tài liệu đồ án môn học chuyên đề oracle đề tài xây dựng phần mềm xếp hạng giải vô địch bóng đá kết nối cơ sở dữ liệu với orac pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ ORACLE ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU VỚI ORAC pdf

Tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN ĐỀ ORACLE ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORAC pdf

Báo cáo khoa học

... chọn đề tài xây dựng chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá để làm đồ án môn Chuyên Đề Oracle Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Lương Hán giúp đỡ chúng em nhiều việc hoàn tất đồ án Nói ... quản lý, chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá sau giúp cho họ ghi nhận kết trận đấu xếp hạng giải thi đấu Trang Chức chương trình Chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá tính sau: a Tính ... thiết kế sở liệu với Oracle với thời gian thực hạn, nên cố gắng chúng em tự nhận thấy phần mềm Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá nhiều thiếu sót, hạn chế cần phải khắc phục (tổ chức liệu, trình...
 • 37
 • 741
 • 2

Tài liệu ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i docx

Tài liệu ĐỀ TÀI : XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i docx

Công nghệ thông tin

... chọn đề tài xây dựng chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá để làm đồ án môn Chuyên Đề Oracle Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Lương Hán giúp đỡ chúng em nhiều việc hoàn tất đồ án Nói ... quản lý, chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá sau giúp cho họ ghi nhận kết trận đấu xếp hạng giải thi đấu Chức chương trình Chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá tính sau: Trang ... thiết kế sở liệu với Oracle với thời gian thực hạn, nên cố gắng chúng em tự nhận thấy phần mềm Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá nhiều thiếu sót, hạn chế cần phải khắc phục (tổ chức liệu, trình...
 • 37
 • 455
 • 1

Xây dựng phần mềm xếp hạng giải địch bóng đá kết nối sở dữ liệu với Oracle 9i

Xây dựng phần mềm xếp hạng giải vô địch bóng đá kết nối cơ sở dữ liệu với Oracle 9i

Công nghệ thông tin

... chọn đề tài xây dựng chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá để làm đồ án môn Chuyên Đề Oracle Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Lương Hán giúp đỡ chúng em nhiều việc hoàn tất đồ án Trang ... quản lý, chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá sau giúp cho họ ghi nhận kết trận đấu xếp hạng giải thi đấu Chức chương trình Chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá tính sau: a Tính ... thiết kế sở liệu với Oracle với thời gian thực hạn, nên cố gắng chúng em tự nhận thấy phần mềm Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá nhiều thiếu sót, hạn chế cần phải khắc phục (tổ chức liệu, trình...
 • 36
 • 988
 • 1

XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i

XÂY DỰNG PHẦN MỀM XẾP HẠNG GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU VỚI ORACLE 9i

Công nghệ thông tin

... chọn đề tài xây dựng chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá để làm đồ án môn Chuyên Đề Oracle Chúng em xin chân thành cám ơn Thầy Lương Hán giúp đỡ chúng em nhiều việc hoàn tất đồ án Nói ... quản lý, chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá sau giúp cho họ ghi nhận kết trận đấu xếp hạng giải thi đấu Trang Chức chương trình Chương trình Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá tính sau: a Tính ... thiết kế sở liệu với Oracle với thời gian thực hạn, nên cố gắng chúng em tự nhận thấy phần mềm Xếp Hạng Giải Địch Bóng Đá nhiều thiếu sót, hạn chế cần phải khắc phục (tổ chức liệu, trình...
 • 37
 • 670
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu như hình vẽ

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY Xây dựng quy trình công nghệ hàn để chế tạo kết cấu như hình vẽ

Cơ khí - Vật liệu

... vào yêu cầu toán : Kết cấu thùng chứa khí , phải làm việc áp suất cao 5at Đợc liên kết chi tiết với Với điều kiện làm việc chi tiết gần nh : Ta chọn vật liệu chung cho tất chi tiết kết cấu ( để ... LIU CH TO KT CU: Chọn vật liệu cho kết cấu khâu quan trọng , loại kết cấu yêu cầu loại vật liệu khác Ví dụ nh kết cấu phải làm việc chịu nhiệt độ, áp suất lớn hay kết cấu phải chịu loại tải ... s vi chi tit s bng liờn kt hn gúc - Chi tiết số liên kết với chi tiết số liên kết hàn góc t2 - Chi tiết số liên kết với chi tiết số liên kết hàn góc t1 Sinh viờn thc hin: Quang Hp Lp: Hk5 5151...
 • 75
 • 1,856
 • 3

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY xây dựng quy trình trình công nghệ hàn ( bản vẽ cad + thuyết minh)

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ HÀN NÓNG CHẢY xây dựng quy trình trình công nghệ hàn ( bản vẽ cad + thuyết minh)

