tài liệu đề tài nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp đình trám tỉnh bắc giang doc

Tài liệu Đề tài: “Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang” doc

Tài liệu Đề tài: “Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang” doc

Báo cáo khoa học

... nghiệp nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích - Trên sở nghiên cứu tích luỹ kim loại nặng đất nông nghiệp nước mặt khu ... 2.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tích luỹ Pb, Cu, Zn, Cd đất nông nghiệp nước mặt xung quanh khu công nghiệp PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Thực trạng môi trường Việt Nam Cũng nhiều nước phát triển ... vực xung quanh khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang, đánh giá mức độ ô nhiễm chúng đất - Đề xuất giải pháp khắc phục 2.2 Yêu cầu Lấy mẫu vùng đất nông nghiệp chịu ảnh hưởng khu công nghiệp...
 • 68
 • 617
 • 0

Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu sự tích luỹ kim loại nặng trong đất nông nghiệp và nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang

Nông - Lâm - Ngư

... nghiệp nước mặt xung quang khu công nghiệp Đình Trám tỉnh Bắc Giang Mục đích, yêu cầu phạm vi nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích - Trên sở nghiên cứu tích luỹ kim loại nặng đất nông nghiệp nước mặt khu ... lần Trong tổng số 10 mẫu nước nghiên cứu chưa cho thấy ô nhiễm kim loại nặng theo TCVN 5945 – 2005 Tóm lại: Đất nông nghiệp nước mặt xung quanh khu công nghiệp Đình Trám chưa bị ô nhiễm kim loại ... 2.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tích luỹ Pb, Cu, Zn, Cd đất nông nghiệp nước mặt xung quanh khu công nghiệp PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU Thực trạng môi trường Việt Nam Cũng nhiều nước phát triển...
 • 68
 • 1,290
 • 8

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng (Pb, As) trong đất trong một số loài giun đấtkhu Kinh Tế

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng (Pb, As) trong đất và trong một số loài giun đất ở khu Kinh Tế

Công nghệ - Môi trường

... khu Kinh Tế Mở Chu Lai vấn đề cần thiết, xuất phát từ sở lý luận thực tiễn chọn đề tài: Nghiên cứu tích lũy kim loại nặng (Pb, As) đất số loài giun đất khu Kinh Tế Mở Chu ... Giun đất (giống pherentima) 2.2 Địa điểm nghiên cứu Đề tài tiến hành nghiên cứu khu vực xung quanh khu Kinh Tế Mở Chu Lai - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam - Khu vưc 1: Khương Thọ - Tam Hiệp - Khu ... Pheretima khu vực nghiên cứu 1.57 ± 1.15mg/kg; mức độ tích lũy Pb 41,8±17,42mg/kg Hàm lượng kim loại nặng As, Pb đất tương quan thuận với mức độ tích lũy As Pb mô thể giun đất tích lũy As đất với...
 • 32
 • 882
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Pb, As) TRONG ĐẤT TRONG MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤTKHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG (Pb, As) TRONG ĐẤT VÀ TRONG MỘT SỐ LOÀI GIUN ĐẤT Ở KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI

Công nghệ - Môi trường

... lũy kim loại nặng (Pb, As) đất số loài giun đất khu Kinh Tế Mở Chu Lai Huyện Núi Thành- Tỉnh Quảng Nam” II ĐỐI TƯƠNG, ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯƠNG NGHIÊN CỨU Hình 2.1 Giun đất ... ĐIỂM NGHIÊN CỨU 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU • Phương pháp nghiên cứu thực địa Hình 2.2 phẫu diện thu mẩu • Phương pháp nghiên cứu phòng thí nghiệm • Phương pháp xử lý số liệu III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ... trường đến tích lũy KLN loài giun đất đánh giá trạng ô nhiễm KLN vùng đất xung quanh khu Kinh Tế Mở Chu Lai - huyện Núi Thành - tỉnh Quảng Nam 3.1.1 PH môi trường đất khu vực nghiên cứu Bảng 3.1...
 • 8
 • 492
 • 1

Báo cáo khoa học: "NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG CADMIUM (CD) CHÌ (PB) CỦA LOÀI HẾN (CORBICULA SP.) VÙNG CỬA SÔNG Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" pps

Báo cáo khoa học:

