tài liệu ôn thi học sinh giỏi lớp 12

Tài liệu Đề thi Học sinh giỏi lớp 12 tỉnh KonTum (2008-2009) docx

Tài liệu Đề thi Học sinh giỏi lớp 12 tỉnh KonTum (2008-2009) docx

Anh ngữ phổ thông

... words)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Đề thi này có 10 trang 1019601970 1980 1990 2000• • • • •Holland JapanUSA UBND TỈNH KONTUM KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2008- 2009Môn: Tiếng AnhNgày thi: ... (không kể thời gian phát đề)Số điểm Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số pháchĐỀ BÀI Học sinh làm bài vào mục Your answers tương ứng ở dưới mỗi mục trong tờ giấy thi này. Riêng mục Listening 1, học sinh ... A. done B. made C. arrived D. voted15.I am a bit hungry. I think_____________ something to eat. ____________________________Đề thi này có 10 trang 2B. The more children read, the more intelligent...
 • 11
 • 491
 • 0

Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 1 pdf

Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 1 pdf

Cao đẳng - Đại học

... KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 HƯỚNG DẪN CHẤM THI Môn: Toán- Đề 2 (Bản hướng dẫn chấm gồm 5 trang) Câu 1: (4 điểm) 1, (2 điểm)  TXĐ : D = R (0,25đ)  Chiều biến thi n: (0,5đ) ...  Bảng biến thi n: (0,25đ) x - -2 -1 0 + y' + 0 0 + 2 + y (CĐ) 0 (CT) - -2 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 Môn thi: Toán Thời gian làm ... 31 Qua điểm (-3; -2); (1; 2) 2. (1 điểm) 02006 x3 + 6018 x2 - 4 012  4 012  0 x3 + 3x2 - 2  2 (*) (0,5đ) theo đồ thị (C) ta có: (*)x [ -1- 3 ; -1...
 • 7
 • 339
 • 3

Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 28 docx

Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 28 docx

Cao đẳng - Đại học

... / / SHC d(AM,SC) d(M,(SHC))   SCMHSCH3Va 3d(AM,SC)S 4   b. CM tam giác AMN vuông tại M MN AM,SA MN SAM   Từ đó suy ra đpcm Câu 5 ( 1 điểm ) Ta có : 2 2 22 2...
 • 3
 • 300
 • 2

Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 30 ppt

Tài liệu Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 12 Toán 2013 - Phần 1 - Đề 30 ppt

Cao đẳng - Đại học

... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LAO CAI ĐỀ KIỂM TRA ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 . TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: Toán. Thời gian: 180 phút TỔ TOÁN –TIN (Không kể thời gian giao đề) Câu 1(3 điểm): Cho ... hàng. Họ và tên thí sinh: ………………………………………………… Số báo danh:…………………………………………………………. Chú ý: -Giám thị không giải thích gì thêm. -Thí sinh không được sử dụng tài liệu SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO ... mình. Rồi sau đó, cả sáu con lại đậu xuống cùng một lúc, chúng lại đậu xuống các đỉnh nhưng không nhất thi t đậu xuống vị trí cũ của mình. Chứng minh rằng tồn tại 3 con chim sao cho tam giác tạo...
 • 5
 • 598
 • 2

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Tin học pptx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Tin học pptx

Toán học

... DƯƠNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 MÔN THI: TIN HỌC TỔNG QUAN VỀ CÁC BÀI THI TRONG ĐỀ Bài Tên file chương trình Dữ liệu nhập Dữ liệu xuất Điểm ... thống gần. Dữ liệu: Vào từ file văn bản GEN.INP Trang: 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 - 2013 MÔN THI: TIN HỌC Thời gian ... thí sinh đọc kỹ phần hướng dẫn dưới đây:  Dấu (*) trong tên file chương trình được thay thế bằng PAS hoặc CPP tuỳ theo thí sinh viết chương trình bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C++. Ví dụ, nếu học...
 • 11
 • 997
 • 22

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Văn pdf

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh Hải Dương năm 2013 môn Văn pdf

Cao đẳng - Đại học

... DƯƠNG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012- 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN A. YÊU CẦU CHUNG - Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh, ... KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2 012 -2013 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN A. YÊU CẦU CHUNG - Giám khảo phải nắm được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh, ... sáng, mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp. - Học sinh có thể trình bày bài viết dưới nhiều hình thức: bài văn nghị luận, bức thư, nhật kí b.Về kiến thức: Học sinh có thể trình...
 • 7
 • 826
 • 4

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Vật Lý docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Vật Lý docx

Vật lý

... fmA C d L α B N SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 ĐẮK LẮK HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ 12- THPT (Gồm 06 trang) I. SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ... 210040 – d ’ 2d ’ – 60 3d cm   HẾT Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh ……………… ………….… Số báo danh…………. Điểm toàn bài ... 21 216.247,384616 24 12 AOAR RRR R R       (8) 11 216 .12 3,692316 24 12 ACOAR RRR R R       (9) 21 2 12. 245,538516 24 12 ADOAR RRR R R ...
 • 11
 • 514
 • 0

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Tiếng Pháp docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Tiếng Pháp docx

Tổng hợp

... riêng. KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 MÔN : TIẾNG PHÁP 12 - THPT Thời gian : 180 phút (gồm cả phần thi Nghe hiểu), không kể thời gian giao đề. ĐIỂM CỦA TOÀN BÀI THI GIÁM ... CL : CF : EE : CO : CHÚ Ý : - Thí sinh làm bài trên đề thi này, không được sử dụng tài liệu, kể cả từ điển. - Không được dùng bút chì, bút đỏ và bút xóa để làm bài. I. ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂKLĂK KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG PHÁP 12 - THPT CORRIGÉ PROPOSÉ I. COMPRÉHENSION...
 • 12
 • 610
 • 4

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Tin học docx

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Tin học docx

Toán học

... VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 ĐẮK LẮK MÔN : TIN HỌC 12 - THPT (Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/11/2011 Ghi chú : Đề thi này gồm 2 ... VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 ĐẮK LẮK MÔN : TIN HỌC 12 - THPT (Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/11/2011 Ghi chú : Đề thi này gồm 2 ... Docdl; Solve; Dữ liệu vào: Được cho trong file văn bản BAI3.INP - Dòng đầu ghi hai số M, N - M dòng tiếp theo mỗi dòng ghi N số, gồm các số 0 hoặc 1 biểu diễn bảng ô vuông, với 0 biểu thị...
 • 9
 • 404
 • 1

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Toán doc

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 12 THPT tỉnh DakLak năm 2012 môn Toán doc

Toán học

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM HỌC 2011 -2 012 MÔN: TOÁN 12 – THPT Thời gian: 180 phút (không kể phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 10/11/2011 Đề thi có 01 trang ... (m+2010)!m!2011! là một số nguyên. HẾT  Thí sinh không được sử dụng tài liệu.  Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh ………………… ……………… Số báo danh……… ... DẪN CHẤM 1/ Điểm của bài làm theo thang điểm 20, là tổng điểm của thành phần và không làm tròn số. 2/ Nếu thí sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa phần đó. Hết Bài...
 • 5
 • 480
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25