tài liệu ôn thi cao học kỹ thuật điện

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

tai lieu on thi cao hoc chuyen nganh sinh hoc mon toan cao cap thong ke(thi vao DH sp Ha noi)

Sinh học

... Đại học Quốc gia 1996, 1997.4. Nguyễn Đình Cử, Trương Giêu, Bài tập xác suất và thống kê toán, Đại học Kinh tế Quốcdân, 1992. Tài liệu 1 và 3 là tài liệu tham khảo chính.2 Tài liệu ôn thi cao ... liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn CôngChơng 2 Giải tích hàm mét biÕn–19 Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn Công- Hai hàm số ... Tài liệu ôn thi cao học chuyên ngành Sinh học Biên soạn: Nguyễn Văn CôngPhần I Toán cao cấpChơng i Ma trận, định thức, hệ ph ơng trình tuyến...
 • 41
 • 1,102
 • 10

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Tài liệu Ôn thi cao học. Môn Triết học doc

Cao đẳng - Đại học

... mới. 3. Ý nghĩa của học thuyết hình thái kinh tế xã hội: - Học thuyết hình thái kinh tế xã hội đã mang lại cho khoa học xã hội 1 phương pháp nghiên cứu thực sự khoa học. - Không thể xuất phát ... phát triển của LLSX. * Khuynh hướng chung của sản xuất là luôn luôn phát triển vì nhu cầu của con người luôn luôn phát triển không chỉ về lượng mà cả về chất. * Sự phát triển của LLSX đánh ... người lao động, tư liệu sản xuấ( tư liệu lao động và đối tượng lao động) + Người lao động: là chủ thể của quá trình sản xuất: với sức khỏe, trí tuệ và kỹ năng lao động. + Tư liệu lao động: Nhà...
 • 17
 • 1,052
 • 32

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... R2n+1, R2n+1= (−1)n+1cos θx.x2n+2(2n + 2)!hoặcR2n+1= o(x2n+1).3 Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Môn: Giải tích cơ bảnGV: PGS.TS. Lê Hoàn HóaĐánh máy: NTVPhiên bản: 2.0 đã chỉnh ... bé bậc lớn hơn n, được gọi là dư số Peano. Nếu x0= 0ta được công thức Maclaurin:f(x) =nk=0f(k)(0)k!xk+ Rn(x). Công thức Maclaurin của hàm sơ cấpa) ex= 1 + x +x22!+ ··· ... k > 0 (nếu có sẽ duy nhất) saocho limx→x0(x − x0)kf(x) tồn tại hữu hạn và khác không.4 Công thức TaylorCho f : (a, b) → R có đạo hàm bậc (n + 1). Với x0, x ∈ (a, b), tồn tại θ ∈...
 • 9
 • 467
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi cao học năm 2005 - Môn: Giải tích cơ bản ppt

Cao đẳng - Đại học

... BẢN) Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS. Lê Hoàn HóaNgày 21 tháng 12 năm 2004KHÔNG GIAN MÊTRIC (tt)5 Không gian mêtric đầy đủ5.1 Định nghĩaCho (X, d) là không ... một tập hợp con khác rỗng,D không là tập đóng trong Rn. Khi đó không gian mêtric con (D, dD) không là không gianmêtric đầy đủ.5.3 Ánh xạ coCho (X, d) là không gian mêtric đầy đủ, f : X ... compact ta nói (X, d) là không gian mêtric compact.6.2 Tính chất1. Nếu (X, d) là không gian mêtric compact thì (X, d) là không gian mêtric đầy đủ.2. Cho (X, d) là không gian mêtric, A ⊂ X. Nếu...
 • 9
 • 406
 • 2

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 8 - PGS TS Vinh Quang ppt

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 8 - PGS TS Vinh Quang ppt

Toán học

... số y1, y2, . . . , ynthỏa y1+ · · · + yn= 0. Khi đó hệ vônghiệm và do đó ma trận A không khả nghịch.2. Nếu a = −n, khi đó ta cóx1+ x2+ · · · + xn=1n + a(y1+ · · · + yn) ... tham số y1, y2, . . . , ynđể phương trình trên vô nghiệm.Do đó hệ vô nghiệm và ma trận A không khả nghịch.(b) Nếu a = 0, ta cóx1=1a(n + a)((n + a − 1)y1− y2− · · · − yn)(2)...
 • 5
 • 804
 • 24