Báo cáo khoa học

... nhiễm kim loại nặng (Phillip, 1994) Các nghiên cứu giới loài giống Corbicula rằng, loài có khả tích lũy cao KLN đặc biệt Hg Nghiên cứu Inza cs, (1997, 1998) nhận thấy Corbicula có khả tích ũy ... ý nghĩa theo khu vực nghiên cứu Hiện nay, loài Corbicula tập trung nghiên cứu khả tích lũy KLN hầu hết nghiên cứu độc học sinh thái thường tiến hành loài loài Corbicula phân bố nước (e.g Graney ... 1,76 ppm Trong nghiên cứu này, trình bày số kết bước đầu mức độ tích lũy KLN Pb Cd loài Hến (Corbicula sp.) khu vực hạ lưu sông Hàn sông Cu Đê Phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu loài Hến...
 • 7
 • 632
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp sông công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối văn dương, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp sông công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối văn dương, tỉnh thái nguyên

Thạc sĩ - Cao học

... ra, đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nước thải khu công nghiệp Sông Công đến tích luỹ số kim loại nặng trầm tích suối Văn Dương tỉnh Thái Nguyên” thực nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng nước ... 3.1 Hiện trạng môi trƣờng nƣớc đất khu vực nghiên cứu 3.1.1 Nước thải Khu công nghiệp sông Công (khu B) Kết phân tích mẫu nước thải Khu công nghiệp sông Công cống xả vào suối Văn Dương cho thấy ... (cột B) 0,1 0,5 Ghi chú: NT1: Tại cửa xả nước thải khu công nghiệp sông Công (khu B) vào mùa khô NT2: Tại cửa xả nước thải khu công nghiệp sông Công (khu B) vào mùa mưa 3.1.2 Hiện trạng chất lƣợng...
 • 19
 • 542
 • 3

Nghiên cứu sự tích tụ kim loại nặng chì (pb) cadimi (cd) của loài ngao (meretrix lyrata sowerby, 1851) nuôi ở vùng ven biển hải phòng

Nghiên cứu sự tích tụ kim loại nặng chì (pb) và cadimi (cd) của loài ngao (meretrix lyrata sowerby, 1851) nuôi ở vùng ven biển hải phòng

Nông - Lâm - Ngư

... lng xung mt bựn ỏy hoc khuch tỏn mụi trng nc v i vo c th sinh vt 2.3.1 Quỏ trỡnh to s liờn kt gia kim loi mụi trng nc, trm tớch Trong mụi trng nc: Trong nc cỏc kim loi thng tn ti dng cỏc ion kim ... n ca nhuyn th Tớch t kim loi nng c th ngao cao hn hng trm ln thm c hng nghỡn ln so vi kim loi cú mụi trng nc 2.3 Tng quan v kim loi Pb v Cd Kim loi nng c nh ngha l nhng kim loi cú t trng riờng ... nhng thay i v s ụ nhim kim loi b bin Sunderban [28] Trong nghiờn cu ca Pourang v cs (2009) cho thy cú s khỏc bit rừ v hm lng cỏc kim loi gia cỏc v trớ ly bựn kim tra Cỏc kim loi cú Trng i hc Nụng...
 • 74
 • 867
 • 5

nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp sông công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối văn dương, tỉnh thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải khu công nghiệp sông công đến sự tích lũy kim loại nặng trong trầm tích suối văn dương, tỉnh thái nguyên

Khoa học tự nhiên

... ra, đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nước thải khu công nghiệp Sông Công đến tích luỹ số kim loại nặng trầm tích suối Văn Dương tỉnh Thái Nguyên” đƣợc thực nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại nặng ... tích lũy kim loại nặng trầm tích suối đề xuất giải pháp giảm thiểu 2.3 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.3.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp Sử dụng tài liệuKhu công nghiệp sông Công, Phòng Tài ... thấp kim loại nặng kết tủa khô gây nên tích luỹ kim loại nặng bề mặt bị nƣớc mƣa rửa Bảng Hàm lượng kim loại nặng nước mưa số vùng giới (g/l) Địa điểm Đông Bắc Scotlen Miền nam New Jersey Miền bắc...
 • 123
 • 268
 • 0

Đánh giá sự tích luỹ kim loại nặng trong một số loài nhuyễn thể nuôi làm thực phẩm

Đánh giá sự tích luỹ kim loại nặng trong một số loài nhuyễn thể nuôi làm thực phẩm

