diesel (2) ppt

Tài liệu Cơ chế hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ Diesel (2) ppt

Kĩ thuật Viễn thông

... αi Chương 5: chế hình thành bồ hóng trình cháy động Diesel Hình 5.18: Sơ đồ tính toán trình cháy tạo bồ hóng động Diesel phun trực tiếp Trong tính toán nồng độ bồ hóng theo mô hình Tesner-Magnussen, ... Các số - Mô hình "eddy-dissipation" Magnussen: 74 Chương 5: chế hình thành bồ hóng trình cháy động Diesel Dựa nguyên tắc mô tả trình cháy khuếch tán nhiên liệu, Magnussen đưa mô hình "eddy-dissipation" ... nồng độ nhiên liệu, oxygène nhiệt độ trình cháy 5.6 Mô hình hóa trình tạo bồ hóng động Diesel 5.6.1 Giới thiệu Động học phản ứng hình thành bồ hóng khác với động học phản ứng hình thành chất khác...
 • 8
 • 1,074
 • 17

chế hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động diezen

cơ chế hình thành bồ hóng trong quá trình cháy của động cơ diezen

Hóa học

... buồng cháy động Diesel Các nghiên cứu trình hình thành bồ hóng lửa buồng cháy động Diesel đề cập nhiều tài liệu gần với chế hình thành hạt bồ hóng điển hình: Polyme hóa qua acétylène polyacétylène ... tường tận trình hình thành bồ hóng nghiên cứu tổ chức trình cháy, xác định chế độ làm việc tối ưu động xác định chất lượng nhiên liệu chất phụ gia chống ô nhiễm để đảm bảo cháy nhiên liệu, làm ... dạng toán học trình cháy cho phép thiết lập mô hình tổng quát cho nhiều hệ thống cháy khác để từ mô hình hóa trình tạo bồ hóng bên buồng cháy động Diesel Tesner Magnussen đưa mô hình tạo bồ hóng...
 • 9
 • 302
 • 3

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệuquá trình cháy của động đánh lửa cưỡng bức tỉ số nén cao sử dụng biogas

Nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogas

Quản trị kinh doanh

... biogas  Chương 3: Mơ hình hóa q trình cấp nhiên liệu q trình cháy động biogas đánh lửa cưỡng (53 trang): sở lý thuyết tính tốn mơ hình hóa q trình cấp nhiên liệu q trình cháy động biogas đánh ... triển châu Âu 1.3 Động đốt chạy biogas Động đốt sử dụng biogas làm nhiên liệu động đánh lửa cưỡng hay động nhiên liệu kép Động nhiên liệu kép phun khoảng 10% đến 20% nhiên liệu diesel mồi sử ... xii Hình 3.49 Biến thiên cơng thị chu trình theo thành phần CH4 103 Hình 3.50 Biến thiên thành phần khối lượng CH4 (a) O2 (b) 104 Hình 3.51 Hàm lượng CH4 O2 cuối q trình cháy 105 Hình...
 • 157
 • 594
 • 1

nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệuquá trình cháy của động đánh lửa cưỡng bức tỉ số nén cao sử dụng biogas bản tóm tắt tiếng anh

nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogas bản tóm tắt tiếng anh

Tiến sĩ

... from the probability density function (PDF) of f and c 3.5.3 The laminar burning velocity The premixed models require the laminar flame speed, which depends strongly on the composition, temperature, ... =10.02 Fig 3.15 Change in mixture concentrations in accordance with throttle valve opening levels Hình 3.16 Relationships between the corresponding diameters of the biogas supplying pipe and the ... thermodynamic parameters corresponding to the mixture components are established in the form of pdf table to save the computating time The concentrate of the mixture is adjusted through the mixture...
 • 27
 • 408
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệuquá trình cháy của động đánh lửa cưỡng bức tỉ số nén cao sử dụng biogas

tóm tắt luận án nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogas

Tiến sĩ

... TOÁN MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH CHÁY TRONG ĐỘNG XE GẮN MÁY HONDA WAVE α 110cc SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIOGAS 3.1 Đặc điểm trình cung cấp cháy hỗn hợp biogas – không khí Tỷ số tương đương nhiên liệu – không ... biogas nén 3 Chương TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG NHIÊN LIỆU KHÍ BIOGAS CHO ĐỘNG ĐỐT TRONG 1.1 Vấn đề lượng môi trường Trước tình hình nguồn nhiên liệu hóa thạch lâm vào khủng hoảng ... buồng cháy động Biến thiên áp suất thị xy lanh ghi nhận cảm biến áp suất GU12P tốc độ động xác định cảm biến tốc độ Encoder 364C sơ đồ hình 4.4 Hình 4.4: Sơ đồ bố trí thí nghiệm trình cháy động...
 • 26
 • 592
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệuquá trình cháy của động đánh lửa cưỡng bức tỉ số nén cao sử dụng biogas

tóm tắt luận án nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu và quá trình cháy của động cơ đánh lửa cưỡng bức có tỉ số nén cao sử dụng biogas