Cơ khí - Vật liệu

... Đây đồ án quan trọng sinh viên chuyên ngành, đợc tổng hợp tất kiến thức chuyên ngành, việc: Xây dựng quy công nghệ trình hàn để chế tạo chi tiết Qua thời gian tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi với ... Yên Khoa Khí Đồ án công nghệ hàn Chọn vật liệu cho kết cấu khâu quan trọng, loại kết cấu yêu cầu loại vật liệu khác Ví dụ nh kết cấu phải làm việc chịu nhiệt độ, áp suất lớn hay kết cấu phải ... độ khoa học ngày phát tiển mạnh mẽ,thì ngành hàn đợc cung cấp, nâng cấp trang thiết bị đáp ứng đợc tốt yêu cầu kĩ thuật Là sinh viên năm cuối em đợc thầy môn khoa giao cho đề tài đồ án thiết...
 • 70
 • 428
 • 0

HƯỚNG dẫn đồ án môn học kỹ THUẬT và tổ CHỨC xây DỰNG

HƯỚNG dẫn đồ án môn học kỹ THUẬT và tổ CHỨC xây DỰNG

Cao đẳng - Đại học

... (Cốt thép, ván khuôn, đổ bê tông…) - Đối với công tác cốt thép cần ý: o Đường kính thép o Kết cấu (Đáy móng, Tường, Trụ pin, Dầm, Sàn…) - Đối với công tác ván khuôn cần ý: o Vị trí ván khuôn (chiều ... tra tính hợp lý biểu đồ cung ứng nhân lực: Biểu đồ cung ứng nhân lực phản ánh cân đối cung ứng tài nguyên thời kỳ chủ yếu thi công công trình Kiểm tra đánh giá chất lượng biểu đồ cung ứng nhân lực ... tông (m) b: Bề rộng bậc thang (m) Thiết kế ván khuôn Mỗi sinh viên dựa theo đề bài, chọn kích thước ván khuôn tiêu chuẩn thiết kế lắp dựng ván khuôn ứng với khoảnh đổ yêu cầu Lập kế hoạch tiến độ...
 • 10
 • 301
 • 0

đồ án công nghệ thông tin Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý các đại lý

đồ án công nghệ thông tin Thiết kế và xây dựng phần mềm quản lý các đại lý

Công nghệ thông tin

... Đổi sang hệ quản trị Với yêu cầu sở liệu tối da ngày Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 17 Chương 2: Mô Hình Hóa Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 18 2.1 ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU TIẾP ... ) Bước 8: Đóng kết nối sở liệu Bước 9: Kết thúc  2.5 ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO DOANH SỐ:  Hình vẽ: Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 22 Các ký hiệu  D1: Tháng cần báo cáo ... Bước 8: Đóng kết nối sở liệu Bước 9: Kết thúc  2.6 ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CHO YÊU CẦU BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẠI LÝ: Hình vẽ: Báo cáo lần 1- Môn Công nghệ Phần mềm 23 Các ký hiệu  D1: Tháng cần báo cáo...
 • 58
 • 267
 • 0

đồ án môn học tên đề tài môn học điều khiển máy bơm nước tự động dùng ic số

đồ án môn học tên đề tài môn học điều khiển máy bơm nước tự động dùng ic số

Kỹ thuật

... ĐỒ ÁN MÔN HỌC Khóa học: 2010-2013 Lớp: ĐTk40 TÊN ĐỀ TÀI ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG DÙNG IC SỐ I Dữ kiện cho trước: - Các linh kiện điện tử bán thị trường -Tài liệu tham khảo: ... hiểu nguyên lý mạch liên quan đến đề tài, linh kiện liên quan Cả nhóm đến mạch - Sau tìm hiểu đề tài đưa sở lý thuyết chung đề tài - Từ xây dựng được đồ khối - Đưa nguyên tắc hoạt động khối ... được đề tài, với hướng dẫn thầy Nguyễn Vũ Thắng với nỗ lực thân, tìm tòi nghiên cứu tài liệu đến đồ án chúng em mặt hoàn thành Trong trình thực gắng thời gian trình độ hạn chế nên tránh...
 • 33
 • 2,492
 • 2

Đồ án môn học i đề tài thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng IC số

Đồ án môn học i đề tài thiết kế mạch đếm sản phẩm dùng IC số

Kỹ thuật

... số LỜI NÓI ĐẦU -Trải qua trình học tập với môn học : điện tử & 2, kỹ thuật số thực tập kỹ thuật số , với yêu cầu môn Đồ án môn học I , nhóm sinh viên đăng kí đề tài : Thiết kế mạch đếm sản phẩm ... thực đề tài “ Mạch đếm sản phẩm sử dụng IC số ” cảm ơn hướng dẫn thực đề tài Hiếu Với kiến thức kỹ thuật số , sử dụng IC số với nguyên lý thu phát hồng ngoại , nhóm sinh viên hoàn thành đề tài ... PHÚC NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN MÔN HỌC SVTH: TRẦN DUY PHÚC TRẦN ĐỖ TRỌNG THẠNH GVHD:Phù Thị Ngọc Hiếu 05101122 05101156 1) Tên đề tài : THIẾT KẾ MẠCH ĐẾM SẢN PHẨM DÙNG IC SỐ 2) Nội dung đề tài : - Dùng tia...
 • 18
 • 1,092
 • 7