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 9 - PGS TS Vinh Quang docx

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 9 - PGS TS Vinh Quang docx

Toán học

... thuộc n − r tham số) do đó hệ có nghiệm khác (0, 0, . . . , 0).6 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH Tài liệu ôn thi cao học năm 2005Phiên bản đã chỉnh sửaPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 24 thỏng 1 nm 2005Đ9. Gii ... an2x2+ · · · + annxn= 0trong đó aij= −ajivà n lẽ, có nghiệm không tầm thường.Giải: Gọi A là ma trận các hệ số, theo giả thi t (A)ij= −(A)jido đó A = At. Do tính chấtđịnh thức det ... thức trên. Vì f(X)có bậc  n − 1 mà lại có n nghiệm phân biệt nên f(X) ≡ 0 (f(X) là đa thức không), do đóta có xn= xn−1= · · · = x2= 0, x1= 1. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy...
 • 6
 • 695
 • 18

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 10 - PGS TS Vinh Quang doc

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 10 - PGS TS Vinh Quang doc

Toán học

... R, α ∈ V2 ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 10. Không gian vectơPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 18 tháng 3 năm 20051 Các khái niệm cơ bản1.1 Định nghĩa không gian vectơKý hiệu R là ... hướng có phải làkhông gian vectơ hay không, ta phải kiểm tra xem chúng có thỏa mãn 8 điều kiện trên haykhông. Bạn đọc có thể dễ dàng tự kiểm tra các ví dụ sau.1.2 Các ví dụ về không gian vectơ1. ... . . , αn, β ĐLTT khi và chỉ khi β không biểu thịtuyến tính được qua hệ α1, α2, . . . , αn.3 Bài tập1. Xét xem R2có là không gian vectơ hay không? với phép cộng và phép nhân vô hướngsau:(a1,...
 • 6
 • 676
 • 23

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 11 - PGS TS Vinh Quang doc

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 11 - PGS TS Vinh Quang doc

Toán học

... sở bất kỳ của V Không gian vectơ có cơ sở gồm hữu hạn vectơ gọi là không gian vectơ hữu hạn chiều.Không gian vectơ khác không, không có cơ sở gồm hữu hạn vvectơ gọi là không gianvectơ vô hạn ... 3y2− y34 ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 11. Cơ Sở, Số ChiềuCủa Không Gian VectơPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 27 tháng 3 năm 20051. Cơ sởCho V là không gian vectơ, α1, α2, ... thôngthường là một không gian vectơ. Hệ vectơ 1, x, x2, . . . , xnlà một cơ sở của Rn[x] và ta códimRn[x] = n + 13. Tính chất cơ bản của không gian vectơ hữu hạn chiềuCho V là không...
 • 6
 • 706
 • 20

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 12 - PGS TS Vinh Quang docx

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 12 - PGS TS Vinh Quang docx

Toán học

... cấp n là không gian con của không gian Mn(R) cácma trận vuông cấp n.1.4 Số chiều của không gian conLiên quan đến số chiều của không gian vectơ con, ta có định lý sau:Nếu U là không gian vectơ ... không gian vectơ con của V gọi là không gian tổng của các không giancon A và B.Liên quan đến số chiều của không gian giao và không gian tổng ta có định lý sau.Định lý. Nếu A, B là các không ... gồm đa thức không và các đa thức hệ số thực có bậc ≤ n là không gian con củaR[x].Tập các đa thức hệ số thực bậc n không là không gian con của R[x] vì cả 2 điều kiện 1 và2 đều không được thỏa...
 • 7
 • 863
 • 18

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 13 - PGS TS Vinh Quang pdf

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 13 - PGS TS Vinh Quang pdf

Toán học

... 15/02/20065 ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 13. Bài tập về không gian véctơPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 10 tháng 3 năm 20061. Xét xem R2có là không gian véctơ hay không với phép cộng và ... không gian véctơ đềuthỏa mãn, riêng điều kiện thứ 8 không thỏa mãn vì với α = (1, 1), khi đó: 1∗α = 1∗(1, 1) =(1, 0) = α.Vậy R2với các phép toán trên không là không gian véctơ vì không ... R+.Giải. Với mọi véctơ x ∈ R+ta có:x ⊕ 1 = x.1 = x do đó véctơ không trong KGVT R+là 1.Với mỗi véc tơ α ∈ R+, α khác véctơ không (tức là α = 1) ta chứng minh {α} là hệsinh của R+. Thật...
 • 5
 • 716
 • 23