Thủy sản

... thải kim loại nặng từ khu công nghiệp không khí, vào nước, vào đất, vào thực phẩm xâm nhập vào người qua đường ăn uống, hít thở dẫn đến nhiễm độc Do đó, việc nghiêm cứu phân tích kim loại nặng ... lượng lớn kim loại này, chúng gây rối loạn trình sinh lí, gây độc cho thể làm tính kim loại khác Kim loại nặngđộc tính kim loại có tỷ trọng lớn gấp lần tỷ trọng nước Chúng kim loại bền (không ... kim loại, ), nước thải sinh hoạt, hoạt động sản xuất nông nghiệp (hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu diệt cỏ )… khiến cho hàm lượng kim loại nặng môi trường tăng lên đáng kể Một số kim loại...
 • 32
 • 514
 • 0

Nghiên cứu sự hấp phụ kim loại nặng bởi vi khuẩn bacillus subtillus

Nghiên cứu sự hấp phụ kim loại nặng bởi vi khuẩn bacillus subtillus

Sinh học

... 6x-His Phòng thí 10.0 3.K T QU BÀN LU N nghi m Công ngh Sinh h c Phân t , Trư ng Trong báo nhóm tác gi kh o sát Đ i h c Khoa h c T nhiên TP.HCM Ch ng l c h p ph ion kim lo i n ng (Ni2+, Cu2+) ... a vi khu n cư ng l c h p ph ion kim lo i thông qua giai ño n ñ u c a phase n ñ nh, huy n phù kh g n ki m n i “chelate” c a 6xHis v i 80% glycerol ion kim lo i hóa tr 2.2.Ki m tra l c g n kim l ... Cu2+ K t qu ban ñ u c a ion kim lo i dung d ch lên (0,031 – 3,140mM) kh ñư c trình bày hình 3.2 cho th y: h p ph kim lo i c a vi khu n Hình 3.2 H p ph Ni2+ Cu2+ b i vi khu n B subtilis theo n ng...
 • 10
 • 900
 • 16

Nghiên cứu sự hấp thụ kim loại nặng bởi vi khuẩn BACILLUS SUBTILIS có biểu hiện POLYHISTIDINE 6X trên bề mặt tế bào pot

Nghiên cứu sự hấp thụ kim loại nặng bởi vi khuẩn BACILLUS SUBTILIS có biểu hiện POLYHISTIDINE 6X trên bề mặt tế bào pot

Báo cáo khoa học

... 6x-His Phòng thí 10.0 3.K T QU BÀN LU N nghi m Công ngh Sinh h c Phân t , Trư ng Trong báo nhóm tác gi kh o sát Đ i h c Khoa h c T nhiên TP.HCM Ch ng l c h p ph ion kim lo i n ng (Ni2+, Cu2+) ... a vi khu n cư ng l c h p ph ion kim lo i thông qua giai ño n ñ u c a phase n ñ nh, huy n phù kh g n ki m n i “chelate” c a 6xHis v i 80% glycerol ion kim lo i hóa tr 2.2.Ki m tra l c g n kim l ... Cu2+ K t qu ban ñ u c a ion kim lo i dung d ch lên (0,031 – 3,140mM) kh ñư c trình bày hình 3.2 cho th y: h p ph kim lo i c a vi khu n Hình 3.2 H p ph Ni2+ Cu2+ b i vi khu n B subtilis theo n ng...
 • 10
 • 512
 • 0

nghiên cứu sử hấp phụ kim loại nặng bằng gel alginat canxi tách chiêt từ rong mơ sargassum mcclurei

nghiên cứu sử hấp phụ kim loại nặng bằng gel alginat canxi tách chiêt từ rong mơ sargassum mcclurei

Nông - Lâm - Ngư

... cách cho m t lư ng ch t h p ph vào m t th tích dung d ch ch a ion kim lo i nghiên c u có n ng xác nh Lư ng kim lo i h p ph vào pha r n, hay g i dung lư ng h p ph kim lo i c a ch t h p ph q (mg/g) ... Chúng kim lo i b n (không tham gia vào trình inh hóa th ) có tính tích t sinh h c (chuy n ti p chu i th c ăn i vào th ngư i) Các kim lo i bao g m: Hg, Ni, Pb, As, Cd, Al, Pt, Cu, Cr, Mn, , kim ... nh p vào th sinh v t gây c tính Kim lo i n ng xâm nh p vào th ngư i qua ng hô h p, th c ăn hay h p th qua da c tích t mô theo th i gian s t t i hàm lư ng gây c Các nghiên c u ã ch r ng kim lo...
 • 104
 • 309
 • 0

Đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong thuốc đông dược nghiên cứu đánh giá gốc phân bố kim loại nặng trong một số cây thuốc

Đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong thuốc đông dược và nghiên cứu đánh giá gốc và phân bố kim loại nặng trong một số cây thuốc

Báo cáo khoa học

... hon gap nhieu Ian Vi vay, kim loai nang co the gay ngg doc cap tinh, tu vong nhanh nhu nhiam doc cap tinh asen, chi nhung chu yau su tich luy dan kim loai nang co tha gay doc man tinh, nhieu can ... Ian truxin du lugng kim loai nang theo thoi gian da xa\ dung khuyen cao vc lugng kim loai nang co mat thuoc dong dugc diing lam nguyen lieu dua tren dieu kien tho nhuong, trong, cham soc va thu ... viam gan nhiem doc va trieu chiing khac [ 18] TS Pham Due, Giam doc Trung tam chong doc Benh vien Bach Mai (Ha Ngi), cho biat hang nam trung tam tiap nhan rat nhiau truong hgp ngg doc dong dugc,...
 • 33
 • 338
 • 0

Đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong thuốc đông dược nghiên cứu đánh giá gốc phân bố kim loại nặng trong một số cây thuốc t

Đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong thuốc đông dược và nghiên cứu đánh giá gốc và phân bố kim loại nặng trong một số cây thuốc t

Báo cáo khoa học

... nhiem ddc kim loai nang vdi nguoi benh 3.7 D^nh gia su tich luy kim loai nang dat va cay 3.7.1: Tich luy kim loai ndng theo thdi gian thu hoach cdy thudc Fir ket qua phan tich ham lugng kim loai ... nghian ciru chua phat hien thay su nhiem ddc kim loai nang dang lo ngai nao Khi sac thudc su phat tan kim loai nang khac thudc vao tirng kim loai mot sd kim loai phat tan tuang ddi nhiau (tren 30%) ... luong kim loai nang dat va cay 3.5.1 Ddnh gid hdm liaptg kim loai nang & ddt: Tir cac kat qua phan tich thu dugc d bang 22, tinh gia tri trung binh va lech chuan cua cac so lieu phan bd kim loai...
 • 124
 • 244
 • 0

Nghiên cứu ô nhiễm các kim loại nặng trong bụi khí ở hà nội bằng phương pháp phân tích pixe trên máy gia tốc pelletron 5SDH 2

Nghiên cứu ô nhiễm các kim loại nặng trong bụi khí ở hà nội bằng phương pháp phân tích pixe trên máy gia tốc pelletron 5SDH 2

Khoa học tự nhiên

... nng lng ca ht ti Trong trng hp cỏc ion nh tng tỏc vi bia nng ( Z1 / Z ) thỡ hiu sut hunh quang c coi nh khụng ph thuc vo trng thỏi in tớch ca nguyờn t bia v giỏ tr hiu sut hunh quang i vi nguyờn ... Coster-Kronig c thờm vo, hiu sut hunh quang trung bỡnh ca lp s tr thnh: s Nis vis (6) Trong ú N is l s cỏc l trng ban u mt phõn lp i ca lp s H s vis c gi l hiu sut hunh quang hiu dng vi mt phõn lp, ... hunh quang Mt s ni dung quan trng nh nn phụng, ph PIXE hay gii hn phỏt hin cng c cp - Thit b v phng phỏp thc nghim: Trỡnh by v h mỏy gia tc 5SDH-2 v h phõn tớch PIXE s dng cỏc thớ nghim khu n...
 • 63
 • 524
 • 1

NGHIÊN cứu sự đa HÌNH PROTEIN bền NHIỆT TRONG DỊCH MÀNG PHỔI GIỚI hạn PHÁT HIỆN của xét NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NHẰM THAY THẾ xét NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

NGHIÊN cứu sự đa HÌNH PROTEIN bền NHIỆT TRONG DỊCH MÀNG PHỔI và GIỚI hạn PHÁT HIỆN của xét NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG PROTEIN NHẰM THAY THẾ xét NGHIỆM ĐỊNH TÍNH

