tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn Hóa

Trung học cơ sở - phổ thông

... nguyên tố hoá học do: A- Là kí hiệu của một nguyên tố hoá học B- Là đthn của một ngtố hoá học C- Cho biết tính chất của một nguyên tố hoá học D- Luôn thay đổi trong một phản ứng hoá học 70: ... phi kim. C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương D. Tất cả các phát biểu trên đều luôn luôn đúng 2: Định nghĩa đúng về phản ứng oxi hoá- khử: ... amoniac trong công nghiệp dựa trên phương trình hoá học sau : 2N2(k) + 3H2(k) p, xt 2NH3(k) ∆H = -92kJ Hãy cho biết điều khẳng định nào sau đây là đúng? Cân bằng hóa học sẽ chuyển...
 • 282
 • 1,787
 • 57

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,035
 • 40

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Tài liệu Ôn thi đại học môn hóa mã đề 009 ppt

Cao đẳng - Đại học

... sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com Trang 1/5 ðỀ THI ... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com ... D. 9,8 gam Mã ñề: 009 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Mã ñề thi: 009 Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: thanh.lepham@gmail.com...
 • 5
 • 588
 • 2

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử ppt

Cao đẳng - Đại học

... Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... H2O + N2 + O2 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 524
 • 10

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Tài liệu Tài liệu ôn thi Đại học môn hóa học - Phản ứng oxi hóa khử docx

Cao đẳng - Đại học

... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... hợp chất hữu cơ Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 580
 • 9

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa theo chủ đề

Hóa học

... đây không đúng? A. Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất luôn bằng không B. Số oxi hóa của nguyên tố là một giá trị không đổi C. Tổng số oxi hóa của nguyên tử trong phân tử bằng không D. ... là một phơng trình hóa học. X, Y lần lợt là: A. Na2O và Na2CO3 B. NaHCO3 và Na2CO3 C. Na2CO3 và CO2 D. cả B và C đều đợc Câu 20. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng ... xanh C. không màu D. màu tím Câu 7. Cho một mẩu Ba vào dung dịch (NH4)2SO4. Hiện tợng xảy ra là: A. có khí không màu mùi khai và kết tủa trắng B. có kết tủa trắng C. có khí không màu,...
 • 255
 • 9,988
 • 2,235

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Hóa học

... (4), (2), (3), (1).Câu 3.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng:A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn.B. Amin luôn luôn phản ứng với H+.C. Mọi amin đơn chức đều chứa một ... phẩm thu được luôn có muối của axit cacboxylic.(este) (kiềm) (muối) (ancol, phenol, anđehit …)b/ Phản ứng của gốc hiđrocacbonEste không no (este của axit không no hoặc ancol không no) có khả ... dung dịch HCl 0,1M. Công thức hoá học của muối ngậm nước làA. Na2CO3.10H2O. B. Na2CO3.7H2O. C. Na2CO3.5H2O. D. Na2CO3.H2O.Câu 6.78 Cho công thức hoá học của muối cacnalít...
 • 63
 • 2,292
 • 113

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA

Hóa học

... (1) không hiện tượng, ở (2) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan, ở (3) xuất hiện kết tủa trắng không tan.B. ở (1) không hiện tượng, ở (2) và (3) xuất hiện kết tủa trắng rồi tan.C. ở (1) không hiện ... dung dịch HCl 0,1M. Công thức hoá học của muối ngậm nước làA. Na2CO3.10H2O. B. Na2CO3.7H2O. C. Na2CO3.5H2O. D. Na2CO3.H2O.Câu 6.71 Cho công thức hoá học của muối cacnalít ... (4), (2), (3), (1).Câu 3.69 Câu khẳng định nào sau đây luôn đúng:A. Phân tử khối của một amin đơn chức luôn là số chẵn. B. Amin luôn luôn phản ứng với H+.C. Mọi amin đơn chức đều chứa một...
 • 68
 • 1,986
 • 33