Tiến sĩ

... cấp nhiên liệu, nghiên cứu trình cháy động biogas xác định thông số tối ưu để đảm bảo tính động CHƯƠNG MÔ HÌNH HÓA QUÁ TRÌNH CẤP NHIÊN LIỆUQUÁ TRÌNH CHÁY TRONG ĐỘNG BIOGAS ĐÁNH LỬA CƯỠNG ... mô hình hóa tạo hỗn hợp trình cháy xi lanh động diesel ZH1115 chuyển đổi, chương trình bày phần chế tạo lắp đặt hệ thống phụ kiện để thành động biogas đánh lửa cưỡng 4.1 Động diesel ZH1115 Động ... nhiên liệu kép biogas-diesel ĐC đánh lửa cưỡng 2.2 Chuyển đổi động diesel thành động biogas đánh lửa cưỡng Khi chuyển đổi động diesel thành động biogas đánh lửa cưỡng bức, trình làm việc hai động...
 • 27
 • 477
 • 0

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHÁY của ĐỘNG DIESEL DÙNG hệ THỐNG PHUN KIỂU COMMON RAIL KHI sử DỤNG DIESEL và BIODIESEL b20

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CHÁY của ĐỘNG cơ DIESEL DÙNG hệ THỐNG PHUN KIỂU COMMON RAIL KHI sử DỤNG DIESEL và BIODIESEL b20

Cơ khí - Chế tạo máy

... trình cháy khuếch tán xy lanh động Như vậy, trình cháy động dùng hệ thống phun nhiên liệu kiểu CR với hai chế độ phun: phun mồi phun chính, gồm cháy phun mồi, cháy phun cháy khuếch tán Trên hình ... (bar) Quá trình thử nghiệm tiến hành bệ thử động AVL PTN Động đốt -Viện khí động lực – Đại học Bách khoa Hà nội Động đặt băng thử động lực học cao APA 204/E/0934, kèm thiết bị đo bao gồm (Hình ... bắt đầu cháy (CA10 – 10% lượng nhiên liệu cháy) thời điểm kết thúc trình cháy (CA90 – 90% lượng nhiên liệu cháy) [11]: xb   Qhr d (5) Thời gian cháy trễ (tính theo độ GQTK) thời gian cháy sử...
 • 8
 • 328
 • 3

Tài liệu Chiến lược hình thành cấu và câu chuyện Dubai ppt

Tài liệu Chiến lược hình thành cơ cấu và câu chuyện Dubai ppt

Kỹ năng quản lý

... toàn chi phí trì phủ liên bang Tất yếu tố kết hợp để hình thành mục tiêu lợi nhuận mà phá vỡ cân giá trịchi phí Con người trung tâm Dubai trở thành giới thu nhỏ với triệu người đến từ 100 quốc ... cách quy trình đăng ký, cho phép công ty cấp giấy phép kinh doanh vòng chưa đến nửa đồng hồ Tất tài liệu tiếng Anh hệ thống luật pháp minh bạch tiểu vương quốc dựa theo luật Anh quốc (thậm chí ngài ... nhằm nâng cao hiệu hoạt động phục vụ kinh doanh Rõ ràng Dubai cung cấp cho nhà đầu tư nước gói dịch vụ hoàn hảo nhằm vào mục tiêu khác biệt hóa chi phí thấp, kết hợp tạo nên động lực tăng trưởng...
 • 6
 • 266
 • 0

Tài liệu Giá trị huyết thanh học trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em hội chứng dạ dày pdf

Tài liệu Giá trị huyết thanh học trong chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em có hội chứng dạ dày pdf

Báo cáo khoa học

... xác cao để cải thiện khả chẩn đoán xác định định điều trị nhiễm HP trẻ em điều kiện Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Chen MH, Lien CH, Yang W, Wu CL Helicobacter pylori infection in recurrent abdominal ... nghiên cứu hội đồng xét duyệt đạo đức nghiên cứu khoa học trường Đại học Y Hà Nội thông qua Số liệu nghiên cứu xử lí thuật toán thống kê y-sinh học với trợ giúp phần mềm thống kê SPSS 10.1 Tính ... performance index) = (a+d)/ (a+ b+c+d) iii KẾT QUẢ Kết phương pháp chẩn đoán HP sử dụng phổ biến nước ta trình bày bảng CLO-test dùng tất 78 bệnh nhân với tỷ lệ (+) cao nhất, tiếp đến HTH MBH tiến hành...
 • 6
 • 467
 • 2