Y học thưởng thức

... ung th số tác giả khác nghiên cứu nh Quang Văn Trí (2008)[4], Zay Soe Cs(2010) [11] hàm lợng protein dịch màng phổi dơng tính Rivalta nghiên cứu cao so với nghiên cứu Quang Văn Trí (2008) 46,56 ... nhiệt dịch màng phổi nhằm hớng tới chị phân tử protein chẩn đoán bệnh NGUYÊN LIệU PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Đối tợng nghiên cứu: Dịch màng phổi đợc thu từ bệnh nhân làm xét nghiệm chọc dò dịch màng ... điểm nghiên cứu: Khoa Sinh hóa - Trung tâm kỹ thuật cao - Bệnh viện Trung ơng Quân đội 108 Phòng Hóa sinh protein -Viện CNSH Viện KH&CN Việt Nam Phơng pháp nghiên cứu: Sử dụng phơng pháp nghiên cứu...
 • 4
 • 286
 • 0

Đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong thuốc đông dược nghiên cứu đánh giá gốc phân bố kim loại nặng trong một số cây thuốc pdf

Đánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong thuốc đông dược và nghiên cứu đánh giá gốc và phân bố kim loại nặng trong một số cây thuốc pdf

Thạc sĩ - Cao học

... sir nhiem doc kim loai nang cac mau nghien cuu Nghien ciiu cung da buac dau danh gia su phat tan kim loai nang tu dugc lieu vao thuoc sac Su phat tiin thuoc vao tirng kim loai, mot so kim loai ... gap nhieu Ian Vi vay, kim loai nang co tha gay ngg doc cap tinh, tii' vong nhanh nhu nhiem doc cap tinh asen, chi nhung chu yau su tich luy dan kim loai nang co tha gay doc man tinh, nhieu can ... Ian truyen du lugng kim loai nSng theo thai gian da xay dung khuyan cao va lugng kim loai nang co mat thudc dong dugc dung lam nguyan lieu dua tran diau kien tho nhuong, trong, cham soc v^ thu...
 • 15
 • 197
 • 0

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN

KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC CATION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƢỚC THẢI VÀ NƯỚC SINH HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT XUNG VI PHÂN

Thạc sĩ - Cao học

... in th ny gi l in th thoỏt kim loi (hay in th kh) ca ion kim loi iu kin ang xột in th thoỏt kim loi ph thuc vo nng ion kim loi b kh Nng ca ion kim loi cng thỡ ion kim loi cng khú b kh v in ỏp ... trỡnh in phõn luụn cú cỏc ion kim loi mi lp sõu bờn dung dch b xung n lp sỏt b mt in cc hin tng khuch tỏn Nhng n lỳc ng vi in th no ú, tc kh ion kim loi bng tc khuch tỏn v nng CM lp dung dch ... kim loi nng Cỏc phng phỏp phõn tớch cụng c khỏc nh quang ph hp th nguyờn t, quang ph phỏt x plasma, hunh quang tia X v phng phỏp kớch hot ntron cú nhy cao nhng ũi hi cỏc mỏy v thit b t tin Trong...
 • 100
 • 781
 • 0

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT CỦA CỎ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CẢI TẠO ĐẤT O NHIỄM

Tiến sĩ

... triển khai nghiên cứu kỹ thuật chuyển gen tích lũy KLN vào cỏ Vetiver, nghiên cứu yếu tố môi trường có liên quan đến trình hấp thụ tích lũy KLN, nhằm tối ưu hóa hiệu cải tạo đất đối tượng Trong năm ... lý nước thải ứng dụng thành công, lĩnh vực cải tạo đất ô nhiễm KLN chưa nghiên cứu cách đầy đủ Vì vậy, việc nghiên cứu khả hấp thụ KLN cỏ Vetiver môi 23 trường đất khác đánh giá hiệu cải tạo đất ... nghĩa thực tiễn đề tài Về thực tiễn, đề tài tiến hành xác định tính khả thi việc ứng dụng cỏ Vetiver để cải tạo đất ô nhiễm KLN điều kiện môi Trong đất ô nhiễm KLN, gồm: (1) đất bãi rác Khánh...
 • 14
 • 2,224
 • 10

Xem thêm