Tài liệu Đề tài: “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU VỀ JDBC VÀ KẾT NỐI SỞ DỮ LIỆU” docx

Tài liệu Đề tài: “ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - TÌM HIỂU VỀ JDBC VÀ KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU” docx

Công nghệ thông tin

... thời gian để kết nối sở liệu Vì RowSet kết nối ngắt kết nối Nhóm thực hiện: Nguyễn Văn Chung – Lê Văn Dương Trang : 36 Tìm hiểu JDBC kết nối sở liệu – Lớp C07CNPM - Một RowSet kết nối với đối tượng ... JDBC để kết nối với sở liệu quan hệ Kết nối trì suốt tuổi thọ đối tượng RowSet - Một RowSet đối tượng bị ngắt kết nối kết nối vào nguồn liệu để đọc liệu từ ResultSet hay ghi liệu nguồn liệu Ngày ... ResultSet + Đóng kết nối sở liệu Nhóm thực hiện: Nguyễn Văn Chung – Lê Văn Dương Trang : 13 Tìm hiểu JDBC kết nối sở liệu – Lớp C07CNPM Kết nối sở liệu nguồn lực quan trọng hạn chế, kết nối đóng cách...
 • 41
 • 833
 • 0

đề án môn học chuyên đề ô nhiễm tiếng ồn

đề án môn học chuyên đề ô nhiễm tiếng ồn

Công nghệ - Môi trường

... vật liệu kết cấu đánh giá bawbff hệ số hut âm: α= Eh / Et Eh : số lượng âm bị lớp vật liệu hấp thụ Et : số lượng âm tớ vật liệu Khả hút âm vật liệu chủ yếu phụ thuộc vào tính xốp vật liệu, vật liệu ... 7878 Âm học - Mô tả, đo đánh giá tiếng ồn môi trường, gồm phần: - TCVN 7878 - 1:2008 (ISO 1996 - 1:2003) Phần 1: Các đại lượng phương pháp đánh giá - TCVN 7878 - 2:2010 (ISO 1996 - 2:2003) Phần ... vụ xây dựng khu vực đánh giá QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1 Các nguồn gây rung, chấn động hoạt động xây dựng không vượt giá trị quy định Bảng Bảng - Giá trị tối đa cho phép mức gia tốc rung hoạt động xây...
 • 21
 • 988
 • 11

Báo cáo đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng phần mềm quản lý điểm trung học phổ thông

Báo cáo đồ án tốt nghiệp đề tài xây dựng phần mềm quản lý điểm trung học phổ thông

Công nghệ thông tin

... điểm cho trường trung học tốn nhiều thời gian nguồn nhân lực Ứng dụng CNTT vào quản lý điểm Giải pháp? Mục đích đề tài - Xây dựng phần mềm quản lý điểm cho học sinh trung học phổ thông:  Quản ... NỘI DUNG CHÍNH Đưa vấn đề Mục đích đề tài Tổng quan chương trình Quy trình xây dựng hệ thống Kết luận hướng phát triển đề tài Đưa vấn đề - Công nghệ thông tin không ngừng phát ... thống kê bảng điểm học sinh theo môn học kỳ năm Tổng quan chương trình • Xây dựng chức đáp ứng nghiệp vụ đề • Quản lý điểm học sinh • Quản lý người dùng • Quản lý thông tin học sinh • Quản lý...
 • 15
 • 624
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG IPv6

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG IPv6

Kỹ thuật

... 2001:dead:7e8:78df:214:51ff:fe80:475e/ 124 Tiêu đề IPv6 Tiêu đề IPv6 Các tiêu đề mở rộng Dữ liệu lớp Tải tin Gói tin IPv6  Tiêu đề IPv6   11 12 Các tiêu đề Trafficrộng mở class Vers Payload 15 16 ... Tunnel  Tạo đường hầm kết nối IPv6 sở hạ tầng mạng IPv4 Đường hầm Router R1 R3 tượng trưng cho site IPv6 kết nối với mạng IPv4 thông qua cổng FastEthernet 0/0 Đường hầm với địa FEC0::13:0/112, ... xem nút lân cận tiếp cận hay không  Host dùng ND để :  Tiêu đềkiếm tin NDtrên đường kết nối  Tìm router Chứa tiêu đề ICMPv6 liệu riêng biệt  Tìm kiếm thông tin địa chỉ,thông tin cấu hình...
 • 19
 • 386
 • 0