Chuyên đề Este Lipit

Chuyên đề Este Lipit

Toán học

... 14m = 82,75  m= 1,77 TaiLieuLuyenThi.NetTÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GV: Võ Minh Hiển  0905 260 732 *trang 1* CHUYÊN ĐỀ ESTE-LIPIT A. CÔNG THỨC TỔNG QUÁT 1. Este được tạo ... Meste = 1,29/0,0075 = 172  R + 2.44 + R’ = 172  R’ = 28 (-C2H4-) TaiLieuLuyenThi.NetTÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GV: Võ Minh Hiển  0905 260 732 *trang 7* Câu 9: Hỗn hợp X gồm ... tử của T là A. 118 đvC. B. 58 đvC. C. 82 đvC. D. 44 đvC. TaiLieuLuyenThi.NetTÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GV: Võ Minh Hiển  0905 260 732 *trang 8* Câu 20: Cho m gam...
 • 11
 • 1,159
 • 5

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa

Hóa học

... thái số oxi hóa của chất khử, chất oxi hóa trước và sau phản ứng; không cần quan tâm đến trạng thái oxi hóa của chất khử và chất oxi hóa ở các quá trình trung gian. TÀI LIỆU ÔN THI ĐH – CĐ ... tố: - Trong phản ứng hóa học, các nguyên tố luôn được bảo toàn. 2. Nguyên tắc áp dụng: - Trong phản ứng hóa học, tổng số mol của nguyên tố trước và sau phản ứng luôn bằng nhau. 3. Các ví ... lượng: - Trong phản ứng hóa học, khối lượng nguyên tố luôn được bảo toàn. 2. Nguyên tắc áp dụng : - Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng luôn bằng tổng khối lượng...
 • 79
 • 377
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý của Vũ Đình Hoàng tập 1

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý của Vũ Đình Hoàng tập 1

Vật lý

... 11.(ðề thi ðH _2007)Trên một ñường ray thẳng nối giữa thi t bị phát âm P và thi t bị thu âm T, người ta cho thi t bị P chuyển ñộng với vận tốc 20 m/s lại gần thi t bị T ñứng yên. Biết âm do thi t ... thức - 01689.996.187 Học trực tuyến miễn phí http://lophocthem.net Mỗi ngày nên chọn một niềm vui! 98 II. SÓNG CƠ HỌC – ðỀ THI ðAI HỌC + CAO ðẲNG CÁC NĂM Câu 1.(ðề thi ðH _2001)Tại ñiểm ... cm/s. B. 7,32 cm/s. C. 14,64 cm/s. D. 21,96 cm/s. “ Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không có vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết ” ðÁP ÁN ðỀ SỐ 2 1 D 2D 3A 4A 5B 6A...
 • 153
 • 625
 • 0

Tài liệu ôn thi đại học môn Lý rất hay

Tài liệu ôn thi đại học môn Lý rất hay

Cao đẳng - Đại học

... Trong ba đại lượng sau:a) Thế năng của con lắc;b) Cơ năng của con lắc;c) Lực mà lò xo tác dụng vào quả cầu của con lắc;Thì đại lượng nào biến thi n điều hoà, đại lượng nào biến thi n tuần ... 1. Đưa vật m về vị trí mà 2 lò xo không biến dạng rồi thả ra không vận tốc ban đầu (vo =0) thì hệ dao động theo phương thẳng đứng. Bỏ qua lực cản của không khí. Viết phương trình dao động ... treo ở vị trí thi ch hợp để các sưc căng luôn thẳng đứng.Tìm độ cứng của lò xo tương đương?. A) 2k1 + k2 ; B) k1/k2. C) k1 + k2 ; D) k1.k2Câu 63 Hai lò xo không khốilượng;...
 • 12
 • 940
 • 10

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 1 - Cơ học vật rắn

Tài liệu ôn thi đại học môn vật lý: Chuyên đề 1 - Cơ học vật rắn

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC VẬT RẮN 1 CHUYÊN ðỀ 1: CƠ HỌC VẬT RẮN VŨ ðÌNH HOÀNG http://lophocthem.com ... THỨC, LUYỆN THI VÀO ðẠI HỌC. Thái Nguyên, 2012 - ðT: 01689.996.187 Diễn ñàn: http://lophocthem.net - vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ... vuhoangbg@gmail.com BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ - CHUYÊN ĐỀ 1 - CƠ HỌC VẬT RẮN 15 A. hợp lực B. tổng các momen lực C. ngẫu lực D. tổng đại số. 51. Ngẫu lực là: A. hệ...
 • 30
 • 936
 • 0

Xem thêm