Luân văn chế hình thành carbon trong các sao

Luân văn Cơ chế hình thành carbon trong các sao

Hóa học

... +α 2+ 4439 γ 0+ 12C Hình 1.2 Quá trình hình thành Cacbon 11 Trong hình vẽ 1.2 mô tả trình hình thành hạt nhân 12C qua hai phản ứng liên tiếp Ở giai đoạn thứ hạt nhân 8Be hình thành trạng thái kích ... kết trình đốt cháy hydro qua chuỗi p – p hệ hệ thứ chủ yếu tạo thành 4He, để giải thích cho hình thành 12C Salpeter Öpik đưa giả thuyết 12C hình thành qua hai bước liên tiếp hình 1.2 , trình tổng ... Hình 1.2 Quá trình hình thành 12C 10 Hình 1.3 Hệ ba alpha 12 Hình 1.4 Đo cộng hưởng 12C từ phân rã β 12B 12N 14 Hình 1.5 Tốc độ thực nghiệm so với NACRE 15 Hình...
 • 70
 • 356
 • 0

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NOx TRONG ĐỘNG ĐỐT TRONG

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NOx TRONG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Cơ khí - Chế tạo máy

... Annand tính ton hẩnh thènh NOx khí x ộng c Diesel 45 Nồng độ NOx (ppm) 50 NOx Thờ nghióỷm Nọửng õọỹ NOx (ppm) NOx Tờnh toaùn 80 70 60 50 40 30 20 10 16.5 NOx Tờnh toaùn NOx Thờ nghióỷm 40 35 30 ... 3: C ch hỡnh thnh NOx quỏ trỡnh chỏy ca ng c t NOx Tinh toán(ppm) NOx Tờnh toaùn(ppm) NOx Thi nghiệm (ppm) 60 40 Nồng độ NOx (ppm) Nồng độ NOx (ppm) 50 30 20 10 1.1 1.2 1.3 NOx Thờ nghióỷm(ppm) ... NO2 Trong nhng vựng ụ th húa cao (nng NOx t khong 3,93ppm), s quang hp cú th b gim i 25% 3.3 C ch hỡnh thnh Oxyde Nit 3.3.1 C ch hỡnh thnh monoxyde nit Trong h NOx thỡ NO chim t l ln nht NOx...
 • 13
 • 281
 • 0

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Thạc sĩ - Cao học

... dung tài liệu hình thành hoạt động hệ thống BIDV - Nghiên cứu, đánh giá vai trò công tác quản lý TLLT hình thành hoạt động doanh nghiệp cần thiết phải xây dựng quy trình quản lý TLLT hình thành ... ta Trong trình hoạt động phát triển, BIDV hình thành khối lượng tài liệu lớn giá trị Tuy vậy, công tác lưu trữ BIDV bước đầu quan tâm trình thực bộc lộ nhiều hạn chế Cùng với đó, hoạt động ... trình quản lý TLLT hình thành từ hoạt động hệ thống BIDV Nội dung bao gồm: 1.1 Tổng quan hệ thống TLLT hình thành từ hoạt động BIDV 1.2 Vai trò công tác quản lý TLLT hình thành hoạt động doanh nghiệp...
 • 12
 • 420
 • 0

Xác định giá trị tài liệu hành chính hình thành trong hoạt động của các tổng công ty 100% vốn nhà nước luận văn ths lưu trữ học và tư liệu học 5 10 02 pdf

Xác định giá trị tài liệu hành chính hình thành trong hoạt động của các tổng công ty 100% vốn nhà nước  luận văn ths lưu trữ học và tư liệu học 5 10 02 pdf

Thạc sĩ - Cao học

... Ý nghĩa giá trị tài liệu hành hình thành hoạt động tổng công ty 100% vốn nhà nước 42 CHƢƠNG 2: SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔNG CÔNG ... 2.1 Thành phần tài liệu hành tổng công ty Trong trình hoạt động đơn vị tổ chức tổng công ty100% vốn nhà nước, tài liệu hành chiếm số lượng lớn thành phần chủ yếu so với loại hình tài liệu khác tài ... tài liệu hành hình thành tổng công ty 100% vốn nhà nước Ý nghĩa giá trị tài liệu hành hình thành tổng công ty 100% vốn nhà nước Chƣơng sở khoa học xác định giá trị tài liệu hành hình thành...
 • 120
 • 298
 • 3

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Xây dựng quy trình quản lý tài liệu lưu trữ hình thành từ hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

Thạc sĩ - Cao học

... nhánh, tài liệu thực đầu tư, cho vay dự án xây dựng bản… - Khối Tài liệu liệu điện tử: gồm tài liệu hình thành trình thực nghiệp vụ cán bộ, tài liệu thông tin khách hàng cá nhân doanh nghiệp, liệu ... BIDV Tài liệu hình thành hoạt động hệ thống BIDV đa dạng loại hình Trong tính chất nghiệp vụ hoạt động ngân hàng tính hệ thống mô hình tổ chức vậy, khối tài liệu chứng từ, kế toán khối tài liệu ... sơ, tài liệu thành lập, hoạt động, lý: Hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mở phòng giao dịch, thành lập chi nhánh, mua bán nợ… - Hồ sơ, tài liệu tra, giám sát, kiểm toán - Hồ sơ, tài liệu hoạt động...
 • 108
 • 345
 • 0

Xem thêm