Đồ án môn học: "Một vài ý kiến về chính sách phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh công ty bánh kẹo Hải Hà" pps

Đồ án môn học:

Báo cáo khoa học

... trung nghiên cứu thực đề án môn học với đề tài: " Một vài ý kiến sách phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty bánh kẹo Hải Hà" Với mong muốn góp phần giúp Công ty nâng ... cao khả cạnh tranh thời gian tới Bản đề án môn học gồm ba phần chính: Phần 1: sở lý luận cạnh tranh nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế thị trường Phần 2: Thực trạng khả khâu phân phối, ... nước chiếm thị phần không nhỏ đồng thời khả cạnh tranh gay gắt với đối thủ cạnh tranh nước nước Bảng số liệu sau đánh giá phần kết kinh doanh Công ty thời gian qua Bảng1 : Kết sản xuất kinh...
 • 30
 • 175
 • 0

Báo cáo môn học Chuyên đề nghiên cứu _ vì sao không thể giải ngân nhanh gói hỗ trợ 30000 tỷ đồng của Chính Phủ? Đâu là giải pháp thích hợp?

Báo cáo môn học Chuyên đề nghiên cứu _ vì sao không thể giải ngân nhanh gói hỗ trợ 30000 tỷ đồng của Chính Phủ? Đâu là giải pháp thích hợp?

Kinh tế - Thương mại

... xuất giải pháp, nhƣ đƣa nhận định chủ quan giải pháp chuyên gia Do đó, nhóm nghiên cứu chọn đề tài: “Vì giải ngân nhanh gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng Chính phủ Đâu giải pháp phù hợp?” Bài chuyên đề ... phần: CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN-CƠ SỞ THỰC TIỄN-TỔNG QUAN VỀ GÓI HỖ TRỢ 30.000 TỶ ĐỒNG CỦA CHÍNH PHỦ CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VIỆC GIẢI NGÂN GÓI HỖ TRỢ 30.000 TỶ ĐỒNG CỦA CHÍNH PHỦ CHƢƠNG 3: GIẢI ... 1.304 tỷ đồng, giải ngân theo tiến độ cho 3.450 khách hàng với dƣ nợ 833 tỷ đồng Đối với khách hàng doanh nghiệp , NHNN xác nhận ngân hàng thƣơng mại ký hợp đồng tín dụng với 19 doanh nghiệp với 21...
 • 35
 • 277
 • 5

đồ án môn học 1 thiết kế mạch quang báo dùng vi điều khiển

đồ án môn học 1 thiết kế mạch quang báo dùng vi điều khiển

Điện - Điện tử - Viễn thông

... chân MR nối với dương nguồn, chân OE nối với đất Khi ghép nối IC 74595 nối tiếp thành mạng IC chân SHCP STCP tất IC nối chung với nối với nguồn xung nhịp, chân Ds IC nối với chân vào liệu (từ ... port nối tiếp: 89C51 chứa port nối tiếp dành cho việc trao đổi thơng tin với thiết bị nối tiếp máy tính, modem giao tiếp nối tiếp với IC khác Một ghi gọi đệm liệu nối tiếp (SBUF) địa 99H giữ liệu ... tiền -Chưa điều khiển cách chạy chử IV HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI Đồ án phát triền lên thành đồ án tốt nghiệp với việc giao tiếp với máy tính thay đổi cách họat động nội dung bảng quang báo...
 • 47
 • 432
 • 2

(Thuyết minh+Bản vẽ) đồ án môn học Thiết kế máy đào gầu thuận dung tích 0,3m

(Thuyết minh+Bản vẽ) đồ án môn học Thiết kế máy đào gầu thuận dung tích 0,3m

Cơ khí - Vật liệu

... Máy xây dựng Nhà xuất Khoa học kỹ thuật , Hà Nội 2002 Lê Ngọc Hồng Sức bền vật liệu Nhà xuất Khoa học kỹ thuật ,Hà Nội 1998 HoaVăn Ngũ, Lu Bá Thuận Hớng dẫn đồ án môn học máy làm đất Trờng Đại học ... nhằm phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu tìm, hiểu sâu máy thiết bị làm đất Thuyết minh đồ án môn học máy làm đất bao gồm phần sau : Phần I : Tính toán chung Chơng I : Các thông số ... 38,2.0,86= 34,96( KN) Từ kết tính toán phản lực tay cần ta vẽ đợc biểu đồ lực dọc môn men uốn tay cần Từ biểu đồ mô men lực dọc ta tìm đợc tiết diện nguy hiểm tay cần vị trí liên kết với cần VA= 31,2...
 • 21
 • 1,164
 • 8

Xem thêm