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 14 - PGS TS Vinh Quang doc

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 14 - PGS TS Vinh Quang doc

Toán học

... + rankB11Đánh máy: LÂM HỮU PHƯỚC, Ngày: 15/02/20064 ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 14. Bài tập về không gian véctơ (tiếp theo)PGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 28 tháng 2 năm 200613. ... nên αi+ βn∈ U, do đó hệ véctơ trên chính là cơ sở của V không chứavéctơ nào của U.b. Giả sử v1, . . . , vnlà cơ sở của V không chứa véctơ nào của U và giả sử u1, . . . , uklà hệvéctơ ... U là các véctơ α1= (2, 0, 1, 1), α2= (1, 1, 1, 1) và do đóU = α1, α2.Không gian con V chính là không gian nghiệm của hệx1− x3− x4= 0x2− x3+ x4= 0,bởi vậy cơ sở của...
 • 4
 • 529
 • 18

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 15 - PGS TS Vinh Quang pptx

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 15 - PGS TS Vinh Quang pptx

Toán học

... Af/(α),(β).[x]/(α)5 ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 15. Ánh xạ tuyến tínhPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 28 tháng 2 năm 20061 Định nghĩa và ví dụ1.1 Định nghĩaCho V và U là hai không gian véctơ, ánh ... là ánh xạ tuyến tính không, ta cần phải kiểmtra f có các tính chất (i) và (ii) không. Bạn đọc có thể dễ dàng tự kiểm tra các ví dụ sau:1.2 Các ví dụVí dụ 1. Ánh xạ không:0 : V −→ Uα −→ 0(α) ... . + anf(αn) = 0 mà a1, a2, . . . , ankhông đồng thời bằngkhông nên f(α1), f(α2), . . . , f(αn) PTTT.d. Ánh xạ tuyến tính không làm tăng hạng của một hệ véctơ, tức là với mọi...
 • 8
 • 819
 • 25

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 16 - PGS TS Vinh Quang docx

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 16 - PGS TS Vinh Quang docx

Toán học

... V là không gian vectơ và f : V → V là phép biến đổi tuyến tính.Nếu U là không gian vectơ con bất biến của V sao cho f(U) ⊂ U thì U gọi là không giancon bất biến của V .Giả sử U là không gian ... làki=1dim Vλi< n, trongđó Vλilà không gian con riêng ứng với giá trị riêng λi) thì kết luận ma trận A không chéohóa được, tức là không tồn tại ma trận T để T−1AT là ma trận chéo.2. ... rank ψ − dim W10 có vô số nghiệm. Không gian nghiệm của hệ (1) gọi là không gian con riêng của ma trậnA ứng với giá trị riêng λ0. Các vectơ khác không là nghiệm của hệ (1) gọi là các vectơriêng...
 • 10
 • 706
 • 22

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 17 - PGS TS Vinh Quang pdf

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 17 - PGS TS Vinh Quang pdf

Toán học

... 01234Vậy cơ sở của Im f là f(e1), f(e4), f(e3) và dim f = 3.5 ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 17. Giải bài tập về ánh xạ tuyến tínhPGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 10 tháng 3 năm ... giả thi t ϕ2= ϕ nênta có: β = ϕ(α) = ϕ2(α) = ϕ(ϕ(α)) = ϕ(β) = 0 (vì β ∈ Ker ϕ).Vậy β ∈ Im ϕ ∩ Ker ϕ thì β = 0. Do đó, Im ϕ ∩ Ker ϕ = {0}.9. Cho f : V → V là ánh xạ tuyến tính, L là không ... f(a11x1+ a12x2+ . . . + a1nxn, . . . , am1x1+ am2x2+ . . . + amnxn)2. Tìm công thức của ánh xạ tuyến tính f : R3→ R3biếta. f(1, 1, 2) = (1, 0, 0), f(2, 1, 1) = (0, 1,...
 • 10
 • 593
 • 24

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 18 - PGS TS Vinh Quang ppt

Tài liệu Ôn thi cao hoc đại số tuyến tính bài 18 - PGS TS Vinh Quang ppt

Toán học

... ĐẠI SỐ CƠ BẢN (ÔN THI THẠC SĨ TOÁN HỌC)Bài 18. Không gian vectơ EuclidePGS TS Mỵ Vinh QuangNgày 10 tháng 3 năm 20061 Các khái niệm cơ bản1.1 Tích vô hướng và không gian vectơ EuclideĐịnh ... nghĩaCho U là không gian vectơ con của không gian Euclide E và α là vectơ thuộc E. Khi đógóc giữa hai vectơ α và hình chiếu trực giao αcũng được gọi là góc giữa vectơ α và không giancon U.Độ ... trực giao4.2.1 Ma trận trực giaoMa trận vuông A gọi là ma trận trực giao nếu A−1= At(At: ma trận chuyển vị của A).4.2.2 Định nghĩaCho E là không gian vectơ Euclide. Một phép biến đổi...
 • 11
 • 609
 • 21

Xem thêm